Spravedlivé myšlenky jsou extrémně silné

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Moje zkušenost se může jevit triviální, ale už dlouhou dobu cítím její dopad a rád bych ji sdílel s ostatními.

Jednoho dne jsem ve školním areálu uviděl řadu informačních tabulí. Při bližším pohledu na ně jsem zůstal šokován, protože byly plné pomlouvačné propagandy o Falun Dafa. Tabule byly kovové a jejich obsah byl vytištěn na kvalitních plastových deskách. Byly umístěny na velmi frekventovaném místě.

Byl konec školního dne a žáci se právě hrnuli ze tříd. Neměl jsem dost odvahy, abych tabule zničil nebo odstranil z dohledu. Ve školním areálu bylo asi třicet tisíc lidí a svíralo mi srdce, když jsem pomyslel na životy, které budou zničeny, pokud uvěří pomluvám zla na tabulích.

Odešel jsem sklíčený. Když jsem se ten večer uklidnil, vzpomněl jsem si na to, co Mistr řekl:

„Faktom je, že v tomto čase učeníci Dafa musia robiť nebeské veci, pretože pre učeníkov Dafa ich osobná kultivácia už nie je prvá a najdôležitejšia. Cieľom je zachraňovanie vnímajúcich bytostí a prebudovanie kolosálnej nebeskej klenby počas nápravy Zákona.“ (Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA, 26. 2. 2005)

Posadil jsem se, abych vysílal spravedlivé myšlenky. Řekl jsem ve své mysli: „Ať ty, kdo se podíleli na plánování a tvorbě tabulí, stihne okamžitá odplata. Ať pochopí, že ta bolest je kvůli pomlouvačné propagandě o Falun Dafa. Ať odstraní tabule a nikdy je už nevystaví. Nechť se do tří dnů použije nejefektivnější cesta k odstranění špatných elementů.“

Měl jsem čisté srdce a jen jsem chtěl zabránit lidem v otrávení se.

Tabule byly třetí den odstraněny. Prošel jsem se areálem školy a nikde je nenašel a ani jsem je už od té doby neviděl.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/14/432509.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/24/196306.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.