Zkušenost o pocitu méněcennosti

Od praktikujícího Falun Dafa

Arogance a pocit méněcennosti nejsou u praktikujícího Falun Dafa projevem spravedlivého srdce. Naopak, jsou výsledkem lidských názorů a velkými připoutáními a překážkami na cestě kultivace. Pocity méněcennosti, jakož i arogance, mají kořeny v sobectví a jejich příčinou ve Třech říších je lidský sentiment.

Nyní bych se rád zaměřil na pocit vlastní méněcennosti. Rozdíly ve vzhledu, finanční situaci, stupni vzdělání, věku či sociálním statusu mohou vyvolávat pocity méněcennosti. Typickým projevem je nevíra v sebe sama, podezíravost vůči sobě a ztráta sebedůvěry. Někdy se praktikující může cítit méněcenně poté, co udělá chyby nebo špatné skutky kvůli slabé píli v kultivaci, když nestuduje dostatečně Fa nebo se nedokáže pozvednout pomocí kultivace během nápravy Fa.

Někteří praktikující se domnívají, že mají slabé vrozené vlastnosti a že jsou tak méně způsobilí kultivovat se. Nejzásadnějším problémem ale je, že člověk v takovém případě nemá správné pochopení v Dafa a Mistra, neumísťuje sám sebe na správnou pozici, nerozeznává velikost Dafa, Mistra a sebe jako praktikujícího během nápravy Fa, případně nerozumí Mistrovým slovům, že po pádu by měl rychle vstát a jít dál. Jinými slovy, je to projev slabší kvality osvícení a vyžaduje, aby se praktikující skutečně snažil co nejdříve se probudit k Fa.

Kvůli pocitu méněcennosti může být člověk zmatený „obviněními zla“ a může zaměňovat velmi posvátnou misi pomáhání Mistrovi v nápravě Fa a záchrany bytostí za „zaplétání se do politiky“ či „bojování s lidmi“. Kvůli stejné příčině může být člověk přehnaně sebekritický, a dokonce se může vzdát kultivace. Může se umístit na pozici zkoušeného či pronásledovaného starými silami a selhat v prokázání důstojnosti praktikujícího, protože jeho božská stránka je významně potlačena.

Praktikující, kteří usilovně postupují, se necítí méněcenní. Často naplňují svou mysl Dafa a odmítají v nápravě Fa pomocí kultivace zlé faktory, které se v jejich životech vytvořily v různých fázích. Jelikož Fa může napravit všechno, co není spravedlivé, chápou, že ať už byly věci udělané dobře nebo ne, je už po nich. Přílišné přemýšlení o těchto věcech je samo o sobě připoutáním. Klíčem je vzít si ponaučení a činit se od toho bodu dobře.

Rozdíly v pohlaví, věku, vzdělání, bohatství a postavení dělají z každého jednotlivce osobitou postavu na jevišti tohoto představení v lidském světě, ale nikdy neovlivní srdce skutečného kultivujícího.

Mistr řekl:

„V kultivaci byste neměli být k těmto věcem připoutáni. Nemá to s tím nic společného. Nestrachujte se o to, jaká je vaše základna. Když je bytost schopna dnes vstoupit do Dafa, její základna není špatná. Podívejte se na lidi ve světě – ve světě je 7 miliard lidí a kolik je tu učedníků Dafa období nápravy Zákona? Vy jste však jedním z nich. Takže proč byste měli stále mluvit o své základně?“ (Vyučování Zákona na konferenci Dafa v Západním USA, Los Angeles, otázky a odpovědi, 28. 2. 2004)

Musíme pochopit, že všechny situace, které nám brání v tom, abychom na cestě nápravy Fa dělali stabilní, přímé kroky, jsou věci, které by neměl uznat žádný praktikující. Tyto situace musíme identifikovat a odmítnout. Máme jen jedno společné jméno – učedník Dafa. Žádného jednotlivého praktikujícího nelze nahradit někým jiným. Fa vyžaduje, aby každý z nás splňoval kritéria Dafa na různých úrovních. Máme to štěstí, že sdílíme důležité společné poslání a odpovědnost pomáhat Mistrovi napravovat Fa a zachraňovat vnímající bytosti.

Během posledních momentů nápravy Fa je množství vnímajících bytostí ve velkém nebezpečí. Doufají, že budou zachráněny kterýmkoliv učedníkem Dafa, který se zřekne sobectví a ega. Když jsme zaplaveni sebekritikou a demoralizováni, nebudeme schopni vykonávat dobře tři věci, které nás Mistr žádá dělat. Kolik bytostí, které čekaly na spásu, by se v takovém případě stalo beznadějnými? A kolik příležitostí k návratu na správnou cestu bychom ztratili?

Pouze temní přisluhovači a prohnilí démoni starých sil se těší z toho, že se cítíme méněcenní. Je to záminka, kterou používají na zničení silné vůle praktikujícího v období nápravy Fa.

Je dobré hlídat si charakter před pocitem méněcennosti. Jakmile se začne objevovat, musíme ho rozhodně popřít a rozpustit. Jinak ho bude myšlenková karma a temní přisluhovači neustále posilovat a využívat. Když se stane dostatečně silným na to, aby přemohl vůli člověka, bude nemožné uniknout uvíznutí v bahně.

Bez ohledu na to, kolik máme důvodů pro vlastní pocit méněcennosti, nepatří praktikujícímu v nápravě Fa, protože praktikující vytvářejí budoucnost. Každý den je pro nás zcela nový. Vždy, když překonáme pocit méněcennosti, vytváříme budoucnost a zanecháváme po sobě odkaz pro budoucí bytosti ve stejné situaci. Pokud dokážeme odhodit okovy, ustanovujeme si vlastní důstojnost.

V přednáškách nám Mistr znovu a znovu naznačuje velkolepost naší budoucnosti. Mistrův Fa studuje každý z nás. Neciťte se být vyloučeni, nebo že jste výjimkou. Ve skutečnosti je to otázka toho, zda člověk pevně věří v Mistra a Dafa.

Nezraďme Mistrův úžasný soucit a trpělivost. Od této chvíle se statečně postavme a pevně kráčejme vpřed, zbavme se výčitek z minulosti a do budoucna si s sebou nesme naději a světlo.

Pocit méněcennosti je třeba brát prostě jako připoutání, které musí praktikující odstranit, protože nepatří žádnému praktikujícímu. Usilovně postupujme na cestě k božství!

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/7/71695.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/20/47213.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.