Co vím o historii a tajemství Země (10): Homosexualita a drogy (2. část)

Od praktikujícího Falun Dafa

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111289-Co-vim-o-historii-a-tajemstvi-Zeme-10-Homosexualita-a-drogy-1-cast.html

Drogy

V posledních letech se ve světě čínské zábavy objevuje stále více případů užívání drog. Mnoho populárních celebrit a dobře prezentovaných osobností, když byly v záři reflektorů, nakonec propadlo popularitě a stalo se závislými na drogách, kterými lidé opovrhují. Téma drog se stalo horkým tématem diskuzí napříč celým národem. Herci a umělci byli lidmi na internetových platformách odsuzováni a pranýřováni. Mnoho lidí ví, jakou škodu tyto odporné drogy lidstvu přinášejí.

Od starověku až po současnost, po úpadku morálky společnosti v závěrečných fázích každé prehistorické kultury, se vždy objevoval fenomén užívání drog. To, co mi bylo odhaleno na mé úrovni kultivace, je, že drogy se v lidské dimenzi neobjevily poprvé. Spíše ve skutečnosti vznikly ve světě démonů. Jsou jedem od Satana. Tento jed je světle modrý a je velmi podobný složení Satanovy krve. Navíc je nesmírně povzbuzující a žíravé povahy. Satan tento jed vyvíjí do nejrůznějších typů. Odraženy do dimenze běžných lidí mají podobu nejrůznějších drog, které lidé znají. Král démonů rozšířil své drogy do všech různých dimenzí v rámci Tří říší, takže drogy nejsou jen na Zemi. V systémech mimozemšťanů mají také různé druhy drog. Pod halucinačními účinky drog jsou pak jejich duše schopny opouštět těla a vstupovat do jiných dimenzí. Díky značně odlišnému složení těl mimozemšťanů od lidských těl mají drogy na jejich těla relativně menší škodlivý účinek a vliv než na lidská těla. V historii s sebou ti mimozemšťané, kteří přišli na Zemi, přinesli také své drogy, aby je rozšířili mezi lidi s cílem zničit lidskou vůli, aby se mohli stát vládci této Země. V tomto zvláštním historickém období mimozemšťané z různých dimenzí Tří říší, kteří uprchli na Zemi, manipulují myšlenkami lidí, aby mohli zkoumat chemii drog. To povede k nebývalým škodám. Novější druh drogy známý jako koupelová sůl ve skutečnosti pochází od mimozemšťanů.

Nyní se budu zabývat hlavními drogami, které poškozují lidský organismus. Pokud jde o marihuanu, viděno z jiné dimenze, kdo ji kouří, přivolává na sebe mnoho druhů jedovatého hmyzu podobného muchničkám. Velké množství se v jiné dimenzi přichytí na pravé tělo člověka a vysává jeho esenciální qi. Čím déle člověk kouří marihuanu a čím více bude kuřákovo tělo vyzařovat tento jedovatý zápach, tím více jedovatého hmyzu bude přitahovat a tím více škody bude na těle člověka působit. Droga známá jako kokain poškozuje a paralyzuje mozkové lebeční nervy, což pak brání normálním funkcím těla. Způsobí, že hlavní duch ztratí kontrolu a umožní démonické povaze, aby se plně projevila. Démoni vidí, že se kokain zmocňuje hlavního vědomí člověka. Je to droga, která se zmocňuje přirozenosti a života člověka. Při dlouhodobém užívání se tělo z pohledu jiné dimenze stává celé černé. Hlavní orgány těla se změní na hnědočerné a postupně dojde k selhání orgánů, což vede k nekróze. Na závěr se budu věnovat heroinu. Použil jsem nadpřirozené schopnosti, abych viděl, že heroin zásadně poškozuje nervový systém člověka v mozku a v páteři, což způsobuje vážné poškození. Pokud se člověk heroinem předávkuje, může dojít k selhání jater a ledvin. Ti, kdo si vezmou heroin, pocítí krátký pocit radosti a vzrušení, ale duch člověka v jiné dimenzi, který vypadá jako hmota qi o velikosti pěsti, bude ve stavu, kdy je napůl v těle a napůl mimo něj. Bude neustále kroužit kolem mozku a nepravidelně cestovat sem a tam. V této době je uživatel drogy v nejslabším stavu. Bude přitahovat posedající zvířata a zlé duchy v jiných dimenzích, kteří s ním budou manipulovat, aby se choval podivně, a dokonce způsobí, že ublíží sobě nebo druhým. Dlouhodobé užívání heroinu vytvoří kolem těla v jiné dimenzi hmotné pole a vzniklý zápach přiláká neobvyklý druh zlého ducha. Západní bohové mu říkají pekelná bestie sající krev. Východní bohové ho nazývají démon krve. Tento duch měří asi dva metry, jeho trup je podobný lidskému, čtyři končetiny má štíhlé a seschlé. Každá ruka a každá noha má tři prsty. Jeho ústa jsou podobná mouše, ale jsou poměrně delší a visí mu přes hruď dolů. Když si uživatel drog vezme hodně heroinu, tento duch zasune svou část úst do zad člověka v jiné dimenzi a vysává jeho qi krve. Současně vlije do jeho těla narkotikum, které ovládá jeho myšlenky a způsobuje, že jeho drogová závislost je ještě vážnější. Škody, které heroin působí tělu, se projevují také spotřebováním qi dechu neboli vitální qi člověka. Po skončení účinků drogy se člověk cítí nesmírně unavený a jeho duch i tělo jsou zbrzděny. Při jednom požití heroinu může trvat jeden až dva týdny, než se vitální qi člověka obnoví. Podobně jako zákony v lidském světě i podsvětí jasně stanovilo, že uživatelé drog ve světě živých, včetně obchodníků s drogami, budou po smrti souzeni a poté donuceni k nuceným pracím v podsvětí. Pro dealery drog však platí, že jsou v podsvětí obviněni ze závažného trestného činu. Tyto zločiny jsou v podsvětí řazeny do tří stupňů závažnosti. Drobní drogoví dealeři po smrti spadnou do pekla a jsou podrobeni všemožným druhům mučení. Většina z nich se pak převtělí do podřadných vodních rostlin a živočichů. Poté, co drogoví dealeři střední úrovně dostanou v pekle trest, jsou přímo posláni na cestu reinkarnace v domácí zvířata a už nikdy jim nebude dovoleno získat lidské tělo. Co se týče těžkých drogových dealerů, kvůli škodám, které způsobili mnoha lidem, jsou po pádu do pekla vystaveni nejrůznějšímu mučení a nakonec je čeká zničení těla i duše.

Čím čistší je droga, tím prudší jsou její negativní účinky. Poté, co člověk užije drogu jakéhokoli druhu, vytvoří se pole složené z odpovídajících negativních hmotných prvků. Při pohledu z povrchní dimenze je materiální pole, které vytváří marihuana, světle hnědé, pole kokainu šedé, pole heroinu tmavě zelené, pole pervitinu černo-mourově zelené a pole koupelových solí tmavě černohnědé. Vysoce koncentrované drogy jsou samy o sobě jedem. V hlubší dimenzi jsou však všechny drogy nakonec světle modré, což je barva démonovy krve.

Když mluvíme o drogové závislosti, musím zmínit i další nezdravé věci ve společnosti, které způsobují závislost. Začnu závislostí na hazardních hrách. Viděl jsem, že mnozí hazardní hráči, aby vyhráli peníze, dokonce zaprodávají duši ďáblu. Ničeho se neštítí, a dokonce za peníze vymění život. Do svých polí zvou negativní vodní duchy, kteří je posednou. Čím více peněz vyhrávají, tím více jim berou jejich základní qi. V mé kultivační sféře mi bylo odhaleno, že starší Asiat, takzvaný král hazardu, je reinkarnací modrého draka, který urazil nebesa. Jeho žena a syn jsou také reinkarnovaní draci. Mnoho zaměstnanců kasin jsou převtělení vodní démoni (neboli vodníci). Pokud jde o osoby závislé na hazardních hrách, mohou mít vůli se závislosti vzdát, ale nemají k tomu sílu, protože jsou posedlí negativními duchy, kteří ovládají jejich závislost na hazardních hrách a znemožňují jim se z ní vymanit. Tito dlouhodobí hazardní hráči se kvůli peněžním pletkám s kasiny obvykle po smrti převtělují do těchto vodních démonů.

Nyní budu hovořit o mahjongu. Mahjong je v Asii populární již téměř sto let. Mnoho lidí obklopí malý hazardní sentiment, který způsobí potěšení, když hrají mahjong. Nechtějí se propadat stále hlouběji do dluhů, takže se z toho stává závislost, které se těžce vzdává. Mám přátele a příbuzné, kteří hrají mahjong už deset až dvacet let bez oddechu. Lze si představit, jak velká je jejich závislost. Jednou jsem o tom mluvil s kamarádkou, která je závislá. Užil jsem nadpřirozených schopností a uviděl, že v odpovídající dimenzi její epifýzy je centimetr vysoký negativní duch, jehož horní část těla je vlk a spodní část těla tvoří pár lidských nohou. Vysával její životní energii qi. Pečlivě jsem zkoumal dále, abych zjistil, že mahjong není produktem naší lidské dimenze, ale pochází z podsvětí. Duchové s nízkou morálkou se shlukují a tajně si krátí čas jeho hraním pro zábavu. Podsvětí však hazardní hry přísně zakazuje a zejména zakazuje používat k hazardu měnu podsvětí. Když je houf hráčů mahjongu chycen posly z podsvětí, jsou podle zákona odsouzeni k nuceným pracím. Podoba společnosti podsvětí je analogická starověké čínské společnosti. Jejich měnou jsou zlaté a stříbrné slitky a také měděné mince. Duchové v podsvětí však používají jako sázku do hry při hraní mahjongu jídlo a užitečné předměty, které používají v každodenním životě.

V moderní společnosti je velmi rozšířený ještě jeden druh závislosti – závislost na internetu. Všiml jsem si, že v odpovídající dimenzi běžného uživatele internetu existují mimozemské zprávy. Životy, které tam existují, jsou velmi zvláštní. Jsou druhem mechanizovaného života v lidské podobě. Na jejich hlavách jsou všechny ty výsuvné sledovací kamery vypadající jako vodovodní potrubí, které jsou očima. Když lidé používají internet, posílají jim energii. Jejich cílem je ovládnout lidstvo a nakonec ho nahradit. Mnoho lidí rádo hraje na internetu počítačové hry. Narazil jsem na takového člověka, který byl pohlcen hrou na hraní rolí s názvem World of Warcraft. Viděl jsem, že v jeho dimenzionálním poli byl ve skutečnosti negativní duch, který vypadal přesně jako ten ve hře, kterou hrál. Čím déle lidé tyto hry hrají, tím více životní esence qi se z jejich těl odebírá a tím silnější jsou tito negativní duchové. To vážně ovlivňuje normální způsob života člověka ve společnosti. Řekl jsem mu vše, co jsem viděl, a on si uvědomil nebezpečí her. Po určité době, kdy už nehrál, se stal energičtějším a démonický zvířecí duch, který se živil v jeho dimenzionálním poli, byl vyčištěn. Počítače jsou produktem mimozemské technologie. Každý výrobek počítačové hry je odpovídajícím zobrazením kulturních systémů z různých galaxií v rámci Tří říší a obsahuje poselství od různých životů z vnějších galaxií.

Nakonec se budu zabývat závislostí na tabáku. Kouření tabáku vede k závislosti. Viděl jsem, že v odpovídající dimenzi epifýzy mnoha kuřáků existuje negativní duch, který vysává člověku cévy. Materiální prvky v cigaretách se mohou vkrádat do krve člověka a vytvářejí v jiné dimenzi pachové pole. Tyto negativní duchy tento zápach přitahuje a je podobný situaci, s níž se potýkají uživatelé drog, je tu jen rozdíl v míře. Tváří v tvář těmto abnormálním závislostem nestačí jen otupěle a mlčky souhlasit s jejich existencí. Je třeba ji aktivně vyčistit správným druhem myšlenek. Jako kultivující, který pomáhá Mistrovi, musí člověk používat správné myšlenky, aby čelil všem druhům nezdravých jevů ve společnosti, a napravit všechny nespravedlivé prvky. Čím jednodušší jsou myšlenky, tím jsou mocnější. To je odpovědnost učedníka Dafa.

Když už o tom mluvíme, zmíním se o pálení papírových obětí (v rámci náboženského obřadu). Číňané mají zvyk pálit papírky za zemřelé členy rodiny. Truchlí tak nad zesnulým příbuzným a doufají, že díky obětní činnosti spočívající v pálení papírků umožní zesnulému příbuznému, aby se na onom světě nemusel starat o oblečení a jídlo. Podle mě je to jen jejich zbožné přání. Použil jsem nadpřirozené schopnosti a viděl, že v jiné dimenzi, když člověk pálí papírky, se změní v hromádku rostlinného popela. Pálení zlatých listů a stříbrných fólií se v příslušné dimenzi promění v hromádku kovových plátů. Pouze s posílením skutečného kultivujícího se tyto papírové rituální panenky, kadidlo, ingoty a podobně promění v jiné dimenzi ve skutečné látky. Praví kultivující však takové věci dělat nebudou, protože použití síly Zákona k posílení těchto věcí změní osud ducha a poškodí něčí ctnost. Navíc se kultivujícímu odpovídajícím způsobem sníží sloup kungu a délka života.

Homosexuálové a uživatelé drog a jejich zkažené chování, které je v rozporu s nebeským zákonem, člověka infikuje. Je pro ně velmi těžké vymanit se z kontroly negativních duchů, kteří s nimi manipulují z jiné dimenze. Jediným způsobem, jak vyřešit jejich problémy, je kráčet po spravedlivé cestě a kultivovat spravedlivý Zákon. Tímto způsobem je budou chránit bohové a buddhové spravedlivého Fa. Teprve pak mohou být ti zlí duchové, kteří za nimi stojí, vyčištěni a osoba může být zachráněna. V současné společnosti je široce praktikován Falun Dafa. Ti, kdo jsou předurčeni, ujistěte se, že tuto jednou za věčnost předurčenou příležitost nepropásnete. Na světě praktikuje více než sto milionů lidí. Lidé v mnoha zemích si díky Dafa očistili mysl a tělo. Získali nejen zdravé tělo, ale také zcela nový a široký pohled na svět. Ba co víc, vybrali si bezmezně krásnou budoucnost.

Čínská verze: http://big5.zhengjian.org/node/243825
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7640


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.