Zachraňme vnímající bytosti se spravedlivými myšlenkami a splňme své sliby

Od praktikujícího Falun Dafa z Velké Británie

Silný déšť 20. července v Čeng-čou zcela zaplavil severní silnici Ťing-kuang a změnil ji v řeku. Při pohledu na známou, ale v tu chvíli zaplavenou ulici, mě rozbolelo srdce. Je to město, kde jsem kdysi žil a praktikoval Falun Dafa.

Život je nepředvídatelný a lidé, kteří získali Fa, mají štěstí. Moje pětadvacetiletá kultivační cesta nebyla hladká. Byla plná vzestupů, pádů a bouřlivých vln, ale krok za krokem s pevnými spravedlivými myšlenkami v Dafa a Mistra jsem cestu zvládl. Jsem Mistrovi vděčný za to, že mě zachránil z moře utrpení a přivedl na cestu domů.

Fa jsem získal v březnu roku 1996. V roce 1998 jsme se s manželkou přestěhovali do Rumunska. Bylo tam místo, kde se Číňané scházeli. Aby se dozvěděli o Dafa, pořádal jsem bezplatné kurzy, kde se dívali na videa s Mistrovými přednáškami a učili se cvičení. A tak se toto místo stalo místem setkávání místních lidí, kteří se učí Dafa. O nedělích jsme sledovávali videa s Mistrovými přednáškami a sdíleli kultivační příběhy. Všichni si byli blízcí jako jedna rodina. Moc mi ta nádherná doba chybí.

Vždy jsme s manželkou trvali na tom, že budeme chodit na Hong Fa a cvičit na veřejnosti. Cestovali jsme po všech městech a vesnicích. V Rumunsku jsme strávili šestnáct let.

V roce 2014 jsem kvůli změně rodinných poměrů odjel do Velké Británie a moje kultivační cesta dostala jinou podobu.

V roce 2010 byla vytvořena globální platforma pro volání RTC. Měl jsem velké štěstí, že jsem se jí mohl zúčastnit a začal jsem telefonovat, abych zachránil Číňany. Této příležitosti jsem si velmi vážil a snažil se každý den co nejlépe telefonovat a být produktivní. Hodně lidí to vzdalo. Věděl jsem, že mě Mistr posiluje. Odvedl jsem dobrou práci se silnými spravedlivými myšlenkami.

Vzhledem k tvrdému pronásledování v některých oblastech Číny bylo nutné zřídit speciální skupinu. Často jsem byl přidělován do této skupiny, abych objasňoval pravdu čínským justičním složkám (policii, prokuratuře a soudu) a zastavil pronásledování. Je obtížnější v této skupině pracovat a osvojit si dovednosti. Počet zavěšených hovorů je poměrně vysoký. Díky komunikaci na platformě si všichni uvědomili, že pro uskutečnění dobrých telefonátů je klíčové posílit celkovou spolupráci se spravedlivými myšlenkami a také časté a kvalitní studium Fa. Abych si zajistil čas na studium, přihlásil jsem se jako osoba zodpovědná za studijní skupinu platformy a po každodenním telefonování jsem se soustředil na studium.

Mistr řekl:

„Spravedlivé myšlenky učedníka Dafa vycházejí z Fa.“ (Buďte pilnější, Washington, D. C., 24. 7. 2010)

Před několika lety jsem na stránkách Ming-chuej často četl články o učení se Fa zpaměti. Kultivace těchto praktikujících se velmi rychle zlepšila. Také jsem se chtěl naučit Fa nazpaměť. Když jsem Fa získal poprvé, několikrát jsem se ho pokoušel naučit nazpaměť. Ale když jsem zavřel oči, zapomínal jsem nebo usínal. Rozhodl jsem se udělat průlom.

Jednoho dne v dubnu roku 2016 jsme se s jedním americkým praktikujícím začali učit Fa nazpaměť. Později se k nám přidali další. Založili jsme online místnost pro učení se Fa zpaměti, což okamžitě nastartovalo trend. Vedlo to k tomu, že mnoho praktikujících se k nám přidalo. Při této metodě učení je účinek velmi dobrý a řeší problém ospalosti.

Metoda je následující: Dva nebo tři lidé si zapamatují Fa v jedné místnosti. Jedna osoba čte pět až sedm řádků Zhuan Falunu (podle obtížnosti). Čtou je třikrát, přičemž ten, kdo je čte, by neměl udělat chybu. Ostatní se je učí nazpaměť. Všichni čtou střídavě a po přečtení čtyř kol si jsou schopni úryvek zapamatovat. Pokud ne, v učení pokračují.

To mi hodně pomohlo. Byl jsem velmi soustředěný a nebyl ospalý, když jsem to takto dělal. Dvě hodiny uběhly rychle. Později se počet praktikujících zvyšoval. Když bylo lidí víc, rozdělili se do skupin. Platforma zřídila speciální místnost pro učení se Fa zpaměti, která se okamžitě stala nesmírně populární a přiměla mnoho praktikujících, aby se k ní připojili. Každodenní učení se Fa zpaměti se stalo mou součástí.

Čím víc se učím nazpaměť, tím víc se chci učit nazpaměť. Uplynulo pět let. Zhuan Falun jsme se učili nazpaměť osmkrát.

Mistr řekl:

„Taková hmota vysoké energie je inteligentní, a protože je uložena v každé buňce vašeho těla, až k samému původu vašeho života, postupně zaujme stejnou podobu jako buňky ve vašem těle, nabude stejných molekulových kombinací a forem všech atomových jader.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Zvláštní rysy Falun Dafa)

Proces učení se Fa nazpaměť je procesem osvojování si Fa. Můj mozek je plný Fa a mé spravedlivé myšlenky jsou stále silnější. K vedení sebe sama mohu vždy použít Dafa. Kdykoliv mám v mysli špatné myšlenky, principy Dafa tyto špatné látky odstraní a zapamatování Fa učinilo mou vlastní dimenzi čistou. Každý den se cítím šťastný. To je jen malá zkušenost s učením se Fa zpaměti. Ve skutečnosti mají ostatní lepší způsoby, jak si zapamatovat Fa. Tohle je jen odkaz.

Mistr řekl:

„Jestli se chcete zlepšit, musíte podrobně zkoumat své vnitřní já a tvrdě pracovat na své mysli.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá, Čistá a klidná mysl)

V minulosti jsem byl vždy plný sebe sama a jako rodič jsem peskoval syna, který je také praktikující. S dalšími a dalšími recitacemi jsem se naučil bezpodmínečně dívat se dovnitř a uvědomil si závist, předvádění se, ješitnost, radost, obviňování druhých a mnoho dalších věcí obyčejných lidí. Změny v mé osobě změnily i rozměr spojený s mou rodinou. Můj vztah se synem se stal harmoničtějším a emoce postupně nahradil soucit.

Kromě telefonování na platformě trávím víkendy již mnoho let s jedním praktikujícím, kdy v centru města šíříme Fa a objasňujeme pravdu. Chodíme do čínské čtvrti, na nádraží a do hlavních ulic, abychom našli předurčené lidi. Už mnoho lidí vystoupilo z Komunistické strany Číny, ale je stále mnoho lidí, kterým zlá strana vymyla mozek a nechtějí poslouchat. Na podzim roku 2019, kdy jsme v centru města šířili Fa, kolem prošlo několik nově příchozích čínských studentů. Byli velmi zvědaví a začali si nás fotit mobilními telefony. Jeden čínský student, který je ve Velké Británii už nějakou dobu, je však vyzval, aby šli dál a aby si od nás žádné materiály nebrali. Neměli možnost vyslechnout si pravdu.

Tito studenti opustili domov, aby mohli studovat na univerzitě. Jsou plní lží od strany a vůbec nechtějí znát pravdu o Dafa. Jeden mladý muž mi řekl: „Jste všichni velmi laskaví, ale není správné jít na náměstí Nebeského klidu, abyste se tam upálili.“ Snažil jsem se mu objasnit pravdu, ale neposlouchal mě. Jak je můžeme zachránit? Byl jsem velmi znepokojený. V duchu jsem Mistrovi řekl: „Mistře, jsme tu proto, abychom lidi zachránili. Pokud nedostanou informace, až se po dokončení studia vrátí do Číny, nepochopí pravdu o pronásledování. Jak smutné! Kdybych jim jako učedník Dafa neobjasnil pravdu, byl bych do jisté míry zodpovědný jako zločinec.“ V té době jsem se zbavil všech lidských představ, měl jsem jen jednu myšlenku: Chtěl jsem je zachránit.

Druhý den odpoledne jsem si vzal nějaké letáčky a šel na univerzitu. U silnice jsem uviděl dvě studentky se dvěma velkými kufry. Zeptal jsem se jedné dívky: „Jdete právě na univerzitu?“ Odpověděla: „My jsme odmaturovaly, ještě jsme neodešly, protože jsme čekaly na maturitní vysvědčení. Teď čekáme na taxi, abychom mohly jet na letiště.“ Všichni se na ni podívali. Rychle jsem s nimi promluvil a pochválil je, že jsou ve studiu výborné a úspěšné. Pomohl jsem jim vystoupit ze strany. Řekl jsem jim, že být dobrým člověkem podle zásad Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jim přinese užitek po celý život. Když mi jedna z nich řekla, že obě byly členky strany, byl jsem šokován. Mistr ke mně tyto dvě dívky přivedl, abych jim pomohl vystoupit ze strany. Ztratil jsem příliš mnoho příležitostí k záchraně lidí, takže si musím pospíšit a zachránit je. Chtěl jsem najít všechny předurčené lidi! Požádal jsem Mistra o posílení a zároveň jsem vyslal spravedlivé myšlenky. Toho odpoledne před univerzitním kampusem vystoupilo ze strany čtyřicet šest studentů, kteří byli členy Ligy mládeže. Něco takového jsem nečekal. Posílilo to mou důvěru v rychlou záchranu lidí.

Mistr řekl:

„Skutečně jste pracovali usilovně a přišli jste s mnohými nápady na záchranu lidí. Dnešní lidi je skutečně těžké zachránit. Zdá se, jakoby vás poslouchali pouze jestliže to, co jim říkáte, je v souladu s jejich myšlenkami a budou vás poslouchat jen jestliže s nimi mluvíte způsobem, který se jim zamlouvá. Jinými slovy, jestliže je chcete zachránit, mají své podmínky, jakými to můžete udělat.“ (Vyučování Zákona na Mezinárodní konferenci Zákona v New Yorku, otázky a odpovědi, 21. 11. 2004)

Mnozí tito čínští studenti jsou velmi ostražití a nemají žádný výraz ve tváři. Jsou lhostejní k ostatním, a tak k nim přistoupím a zeptám se: „Dobrý den, jste Číňan?“ Student odpoví: „Co se děje?“ Rychle řeknu: „Přijel jsem do Velké Británie a neumím anglicky. Cítím se velmi osaměle. Bylo by možné si s vámi popovídat? Je skvělé, že tolik Číňanů přijíždí sem studovat. Jste chytří, pracovití a dokážete snášet těžkosti. V budoucnu budete určitě úspěšní. Pokračujte v dobré práci! Přeji vám, abyste byl ve studiu úspěšný! Bůh žehná i nám. Všichni jste velmi dobří. Ve škole jste byli dobrými studenty. Nosili jste však rudý šátek, vstoupili jste do Komunistického svazu mládeže a vstoupili jste do Komunistické strany Číny. Ta ateistická přísaha je velmi nešťastná. Přestaňme používat přezdívky. Ať vám Bůh žehná, ať už jdete kamkoliv. Přeji vám štěstí a bezpečí po celý život.“

Když to uslyší, jejich výraz tváře se náhle změní v úsměv jako sluneční paprsek a většina studentů ze strany vystoupí. Pokračuji v tom, že jim vyprávím o tom, jak být dobrým člověkem podle Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, a jak to jejich životu prospěje a budou v bezpečí. Říkám jim, aby si pamatovali život zachraňující slova: „Falun Dafa je dobrý a Pravdivost, Soucit a Snášenlivost.“ Tato slova zachránila mnoho životů. Říkám jim, že uchovávat je v srdci je užitečné, a oni nakonec s radostí přijmou a poděkují. Pokud mi to čas dovolí, říkám jim, že dobří lidé jsou požehnaní, že v budoucnu budou pilíři země. Ti, kdo pronásledují dobré lidi, neříkají pravdu, nemají soucit a shovívavost a budou mít odplatu v tomto životě. Žádám je, aby řekli členům svých rodin, že nesmějí nenávidět dobré lidi a budou mít mír a štěstí. Všichni souhlasí.

Každé odpoledne třicet až čtyřicet lidí stálo u univerzity a u ubytování studentů. Tímto způsobem jsme pokračovali více než měsíc a přesvědčili více než tisíc lidí. Prostředí se tam výrazně zlepšilo a já mohl stále snadněji objasňovat pravdu. Poté, co jsem šel na univerzitu objasňovat pravdu, jsem našel několik mladých učedníků, kteří předtím kultivovali v Číně. Snažili se se mnou spojit a sdílet šťastné časy, kdy se v Číně kultivovali s rodiči. Pomohl jsem jim získat knihy Dafa a oni nyní dělají věci pro záchranu lidí. Cítím se za ně opravdu šťastný. Děkuji, Mistře. My učedníci musíme pracovat tvrději, abychom našli více předurčených lidí.

Na začátku roku se ve Wu-chanu objevil virus, který se rychle rozšířil do různých měst. Počet mrtvých byl denně aktualizován ve zprávách a počet nakažených prudce stoupal. Všichni praktikující cítili, že je nutné spasit více lidí. Byla to pro nás dobrá příležitost k záchraně lidí. Rozhodl jsem se odjet vlakem do jiného města, abych tam Číňanům objasňoval pravdu. Jakmile jsem vystoupil z vlaku, uviděl jsem mnoho čínských studentů a jejich rodin, kteří s velkými kufry čekali na vlak. Dozvěděl jsem se, že rodiče přijeli na slavnostní promoci dětí a teď se všichni vraceli domů. Iniciativně jsem je pozdravil a pochválil za to, že mají tak vynikající děti, na které musejí být hrdí. Byli velmi pyšní a ochotně se rozpovídali. Řekl jsem jim, aby byli po návratu do Číny po vypuknutí viru opatrnější. Bylo pro ně snadné vystoupit ze strany. Mluvil jsem s nimi také o závažnosti viru a řekl jim, aby si zapamatovali speciální slova v době krize. Během několika hodin vystoupilo ze strany padesát šest lidí. Věděl jsem, že náhodné setkání toho dne bylo Mistrovým soucitným uspořádáním. Musíme se chopit příležitosti, aby rodiče, kteří přicházejí do zahraničí, pochopili pravdu a zachránili si život. Nesmíme propásnout žádnou příležitost, abychom zachránili ostatní.

Mistr řekl:

„Kultivujte se se srdcem, jaké jste měli na začátku, a určitě dosáhnete duchovní dokonalosti! Čím více se blíží konec, tím buďte pilnější!“ (Konferenci ke sdílení zkušeností na Tchaj-wanu, 24. 11. 2018)

V roce 2020 jsme kvůli celosvětové pandemii nemohli vyrazit na aktivity. Aby se zvýšilo úsilí záchrany lidí, vymyslela osoba zodpovědná za platformu mnoho způsobů, jak lidi zachránit. Děláme školení o telefonování, používáme sociální média, zakládáme skupiny SMS a tak dále. Aktivně se účastním skupiny pro objasňování pravdy na sociálních sítích a pět dní v týdnu mám službu na platformě. Každý den mě velmi naplňuje.

Náprava Fa se chýlí ke konci a čas na záchranu lidí se krátí. Musíme více studovat Fa a dobře se Fa učit. Musíme se dobře kultivovat, zachraňovat více lidí a nezanechávat po sobě výčitky.

Moje úroveň je omezená, opravte mě, pokud se mýlím.

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.