Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Po cestě uspořádané Mistrem musíme kráčet se spravedlivými myšlenkami

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Ctěný Mistře, vážení praktikující.

Kultivaci jsem začal praktikovat v roce 2010. Při příležitosti této konference bych s vámi rád sdílel dvě nedávné zkušenosti, které mě nesmírně pozvedly na cestě kultivace.

Spravedlivé myšlenky během pandemie viru Komunistické strany Číny

Pracuji již osm let ve stejné firmě a za tu dobu jsem kolegům několikrát přinesl petici proti pronásledování, kterou všichni, včetně kolegů z jiných oddělení, podepsali. Poté, co celý svět zasáhla pandemie viru Komunistické strany Číny, jsem do práce přinesl i petici „Řekněte ne Komunistické straně Číny“. Nechal jsem ji kolovat po odděleních a po nějaké době jsem ji nechal ležet v kavárně, kde na ni mohli narazit i ostatní. Vyslal jsem jednoduchou myšlenku, že si ze srdce přeji, aby ji podepsalo co nejvíc bytostí.

Mistr řekl:

„Věříme, že dobrý nebo špatný výsledek pochází z jedné bezděčné myšlenky a jiná myšlenka v tom okamžiku vede k jinému výsledku.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Zlepšování charakteru)

Petici podepsal ředitel společnosti i jeho zástupci. Radoval jsem se, protože jsem věděl, že tento krok přinese lidem ve firmě i firmě samotné požehnání. A tak se stalo. Rok 2021 byl přes všechny útrapy spojené s koronavirem zdaleka nejziskovější v historii celé firmy. Bylo to přesně tak, jak Mistr říká v Lunyu:

„Když lidé ukáží náležitý respekt a úctu k tomu, jak se Dafa v tomto světě projevuje, oni, jejich rasa nebo národ, se budou těšit požehnání anebo poctě.“ (Zhuan Falun, O Dafa)

V různých vlnách se ve firmě objevovaly pozitivní případy. I lidé, kteří přišli do styku s nakaženým, byli podle pravidel posláni domů na home office. Jednou o víkendu mi volal nadřízený, že musím jít na test, protože kolega, se kterým jsem strávil předešlý den hodně času, byl pozitivní a měl náročný průběh nemoci. Jel jsem na test ještě týž den a byl jsem negativní.

Tím to však neskončilo. Z firmy mi volali, ať zůstanu i tak doma a jdu na test ještě jednou kvůli možné inkubační době. Moje spravedlivé myšlenky vydržely jen do chvíle, kdy mě šíleně rozbolela hlava a záda. Kdysi jsem v novinách četl, že i tohle je příznak nemoci koronaviru.

Mistr nás učil:

„Byl jeden člověk, který byl připoután k posteli. Zdvihli mu paži a řekli mu, že ho nechají vykrvácet k smrti. Zavázali mu oči a škrábli ho na zápěstí (vůbec ho neřízli a nekrvácel), a potom otevřeli vodovodní kohoutek, aby ho slyšel kapat. Myslel si, že kape jeho krev, a krátce nato zemřel. Ve skutečnosti ho vůbec nenechali krvácet – to odkapávala voda z kohoutku. Jeho mysl způsobila jeho smrt. Když si neustále myslíte, že jste nemocní, pravděpodobně si nemoc přivodíte. Je to proto, že váš charakter klesne na úroveň obyčejného člověka, a samozřejmě, obyčejní lidé mají problémy se zdravím.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Kultivační šílenství)

Jel jsem na testy a tušil jsem, že vyjdou pozitivní, ale vyšly opět negativní. Moje manželka, také praktikující, to vzala jako samozřejmost a vyčítala mi, že jsem si nedokázal udržet spravedlivé myšlenky praktikujícího. Skutečně jsem se styděl a omluvil se Mistrovi, ale pořád jsem měl pochyby a měl za to, že jsem koronavirus dostal. Myslel jsem si, že když budu mít protilátky, budu moci cestovat a chodit ven. Během home office jsem se tedy vypravil na test protilátek. Myslel jsem si, že výsledky testů byly negativní, protože antigenní testy nejsou spolehlivé. Vzali mi tedy krev na test protilátek a výsledek byl opět negativní! Když výsledek dorazil, opět jsem se styděl, že jsem neprošel zkouškou víry v Dafa. Omluvil jsem se Mistrovi a vzal si z této lekce cenné ponaučení.

Později se zavedlo testování zaměstnanců dvakrát týdně a většina kolegů chytla koronavirus několikrát. Jen já jsem do dnešního dne jediný z celé firmy, kdo za celou dobu pandemie nebyl ani jednou pozitivní. Všichni kolegové tak měli možnost vidět mocnou sílu Dafa a někteří se o Falun Dafa začali zajímat.

Od moderátora Epoch Times k moderování Shen Yun

Pandemie a lockdowny na nějakou dobu znemožnily konání místních aktivit na objasňování pravdy. O to víc jsem se začal angažovat v překladech videí a tvorbě titulků. Cítil jsem však, že mohu dělat i mnohem víc než to. A tak se stalo, že mě jednoho dne oslovil praktikující z Epoch Times, zda bych mohl natáčet zpravodajská videa. Věděl jsem, že je to přesně ta příležitost, která mi umožní zbavit se některých připoutání a posune mě o kus dál v kultivaci. Po nějaké době jsem si založil vlastní kanál, kde jsem se věnoval řadě témat, předně však bylo vždy cílem lidem z různých úhlů objasnit pravdu o Dafa. Pořád to nebylo ono, ale dalo mi to solidní základy pro mnohem důležitější misi, která měla teprve přijít.

Koncem minulého roku mi volala praktikující, zda bych přijal nabídku dělat moderátora Shen Yun. Dnes vím, že moje prvotní výmluvy měly jen zakrýt strach z velké zodpovědnosti. Praktikující mi se stejným požadavkem volala ještě dvakrát, než jsem se k tomu konečně osvítil.

Mistr řekl:

„Navíc, co byste mohli kultivovat, když doma nemáte žádné starosti a nemáte vůbec žádné problémy? Jak byste mohli cvičit pohodlně a odpočinkově? Kdo to kdy slyšel? Takhle o tom přemýšlíte z hlediska obyčejných lidí.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Zlepšování charakteru)

V jednom z posledních jingwenů pak Mistr říká:

„Existuje také určitá část praktikujících, mezi nimiž jsou veteráni praxe, kteří se pravidelně zapojují do práce Dafa a kteří pokračují ve studiu Fa, ale v kritických okamžicích nejsou schopni překonat určité překážky.“ (Probuďte se, 18. 11. 2021)

Pochopil jsem, že opravdová kultivace není vyzobávání rozinek z dortu. Přijal jsem nabídku dělat moderátora Shen Yun a začal se svědomitě připravovat na zatím nejzodpovědnější, ale i nejkrásnější misi, kterou pro mě na cestě kultivace Mistr připravil.

Kultivace v rodině

Manželka je rovněž praktikující a za celým naším společným životem vidím velmi jasně uspořádání Mistra. Harmonii, kterou vyzařujeme, vidí příbuzní i kolegové v práci.

Máme dva syny, kteří vyrůstají v kultivačním prostředí. Starší syn už recituje první věty z Lunyu a oba každý den před spaním opakují věty: „Shifu Hao. Falun Dafa Hao. Zhen, Shan, Ren Hao.“

Soucitné uspořádání Mistra nám pomohlo, že děti nikdy nebyly překážkou v naší kultivaci. Díky nim jsem v sobě objevil připoutání, jako netrpělivost a hněv, na které mě občas musela upozornit i manželka.

Mistr řekl:

„Samozřejmě, že zatímco se kultivujeme v běžné lidské společnosti, máme ctít své rodiče a chovat se k nim dobře, právě tak jako máme učit a vychovávat své děti. Ve všech situacích musíme být vůči ostatním dobří a laskaví, o členech své rodiny nemluvě. Musíme se ke každému chovat stejně, musíme být dobří ke svým rodičům a dětem a musíme být vždy ohleduplní ke druhým. Pak vaše srdce není sobecké, je srdcem laskavosti a dobroty – a to je soucit. Emoce patří obyčejným lidem. Žijí právě pro ně.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování z vlastní mysli)

Milí praktikující, moc si přeji, abychom nejlépe, jak můžeme, kráčeli po cestě kultivace a splnili náš úkol, který nám historie svěřila. Děkuji Mistrovi, že mám tu čest být jeho učedníkem a děkuji praktikujícím za jejich laskavou pozornost.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.