Kultivační prostředí během propagace Shen Yun mi umožnilo zlepšit pochopení Fa a odstranit názory (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Velké Británie

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111310-Kultivacni-prostredi-behem-propagace-Shen-Yun-mi-umoznilo-zlepsit-pochopeni-Fa-a-odstranit-nazory-1-cast.html

Studium Zákona

Studium Fa s čínskými praktikujícími posílilo mé soustředění a porozumění Fa. Energické a rychlé tempo mi pomohlo zůstat soustředěnou, bdělou a uvědomělou, což umožnilo Fa vstoupit do mého srdce a získat z Fa nová porozumění.

Čínští praktikující čtou velmi rychle. Chtěla jsem tedy držet krok s jejich rytmem. Rychlé čtení mi pomohlo plně se soustředit na Fa, takže moje mysl nepřemýšlela nad myšlenkami nebo představami, jak se to obvykle děje, když čtu pomalu.

Na kurzu rychločtení jsem se dozvěděla, že náš mozek je mnohem rychlejší, než si myslíme, a že stránku skenuje v mžiku. A také, že můžeme prstem, podobně jako to dělají děti, sledovat věty, které čteme, což nám umožňuje soustředit se a číst mnohem rychleji. Při pomalém čtení náš mozek bloudí a přidává myšlenky, pojmy nebo přemýšlí o jiných věcech, zatímco sleduje slova na stránce, čímž ztrácíme koncentraci a porozumění. Rychlé čtení vyžaduje maximální soustředění, takže není prostor pro další myšlenky.

Před získáním Fa jsem bojovala s dyslexií a neuměla číst, jen velmi pomalu. Bojovala jsem také s porozuměním psaného obsahu. Mistr mi to po získání Fa upravil a umožnil mi číst Fa rychle. Když jde o běžné věci, obvykle nedokážu číst tak rychle; vyčerpává mě to, písmena a slova se střídají a točí se mi hlava.

Mám pochopení, že když čteme s čínskými praktikujícími, pokud čteme pomalu v angličtině (nebo v jiném jazyce), čínští praktikující by dokončili svůj odstavec a museli by dlouho čekat, dokud nedokončíme ten náš. Toto čekání může být vyplněno myšlenkami, které je nutí přemýšlet a odvádí je od Fa. Nebo si během čekání mohou znovu přečíst odstavec, který právě přečetli, nebo začít číst další odstavec, čímž přeruší tok a pořadí obsahu Fa a zasáhnou do svého porozumění Fa. To je jen moje pochopení.

Odpor

Ráda bych se s vámi podělila o mé pochopení ohledně náklonnosti k rodičům a o to, jak jsem si uvědomila, že tato náklonnost vychází z nesprávných představ vytvořených ve společnosti běžných lidí. Díky kultivačnímu prostředí, které mi Mistr poskytl v Colindale během propagace Shen Yun, se mi to podařilo odhalit a získat nové pochopení.

Cítila jsem se vděčná, když poslední den přišel koordinátor studovat Fa a sdílet s námi. Považovala jsem to za vzácnou příležitost a pocítila nutkání podělit se o představy, které mi po mnoho let překážely v kultivaci, protože jsem se jich chtěla zbavit. Věděla jsem, že jejich odhalením získám skvělou zpětnou vazbu, osvěžující pohled a pochopení Fa, které mi pomohou odhalit mé představy, vidět má připoutání a změnit mé smýšlení. Mistr vše zařídí.

Jeden praktikující se podělil o své porozumění: Protože konečným cílem naší kultivace je návrat k našemu původnímu pravému já, pak se za jakýchkoli okolností, v jakékoli zkoušce, v jakémkoli soužení, v jakékoli příležitosti charakteru musíme vrátit ke svému původnímu pravému já; to znamená naslouchat svému pravému já, bez pojmů a představ. Pochopila jsem, že v procesu kultivace nejprve odstraňujeme karmu a připoutání kousek po kousku a že jsme je nahromadili kvůli našim představám. Nejhlubší a nejtěžší je tedy odstranit naše představy.

Sdílela jsem se o mém připoutání k zášti vůči rodičům. Hluboká bolest, kterou jsem cítila kvůli odchodu synovce, byla způsobena tím, že jsem měla odpor ke způsobu, jakým nás rodiče vychovávali. Kdyby nás vychovávali s tradičnější kulturou a starali se o nás, pak by byl můj bratr lepším otcem a mého synovce by nenechal tolik trpět. Také bych se nedopustila tolika nemorálních činů, kdyby se o mě v dětství starali lépe.

Byla jsem rozhořčená, protože jsem se v životě setkala s tolika těžkostmi, ale nikdy jsem se nemohla obrátit na rodiče s prosbou o pomoc, protože nebyli k dispozici, aby mi pomohli, nebo mi dávali zbytečné a bezstarostné rady. Uvědomila jsem si, že jsem na rodiče svalovala vinu za všechna má neštěstí a neštěstí naší rodiny. Ale jak by je bylo možné obviňovat v tomto životě, když karmické vztahy a dluhy vznikají po milionech a milionech životů. A jak smutné bylo, že oni sami se v zoufalých chvílích nemohli na rodiče obrátit. Moje matka mi řekla, že když zemřel můj synovec a ona musela vyřizovat stresující a komplikované papírování a procházet kontrolami, aby mohla odcestovat do Argentiny na smuteční obřad, že si posteskla: „Kéž by moji rodiče byli naživu, aby mě mohli v této smutné chvíli utěšit.“ Vždycky jsem si přála, aby se mi dostalo útěchy. Bylo mi jí líto a hned jsem jí řekla: „Mami, pamatuj, že máš nebeské rodiče, kteří se o tebe neustále starají.“

Vzpomněla jsem si na Mistrova slova:

„Protože skutečný život člověka je jeho hlavní duše, ta, co zrodila vaši hlavní duši, je vaší skutečnou matkou. Během svých převtělování jste měli matky, které byly lidské i nelidské, a je jich příliš mnoho, než aby se daly spočítat. Stejně tak nelze spočítat, kolik synů a dcer jste měli ve svých různých životech. Kdo je vaše matka? Kdo jsou vaše děti?“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování z vlastní mysli)

Pomyslela jsem si: „Mám Mistra. Mistr je můj otec a učitel. On se o mě bezpodmínečně stará. Stará se o nás ve všech ohledech a vždy pro nás zařídí to nejlepší, takže se nemusíme bát, že bychom neměli dost dobré rodiče. Udržování takové myšlenky a takového připoutání nás nutí cítit se mizerně. Odpor je činí beznadějnými, soucit jim dává naději.“

Najednou jsem viděla rodiče v novém světle. Viděla jsem je jako ctnostné vnímající bytosti, které daly život třem kultivujícím. Když přišli na tento svět, vkládali do nás naději, aby mohli být spaseni. Nemohla jsem je zklamat tím, že bych lpěla na této nelibosti.

Uvědomila jsem si, že mě zášť držela při zemi a bránila mi v pokroku v kultivaci. Odpor je jako těžké řetězy připoutané k lidem a událostem, které z vás dělají otroka minulosti. Můžete se trochu pohnout, ale s řetězy nemůžete pokročit, protože vám brání jít vzhůru. Přetrhnout řetěz zášti znamená zničit tuto představu, nechat ji jít, rozplynout se ve Fa, skočit do rukou Mistra a soucitného spasení a být skutečně svobodný.

Dalším sdílením jsem si uvědomila, že můj odpor pramenil z mylné představy, kterou jsem měla. Moje představa byla, že lidé vychovaní tradiční kulturou z vyšší společnosti jsou lepší nebo kvalifikovanější než já. Odpor, který jsem měla vůči rodičům, pramenil z toho, že oba přerušili linii předávaných tradic, popřeli je a vychovali nás s komunistickou kulturou. Moje představa byla, že nejsem dost dobrá proto, že se mi nedostalo tradiční a dobré morální výchovy.

Jeden praktikující se se mnou podělil o příběh, který mě dojal. Odrážel to, že bez ohledu na to, jak vysoké postavení zaujímáte, jakou máte kulturu nebo společenské postavení, srdce kultivujícího září jako zlato a otřásá světem v deseti směrech. Pomohl mi pochopit, že bych nikdy neměla postrádat sebedůvěru, neboť naše sebedůvěra pochází ze síly, kterou nám dal Mistr a spočívá v tom, že máme srdce a schopnost je zachránit.

Ano, můžeme se učit z tradiční kultury, abychom přizpůsobili chování komunikaci s vyšší společností a zachránili je, ale nikdy se nemůžeme měřit a srovnávat s běžnými lidmi.

Další praktikující řekl, že bez ohledu na to, jak vzdělaný člověk může být v běžném světě, stále je na úrovni obyčejných lidí. Když odkryjete na povrchu slupku běžných lidí, uvidíte, že jejich srdce jsou stále nečistá. Ale naše srdce jsou nejlepší a to, co máme, je také nejlepší, protože to, co nám Mistr dává a co nás učí, je to nejlepší z celého vesmíru a nedá se to srovnat s žádnou kulturou na lidské úrovni.

Mistr řekl:

„Keď sa sformuje názor, bude vás riadiť po celý život, bude ovplyvňovať vaše uvažovanie a dokonca celú škálu emócií, ako šťastie, hnev, smútok a radosť. Je to sformované po narodení. Ak je tam táto vec dlhý čas, stane sa časťou myslenia človeka, absorbuje sa do skutočného vlastného mozgu toho človeka a v tomto bode bude formovať jeho povahové rysy. Názory, ktoré ste si vyvinuli, vás budú obmedzovať a riadiť po celý život. Ľudský názor je zvyčajne sebecký – alebo horší – takže sa vytvára myšlienková karma, ktorá bude zas riadiť toho človeka. Ľudská bytosť by mala byť riadená svojou hlavnou dušou. Keď je vaša hlavná duša omámená a nahradená názormi, bezvýhradne ste sa im oddali a váš život je teraz pod ich kontrolou.“ (Čuan Falun II, Budhovská povaha)

Jsem tak vděčná za posvátnou příležitost, kterou mi Mistr připravil, abych odhalila a vymýtila představy a názory, abych mohla naslouchat mému původnímu pravému já, nechat se jím řídit a vrátit se k němu.

Poslední den: dárek od Mistra

Bylo mi líto, že musím odjet. Opravdu jsem chtěla zůstat v tomto kultivačním prostředí a nevrátit se tam, kde žiji a kde nejsou žádní praktikující. Ale musela jsem se sbalit a odjet.

Přesto se stala překvapivá věc, dostala jsem dárek od Mistra. Těsně před odjezdem se mě jedna čínská praktikující, která právě přijela, zeptala: „Kde bydlíš?“ Odpověděla jsem: „V Ryde na ostrově Wight.“ „Aha, já bydlím v Portsmouthu!“ „Ach! To je hned vedle mě!“ Když jsem naposledy cvičila v Ryde, byli tam lidé z Portsmouthu, kteří přijeli trajektem, aby se naučili Falun Dafa. Řekla jsem jí: „Můžu ti jet do Portsmouthu pomoct a budeme dělat Hong Fa společně! Co ty na to?“ „Ne, budu tě následovat. Pojedu do Ryde.“

Byla jsem opravdu dojatá, protože jsem věděla, že jsem nezachránila vnímající bytosti, které jsem měla zachránit na ostrově Wight. Je mi líto, Mistře, že jsem toho nemohla dosáhnout sama. Děkuji, Mistře, za spolupraktikující, která mi přijde pomoci. A děkuji, že jste mi poskytl prostředí, abych si mohla zlepšit kvalitu osvícení a lépe dělat to, co by měl učedník Dafa v období nápravy Fa dělat.

Cítím, že jsem získala nová pochopení. Nic se nevyrovná srdci praktikujícího, které září jako zlato v deseti směrech. Máme za úkol pomáhat zachraňovat lidi a Mistr nám tuto schopnost dal. Mistr je naším učitelem a otcem a po celou dobu se o nás stará. Nemusíme se ničeho obávat: minulosti, přítomnosti a ani budoucnosti. Nechme vše v Mistrových rukou a následujme přirozený průběh.

Děkuji, dobrotivý Mistře. Děkuji, spolupraktikující.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.