Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Dívání se do sebe

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Ctěný Mistře, vážení praktikující,

jsem vietnamský praktikující Falun Dafa žijící v České republice. Během kultivačního procesu jsem prošel mnoha zkouškami a postupně si uvědomoval principy, kterým jsem dříve nerozuměl. Dnes se chci s vámi podělit o to, čím jsem si prošel, o zkušenosti při práci na projektech a o dívání se do sebe.

Dříve jsem se účastnil projektu objasňování pravdy vnímajícím bytostem v pevninské Číně. Koordinátorem projektu byl praktikující, který byl podle mého tehdejšího pochopení upovídaný člověk. Dříve jsme spolu často sdíleli.

Podmínkou pro účast na tomto projektu bylo mít určité počítačové znalosti a já je měl. A to byl důvod, proč docházelo k neshodám. Často jsem si říkal, proč bych to měl dělat tak a nedělat to jinak? Často jsem měl pocit, že mě ten člověk pořád k něčemu nutí a obviňuje mě. A tak se stalo, že jsem si začal myslet, že už s ním nemůžu sdílet a ani spolupracovat. S myslí obyčejného člověka jsem to tehdy tak chápal. Říkal jsem si, že když nebudu spolupracovat s ním, budu spolupracovat s někým jiným. Nezáleží přece na tom, s kým na projektu dělám, bude to fungovat. Poté, co jsem začal spolupracovat s ostatními, jsem získal více zodpovědnosti, a tlak a zasahování se zvýšily. Postupně jsem pochopil, jakému tlaku je vystaven koordinátor. Jednoho dne při studiu jsem si uvědomil, že nic není náhodné.

Mistr řekl:

„Při střetnutí se s jakýmkoliv problémem byste se vždy měli obrátit pro odpověď na Fa. Měli byste se sami přezkoumat a dívat se dovnitř: ‚Co jsem udělal špatně? Udělal jsem něco špatně a zavinil problém, který dnes tak náhle vyvstal?‘ Dobře o tom přemýšlejte.“ (Přednáška na první konferenci v Severní Americe, New York, 29. – 30. 3. 1998)

Když používáme mysl obyčejného člověka, můžeme si říkat, že jsme lepší než ostatní, nebo že bychom mohli být na místě koordinátora, aniž bychom věděli, jak to dělat. Když trváme na svém názoru, nikdy neuvidíme naše nedostatky. Pochopil jsem, že ve všem, co učedníci dělají, výsledek závisí na charakteru učedníků a na koordinaci mezi učedníky, ne na počtu věcí, které učedníci udělali. Také jsem pochopil, že všechny věci jsou uspořádány Mistrem, abych se mohl vzdát ega. A abychom dokázali spolupracovat, koordinátoři pracují podle svých vlastních pochopení. A když to neodpovídá mé představě, neznamená to, že to nedělají správně. Jen moje ego je příliš velké na to, abych přijal, co dokážou ostatní. Když cítím, že mě někdo kritizuje, je to proto, že vyvstává moje bojovná mysl. Když jsem toto pochopil a zachoval si čistou mysl, slyšel jsem znovu stejná slova, ale tentokrát jsem viděl, že je to upřímná rada. Došlo mi, že všechno, co se mi děje, nebo když mi někdo řekne nebo udělá něco špatného, nejde o to, že ti praktikující nejsou dobří nebo že nejsou pokročilí v kultivaci, ale je to, jako kdybych se díval do zrcadla, přemítajíc o všech mých myšlenkách. Také jsem si uvědomil, že vše, co se mi děje, pochází z mých myšlenek. Když nemáme bojovnou nebo žárlivou mysl, ostatní lidé mi nebudou říkat škaredá slova. Když se ke všem chovám soucitně a mírumilovně, vše, co se mi děje, je také šťastné a pohodlné. Když jde o Dafa, měl bych bezpodmínečně spolupracovat, a cokoliv se stane, musím se podívat dovnitř. Tvořím si zvyk, že když se něco stane, místo toho, abych se ptal, proč to dělá, ptám se sám sebe, proč to vidím, co se děje v mé mysli.

Když jsem si toto vše uvědomil, ten praktikující mě kontaktoval a probral se mnou další témata, jako kdyby se nic nestalo. Došlo mi, že jeho postoj je o hodně lepší než můj, a samozřejmě už nemám pocit, že ten člověk moc mluví a že mi něco vnucuje.

Další věc je, že když odstraníme svá ega kvůli Dafa, Mistr zařídí to nejlepší pro daný projekt.

Následující zkušenost se stala už dávno, v době, kdy se v České republice konala Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností. K uspořádání konference bylo potřeba najít vhodnou místnost. Tehdy se vynořilo moje ego: „Když jde o nalezení místnosti, na to jsem odborník.“ Než jsem začal praktikovat, chodil jsem ven s přáteli, kteří se specializují na pořádání akcí pro Vietnamce v České republice, takže znám skoro všechna místa, kde lze konferenci pořádat. Vím, kde je to drahé, kde levné, kde krásné a kde luxusní. Hned jsem vybral ideální místo, ale místo toho, abych se domluvil s koordinátorem, šel jsem se tam sám zeptat a oni samozřejmě vznesli nesmyslné požadavky. Tehdy jsem uvažoval jako běžný člověk: „Pořádáme evropskou konferenci jen jednou v životě. Toto místo je krásné, a tak je v pořádku utratit více peněz.“ Když jsem o tom řekl koordinátorům, moc je to nezaujalo a dál hledali vhodné místo. Chodil jsem se s nimi dívat na ta jiná místa, ale nikde se mi to nelíbilo. Tehdy jsem si myslel, že místo, které jsem našel, bylo nejlepší a chtěl jsem, aby to ostatní pochopili, a když neměli zájem o můj návrh, nebyl jsem šťastný.

Ale po nějaké době, když jsem pravidelně studoval Zákon a díval se více dovnitř, se mé myšlenky změnily. Uvědomil jsem si, že to, co vidím, je krásné, ale ostatní to neviděli. Jako architektura Evropy je úplně jiná než architektura Asie, někomu se líbí tento typ domu, někomu se líbí ten typ auta, nejsme stejní, a stejně tak koordinátoři, oni vyberou, co je nejlepší pro Dafa podle jejich vlastního pochopení a nemusí to být v souladu s mými názory. V tu chvíli jsem měl jen jednoduchou myšlenku, ať se konference bude konat tady nebo tam, není v tom rozdíl a nemusím dokazovat, že toto místo je lepší než jiné. Když jsem to pochopil, neměl jsem na mysli žádnou negativní myšlenku a plně podporoval rozhodnutí koordinátora. Najednou mě koordinátor požádal, abych kontaktoval manažera toho místa, aby se tam mohli přijít podívat a rozhodnout se, které místo je nejlepší. Nakonec se rozhodli pro to místo, které jsem vybral.

Pochopil jsem, že vše souvisí s mou kultivací. Bez ohledu na to, co se stane, neměl bych vinit jiné, ale měl bych se dívat do sebe. Když to dokážeme, Mistr pro náš zařídí to nejlepší.

Děkuji za pozornost. Prosím, poukažte na cokoliv nesprávné.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.