Záznam o reinkarnaci: Spatřena pravda po násilné smrti v jeskyni, kultivace v nápravě Fa rozbíjí iluzi (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

V létě roku 2014 jsem v knize Zhuan Falun četl část o bigu, když jsem uviděl následující scénu: Byl jsem taoista kultivující v jeskyni, kde jsem později zemřel. Pokaždé, když jsem si přečetl tuto část, jsem pokračoval ve sledování scén z onoho života. Jednalo se o scény z nebe a jak taoistický mistr, který odnášel mé jiné „já“, zatímco druhé „já“ procházelo skrze reinkarnaci.

V průběhu historie se kultivovalo pomocné vědomí. Náš ctěný Mistr nám tento bod velmi dávno objasnil.

Mistr řekl:

„Po tisíce let všechny jiné metody představené mezi světskými lidmi kultivovaly vedlejší vědomí (fu yishi, ‚fu-i-š’‘) praktikujícího; lidské tělo a hlavní vědomí praktikujícího sloužily pouze jako nositel. Poté, jakmile praktikující dosáhl Dovršení, jeho vedlejší vědomí vystoupilo a vzalo si s sebou gong. Potom tedy pro hlavní vědomí praktikujícího a jeho původní tělo nic nezůstalo – celoživotní úsilí o kultivaci vyšlo vniveč.“ (Velká Cesta k Dovršení Falun Dafa, Kapitola I, Vlastnosti Falun Dafa, Kultivování hlavního vědomí, takže vy získáte gong)

„Pokud se řídíte tím, co říká buddhismus, tento člověk stále ještě musí procházet znovuzrozením. Ale protože byla v jeho těle úspěšně vypěstována velká osvícená osoba, nashromáždil si mnoho ctnosti. Takže, jak se to zařídí? Když se znovu narodí, možná se stane vysokým hodnostářem nebo získá velké bohatství. Ale nic víc. Nebyla pak jeho kultivace bezvýsledná?“ (Zhuan Falun, Přednáška osmá, Kdo praktikuje kultivaci, získá kultivační energii)

Napsal jsem svůj kultivační příběh v naději, že všichni pochopí, jak omračující byla kultivace v minulosti, a doufám, že praktikující mohou být po přečtení tohoto příběhu pilnější.

V tom životě jsem byl synem bohatých rodičů, kteří se těšili prestiži. Jmenoval jsem se Fu Lien-šeng. Abych byl v budoucnu slavný, od mládí jsem pečlivě studoval čínskou klasiku Knihu písní a Knihu historie. Jednou odpoledne, když mi bylo patnáct let, se ve studovně objevil taoista s dlouhými bílými vlasy, bílým vousem a mladou tváří bez vrásek. Podíval se na mě a řekl: „Tvůj základ není špatný.“ Ohromeně jsem se na něj podíval. Bylo to divné; neotevřel ani dveře. Jak prošel zdí? Taoista řekl: „Je velmi vyčerpávající studovat tak pozorně. Mám úžasné učení, které bych ti rád předal. Umožní ti získat nesmrtelnost a vyhnout se bolestem a utrpení lidského světa, čímž získáš konečnou svobodu a volný čas.“ Zavrtěl jsem hlavou a odpověděl: „Můj život pochází od rodičů. Jak bych je mohl opustit? Později dosáhnu slávy a cti a oplatím jim, že mě vychovali.“ Taoista se zasmál a řekl: „Následuj mě, abys praktikoval kultivaci a dosáhl osvobození. Pak se můžeš vrátit a odplatit rodičům.“ Znovu jsem zavrtěl hlavou. Taoista řekl: „Pedantské dodržování starých myšlenek mého učedníka oslepilo a ohlušilo. Už jsem se rozhodl vzít tě za svého žáka. I když se budeš bránit, nemá to smysl.“

Chytil mě za paži a poplácal mě po hlavě. Začala se mi točit hlava a cítil jsem se zmateně. Měl jsem pocit, že jezdím na mlze a v oblacích. Jediné, co jsem slyšel, byl zvuk větru. Kvůli větru v obličeji jsem nemohl otevřít oči. Po chvíli jsem ucítil, jak se moje nohy dotýkají země. Otevřel jsem oči. Ocitl jsem se v jeskynním obydlí, ve kterém bylo velmi uklizeno. Všiml jsem si velkého symbolu tchaj-ťi na zemi s něčím rotujícím uvnitř. Přitahovala mě jakási nepopsatelná, fantastická energie. Nemohl jsem na to přestat zírat. „Poslušný žák! Pečlivě si ho prohlédni. Jdu se postarat o nějaké záležitosti.“ Taoista se otočil a odešel. Díval jsem se na symbol a najednou jsem pocítil hlad. Viděl jsem nějaké horské ovoce na vrcholu kamenného stolu a popadl nějaké k jídlu. Také jsem vypil trochu vody z tykve. Poté jsem zase hleděl na symbol. Čím víc jsem se na něj díval, tím klidnější jsem se cítil. V mysli jsem neměl žádné myšlenky. Občas jsem vnímal, jak se mi něco točí v hlavě. Stále jsem zíral na symbol, až jsem se cítil ospalý. Pak jsem šel spát na dřevěnou postel. Celý tento proces jsem v jeskyni opakoval znovu a znovu a nevěděl jsem, kolik času uplynulo.

Jednoho dne jsem si najednou vzpomněl na rodiče a cítil se docela rozrušený. Chtěl jsem jít domů. Snažil jsem se najít ústí jeskyně, ale nemohl jsem ho najít. Když jsem začal být netrpělivý, uslyšel jsem hlas: „Pilně se kultivuj. Nemysli na návrat domů.“ Rozhlédl jsem se po jeskyni, ale byl jsem tam jen já. Odkud se ten hlas vzal? Znělo to, jako kdyby to vycházelo z mé hlavy. Zvedl jsem hlavu, ale nikdo tam nebyl. Byl jsem zmatený. Znovu jsem se marně snažil najít východ z jeskyně. Nakonec jsem se unavil, a tak jsem šel znovu spát.

Najednou jsem ucítil pod nohama vánek a byl jsem plný vzrušení. Podařilo se mi běžet až domů. Když jsem dorazil ke dveřím, zastavil mě vrátný: „Odkud jsi, mladý taoisto? Není ti dovoleno vejít.“ Podíval jsem se na sebe a zjistil, že mám na sobě dětské taoistické roucho. Řekl jsem: „Jsem syn pána tohoto domu.“ Vrátný se zasmál a odpověděl: „Podívej, syn již dorazil.“ Podíval jsem se a uviděl, jak vychází chlapec, který vypadal přesně jako já. Měl na sobě mé staré dobré oblečení. Prázdně jsem zíral. Vrátný mě postrčil a já jsem spadl na zem.

V tu chvíli jsem uslyšel hlas: „Rychle se probuď, nespi.“ Když jsem otevřel oči, spatřil jsem taoistu. Popadl jsem ho za paži a vyhrkl: „Chci jít domů.“ Odpověděl: „Právě ses vrátil domů, ale nebylo ti dovoleno projít dveřmi. Dokonce jsi upadl. K čemu je návrat domů?“ Cítil jsem zlomené srdce. Pokračoval: „Proč jsi tak posedlý? Jiní mě chtějí vzít za svého mistra, ale já je ignoruji. Viděl jsem, že tvůj základ je dobrý, a tak jsem ti povolil vstoupit. Co kdybych ti nabídl toto: Přinesl jsem ti nějaké jídlo, které máš rád. Je na stole. Jakmile dojíš, dovolím ti vrátit se domů.“ Když jsem to uslyšel, byl jsem opravdu šťastný. Přistoupil jsem ke kamennému stolu, na kterém bylo vynikající jídlo. Vzal jsem hůlky a začal jíst. Ale jakmile jsem si dal jídlo do úst, chutnalo odporně. Nemohl jsem to sníst. Podíval jsem se na taoistu.

Ten se rozesmál: „Už ses tu kultivoval dva měsíce. Jedl jsi horské ovoce a pil vodu. Tyto věci nemohli konzumovat ani vysoce postavení úředníci nebo honoráři. Už jsi prošel změnami. Pokud mi nevěříš, pojďme ven a můžeš prověřit své schopnosti.“ Věřil jsem mu pouze částečně. Následoval jsem ho před jeskyni. Taoista ukázal na velký strom vzdálený dvacet metrů a řekl: „Leť tam a posbírej ovoce.“ Levitoval jsem nahoru a zjistil, že jsem lehký jako pírko. Přiletěl jsem ke stromu, sesbíral ovoce a vrátil se zpět. Taoista řekl: „Tam je horský pramen, extrahuj trochu vody.“ Řekl mi, jak extrahovat vodu z dálky, a já jsem to odpovídajícím způsobem provedl. Zvedl jsem ruce vzhůru směrem ke vzdálenému horskému prameni a uviděl proud vody, který ke mně letěl. Taoista vytáhl tykev a proud vody vtekl dovnitř. Zmátlo mě, kolik se do tykve vešlo vody. Poté řekl: „Dobře, to stačí.“ Dal jsem ruce dolů. Taoista položil tykev na zem, sebral několik kamenů, uzavřel je do rukou a dvakrát zatočil rukama. Naznačil mi, abych vzal kameny z jeho rukou, a tak jsem natáhl ruce. Podal mi však slepičí vejce, které bylo ještě teplé. Byl jsem velmi překvapen. Taoista řekl: „Jen malý trik, ve skutečnosti to nic není. Přijmi mě za svého mistra a já ti předám Tao. Můžeš se stát nesmrtelným a dosáhnout osvobození.“

Chvíli jsem přemýšlel, pak jsem poklekl a řekl: „Váš žák vás chce vzít za svého mistra. Ale stále myslím na rodiče. Mohu vás požádat, abyste mi ukázal moji rodinu?“ Taoista se rozesmál. Nenuceně rukou nakreslil kruh do vzduchu a řekl: „Podívej se na sebe.“ Kruh vyplnila mlha, ta se rozdělila a odhalila moji rodinu. Viděl jsem, jak moje žena rodí. Později mi rodiče našli konkubínu a ta mi porodila syna. O deset let později jsem onemocněl a byl upoután na lůžko. Otcova konkubína otrávila mé jídlo a já jsem zemřel. Také otrávila jídlo mé matky a ta také zemřela. Poté se stala hostitelkou [hlavní paní domu]. Moje žena byla vyhozena z domu a musela se vrátit ke svým rodičům. Otcova konkubína týrala mého syna. Ten dostal tuberkulózu a zemřel.

Když scéna zmizela, zeptal se: „Je tento druh života zajímavý?“ Oněměl jsem. Taoista pak obrátil tykev vzhůru nohama a hodil ji na větev. Řekl: „Voda uvnitř tykve je horká. Až se vykoupeš, přijmi mě za svého mistra.“ Nechal jsem si čas na to, abych se umyl a poté se převlékl do taoistického roucha.

Poklonil jsem se taoistovi a řekl: „Mistře.“ Pomohl mi vstát a řekl: „Už jsem ti od dnešního dne uspořádal život. Už žádné divoké fantazie. Transformoval jsem nefrit, který jsi nosil, na jiné ‚ty‘. O půl roku později onemocní a zemře. Tvoje matka dluží otcově konkubíně život, takže bude muset ten karmický dluh splatit.“ Poděkoval jsem mu, že mi to odhalil a následoval jsem ho zpět do jeskyně, abych se kultivoval.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111347-Zaznam-o-reinkarnaci-Spatrena-pravda-po-nasilne-smrti-v-jeskyni-kultivace-v-naprave-Fa-rozbiji-iluzi-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.