Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Jak jsem získal Dafa a kultivuji se

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Ctěný Mistře, drazí praktikující!

Dovolte mi sdílet s vámi své zkušenosti. Jsem starší vietnamský praktikující Falun Dafa žijící v České republice. Praktikuji přes tři roky. Do bývalého Československa jsem přijel jako student. Nyní pracuji jako inženýr a podnikám v oblasti speciálních telekomunikačních technologií.

Kdysi jsem četl jisté knihy, ale vnímal jsem je jen jako významná historická díla. Tušil jsem, že neučí Zákon a nejsou schopny vést lidi v kultivaci. Náboženstvím jsem nevěnoval příliš pozornosti, všímal jsem si, že vyznavači různých náboženství jsou pouze povrchní a ve skutečnosti touží po všem možném, hlavně po slávě, zisku a lásce. Ptal jsem se některých významných věřících na různé otázky, ale žádný z nich mi nedokázal uspokojivě odpovědět, jejich odpovědi byly spíše jen obecné a vyhýbavé.

Jednou v létě roku 2018 jsem řekl manželce: „Slyšel jsem mnoho o Falun Dafa. Zkusme dnes poslouchat přednášky Mistra Li Hongzhi!“ Pak jsem pustil první Mistrovu přednášku. Za pouhých deset minut jsem si uvědomil, že posloucháme pravý Zákon od pravého Mistra. Poslechli jsme si postupně všech devět přednášek. Poté jsme si koupili knihu Zhuan Falun. Když jsme ji četli, snažili jsme se plně koncentrovat. Uvědomili jsme si, že to je nejvznešenější a nejvědečtější kniha, jakou jsme za posledních padesát let četli. Postupně jsme pochopili, jak velké máme štěstí, že jsme získali Dafa.

Mistr řekl:

„Těchto příležitostí nebude mnoho, protože já tímto způsobem nebudu učit věčně. Myslím, že ten, kdo může naslouchat mým přednáškám osobně, řekl bych, že má opravdu… v budoucnu si to uvědomíte a budete za toto časové období opravdu vděčni. Samozřejmě věříme v karmické vztahy a každý tady sedí kvůli svému předurčenému vztahu.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Opravdově vést lidi k vysokým úrovním)

„Měl bych také poukázat na jednu věc: v současnosti nikdo jiný opravdově nepředává učení, které vede k vysokým úrovním, tak jako já. V budoucnosti si uvědomíte, co jsem pro vás udělal, a tak doufám, že si uvědomujete, co tohle je. Mnoho lidí chce praktikovat kultivaci k vysokým úrovním. Tu jsem vám teď přímo předložil, a vy si možná ještě ani neuvědomujete, jak je cenná. Mohli byste projít celý svět, učit se pod mnoha mistry, utratit mnoho peněz, avšak tohle byste stejně nenašli. Dnes se vám to nabízí přímo na vašem prahu a možná jste si to ještě neuvědomili. Je to otázka toho, zda to chápete a zda můžete být spaseni.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Zvláštní rysy Falun Dafa)

Tato svatá kniha nás jasně a konkrétně učí, jak praktikovat kultivaci, s jasnými definicemi toho, co znamená Dafa a Buddhův Zákon, co všechno charakter člověka obsahuje, jak se kultivovat, jak cvičit… Jasně mluví o dimenzích, vesmíru, původu života a metodě vrátit se ke svému původu cestou kultivace.

Zpočátku jsme s manželkou jen pilně četli Zhuan Falun a cvičili pět cvičení. Pro většinu lidí, včetně mě, je sezení v plné lotosové pozici a meditování extrémně náročná věc. Trénování mi zabralo hodně času a úsilí a přineslo i hodně bolesti. Trvalo mi skoro rok a půl, než jsem to dokázal. Na začátku jsem seděl se zkříženýma nohama jen třicet minut, postupně jsem sezení prodlužoval, až jsem se dostal na plných šedesát minut. Jakmile jsem dosáhl sezení šedesáti minut, snažil jsem se ze všech sil vydržet, abych nikdy nepovolil nohy před šedesátou minutou, bez ohledu na to, jak velká bolest přišla. Pokaždé, když jsem tehdy docvičil, jsem měl promočené tričko. Byly chvíle, kdy jsem zažíval velkou bolest, a tak jsem si potichu dodával odvahy.

Poté, co jsme více než dvacetkrát přečetli knihu Zhuan Falun, jsme začali číst Mistrovy jingweny, abychom Dafa a kultivaci pochopili hlouběji a abychom věděli, co přesně mají učedníci Dafa dělat pro šíření a potvrzení Dafa, objasnění pravdy a zachraňování vnímajících bytostí.

Mistr řekl:

„Někteří lidé říkají: ‚Já čtu pouze Zhuan Falun, nečtu nová písma.‘ Jsi stále mým učedníkem? Řeknu vám to jasně: období před 20. červencem 1999 bylo obdobím osobní kultivace a porozumění Fa. Porozuměním lze úspěšně dosáhnout Dovršení, avšak to není konec kultivace učedníka Dafa. V těchto následných pěti letech se situace musela obrátit, aby bylo možno vidět, kdo to skutečně dokáže a kdo ne: ti, kteří se nekultivují opravdově, jsou vyřazeni a zároveň ti učedníci Dafa, kteří se skutečně kultivují, si během těch pěti let ustavují svoji mocnou ctnost a zachraňují bytosti. Proč musí být bytost spasena Dafa a mnou osobně? Přesněji řečeno, jaký druh bytosti je hoden toho, aby byl spasen Velkým Zákonem vesmíru?“ (Podstata Pilného Pokroku III, Má verze „probuzení holí“, 11. 10. 2004)

„Študovaním Fa získate Fa vy sami, avšak chcete iba získať – získať výhody z Dafa? Inými slovami, ak zatiaľ čo sú učeníci Dafa prenasledovaní a Dafa je hanobený, vy sa nepostavíte a nepoviete ani slovo na podporu, ste hodný získania Fa? To je tá idea.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, Manhattan, otázky a odpovede, 5. 9. 2010)

Z pracovních důvodů často cestujeme do Vietnamu. Ve Vietnamu je mnoho pilných praktikujících. Často se s nimi setkáváme, studujeme Zákon a vyměňujeme si zkušenosti. Zorganizovali jsme různé akce pro šíření a potvrzení Dafa, objasnění pravdy a zachraňování vnímajících bytostí. Vzhledem k tomu, že dosud Shen Yun neměl příležitost vystoupit ve Vietnamu, zorganizovali jsme různé akce pro propagaci Shen Yun a prezentaci produktů Shen Yun Collections. Máme také Hong Yin Club, kde praktikující, kteří milují Mistrovu poezii, recitují a čtou básně a hovoří o svých pochopeních z nich.

V roce 2019 jsme se spolu s ostatními vydali do USA, abychom se zúčastnili Fa konference. Když jsme přijeli do Kalifornie, zúčastnili jsme se různých akcí spolu s ostatními, místními i z celého světa. Při této příležitosti bylo moje tělo pročišťováno, což trvalo celý týden. Poté, když jsme přijeli do New Yorku, abychom se zúčastnili Fa konference, bylo moje tělo znovu důkladně pročišťováno Mistrem těsně před jeho přednáškou. Bylo úžasné vidět Mistra na vlastní oči a osobně poslouchat jeho učení! Slíbili jsme si, že příští rok pojedeme znovu. Bohužel přišla pandemie. Vnímal jsem ji jako zkoušku, jako překážku, jak ji my učedníci Dafa překonáme. Díky kultivování jsme se nebáli, ale dodržovali jsme nařízení vlád a místních orgánů. Když nás pak covid zasáhl, v klidu jsme ho zvládli. Zajímavé je, že poté jsme měli pocit, jako kdyby nám ubyl velký kus karmy.

Loni v dubnu jsem najednou cítil, že mám těžkou hlavu. Pochopil jsem, že mi qi nemůže sestoupit z temene hlavy a že je to jen přechodný stav, i když to trvalo skoro rok. Zaměřil jsem se na zlepšení charakteru a nyní je mi mnohem lépe.

Mistr řekl:

„Jakmile si skutečně svůj charakter zlepšíte, zjistíte, že qi sestoupí dolů.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Kultivační šílenství)

Mistr také řekl:

„Náprava Fa vesmíru skončila a nyní se uskutečňuje přechod k nápravě Fa lidského světa. Až bude Fa napravovat lidský svět, většina našich učedníků Dafa se ke mně připojí.“ (Probuďte se, 18. 11. 2021)

Drazí praktikující, buďme připraveni!

Ctěný Mistře! Čím déle se kultivujeme, tím více si uvědomujeme, že kultivace je extrémně náročný a namáhavý proces, kdy nejtěžší věcí je zbavit se lidských připoutání. Ale máme předurčený vztah s vámi i s Dafa, proto kdykoliv narazíme na překážku, recitujeme vaši báseň:

„Narozen do utrpení
Zápasil jsi o přežití
Teď když Dafa jsi získal
Vrať se a nezastavuj krok.“

(Hong Yin IV, Železná vůle, 19. 7. 2004)

Nezastavujme ani krok na cestě ke svému původu!

Zde bych chtěl dnešní příspěvek ukončit. Děkuji za pozornost. Prosím, abyste mi poskytli cenné rady i připomínky a omluvte mě za případné chyby. Děkuji asociaci a organizátorům za uskutečnění této Fa konference.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.