Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Rozpouštění ducha komunismu a zvyšování charakteru při účasti na projektu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa z České republiky

Vážený Mistře, vážení praktikující!

Jsem vietnamská praktikující Falun Dafa žijící v České republice. Měla jsem štěstí, že jsem začátkem roku 2009 získala Zákon. Během třinácti let kultivování jsem zažila mnoho testů a zasahování. Ráda bych se s vámi dnes podělila o malou část mého kultivačního procesu.

Rozpouštění ducha komunismu

Poté, co jsem získala Zákon, jsem si uvědomila, že všechny myšlenky, které kultivující potřebují opustit, jsou duch komunismu, touha se předvádět, závist, bojovná mysl a závislost na pohodě. Četla jsem a poslouchala Devět komentářů ke komunistické straně, ale tato závist byla skryta velmi hluboko.

Mistr konkrétně hovořil o problému závisti:

„Platí toto pravidlo: člověk, který se během kultivace nezbaví závisti, zaručeně nedosáhne pravého ovoce.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

Uvědomila jsem si, že mám toto připoutání, a tak jsem ho začala odstraňovat. Už jsem si myslela, že jsem se ho vzdala, ale ještě někdy se objeví. Toto připoutání jsem si uvědomila v roce 2015, když jsem se účastnila projektu pochodového orchestru Tian Guo Marching Band. Já a ještě jedna praktikující jsme byly nové. Já chodila na kurz hraní na trombon a ona na klarinet. Když jsme měly trénink v Lipsku, nenechala mě hrát s ostatními. Bránila jsem se, že jsem se přišla učit, a že k čemu je mi to platné, když mě nenechá hrát? Tak se na mě naštvala. Podívala jsem se dovnitř a zjistila, že jí závidím. Myslela jsem si, že žije v Německu a německý umí. V Německu je mnoho dalších praktikujících v orchestru, kteří ji učí. Ale já jsem v České republice sama a nemám nikoho, kdo by mě učil. A navíc neumím moc česky. Objevila jsem v sobě závist, a tak jsem vysílala spravedlivé myšlenky, abych to odstranila. Pak se ke mně ta praktikující zase chovala normálně. Od té doby si na tuto závist neustále dávám pozor.

Když jsem vysílala spravedlivé myšlenky, neustále jsem odstraňovala ducha komunismu. Jednou jsme šli apelovat před čínské velvyslanectví. Jeden praktikující dal jiné praktikující velkou cuketu a ta se mě ptala, jak ji má uchovat, aby vydržela dlouho čerstvá. Řekla jsem jí, že ji má rozdělit na kousky a zabalit do novin. Odpověděla, že neví, za jak dlouho bude moct snít celou cuketu. Vyhrkla jsem: „Pokud to všechno nesníš, rozděl se!“ Ve skutečnosti jsem tu cuketu ale nechtěla.

Za týden jsme znovu šli apelovat před čínské velvyslanectví. Ta praktikující mi vyčítala, že jsem přivedla nové praktikující, aby studovali Zákon společně ve skupině, ale že oni čtou chybně a zabere to hodně času. Odpověděla jsem, že musíme pomoci novým praktikujícím. Řekla mi, že se předvádím a opět mluvila o příhodě s cuketou. Dokonce mě pak pomlouvala na Facebooku. Dívala jsem se dovnitř a ptala se, zda mám připoutání k předvádění se. Vysílala jsem spravedlivé myšlenky na odstranění tohoto připoutání. V mysli se mi objevila Mistrova slova:

„Do určité míry to souvisí s naprostým rovnostářstvím, které se u nás kdysi praktikovalo: ‚Koneckonců, když spadne obloha, všichni zemřeme společně. Každý má mít stejný podíl, jestli jde o něco dobrého, a když se zvyšují platy, každému se má přidat stejně.‘“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

Uvědomila jsem si, že tohle je duch komunismu a že mám v sobě čínské rovnostářství. Proto jsem jí radila, aby se podělila o cuketu. To patří mysli, která závidí. Vysílala jsem spravedlivé myšlenky na rozpuštění ducha komunismu, a abych odstranila závist. Pak jsem se jí omluvila a poděkovala, že mi pomáhala zvýšit si úroveň.

Některé nesprávné myšlenky se mi ale vracely, a tak jsem znovu vysílala spravedlivé myšlenky, abych je odstranila. Pomyslela jsem si: „Jsem částicí Dafa, ta praktikující je také částicí Dafa a Mistrovi učedníci jsou všichni členové rodiny, tak proč jsem tak připoutaná k tomu, co řekla?“ Úplně jsem to odstranila a už se to neobjevilo.

Zkušenosti s objasňováním pravdy Číňanům a apely u čínského velvyslanectví

V roce 2016 Si Ťin-pching navštívil Českou republiku. Učedníci Dafa drželi transparenty na místech, kudy měl projíždět. Držela jsem žlutý transparent. Vyslala jsem myšlenku: „Náš Mistr chce zachránit vnímající bytosti po celém světě, včetně vás.“ V tu chvíli se pět mladých Číňanů vrhlo ke mně, aby mi transparent vzali. Usmála jsem se a řekla: „Falun Dafa je dobrý.“ Poté mě nechali být. Pak jsem se přemístila na jiné místo, kam ke mně přiběhla Číňanka a nadávala mi. Začala jsem zpívat píseň Falun Dafa je dobrý v čínštině. Přestala nadávat, jen stála a poslouchala. Vím, že Mistr jí pomohl objasnit pravdu.

V roce 2015 jsem se připojila k Tian Guo Marching Band. Vybrali mě pro trombon, což je doprovodný nástroj v orchestru. Zpočátku to bylo těžké, protože neumím česky a je také obtížné najít učitele. V České republice není nikdo v orchestru zapojený, ale Mistr mi dal znamení a učil mě. Stále říkám, že nikdo neučí lépe než Mistr. Například, když jsem hledala online lekce na trombon, ve Vietnamu nebyl nikdo, kdo by mě učil. Našla jsem jen učitele flétny, a tak jsem se dívala, jak se lidé učí hrát na flétnu. To jsem pak aplikovala při hře na trombon. Zjistila jsem, že je to velmi účinné.

V roce 2016 jsem poprvé hrála ve Varšavě a od té doby jsem členem orchestru. Během těch šesti let v orchestru jsem zažila mnoho testů a zasahování. Mistr byl po mém boku, žehnal mi a pomáhal mi tím projít. Jsem mu velmi vděčná, i ostatním praktikujícím, kteří mi pomohli v mém kultivačním procesu.

Od roku 2011 se účastním petičních akcí u čínského velvyslanectví. Od té doby se stalo mnoho zázraků, kterými mě Mistr obdařil.

Například, jednou v úterý jsem si myslela, že je středa a přišla jako jediná k velvyslanectví. Stálo tam mnoho lidí ve frontě při vstupu. Vyvěsila jsem transparent proti pronásledování a rozdala všem letáčky. Potom jsem vysílala spravedlivé myšlenky a cvičila. Když jsem cvičila druhé cvičení, uviděla jsem lidi v bílo-modrých šatech, vrstvu za vrstvou, jak cvičí. Vím, že mě Mistr povzbuzoval. Necvičím jen já, ale také mnoho dalších bytostí v jiných dimenzích. Věřím, že apelování zde je velmi důležité, protože komunistická strana je příliš zlá a nelidská. Utlačuje ty, kdo praktikují Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Odebírá orgány praktikujícím, potírá Dafa a našeho Mistra. Musíme to odhalit a odstranit.

Od března roku 2020, kdy došlo k epidemii, se Česká republika ocitla dvakrát v lockdownu. Poprvé jsme vysílali spravedlivé myšlenky z domova namířené na čínské velvyslanectví, abychom vymýtili zlo. V červnu jsme opět šli na velvyslanectví s peticí, pak do listopadu opět zakázali akce. Tehdy jsem si myslela, že nemůžu sedět doma a vysílat spravedlivé myšlenky, ale musím tam jít, a kdyby mi to nedovolili, pojedu domů. Mistr tehdy zařídil, že mě policie nejen nepronásledovala, ale zůstala se mnou až do konce, a pak mě ještě před odchodem pozdravili. Pak se připojili další praktikující. Čím více lidí přijde odhalit zlo, tím lépe. Byla bych ráda, kdyby si praktikující našli čas a účastnili se tohoto projektu s námi, protože je to projekt, který Mistr potvrzuje.

To jsou moje zkušenosti z kultivování a má osobní pochopení. Prosím, poukažte na nedostatky.

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.