Záznam o reinkarnaci: Mistrova mocná milost (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od Siao Liena

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111344-Zaznam-o-reinkarnaci-Mistrova-mocna-milost-1-cast.html

Jelikož jsou všechny bytosti v nebi velmi, velmi schopné, když jejich život projde velkou zkázou, odhalí se jejich negativní stránka. Mnohé z těchto bytostí si zařídily kompletní soubor způsobů, jak se zachránit. Jelikož se do nich přimíchalo i mnoho špatných faktorů, jejich uspořádání se stala velmi nečistá a nemohou dosáhnout cíle, kterým je úplná záchrana nebeské klenby a všech vnímajících bytostí. Protože je vesmír příliš velký na to, aby se dal popsat lidským jazykem, stala se uspořádání starých sil něčím velmi podrobným, uspořádaným a dokonalým. Ve vesmíru jsou také kladné a záporné bytosti. Pokud chce nějaká bytost něčeho dosáhnout, zejména něčeho tak významného, jako je záchrana celého vesmíru, negativní faktory sehrají roli „zkoušky“. Pokud život nemutuje, jsou tyto druhy zkoušek normální. Je to způsob, jak si život může vybudovat mocnou ctnost a vážit si toho, co dostane. Problém však spočívá v tom, že se životy zkazily. Pokud tyto životy zasahují do této významné události s výmluvou na „testování“, ovlivňuje to bezpečnost životů v celém vesmíru, což je absolutně nepřípustné! Avšak nesčetné bytosti to nechápou. Kromě toho, protože životy zmutovaly, hrají rušivou roli i nesčetné prvky, z nichž se životy skládají, včetně různých hmotných faktorů, které přímo či nepřímo udržují existenci života. Například rakovinné buňky nejsou dobré, ale samy se nevyloučí, že?

Nesčetné ťažkosti a nebezpečia, jedna prekážka za druhou (Hong Yin, Namáhavá spása, 23. 9. 1996)

Problém, který Mistr potřebuje vyřešit, je mnohem, mnohem složitější než to, co jsem popsal výše. A životy jsou ve skupinách, takže mezi nimi existuje určitá souvislost. Když se životy zkazí, vzniknou mezi nimi neshody a složitější karma. I když to není tak hrozivé jako v lidském světě, negativní dopad takové situace bude obrovský.

Když už jsem řekl tolik ze svého chápání Fa, uvedu ještě několik konkrétních příkladů.

Poté, co jsme s Mistrem podepsali slib, Mistr učinil konkrétnější opatření na základě specifické situace každého jednotlivce a potřeb vesmíru. Například, kdy jste měli být v lidském světě, kdy jste měli získat Fa, kdy jste měli s někým navázat vztah, kdy jste si měli zlepšit charakter a tak dále.

A tyto zmutované bytosti také zařídily, aby bytosti přišly do různých prostředí v lidském světě. Udělaly také podrobné a pečlivé uspořádání, aby bytosti sestoupily, od narození až po získání Fa, zlepšení, a dokonce různé projevy a reinkarnace na různých úrovních, včetně lidského světa. Vzpomínám si na okamžik, kdy těsně předtím, než jsem sestoupil, Mistr vážně řekl: „Až přijde čas, musíš si pamatovat a naslouchat Mistrovým slovům. Musíš si vzpomenout!“

Teprve teď, když o tom přemýšlím, hluboce chápu Mistrovo hluboké úsilí!

Když jsme sestupovali na Zemi, byly bytosti, které nás velmi obdivovaly, zatímco jiné nám velmi záviděly. Některé dokonce poznamenaly: „Však uvidíme!“ (Narážely tím na to, že nevěřily, že by se život po sestupu dolů mohl vrátit na původní místo.)

Vezměte si mě jako příklad. Poté, co jsem podepsal slib s Mistrem, jsem začal klesat. Kolem mého těla se neustále ovíjely nízké hmoty a myšlenky. Abych se neztratil na nižších úrovních, Mistr s námi podepsal smlouvu mnohokrát. Byly tam také bytosti, které věděly, že Mistr sestoupí na Zemi, aby napravil Fa, a tak také sešly dolů, aby se převtělily, ale přišly, aby „otestovaly“ Dafa a učedníky Falun Dafa.

Když jsme sestupovali na nižší úrovně, Mistr nás už chránil, jinak bychom byli s největší pravděpodobností zničeni kvůli neúmyslnému porušení nebeských pravidel před dosažením lidského světa. Na nebesích je také mnoho pozměněných faktorů. Aby si zachovaly své zásady a uspořádání, vytvořily velmi tvrdohlavé síly. Během nápravy Fa je Mistr nazývá „staré síly“.

Jednou jsem se reinkarnoval jako bódhisattva na určité úrovni. Byla tam jiná bytost, která se také převtělila do bódhisattvy, což zařídily staré síly, aby později pošpinily mou životní cestu.

Vzpomínám si, že uprostřed moře byl malý ostrov. Jakmile jsme se tam shromáždili, přišly všechny různé druhy bohů a projevily své schopnosti. Když na mě přišla řada, zvedl jsem svůj magický nástroj, který připomínal nefritový přívěsek. Nechal jsem ho sám od sebe roztočit a ukázal ho ostatním bohům.

Ta druhá bódhisattva (o které jsem se zmínil výše) tajně použila svou moc, aby mým nefritovým přívěskem pohnula a on spadl do moře. Okamžitě způsobil v moři tisícimetrovou vlnu, mnoho živých bytostí v moři nevydrželo vítr a vlny a přišlo o život. Všichni bohové na mě byli naštvaní a rozhodli se mě zničit. (Podle nebeského zákona nelze božské nástroje používat bez uvážení, ani zasahovat do životního prostředí vnímajících bytostí, pokud nenastanou mimořádně zvláštní okolnosti.) Nechápal jsem, co se stalo.

Najednou se na obloze ze vzdáleného obzoru objevil Mistr. Všichni bohové poklekli. Mistr nejprve nic neřekl, ale „přehrál“ všem scénu, která se právě odehrála. Ukázal, jak ta druhá bódhisattva použila svou moc, aby můj nástroj Fa shodila do moře a způsobila tak velkou katastrofu. Když to všechno vyšlo najevo, bódhisattva otevřeně prohlásila: „Jsem tu, abych tě ‚otestovala‘. Nejenže ti pošpiním život, ale nechám tě úplně zmizet z tohoto vesmíru ještě předtím, než se dostaneš do lidského světa!“ Pak odletěla. Všichni bohové okamžitě pochopili, co se stalo. Pak se zeptali Mistra: „Co máme udělat s těmi živými bytostmi, které zemřely v moři?“ Díval jsem se, jak Mistr drží ty mrtvé bytosti v rukou a provádí velmi krásnou mudru. Všechny bytosti okamžitě ožily a odletěly.

Mistr řekl: „Jako její Mistr, dělám tyto věci pro ni. V budoucnu, až získá Fa v lidském světě, bude mít mocnou ctnost a požehná životům, kterým úmyslně či neúmyslně ublížila.“

Jeden bůh se zeptal: „A co když se v lidském světě nebude dobře kultivovat a nebude to schopna udělat?“

„Pak těm životům dám požehnání!“ řekl Mistr milosrdně a slavnostně.

V tu chvíli jsem se zmohl jen na pláč! Později mě Mistr pohladil po hlavě jako můj otec a řekl: „Sestup na nižší úroveň je něco takového, musíš se v budoucnu dobře kultivovat!“ Poté zmizel.

Jindy, když jsem se objevil na nižší úrovni, jsem byl chlapec sloužící arhatovi. Protože tam došlo k velkému zabalení hmoty, různé zmutované faktory se vzájemně proplétaly a zasahovaly do sebe jako pavoučí síť. Jednou mě tento arhat vzal, abych odstranil zlého boha, který ničil bytosti. Arhat ho uchopil nadpřirozenými schopnostmi a nařídil mi, abych ho sledoval. Zpočátku jsem se snažil ze všech sil. Ale pak se mě zlý bůh snažil přesvědčit zdánlivě laskavou, ale pokřivenou argumentací. Doufal, že ho nechám jít. Nejdřív mě to nijak nedojalo, ale nakonec jsem ho pustil. Naštěstí se arhat vrátil a znovu ho chytil. Čekal mě však trest. Když mě arhat přivedl do Buddhovy síně, Buddha mi řekl, že jsem porušil nebeský zákon a že budu zcela zničen.

V tu chvíli se opět objevil Mistr. Mistr řekl: „Tato situace nastala, protože všechny živé bytosti se pokřivily a on (míněno já) sem přišel z vyššího místa s posláním. Protože je v klamu, udělal něco, co neměl. To vše vynahradí, až se vrátí z kultivace v lidském světě. Zároveň, protože jste si s ním zde vytvořili vztah, bude v té době schopen zachránit všechno ve vaší říši!“

„To je příliš daleko na to, abychom si to dokázali představit. Stane se to skutečností?“ zeptal se Buddha zmateně.

„Podívejte se, jestli mi nevěříte,“ řekl Mistr. Mávl rukou a před očima všech se náhle objevila velká dimenze. V okamžiku se dimenze očistila a stala se velmi krásnou. „Nejsou mé schopnosti úžasné? Když to nedokáže on, dám vám to já a zachráním vás!“ Bohové se uklonili.

V té době pro mě Mistr vyčistil spoustu pokřivených myšlenek a hmotných faktorů, abych mohl pokračovat v sestupu do lidského světa a získat Fa.

Cesta vypadala následovně:

S podepsaným slibem jsem konečně dorazil na Zemi pod Mistrovou milostí,
poté, co jsem sestupoval vrstvu po vrstvě, abych vytvořil předurčené vazby,
Mistr na nás starostlivě dohlíží, když čelíme nesčetným katastrofám,
abychom získali lidské tělo v lidském světě.

Poznámka: To, co sdílím, včetně toho, co jsem pozoroval, je omezeno mou úrovní kultivace.

Čínská verze: https://www.zhengjian.org/node/273599
Anglická verze: https://www.pureinsight.org/node/7700


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.