Záznam o reinkarnaci: Mistrova mocná milost (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od Siao Liena

Jako kultivující všichni víme, že se nás náš soucitný Mistr snaží zachránit. Proto se naše těla mohou uzdravit, naše mysl se může otevřít, máme moudrost, která dokáže jasně vidět historii a vše ve světě a máme nepřemožitelné a neúnavné spravedlivé myšlenky a spravedlivé činy. Kdykoliv pomyslím na to, co pro nás Mistr vytrpěl, pláču. Jen tím, že budeme dělat to, co bychom měli dělat, můžeme být hodni toho, co pro nás Mistr snáší. Podělím se z pohledu vyšší úrovně o to, co Mistr v historii vytrpěl, abychom dnes mohli získat Fa.

Protože téma „Mistrova mocná milost“ je velmi široké, vyberu jen několik příkladů.

První den nového roku jsem zjistil, že Mistr vydal písmo. Hned jsem si ho stáhl a začal číst.

Po jeho přečtení jsem hluboce pocítil Mistrovo úmorné úsilí. Viděl jsem, jak mě Mistr láskyplně drží v dlani jedné ruky, druhou rukou mě láskyplně hladí po hlavě (měl jsem tehdy podobu patnáctiletého nebo šestnáctiletého dítěte) a s úsměvem se na mě dívá. Tehdy se mi zdálo, že jsem pochopil Mistrovo úmorné úsilí: Musím dělat to, co mám dělat – to je moje cesta! To je cesta, po které bych měl jít!

Slzy mi tekly jako déšť. Tehdy jsem si říkal: „Proč se mi nedaří to, co bych měl dělat?“

Nyní budu mluvit o tom, co vím o Mistrově soucitu a jeho starostlivosti o nás.

Vediem loď Fa, než príde katastrofa (Hong Yin, Namáhavá spása, 23. 9. 1996)

Mnozí dnešní učedníci Falun Dafa jsou z velmi, velmi vysokých úrovní a mají velmi obrovský systém vnímajících bytostí a různých látek. Všechny jsou vytvořeny a zaopatřeny Fa. Vezměte si mě jako příklad: Když jsem strávil nespočet hodin na té úrovni, kterou nelze v lidském čase spočítat, viděl jsem také, jak vesmír pod mou úrovní mnohokrát explodoval a rozpadl se, ale nenapadlo mě, že můj svět bude také čelit tak těžké katastrofě.

Protože říše mého světa už byla zkažená, tolik látek je nejen zmutovaných, ale i neuspořádaných. Stejně jako člověk trpící nevyléčitelnou nemocí, když je jeden orgán vadný, je vadných i mnoho dalších orgánů. Nejhorší je, že pokud je vše v mé sféře jen částečkou systému většího rozsahu, znamená to, že stejný problém se objeví i ve větším systému, takže není to stejné i u větších, rozsáhlejších a ještě větších systémů? Sice nevidím tak daleko, ale pokud použijeme Fa k posouzení, pak to platí.

V lidském světě víme, že nic neexistuje izolovaně. Hmota je spojena s okolím, od makroskopického po mikroskopické, od vzdálených po blízké strany. Například člověk může existovat na zemi.

Mistr o tom hovořil:

„V tomto vesmíru, který obklopuje Zemi, je ohromné, nesmírně mikroskopické hmotné prostředí, které je složeno z hmotných životů, vrstvu za vrstvou, které vytvořily toto prostředí, ve kterém mohou žít lidé. Také mikroskopická voda rozličných úrovní, kterou vaše oči nemohou vidět, vytváří početné faktory, které umožňují existenci rostlin, zvířat a hmoty a které lidstvu umožňují mít zde životní sílu a být schopné žít.

Existuje druh látky, který lidem umožňuje stát na zemi svisle a který jim brání naklánět se do boku; a existuje druh látky, která představuje tlak, a ta tlačí na lidi a předměty a zabraňuje jim, aby vzlétli. Je další druh látky, která zabezpečuje celkovou stabilitu lidského mozku a dalších orgánů. Pokud by váš mozek a další orgány nebyly stabilní, kdybyste stáli normálně, cítili byste se, jako když ležíte; nebo ať už byste tam stáli jakkoli rovně, cítili byste se, jako byste už nikdy nemohli stát rovně.“ (Falun Buddha Fa, Učení Zákona na konferenci v Evropě, 30. a 31. května 1998, Frankfurt, Německo, otázky a odpovědi)

Pro lidi na Zemi musí být udržení normální existence pro lidské bytosti tak složité a společný vztah mezi různými látkami na vyšší úrovni je ještě složitější. Ale bez ohledu na to, jak je složitý, je to vlastně uspořádaný celek. Bez ohledu na to, jak velký je rozsah nebeského tělesa, není to také bytost nebo bůh? Jde jen o to, že projev boha je jiný.

Popsal jsem to, abych ilustroval složitost vesmíru. Mezi obyčejnými lidmi se říká: „Když zatáhnete za jeden vlasový folikul, pohne se celé tělo.“ I zde to dává smysl. Když tato individuální bytost projde zásadní mutací, zmutuje podle toho vše, co s ní má různé asociace a cyklické vztahy. Když takto zmutují jiné systémy, ovlivní to i tento systém a vytvoří „začarovaný kruh“.

Všechny vnímající bytosti také projevovaly sobectví a různé variace charakteru. Hmotné látky na této úrovni nebyly tak čisté, a dokonce se zdálo, že některé závažné mutace hmotných látek jsou v závěrečné fázi „zvětrávání“, jako kdyby se měly každou chvíli rozpadnout. Králové v těchto systémech také chtěli zachránit sebe i všechny bytosti, ale po všem tom usilovném snažení zjistili, že cíle vůbec nemohou dosáhnout.

Ve skutečnosti je to, co chce bůh změnit, také omezeno mnoha faktory. Bůh musí mít velké schopnosti a potřebné množství mocné ctnosti a moudrosti, aby dosáhl účinku změny věcí. Není to tak jednoduché, jak si možná lidé myslí.

Právě v kritickém okamžiku, kdy všem bytostem hrozilo bezprostřední nebezpečí, přišel z vyššího a vzdálenějšího nebe Mistr s tímto velkým Zákonem!

Nesčetní bohové, kteří byli svědky té scény, na ni nikdy nezapomenou: Z onoho vyššího a vzdálenějšího místa, odkud nebylo vidět vůbec nic, se náhle objevily paprsky světla, čistého a klidného světla. Nejen obyčejné vnímající bytosti na oné nebeské úrovni byly ohromeny, ale dokonce i vládci této úrovně nad tím výjevem žasli. Složil jsem báseň, která tuto scénu ilustruje:

Z nebes vychází čisté světlo Buddhy,
mír a soucit objímají svět,
objevuje se bezmezná božská krása a moudrost,
všechny vnímající bytosti mají naději, že budou osvobozeny od utrpení.

Po projevení tohoto nádherného světla a příznivosti se objevil nesrovnatelně průzračný lotosový květ. Bylo to jako:

Krásný jako nefrit, zářící zlatým světlem,
mnohovrstevný lotos, mocná ctnost se projevuje,
všechny bytosti jsou maličké a ubohé,
sestupují úroveň za úrovní, vytvářejí předurčené vazby s Fa.

Vnímající bytosti postupně začaly vnímat, že na vrcholu mnohovrstevného lotosového trůnu stojí obrovský Buddha se vztyčenou dlaní před hrudí. Skutečně to tak bylo:

Majestátnost a milosrdenství nekonečné,
Buddhovo světlo září nad světem,
aby zachránil vnímající bytosti před neštěstím,
řídí plavidlo Zákona, aby všem nabídl spásu!

Celou scénu doprovázely jemné, nikdy předtím neviděné podivuhodné pohledy, s hudbou, kterou tyto nebeské bytosti nikdy předtím neslyšely! Byl to opravdu případ:

Podivuhodné věci se ukazují společně,
tisíce nádherných výjevů z nebe a země,
Pán Buddhů sestupuje, aby zachránil všechny bytosti,
a milosrdenstvím řeší nevoli!

Tehdy byly všechny vnímající bytosti zahrnuty Mistrovým nesmírným a nesrovnatelným soucitem a v úctě před Mistrovou bezmeznou mocnou ctností. A tak všichni poklekli na kolena, aby projevili svému velkému Pánu Buddhů co nejupřímnější úctu!

Možná proto, aby se těmto vnímajícím bytostem lépe komunikovalo, zmenšil Mistr své tělo. Každá bytost prožívala velké vzrušení a ronila slzy. Tyto slzy se v úrovni pod nimi zformovaly do mnoha oceánů.

Mistr s nekonečným soucitem řekl (volná citace): „V tomto vesmíru vznikly problémy ve větších a menších vesmírných tělech. Tato záležitost se týká bezpečnosti všech vnímajících bytostí ve vesmíru, proto jsem přišel. Abychom zcela zachránili vesmír a vše zdokonalili, musíme sestoupit na nejnižší místo ve vesmíru. Teprve pak můžeme vyřešit záležitost shora dolů, od mikrokosmu k makrokosmu. Na jedné straně jsem sem přišel, abych s vámi navázal vztah, na druhé straně chci vědět, kdo je ochoten sestoupit se mnou na nejnižší úroveň vesmíru, aby mi pomohl zachránit vnímající bytosti?! A musíte vědět, že sestupovat vrstvu za vrstvou znamená propadat se do vrstvy a vrstvy klamu. Pokud se tedy nebudete dobře kultivovat, nikdy se sem nebudete moci vrátit. Pokud nepůjdete dolů, s trajektorií toho, jak zde věci mutují a kazí se, může všechno zde vyhynout. I když přijde velká síla mé nápravy Zákona, můžete být pouze znovu vytvořeni. Pak se znovuvytvořením můžete ztratit své původní vlastnosti. Než sestoupíte dolů, musíte podepsat slib. Bohové nemohou tento slib porušit. V té době se mohou objevit negativní faktory, které do vás budou zasahovat. Pamatujte v této době na slib!“

Mnoho schopných bohů bez váhání řeklo: „Jsme ochotni s vámi podepsat slib, sestoupit na nejnižší úroveň a pomoci vám zachránit vnímající bytosti! Nebojíme se, že budeme zničeni, nebojíme se, že budeme ztraceni, jen doufáme, že uděláme vše pro záchranu všech vnímajících bytostí! Boží slib je přísaha, ta se nikdy nezmění!“

V tu chvíli byla naše přísaha jasně zaznamenána na svitku, který se náhle objevil.

Nebe i země zpívaly a vzdychaly nad naším milosrdným činem. Oslavovaly skutečnost, že všechny bytosti v tomto systému mají konečně naději na záchranu. Smály se a zároveň plakaly.

Mistr tehdy pro každou bytost uspořádal sestupný a vzestupný proces, který probíhal podle karmických vztahů mezi jednotlivými bytostmi a různými faktory na různých úrovních. Zjednodušeně řečeno, Mistr uspořádal různé cesty sestupu a návratu podle životní situace každé bytosti. Tato uspořádání byla pečlivá, utkaná z Mistrova úsilí a soucitné milosti.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111345-Zaznam-o-reinkarnaci-Mistrova-mocna-milost-2-cast.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.