Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Udržiavanie spravodlivých myšlienok, z nemožného sa stalo možné

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ctený Majster, vážení praktizujúci!

Od roku 2006 som mal tú česť podporovať vystúpenia Shen Yun v zákulisí na viac ako sto predstaveniach v mestách a krajinách po celej Európe.

Vždy, keď som išiel do iných krajín, aby som pomohol so Shen Yun, a keď som videl všetku tú tvrdú prácu, ktorú miestni praktizujúci vložili do práce na Shen Yun, na jednej strane som bol veľmi šťastný z toho, že všetci títo praktizujúci v iných krajinách mali tú česť a možnosť pomôcť Majstrovi zachraňovať vnímajúce bytosti cez Shen Yun, no zároveň som sa cítil zle a smutný, že ako hlavný koordinátor Poľska som niekoľko rokov nemohol pozvať Shen Yun do Poľska, a tak som nebol schopný poskytnúť všetkým poľským praktizujúcim možnosť pracovať pre tento najväčší Majstrov projekt. Cítil som, že je to moja chyba, že všetko je na mne.

Naposledy Shen Yun vystúpil v Poľsku v meste Lodž v roku 2015 a bol úspešný. Potom sme sa niekoľko rokov sústredili len na získanie miesta číslo jeden v krajine a aj keď náš VIP tím kontaktoval všetkých, ktorých kontaktovať mal, počnúc poslancami parlamentu, predsedami kultúrnych komisií v poľskom Sejme a Senáte, rôznymi predstaviteľmi Ministerstva kultúry až po prvú dámu, a dokonca aj zvládli mať krátky rozhovor s prezidentom Poľska o Shen Yun, nepodarilo sa nám urobiť prielom a otvoriť najlepší priestor v Poľsku. Potom, keď sme sa pokúšali pozvať Shen Yun do iných priestorov v Poľsku, nikdy neboli voľné termíny, kedy by Shen Yun mohol cestovať tak ďaleko na východ Európy, pretože prioritu dostali západné hlavné mestá kultúry. A potom prišiel vírus komunistickej strany, a tak sme v Poľsku sedem rokov nemali Shen Yun.

Ja, ako hlavný koordinátor pre Poľsko a hlavný koordinátor pre Shen Yun v Poľsku, som bol žiaľ s každým ďalším rokom bez Shen Yun v Poľsku menej presvedčený, že sa nám podarí Shen Yun opäť pozvať. S každým rokom som bol čoraz pasívnejší ohľadom pozvania Shen Yun do Poľska, bol som stále viac v stagnácii a telesnom a duševnom oslabení.

Telefonát v októbri minulého roka od európskeho koordinátora Shen Yun Logistic bol ako prebudenie. Povedal, že je potrebné vyplniť medzery v európskom turné Shen Yun, a že kvôli vírusu nie je situácia v Európe taká jednoduchá. Toto bolo naozaj ako budíček. Ihneď som kontaktoval praktizujúcich, ktorí tvrdo pracovali na kontaktovaní VIP ohľadom Shen Yun a povedal som im o tomto telefonáte. Obmedzenia kvôli vírusu boli v Poľsku vždy voľnejšie ako v iných európskych krajinách a rýchlo som pochopil, že oboje – na jednej strane môžeme pomôcť Shen Yun organizovaním vystúpení v Poľsku v podstate bez obmedzenia vírusu, ktoré by negatívne ovplyvnilo vystúpenia Shen Yun, a na druhej strane toto je príležitosť priviesť Shen Yun späť tak ďaleko na východ Európy, pretože stále existujú medzery, ktoré treba vyplniť.

Okamžite sme teda začali kontaktovať všetky predtým kvalifikované miesta. Žiadne z nich však nemali voľné termíny.

Majster povedal:

„Keď to vyzerá byť nemožné alebo ťažko realizovateľné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

Takže sme sa hneď vrhli na kontrolu všetkých ostatných priestorov v Poľsku. Urobili sme zoznam všetkých sedemdesiattri divadiel v Poľsku a skontrolovali sme ich všetky z hľadiska kapacity divákov a rozmerov javiska. V skutočnosti iba tie tri predtým kvalifikované miesta, ktoré sme predtým kontaktovali, zo všetkých sedemdesiattri miest, spĺňali minimálne požiadavky a žiadne z nich nemalo voľné termíny.

Ale potom som si opäť spomenul na Majstrove slová:

„Keď to vyzerá byť nemožné alebo ťažko realizovateľné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

Začali sme kontrolovať ďalšie nekvalifikované miesta v dostupných termínoch. A čoskoro sme mali voľný termín na jednom z nekvalifikovaných miest. Poslal som podrobnosti o tomto mieste zodpovednej osobe. Bolo to rýchlo zamietnuté z dôvodu nedostatku miest pre divákov.

Avšak v mysli som iba počul Majstrove slová:

„Keď to vyzerá byť nemožné alebo ťažko realizovateľné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

Spýtal som sa tejto zodpovednej osoby, či môžem predsa len toto miesto ešte skontrolovať s kanceláriou Shen Yun. Povedal, že vo všetkých predchádzajúcich rokoch boli odmietnuté aj oveľa krajšie miesta s podobným počtom sedadiel, ale ak chcem, môžem to skúsiť. A tak som aj urobil. Čoskoro som dostal spätnú väzbu, že nedostatok miest pre divákov nie je najväčší problém, ale sú tu ďalšie problémy s miestom, čo spôsobuje, že nie je kvalifikované, konkrétne, javisko je príliš malé, takže tam nie je dostatok miesta na rýchle prezliekanie a nie je tam vôbec žiadne miesto pre klavír.

Výhodou pomoci v zákulisí pre predstavenia Shen Yun po celej Európe bolo, že som získal celkom dobré znalosti a pochopenie toho, čo Shen Yun na pódiu potrebuje, a videl som rôzne spôsoby, ako riešiť rôzne zložité technické problémy.

Keď som dostal ďalšie „nie“ od kancelárie Shen Yun, kvôli tomu, že nie je dostatok miesta pre miestnosti na rýchle prezliekanie a klavír, veľmi pokorne som odpovedal kancelárii Shen Yun, či by mohli láskavo skontrolovať nasledujúce návrhy: že v skutočnosti môže byť požiarna opona v zadnej časti zdvihnutá, čím sa vytvorí priestor pre miestnosti na rýchle prezliekanie vzadu, a že na pozícii, kde by mal klavír normálne stáť, sú naozaj veľké dvere a obrovská chodba vonku a mohli by sme klavír nechať v tejto chodbe a potom zatlačiť na pódium, keď je to potrebné.

Hlboko vo vnútri som tiež cítil, že to bola skúška toho, ako veľmi si ja ako hlavný koordinátor želám, aby sa Shen Yun vrátil späť do Poľska, ako veľmi budem napredovať a prekonávať ťažkosti, aby som priviedol Shen Yun do Poľska.

Po nejakom čase som dostal kladnú odpoveď na môj návrh, že sa to naozaj dá. Čoskoro sme pristúpili k finalizácii zmluvy a len dva mesiace pred predstaveniami v januári sme podpísali zmluvu a začali s propagáciou. A takto, vďaka súcitným Majstrovým usporiadaniam, sme mali Shen Yun späť v Poľsku. A poľskí praktizujúci sa konečne mohli zapojiť v pomoci Majstrovi zachraňovať vnímajúce bytosti v Poľsku. Tvrdo sme pracovali a predaj išiel dobre.

Dva týždne pred predstavením sme pridali ďalšie predstavenia. Nakoniec boli všetky tri predstavenia vypredané. Ďakujem, Majster!

V januári, keď som stál v zákulisí počas predstavení, som bol nesmierne šťastný, že vidím Shen Yun vystupovať v Poľsku. Osobne som bol však celkom vyčerpaný psychicky aj fyzicky a nevedel som sa dočkať dovolenky s rodinou, plánovanej hneď po vystúpeniach.

Avšak práve vtedy, keď som stál v zákulisí počas nášho večerného predstavenia, som sa dozvedel, že v májovom turné Shen Yun je ďalšia medzera, a že je skutočne potrebné pomôcť Shen Yun a vyplniť túto medzeru. Hoci som bol úplne vyčerpaný, ihneď som sa podelil s ostatnými praktizujúcimi a na druhý deň ráno sme opäť obvolali všetky kvalifikované aj menej kvalifikované miesta.

Našli sme iné miesto, ktoré nebolo úplne kvalifikované, ale mali len dátumy, ktoré čiastočne zapadali do medzery v turné.

Opäť som si spomenul na Majstrove slová:

„Keď to vyzerá byť nemožné alebo ťažko realizovateľné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

Kontaktovali sme tie priestory a vysvetlili, že je skvelé, že nám ponúkli nejaké termíny, ale tieto dátumy v skutočnosti nezodpovedajú dostupným termínom v rámci turné, a že ak by mohli termíny posunúť, radi si miesto prenajmeme. Po nejakých diskusiách súhlasili a čoskoro sme podpísali ďalšiu zmluvu a podarilo sa nám pozvať Shen Yun opäť do Poľska na mesiac máj, druhýkrát v tej istej sezóne. Vystúpenia v máji boli tiež úspešné a všetky tri vystúpenia boli vypredané. Manažment priestorov povedal, že to bolo prvýkrát od otvorenia, kedy sa podarilo nejaké vystúpenie celkom vypredať a my sme to neurobili len pre jedno vystúpenie, ale pre všetky tri vystúpenia.

Kým Shen Yun vystupoval v tomto meste, zároveň sme mali rozsiahle rozhovory s vedením týchto priestorov o dátumoch na rok 2023. Nanešťastie nemali voľné termíny, ktoré by vyhovovali harmonogramu Shen Yun. Povedali, že teraz nám nemôžu pomôcť s posunom dátumov, pretože tam už existujú iné rezervácie.

Cítil som, že je mojou zodpovednosťou nevzdávať sa a znova som si spomenul na Majstrove slová:

„Keď to vyzerá byť nemožné alebo ťažko realizovateľné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

Rozhodol som sa pre tento prístup: Povedali sme tomuto priestoru, že by sme sa naozaj veľmi radi chceli vrátiť v roku 2023 a láskavo sme navrhli, že možno by mohli kontaktovať organizáciu podujatia, ktorá si už rezervovala tie dni, ktoré sú pre nás výhodné, a opýtať sa, či by táto spoločnosť nezvážila presun svojej rezervácie na iný deň, čím by sme dostali dátumy, ktoré potrebujeme. A vzápätí sme poslali textovú správu všetkým poľským praktizujúcim, žiadajúc ich o vysielanie spravodlivých myšlienok. Po niekoľkých dňoch sme dostali odpoveď, že druhá spoločnosť skutočne súhlasila s presunom svojej rezervácie na iný dátum, a takto nám boli tie dátumy poskytnuté. Ďakujem, Majster!

Čoskoro potom sme dostali dátumy z iného veľmi pekného miesta, kde ešte Shen Yun nevystupoval. Naozaj sme tam chceli pozvať Shen Yun, ale z poskytnutých dátumov iba jeden deň zodpovedal medzere v turné Shen Yun. Tentoraz toto miesto nemohlo posunúť dátumy tak, aby zodpovedali našim dátumom.

Opäť som premýšľal o Majstrových slovách:

„Keď to vyzerá byť nemožné alebo ťažko realizovateľné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

Zistili sme teda, ktoré európske mesto je naplánované ešte pred týmto dátumom, kontaktovali sme ich koordinátora a opísali celú situáciu. Skrátka, že je tu toto veľmi pekné miesto, ktoré sme sa niekoľko rokov snažili dostať a nikdy nám neponúkli žiadne dátumy. A teraz nám ponúkajú dva dni, avšak jediná možnosť tam vystúpiť by bola, ak by toto predchádzajúce mesto zrušilo ich posledné vystúpenie, aby Shen Yun mohol prísť o deň skôr do Poľska a vystúpiť. Po výmene správ medzi týmto koordinátorom a kanceláriou Shen Yun čoskoro bolo rozhodnuté. Táto krajina zmenila svoju rezerváciu a uvoľnila ich posledný deň, aby takto dala Shen Yun možnosť znova prísť do Poľska. Týmto chcem ešte raz veľmi poďakovať tejto krajine a koordinátorovi, že to umožnili.

Som skutočne vďačný Majstrovi za nesmierny súcit za uskutočnenie všetkých týchto usporiadaní, vďaka ktorým môže byť Shen Yun opäť v Poľsku.

Rád by som zakončil toto zdieľanie nasledujúcim citátom:

„Keď to vyzerá byť nemožné alebo ťažko realizovateľné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné. Ak to naozaj dokážete, potom, ako ten unavený cestovateľ, skutočne objavíte ‚tieň vŕb, rozkvitnuté kvety, miesto, kde možno hlavu skloniť‘.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

Ďakujem, Majster! Ďakujem, praktizujúci!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.