Velká událost, kterou předpověděl známý mnich

Vzhledem k některým zážitkům z dětství jsem měla nevysvětlitelnou touhu dozvědět se co nejvíce o bozích a buddzích. Proto jsem už od malička hledala kultivační cesty.

V dětství jsem mívala noční můru. Zdávalo se mi, že padám z velmi vysokého místa. Proces pádu byl v hloubce mého vědomí napínavý. Cítila jsem ale, že se už nikdy nevrátím na toto místo. Tato noční můra mě provázela během celého dětství a často jsem se vzbudila vystrašená.

Také se mi zdávalo, že mě pronásleduje démon žádostivosti. Nejasně jsem chápala, že pokud v tomto životě nenajdu způsob, jak se kultivovat a vrátit, tento démon mě dostihne a spadnu do bezedné propasti. Utíkala jsem jako šílená, dokud mě neprobudil nezapomenutelný strach.

Jednou přišel k nám domů mnich a požádal mě o dar na stavbu chrámu. Máma zrovna nebyla doma. Darovala jsem mu celé své kapesné, dohromady deset jüanů. Mnich mi dal obrázek Bódhisattvy. Když se máma vrátila, s radostí jsem jí obrázek ukázala, ona však řekla, že mnich byl určitě falešný. Cítila jsem se ale šťastně, že jsem navázala spojení s Buddhovým Zákonem. Jistý čas jsem si pozorně četla inzeráty na přijímání do klášterních škol a snila o tom, že se stanu jeptiškou a budu se kultivovat na odlehlém a klidném místě.

Když jsem byla na střední škole, jednou se nás učitel zeptal, kým se chceme stát. Někteří chtěli být inženýry, někteří vědci či hudebníky. Já jsem řekla, že chci být jen čestným člověkem. Pro mě to byla nejdůležitější touha, kterou jsem měla v mysli.

Mistr řekl:

„Předtím ani jediná bytost, která spadla z nebes dolů, se nebyla schopna vrátit zpět. Mezi lidmi, Sokrates, pradávný řecký světec, také řekl, že nikdo, kdo spadl z nebe, se nemůže vrátit.“ (Vyučování Fa během Lampiónového festivalu na konferenci Fa v Západním USA, 15. 2. 2003)

V roce 1991, když mi bylo patnáct let, jsem absolvovala přijímací zkoušky na vysokou školu. Umístila jsem se na prvním místě z celého města. Rodiče chtěli, abych studovala něco, co by mi umožnilo získat dobré zaměstnání s vysokým platem. Rozhodla jsem se však pro filozofii. Doufala jsem, že čtení dalších knih mi umožní vyřešit záhady života, například proč a jak lidé žijí a kam půjdou. Takové otázky byly pro mě důležitější než cokoli jiného.

V létě roku 1992 mě napadla myšlenka, že musím následovat mistra čchi-kungu. Procestovala jsem spoustu míst, ale nepodařilo se mi žádného najít. Mistr Li začal vyučovat Falun Dafa v roce 1992, ale teď chápu, že můj předurčený vztah k Dafa tehdy ještě nenastal.

Protože jsem nenašla žádného mistra čchi-kungu, rozhodla jsem se navštěvovat buddhistické chrámy. Nedaleko města Š'-ťia-čuang v provincii Che-pej je chrám, který má shromážděné informace z více než tisíce let. Chrám nemá bránu, ale u dveří sedí Buddha Maitréja. Průvodce tvrdil, že bránu do chrámu ve městě Kchaj-feng přemístil legendární mnich Ťi-kung pomocí nadpřirozené síly. V současnosti má chrám v Kchaj-fengu bránu, ale nemá sochu Buddhy. Turisté byli v hlavním sále hluční, proto jsem přešla do bočního sálu, Falun sálu, kde bylo méně návštěvníků. Na popisné tabuli stálo: „Falun se točí neustále, automaticky a nekonečně.“

Průvodce řekl, že text zde zanechal významný mnich z období dynastie Ťin. Zároveň požádal místní mnichy v chrámu, aby dřevěný Falun otáčeli dvacet čtyři hodin denně. Řekl, že když se Falun jednoho dne zastaví, nastane velká událost. Falun se otáčel téměř tisíc let. Otáčet se přestal, až když byli mniši vyhnáni z chrámu během kulturní revoluce.

V červenci roku 1992 jsem se vrátila domů a s překvapením zjistila, že nefritová socha bódhisattvy v domě je prázdná.

Na hodině dějin čínského buddhismu nás profesor učil, že Buddha Šákjamuni řekl, že jeho dharma už nebude schopna spasit lidi v období konce dharmy a že nyní je období konce dharmy, o kterém Buddha mluvil. Šokovalo mě to. Byla to ta „velká událost“, kterou významný mnich předpověděl?

Přemýšlela jsem: „V historii se stalo mnoho zázraků, když božské bytosti žily na zemi spolu s lidmi. Proč o takových věcech neslyšíme v moderní době? Je to proto, že božské bytosti se už o lidi nestarají? Pokud tomu tak je, neexistuje pro lidi žádná naděje. Co je cílem mého života?“

Potom jsem se doslechla, že se ve 21. století rozšíří nové náboženství a člověk, který bude vyučovat dharmu, bude nosit běžné oblečení. Později na hodině dějin čínského buddhismu profesor řekl, že Buddha z velmi vysoké úrovně bude během období konce dharmy otáčet velký Falun. To mi dalo jistou naději.

V únoru roku 1996 jsem si byla ráno zaběhat kolem jezera Wej-ming (u Pekingské univerzity) a uviděla tři lidi. Jeden meditoval a druhý se snažil překřížit nohy. Třetí četl nahlas knihu. Slyšela jsem jeho slova a hned jsem vytušila jejich hluboký význam. Zastavila jsem se a zeptala se ho, co čte. Řekl, že Zhuan Falun. Tato slova zavibrovala celým mým tělem. Vzpomněla jsem si na velkou událost, kterou předpověděl ten mnich a na Buddhu, který bude otáčet velký Falun, o kterém mluvil profesor.

Tito praktikující mě pozvali zhlédnout videa seminářů s učeními Mistra Li. Pořádali dvě třídy každý víkend. Měla jsem pocit, že je to příliš pomalé, takže jsem si koupila knihu Zhuan Falun a rozhodla se ji přečíst. Díky Mistrovým slovům jsem si uvědomila, že všechny kultivační metody v minulosti kultivovaly pomocnou duši.

Mistr řekl:

„Kdo praktikuje kultivaci, získá kultivační energii.“ (Zhuan Falun, Přednáška osmá, Kdo praktikuje kultivaci, získá kultivační energii)

To je naprostá pravda. Okamžitě jsem pochopila, že se jedná o nebeské tajemství, o kterém lidé nikdy předtím neslyšeli.

Doma jsem měla spoustu knih o čchi-kungu a poznala mnoho náboženství, ale na mnohé otázky jsem nenašla odpověď. Když jsem si přečetla knihu Zhuan Falun, všechny mé otázky byly zodpovězeny.

Asistenční centrum Falun Dafa uspořádalo pro místní praktikující, aby si prohlédli videa Mistrova učení ve městě Ta-lien. V jednom okamžiku Mistr řekl, že ti z nás, kdo jsou v publiku, by mohli myslet na onemocnění, které mají oni nebo jejich příbuzní. Vzpomněla jsem si na jednoho ze starších příbuzných, který dlouhá léta trpěl psoriázou. Později se mi zdálo, jak si povídá se svým mladším bratrem a z jeho těla odchází malé bílé zvířátko. Od té doby už psoriázou netrpěl.

Po získání Zákona se mi opět zdál můj sen z dětství. Jakmile jsem pocítila, že padám, pevně mě chytila nějaká síla. Byla jsem velmi šťastná, že jsem byla zachráněna.

Když jsem jednou cvičila třetí cvičení, pocítila jsem, jak Falun pohání mé tělo, aby rychle letělo vzhůru a jak mi Mistr říká: „Vezmu tě na okraj vesmíru.“ Pocítila jsem neuvěřitelnou vzdálenost vesmíru, tak vzdálenou, až to bylo děsivé. Let se okamžitě zastavil ve chvíli, kdy jsem se lekla.

Během studia Zákona jsem zjistila, že žádná z bytostí, která přišla dolů z nebes v minulosti, se nedokázala vrátit. Dnes se ve světě šíří Velký Zákon a jsme zachráněni, abychom se vrátili do nebe. Je to vzácná příležitost, jaká zde od stvoření světa ještě nebyla.

Mistr řekl:

„Pravdy a princípy, ktoré som ja, Li Hongzhi, oznámil, neboli nikdy prezradené po tisícky, vlastne miliardy rokov, ani žiadnymi spasiteľmi predtým, bez ohľadu na to, kto to bol, žiadnou osvietenou bytosťou, ktorá prišla nadol do tohto sveta, bez ohľadu na to, koľko ich bolo, ani žiadnym nesmrteľným, ktorý sa osvietil k istým pravdám, bez ohľadu na to, koľko ich bolo.“ (Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA, 26. 2. 2005)

Mistr nad námi bděl generaci za generací, což byl proces, který trval stovky milionů let, abychom nyní mohli získat Zákon. Doufám, že se dozvíte pravdu o Falun Dafa a možná zjistíte, že to je to, na co jste čekali a co jste hledali během všech minulých životů.

Slovenská verze: https://sk.minghui.org/2023/03/14/velka-udalost-ktoru-predpovedal-znamy-mnich
Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/9/456426.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/20/207402.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.