Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Vyhněte se extrémnímu způsobu myšlení

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Vážený Mistře, vážení praktikující!

Jsem praktikující Falun Dafa z Lotyšska. Koncem roku 2021 se v práci objevila informace, že se všichni zaměstnanci budou muset nechat očkovat proti koronaviru. Četla jsem příběhy praktikujících v Číně na Ming-chuej a podle nich se praktikující snažili očkování vyhnout. Řekla jsem si, že udělám totéž. Rozhodla jsem se, že pokud bude certifikát o očkování povinný, dám výpověď. Měla jsem takovou možnost. Také vzhledem k tomu, že pracuji na částečný úvazek, považovala jsem práci ve škole spíše za brigádu. Řekla jsem o svých plánech řediteli a ten mě podpořil, protože byl proti případnému zákonu o povinném očkování.

Několik měsíců jsem pracovala jako obvykle a dělala si povinné testy na covid každý týden. Ale vláda nakonec zákon o povinném očkování proti covidu pro učitele přijala. Ředitel mi řekl, že musím najít člověka, který by mě mohl nahradit, a že jsem to já, kdo má hledat. Cítila jsem se znepokojená. Byla jsem učitelkou francouzštiny, což je v našem městě celkem neobvyklý školní předmět. Bylo tu jen několik francouzštinářů, ale ti už byli obsazeni.

Pak ministerstvo školství prodloužilo přechodné období, kdy učitelé směli pracovat, i když neměli certifikát o očkování. Celá situace mě přivedla do stresu. Nevěděla jsem, kde najít učitele, který by mě mohl nahradit, a jak dlouho budu ve škole ještě pracovat. Někdy jsem si dokonce myslela, že by bylo dobré onemocnět na covid, abych mohla získat certifikát a pokračovat v práci do konce školního roku. Ale rychle jsem si uvědomila, že tato myšlenka je hluboce mylná. Kung praktikujících zabíjí všechny viry, proto praktikující nemohou skutečně onemocnět na covid.

Brzy jsem však pocítila chorobovou karmu. Lymfatické žlázy na krku mi otekly tak vážně, že jsem sotva mohla mluvit. Byla jsem ochablá. Podobný problém jsem zažila v dětství. Poprvé v životě jsem musela dostat neschopenku, protože jsem nebyla schopna chodit do práce. Příbuzní si mysleli, že mám covid. Ale já jsem věděla, že to není covid. Vyšel mi i negativní test.

Předtím jsem zažila chorobovou karmu jen v několika prvních letech kultivace a potom jsem se s tímto problémem setkávala jen velmi zřídka. Uvědomila jsem si, proč se to stalo tentokrát. Kvůli výzvám v práci se stav mé mysli začal podobat stavu mysli běžného člověka. Nevěděla jsem, kde najít učitele, který by mě nahradil, a bála jsem se, že nedostanu podporu v nezaměstnanosti. Snažila jsem se tyto myšlenky odstranit. Po třech dnech jsem se cítila lépe a po týdnu příznaky chorobové karmy zcela zmizely.

Tajemnice ve škole mi poradila, abych zavolala učitelce francouzštiny, která kdysi pracovala v naší škole. Pochybovala jsem, že by to vzala. Věděla jsem, že dala výpověď, protože ji práce v naší škole nebavila. Dozvěděla jsem se ale, že odešla z práce, protože měla konflikt s bývalým ředitelem. Protože teď máme nového ředitele, mohla by souhlasit. Kontaktovala jsem ji. K mému překvapení měla zájem a zeptala se, kdy má začít. Takže nakonec všechny problémy zmizely, pan ředitel byl rád, že jsem našla za sebe náhradu, já jsem se zaevidovala jako nezaměstnaná a pobírala podporu v nezaměstnanosti.

Několik dní poté, co jsem vyřešila tyto problémy, vyšel Mistrův nový jingwen.

„Velká cesta, kterou praktikujete, je tím, co vytvořilo všechen život ve vesmíru, je tím, co ukovalo výjimečné božské bytosti, a je také tím, co vytvořilo ty nejnepatrnější viry a bakterie. Vy jste ti, kdo vedou život duchovního rozvoje ve Velké cestě a kdo mně pomáhá zachraňovat lidi, a zatímco je zachraňujete, pomohli jste pro lidi zničit mnohé bakterie a viry tisíckrát silnější než ty, které jsou v kterékoli epidemii. A přesto jste se na osobní úrovni nedokázali s věcí pandemie vypořádat správně. Někteří praktikující se bojí, že se nakazí, zatímco jiní se neoblomně odmítají nechat očkovat. V obou případech byste se měli zastavit a zeptat se sama sebe, zda se chováte podle titulu ‚učedník Dafa‘.“ (Probuďte se, 18. 11. 2021)

Zpočátku jsem nebyla schopna tomuto článku porozumět, protože z mého pohledu, když se praktikující nenechá očkovat proti covidu, je to stejné, jako když praktikující odmítá brát léky, když se potýká s chorobovou karmou. Navíc jsem vnímala opatření proti covidu jako projev zlého komunistického spektra. Měla jsem pocit, že staré síly využívají epidemie k tomu, aby se Evropa stala autoritářštější, aby se více podobala pevninské Číně. Praktikující by se neměli podřizovat plánům starých sil. Také od té doby, co se mi podařilo najít učitelku, která mě zastoupila, jsem měla pocit, že je opravdu čas, abych s touto prací skončila a vše se stalo tak, jak to mělo být.

Nebyl to odchod z práce, který by mě stresoval, ale pocit nejistoty. Nevěděla jsem, kolik měsíců budu ve škole pracovat. Všimla jsem si také svého připoutání k hmotnému prospěchu. Bála jsem se, že nedostanu podporu v nezaměstnanosti, v kterou jsem doufala, protože jsem slyšela, že lidé bez covidového certifikátu budou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti jen tři měsíce. Nakonec se ukázalo, že to byly jen fámy. Pak jsem si vzpomněla na Mistrova slova:

„Proto necháváme věcem přirozený vývoj. Někdy si myslíte, že něco má být vaše, a ostatní říkají, že je to vaše, ale ve skutečnosti to vaše není. Někdy si třeba myslíte, že je to vaše, ale potom se ukáže, že to vaše není. Takto se vyzkouší, zda se toho dokážete vzdát. Jestliže se toho nemůžete vzdát, je to připoutání.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

Kultivuji se od roku 2001. Za celou tu dobu jsem si nikdy nevzala žádné prášky, když jsem čelila karmě nemoci. Během několika posledních let jsem však občas trpěla nespavostí a užívala léky na spaní a sedativa. Na chvíli jsem se dokonce stala na těchto lécích závislá. Nejsem tedy praktikující, který by během kultivace nikdy nebral žádné léky. Nicméně moje myšlenka byla následující: To, že jsem selhala v jednom aspektu kultivace, neznamená, že musím selhat v jiném aspektu. Z mého pohledu souhlasit s očkováním znamenalo selhat v kultivaci.

Postupně mi nový článek umožnil vidět mé nejhlubší připoutání. V dětství jsem byla poslušným dítětem, vždy jsem se snažila dělat to, co mi řekla máma. Vyrůstala jsem v prostředí, kde jsem byla příliš chráněna. Nerada však poslouchám. V důsledku toho jsem vyrostla jako člověk, který se s ostatními lidmi nehádá, ale nesnesu, když se mě někdo snaží ovládat.

Podvědomě jsem vnímala opatření proti covidu, včetně covidového certifikátu, jako extrémní formu kontroly. Cítila jsem, že je ve mně tichý rebel a také jsem si vypěstovala negativní postoj k vládě, zejména k ministerstvu školství, protože propustilo všechny učitele bez covidového certifikátu, přestože ve školách už tak byl nedostatek učitelů.

Druhý problém byl, že jsem byla ovlivněna dřívějšími články čínských praktikujících, kteří se snažili vyhnout očkování za každou cenu. Tyto zkušenosti jsem brala jako návod, kterým se mám řídit. Ale neměli bychom následovat jiné praktikující, jediným vodítkem je Fa. Ostatní praktikující jsou lidské bytosti, které se mohou mýlit a udělat chybu. Kromě toho se situace jiných praktikujících může lišit od naší situace.

„Studování Zákona a praktikování kultivace jsou vlastní záležitostí každého. Avšak často je dost velký počet žáků, kteří stále berou druhé lidi jako své vzory – dívají se, jak druzí lidé dělají věci a potom je následují. Toto je druh ubohého chování vyvinutý mezi světskými lidmi. Kultivující nemá vzory. Cesta, kterou se každý člověk vydává, je odlišná, protože základna každého člověka je odlišná, velikosti jejich rozličných připoutání jsou odlišné, vlastnosti jejich bytostí jsou odlišné, jejich zaměstnání mezi světskými lidmi jsou odlišná, jejich rodinná prostředí jsou odlišná a tak dále. Tyto činitelé určují, že cesta kultivace každého člověka je odlišná, že to, jak odstraňují připoutání, je odlišné, a že velikosti jejich zkoušek jsou odlišné.“ (Podstata dalšího pokroku II, Cesta, napsané 9. 7. 2001, publikované 23. 8. 2001)

Myslím, že mnoho praktikujících má k situaci s covidovými certifikáty postoj jako běžní lidé. V důsledku toho musel Mistr vydat jingwen „Probuďte se“. Mám za to, že nezáleží na tom, zda je praktikující očkován, nebo ne. Nejdůležitější je jeho postoj a to, zda má mysl praktikujícího, nebo obyčejného člověka.

Praktikující by také měli dávat pozor na to, jak jejich chování vnímají ostatní lidé. V dětství jsem měla po očkování vážnou alergii a byla jsem kvůli tomu hospitalizována. Tento příběh jsem všem vyprávěla jako vysvětlení a výmluvu, proč se nechci očkovat proti covidu. Proto jsem se nikdy nesetkala s žádnou negativní reakcí na to, že jsem odmítla očkování. U jiných praktikujících však byla situace jiná a někteří se setkali s nepochopením, protože lidé příliš nechápali, proč očkování odmítají.

„Všichni naši praktikující musejí skutečně zajistit, aby se mezi obyčejnými lidmi nikdy nechovali nenormálně.“ (Zhuan Falun, Přednáška osmá, Přílišné nadšení)

Co se týče nespavosti, zpočátku jsem si myslela, že jde o nějakou formu karmy nemoci. Často jsem trpěla nespavostí před akcemi Dafa, v důsledku čehož jsem pak na akce přišla po probdělé noci unavená. Snažila jsem se vysílat spravedlivé myšlenky, abych tento typ karmy zničila, ale nepomohlo to.

Když jsem si přečetla tato Mistrova slova, získala jsem nové pochopení:

„Říkám, že duševní nemoc není nemoc, a ani nemám čas se o takovéto věci postarat. Proč? Je to proto, že duševně chorý člověk nemá žádný virus a jeho tělo nemá žádné chorobné změny ani nákazy. Z mého hlediska to není zdravotní problém. Duševní nemoc se projeví, když má člověk příliš slabé hlavní vědomí. Jak slabé může být? Je to jako s člověkem, který za sebe nikdy nedokáže být zodpovědný. Hlavní prapůvodní duše duševně chorého pacienta je právě taková. Nechce už být za toto tělo dále zodpovědná, tento člověk je stále jakoby duchem nepřítomný a nedokáže se vzchopit. V tomto okamžiku do něho začne zasahovat jeho pomocné vědomí a cizí vzkazy. Každá dimenze má tak mnoho úrovní a všechny možné vzkazy ho budou vyrušovat. Kromě toho možná jeho hlavní prapůvodní duše dělala před tímto životem nějaké špatné skutky a možná jí chtějí ublížit věřitelé.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Kultivační šílenství)

Najednou jsem si uvědomila, že duševní problémy a duševní nemoci jsou vytvářeny nějakými formami negativních informací z jiných dimenzí. Když se jim jüan-šen zcela podřídí, člověk se stane šíleným. Když je člověk ovlivněn takovou negativní látkou v malém nebo mírném množství, je duševně způsobilý, avšak může mít různé poruchy osobnosti a stavy nebo problémy s duševním zdravím, například úzkostnou poruchu osobnosti, depresi, nespavost, autismus či neurózu. Tyto stavy nevznikají v důsledku běžné chorobové karmy, která vytváří neduhy v lidském fyzickém těle.

Všimla jsem si, že mám látku, která by se dala nazvat úzkostí. Ta ovlivnila nejen mé duševní zdraví, ale i fyzické tělo. Praktikující mi často říkali, že můj pohyb při cvičení není přesný, i když se vždy snažím dělat pohyb přesně. Když cvičím doma, dělám to vždy před zrcadlem, abych pohyby kontrolovala a korigovala. Všimla jsem si, že tento problém je způsoben úzkostí. Kvůli ní je mé tělo otupělé a není schopno volného pohybu. Navíc jsem měla jednu stranu těla více napjatou. Kvůli tomu byly mé pohyby často asymetrické a asynchronní. Existovaly prášky na uklidnění, které dokázaly svaly více uvolnit. Na těchto tabletách jsem se stala závislou, protože mi pomáhaly zbavit se úzkosti a tělo bylo méně napjaté.

Rozhodla jsem se vysílat spravedlivé myšlenky, abych tu fyzickou úzkost v těle zničila. Bylo to účinné. Když se mi podařilo zničit určité množství úzkosti, cítila jsem, že tento lék už není žádoucí.

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.