Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Veriť v Majstra a vo Fa, zažívať zázraky Dafa (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111376-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Verit-v-Majstra-a-vo-Fa-zazivat-zazraky-Dafa-1-cast.html

Kultivovanie sa so srdcom, ktoré sme kedysi mali a zažitie zázraku Dafa

Tento apríl sme mali to šťastie, že sme počuli Majstrovu súcitnú pripomienku pre nemecké Epoch Times. Majstrove slová ma veľmi povzbudili, pretože som pochopila, že to, čo Majster učil, je Fa. Majster nám už otvoril cestu v inej dimenzii. Na ľudskej úrovni nám tiež Majster ukázal jasné smery a metódy. Ako učeníci sa musíme čo najlepšie snažiť urobiť všetko tak, ako povedal Majster a Epoch Times zažije prelom. Ale ako to môžeme urobiť dobre? Zorganizovali sme všetkých, aby sa učili a zdieľali Majstrove prednášky na konferencii pre médiá. Sama som znova a znova čítala Majstrove prednášky o médiách.

Majster povedal:

„Samozřejmě, ti z vás, kdo pracujete v médiích, pokud si máte dobře vést v tom, co máte dělat, musíte se dobře kultivovat. A tak by pro vás a pro každého praktikujícího Dafa, který je zapojen do našich médií, měla být kultivace naprosto prvořadá. Protože to, jak dobře kultivujete sami sebe, rozhoduje o vaší síle zachraňovat lidi a také o tom, zda je vaše práce efektivní. To je beze sporu. Zjistili jste to ze svých vlastních zkušeností v průběhu všech těch let, ať jste byli zapojeni do jakéhokoliv druhu práce – včetně té mediální. Často je tomu tak, že ti, kdo tvrdě pracují na své vlastní kultivaci, dosáhnou s polovičním úsilím dvojnásobných výsledků. Takže nesmíme přehlížet svou vlastní duchovní praxi. Je naprosto prvořadá.“ (Konference Fa pro NTD a Epoch Times, 27. 10. 2018)

Uvedomila som si, že ako osoba zodpovedná za projekt, som po mnoho rokov pracovala naozaj tvrdo. Avšak vo svojej kultivácii som veľmi poľavila a prácu som považovala za kultiváciu. Ako učeník Dafa som v skutočnosti nerobila dobre tri veci. Fa sa mi nedostával do srdca. Vôbec nemôžem držať krok s cvičeniami a môj skutočný kultivačný stav je veľmi zlý. Na povrchu si ostatní praktizujúci môžu myslieť, že som veľmi usilovná. Keď som sa stretla s rozpormi, nepozrela som sa včas dovnútra a nepristupovala som k ťažkostiam, s ktorými som sa stretla, z perspektívy kultivujúceho. Preto som veľmi často cítila obrovský tlak a niekedy som sa dokonca cítila veľmi negatívne a bezmocne, alebo som dokonca cítila, že už nie som mladá a taká energická, ako keď som prvýkrát začala robiť pre Epoch Times. Kvôli nedostatku cvičenia po dlhú dobu som sa často cítila unavená a chcela som viac spať. Ale čím viac som spala, tým menej času mi zostávalo cez deň na robenie cvičení a štúdium Fa. Mala som veľa vecí na práci a dostala som sa do negatívneho kruhu.

Bola som so svojím stavom veľmi nespokojná. Vždy som dúfala v prielom, ale žiadny sa nekonal. Môj vlastný kultivačný stav nebol dobrý, takže som nikdy zo srdca nevenovala pozornosť vytváraniu a udržiavaniu dobrého kultivačného prostredia v spoločnosti. Ale Majstrove očakávania od nemeckých Epoch Times ma povzbudili, aby som túto ťažkú situáciu prekonala. Veľmi mi pomohlo aj úsilie ostatných praktizujúcich udržiavať dobré kultivačné prostredie. Postupne som sa zlepšovala, ale skutočná zmena nastala až pred pár týždňami.

Jedného dňa pred niekoľkými týždňami som bola veľmi deprimovaná, pretože zdanlivo silná pripútanosť k láske a sentimentu manipulovala s mojimi emóciami. Veľmi dobre som vedela, že túto pripútanosť nechcem a nemôžem dovoliť, aby ma ovládala. Nemala som však silu to úplne odmietnuť a odstrániť. Stále som to nechcela úplne nechať odísť a stále som sa toho chcela držať. Keď som sa pridala k skupinovému štúdiu Fa v Berlíne, vždy som mala obavy a bola som úplne stratená v štúdiu Fa. Uviazla som v sklesnutej nálade. Počas skupinového zdieľania jedna praktizujúca hovorila o tom, ako jej pomohla Majstrova báseň „Ťažkosti pri záchrane iných a záchrane seba samého“ z Hong Yin VI pri propagácii Shen Yun. Zrazu som si spomenula, že táto báseň mi tiež veľmi pomohla v období propagácie Shen Yun v tomto roku.

Najmä veta „Priemerný človek nemôže zostať v utrpení pokojný“ mi vtedy pomohla prekonať extrémne nervózny stav, keďže propagácia Shen Yun bola tento rok veľmi náročná. Vtedy som si povedala, aby som nebola priemerným človekom. Počas zdieľania som si túto báseň napísala potichu do zošita osemkrát. Zdalo sa mi, že slová Majstra „Nižší človek sa nemôže zbaviť nekonečného ľudského srdca“ hovorili priamo ku mne. Začala som sa prebúdzať a pýtala som sa samej seba: „Chceš byť stále tým menejcenným človekom? Držíš sa nekonečného ľudského srdca?“ „Nie!“ V duchu som si posilnila túto myšlienku: „Nechcem byť menejcenným človekom. Chcem sa stať božskou bytosťou, chcem sa kultivovať, aby som bola nezištnou božskou bytosťou.“

Tieto spravodlivé myšlienky boli čoraz silnejšie a ja som sa stále viac prebúdzala a bola som pokojná. Mala som pocit, že sa môžem znova usmievať. Bola som zrazu plná energie. Keď som prišla domov, podelila som sa o svoje skúsenosti s jedným praktizujúcim. Spoločne sme sa veľmi zamerali na niečo, čo som vždy chcela urobiť počas dňa, ale nepodarilo sa mi to. Pracovali sme do tretej rána a vôbec som sa necítila unavená. Na druhý deň som sa po štyroch hodinách spánku zobudila automaticky a bez budíka. V ten deň som sa zúčastnila skupinového cvičenia.

Od toho dňa som bola schopná každé ráno vstať medzi pol piatou a piatou hodinou. Nemusím sa do toho nútiť a všetko ide prirodzene. Zázračne som prekonala skúšku, o ktorej som si dlhé roky myslela, že je pre mňa úplne neprekonateľná. Naozaj som porozumela tomu, čo povedal Majster:

„Keď u človeka vystúpi Budhovská povaha, zatrasie ‚svetom desiatich smerov‘. Ktokoľvek to vidí, príde pomôcť a pomôže tomuto človeku bezvýhradne. Pri poskytovaní spásy ľudstvu budhovská škola nepripája žiadnu podmienku, ani nehľadá odmenu, a bude pomáhať bezvýhradne. Preto môžeme pre praktizujúcich spraviť množstvo vecí.“ (Čuan Falun, Prvá lekcia, Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam)

Môj kultivačný stav prešiel obrovskými zmenami potom, čo sa objavila táto spravodlivá myšlienka. Každý deň, keď sa zobudím, najprv cvičím piate cvičenie a potom študujem Čuan Falun. Od pol ôsmej do pol deviatej sa pridám ku skupinovému štúdiu Fa v kancelárii, potom cvičím prvé, tretie a štvrté cvičenie. Druhé cvičenie robím na poludnie, aby som mohla v podstate každý deň cvičiť sériu piatich cvičení a aspoň hodinu a pol, až dve a pol hodiny študovať Fa. Počas študovania Fa môžem mať väčšinu času pokojnú myseľ. Ak by mi v ten deň nevstúpilo Fa do srdca počas štúdia, okamžite by som si uvedomila, že sa musím pozerať dovnútra. Hoci spím štyri až štyri a pol hodiny denne, cez deň už nie som ospalá. Ak sa niekedy cítim ospalá, je to pravdepodobne preto, že mám pripútanosti, ktoré musím opustiť, a preto sa hmota v mojom tele stáva ťažšou a ja som unavená.

Vrátila som sa do kultivačného stavu, ktorý som mala kedysi. Môžem využiť akýkoľvek čas, ktorý mám dostupný, na štúdium Fa, počúvanie zdieľaní z Ming-chuej, alebo recitovanie Hong Yin, či už na ceste domov, alebo pri domácich prácach. Keď študujem Fa, často môžem získať nové pochopenia alebo vidieť svoje vlastné pripútanosti. Keď dôjde ku konfliktu, aj keď sa niekedy nedokážem okamžite pozrieť dovnútra, rýchlo si uvedomím, že sa mýlim a podľa toho upravím svoj spôsob myslenia.

Počas tohto procesu som si hlboko uvedomila Majstrov súcit, ako aj zázraky a veľkosť Dafa. Je to skutočne tak, ako hovorí Majster:

„Ak spravodlivé myšlienky žiaka stačia,
Majster silu má, prevrátiť môže nebesá.“

(Hong Yin II, Milosť Učiteľa ku žiakovi, 1. 2. 2004)

„Kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom.“ (Čuan Falun, Prvá lekcia, Prečo robenie kultivačných cvičení nezvyšuje kung)

Ako líderka projektu si konečne uvedomujem, že je mojou nevyhnutnou zodpovednosťou vytvoriť a udržiavať dobré kultivačné prostredie. Teraz naša kancelária v Berlíne vytvorila stabilné prostredie na štúdium Fa, robenie cvičení a prostredie na pozeranie sa dovnútra. Hlboko cítim, že praktizovanie Dafa z nás robí jedno telo.

Ďakujem Majster, že sa o mňa staráte a dali ste mi vzácnu príležitosť kultivovať sa v projekte The Epoch Times.

Na záver by som sa s vami rada podelila o Majstrove básne:

„Budhovo svetlo svieti všade,
všetko spravodlivo opravuje.
Napredujme vedno rázne,
cesta pred nami žiarivá je.“

(Hong Yin, Zosúladenie s Fa, 27. 12. 1992)

„Divoké zlo štyri roky zúri
S pevným kormidlom sa smer nestratí
Učeníci Fa skúšky zla zažívajú
Ťažký tlak nezmení ich vôľu
Majster a učeníci o citoch nehovoria
Budhova milosť nebo a zem roztápa
Ak spravodlivé myšlienky žiaka stačia,
Majster silu má, prevrátiť môže nebesá.“

(Hong Yin II, Milosť Učiteľa ku žiakovi, 1. 2. 2004)

Ďakujem!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.