Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Překonání zkoušek a trápení v rodině a účast na projektu, který má Číňanům objasnit pravdu (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111369-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Prekonani-zkousek-a-trapeni-v-rodine-a-ucast-na-projektu-ktery-ma-Cinanum-objasnit-pravdu-1-cast.html

Učení se Zákona zpaměti

Jsou to už tři roky, co jsem se začala učit Zákon nazpaměť, i když jsem měla velmi málo času. Vstávala jsem za svítání, abych nakrmila děti, odvedla je do školy a pak jela vlakem do práce. Cesta trvala asi hodinu. Domů jsem se vracela v sedm nebo v osm hodin večer. Po večeři a úklidu jsem se dostala do postele až v deset hodin večer. Když jsem se probudila, učila jsem se Zákon a cvičila. Na studium nebo recitování Zákona jsem si udělala čas také během chůze, jízdy vlakem či při obědě. Přestože jsem během těhotenství jedla instantní nudle nepřetržitě téměř rok, byla jsem vždy zdravá, plná energie a necítila jsem v práci únavu. Díky memorování Zákona jsem si v posledních několika letech dokázala udržet stabilní kultivační stav, ať už během péče o dítě, těhotenství, výuky na japonské univerzitě či práce ve velmi stresujícím prostředí v Japonsku.

Po třech letech práce jsem se vzdala dobře placeného zaměstnání s dobrou pověstí, abych zůstala doma a starala se o děti, a umožnila tak manželovi rozvíjet jeho kariéru. Po několika letech se můj život v Japonsku poměrně stabilizoval. Všeho jsem však nechala a následovala manžela do jiné země. Život se stal obtížnější. Tento proces mi umožnil zbavit se mnoha připoutání. I když bylo těžké opustit slávu, bohatství a sentiment, s Mistrovou pomocí a podporou se mi podařilo vytrvat v kultivaci až do dnešního dne.

Mistr řekl:

„Študujte Fa bez zaháľania, v tom procese sa meňte.“ (Hong Yin II, Pevne napredujte, spravodlivo sa osvieťte, 6. 4. 2002)

Objasňování pravdy

Přibližně po devíti měsících kultivace jsem přečetla všechny knihy Dafa a pochopila, jak důležité je objasňovat pravdu, abych zachránila lidi. Cítila jsem naléhavost zachraňovat lidi, a tak jsem chtěla co nejčastěji podporovat praktikující na místech objasňování pravdy, ale omezovaly mě rodinné závazky. A tak jsem mohla pouze distribuovat materiály k objasňování pravdy. Na základě článku na stránkách Ming-chuej jsem si nejprve koupila tiskárnu, vytiskla letáčky a rozdávala je každé rodině v okolí.

Po vypuknutí epidemie vytvořili praktikující mnoho on-line kanálů na objasňování pravdy, do kterých jsem se zapojila i já. Četla jsem materiály na objasňování pravdy, shromažďovala fotografie a videa a rozdávala materiály Číňanům, se kterými jsem přicházela do styku. Po určité době usilovné práce se některé vnímající bytosti začaly řídit mými radami, přečetly si materiály a vystoupily z Komunistické strany Číny. Později mě jeden praktikující požádal, abych se zúčastnila on-line činnosti na objasňování pravdy, abych podpořila praktikující v ústním objasňování pravdy a vyzývala vnímající bytosti k odchodu ze strany.

Když jsem se poprvé přidala, setkala jsem se s mnoha obtížemi a zasahováním. Museli jsme se naučit vytvořit si vlastní [Okno naděje], aby bylo možné se ve skupinách přátelit s vnímajícími bytostmi, přivítat je a pečovat o ně, aby se naučili navazovat kontakty s ostatními a objasňovat pravdu. V naší skupině bylo tehdy jen pět až šest lidí, ale všichni byli velmi pilní. Každý večer jsme se scházeli on-line, abychom vysílali spravedlivé myšlenky, sdíleli metody, koordinovali a sdíleli slovní objasňování pravdy. Poté jsme vysílali spravedlivé myšlenky, studovali Zákon a společně se kultivovali. Pokračovali jsme každý den bez přestávky. Asi po šesti až sedmi měsících se naše skupina rozrostla na sedmdesát až osmdesát lidí, z nichž dvě třetiny tvoří starší praktikující z různých zemí ve věku padesát, šedesát a sedmdesát let. Každý den můžeme pomáhat ostatním praktikujícím přesvědčit padesát až šedesát lidí, kteří opouštějí stranu, a někdy je to i sedmdesát až osmdesát lidí.

Poté, co se moje rodina přestěhovala do Velké Británie, jsem se obávala, že kvůli rozdílu časových pásem nebudu moci spolupracovat s ostatními jako dříve. Ale v mém srdci zůstávala touha zachraňovat Číňany. Abych měla co nejvíce času pro práci Dafa i pro obyčejné lidi, začala jsem vstávat mezi jednou a druhou hodinou ranní nebo i dříve. Odříkávám Zákon, vysílám spravedlivé myšlenky, sdílím s ostatními a procvičuji slovní objasňování pravdy. Pak cvičím v parku a po návratu domů se věnuji domácím pracím. V slovním objasňování pravdy pokračuji i v době oběda, kdy je v Číně večer. V místě, kde žiji, jsem jedinou praktikující. Navzdory obvykle deštivému a větrnému britskému zimnímu počasí chodím každé ráno sama do parku cvičit. Dopoledne dokončím práci, studuji Zákon a cvičím, takže odpoledne a večer mi zbývá spousta času na rodinu a děti.

Velmi si vážím procesu volání Číňanům. Když trochu polevím v učení se Zákona nazpaměť, ve cvičení či ve vysílání spravedlivých myšlenek, vnímající bytosti mi na mé volání neodpoví nebo jsou nevlídné. Proto často vstávám velmi brzy, abych před voláním recitovala Zákon. Kdybych byla během volání netrpělivá, usilovala o výsledky, měla konflikty s ostatními praktikujícími nebo měla nějaké špatné myšlenky, celé volání by bylo neúčinné. Pouze opravou každé jednotlivé myšlenky, posilováním spravedlivých myšlenek, soucitným zachraňováním vnímajících bytostí a neustálým žádáním Mistra o pomoc může komunikace dosáhnout skvělých výsledků.

Každý den strávím voláním pět až osm hodin. Někdy jsem na telefonu pět hodin v kuse a zároveň uskutečním čtyři až pět hovorů přes WeChat. Používám tři různé přezdívky pro volání třem vnímajícím bytostem. Podle toho, kdo zvedne sluchátko, vypínám zbylé dvě. Během objasňování pravdy po telefonu komunikuji s vnímajícími bytostmi, posílám jim pravdu objasňující materiály a ukládám si informace o nich do systému. Neztrácím tedy čas ústním objasňováním pravdy. Mohu takto pokračovat celé hodiny, aniž bych se cítila unavená. Vím, že Mistr je vždy po mém boku, aby mě podpořil. Pokaždé, když volám, myslím na Mistra a mám větší důvěru v zachraňování lidí. Výsledkem každého telefonátu je, že mnoho vnímajících bytostí opustí Komunistickou stranu Číny a naslouchá pravdě. Mnoho lidí nám děkuje.

Kdykoliv jsem zavolala předurčené bytosti, zvedla to a opustila stranu. Jednou jedna bytost poslouchala pět minut a vypnula to. Zavolala jsem podruhé. Poslouchala minutu a vypnula. Poté převzala iniciativu, zavolala a opustila stranu, přičemž třináct minut naslouchala pravdě. Poděkovala za objasnění. Jiný člověk se s kamarádem, který byl poblíž, při poslechu vysmíval objasňování. Poslouchali však asi deset minut. Poté jsem jim poslala další tři příspěvky s tím, že se s nimi chci přátelit. Řekli, že nemohou mluvit, protože používají firemní účet. Než jsem však stačila odpovědět, protože jsem byla zaneprázdněna voláním jiné vnímající bytosti, použili další přezdívku a poslali mi žádost o přátelství, s dotazem, zda jsem tam a mohu jim hned zavolat. Tak jsem zavolala zpátky. Vyslechli mě, byli velmi milí a okamžitě opustili stranu. Během hovoru si pro sebe něco mumlali a pak pustili hudbu, jako kdyby se báli, že je bude někdo slyšet. Poté mi napsali: „Děkujeme. To, co jsi říkala, dávalo smysl.“ Jejich slova rozproudila koloběh melancholických myšlenek. Připadalo mi, že Číňané jsou tak politováníhodní. Chtěli si vyslechnout pravdu, ale museli to dělat v utajení.

Během volání na WeChat jsem také prožívala karmu nemoci a iluzi, že jsem nakažena covidem. Měla jsem horečku i zimnici. Připadala jsem si hrozně unavená, až se mi zdálo, že je unavené každé vlákno v těle. Myšlenky se vznášely. Ztratila jsem chuť a dva týdny jsem nemohla jíst a pít. V té době byl manžel v domácí karanténě s covidem. Starala jsem se o něj a o tři malé děti sama. I když jsem byla velmi unavená, snažila jsem se ze všech sil vše dokončit. Manžel byl navíc podrážděný a naštvaný, protože byl nemocný a unavený, a vybíjel si to na mně. V té době jsem opravdu cítila, že se díky útrapám zlepšuji. Přesto jsem stále vstávala v jednu nebo ve dvě hodiny ráno, abych cvičila a telefonovala, a to bez odpočinku. Asi po dvou týdnech se příznaky zmírnily. Připadala jsem si, jako kdybych se probudila ze zimního spánku a zjistila, že je všechno kolem mě neznámé. Ale v té době jsem měla velmi klidnou mysl. Uvědomila jsem si, že mi Mistr pomohl odstranit spoustu karmy. Mé tělo bylo opět zcela očištěno. Takže po prožití karmy nemoci se můj charakter velmi zlepšil.

Zpočátku jsem byla velmi nešťastná, že se musím přestěhovat do Velké Británie, kde je úplně jiný čas. Ale pak jsem si uvědomila, že Mistr už pro mě všechno zařídil. Nyní se každý den věnuji kultivaci a záchraně lidí. Jsem velmi šťastná, že se mohu každý den ponořit do Dafa, praktikovat s ostatními praktikujícími a zachraňovat vnímající bytosti.

Na závěr bych ráda citovala pasáž z Mistrova Zákona:

„Pro učedníky Dafa období nápravy Fa není cílem kultivace osobní osvobození: když jste přišli, byla vaší velkou aspirací záchrana vnímajících bytostí, a to je odpovědnost a poslání, které vám svěřily dějiny v nápravě Fa. Máte tedy zachránit velké množství vnímajících bytostí. Učedníci Dafa, nezříkejte se té velkolepé odpovědnosti, která vám byla v nápravě Fa svěřena, a už vůbec byste neměli zklamat tyto bytosti, jelikož jste nyní jejich jedinou nadějí na vstup do budoucnosti. Proto by se měli všichni učedníci Dafa, ať už noví či dlouholetí studenti, pustit do práce a začít plně objasňovat pravdu.“ (Podstata pilného pokroku III, Odložte lidská připoutání a zachraňte lidi světa, 1. 9. 2004)

Kdykoliv se ohlédnu zpět na mou kultivační cestu, jsem milosrdnému Mistrovi vždy nekonečně vděčná za záchranu. Ačkoliv mám ještě spoustu připoutání, kterých se musím zbavit, rozhodně se budu snažit udělat vše, co je v mých silách, abych si v této závěrečné fázi počínala lépe a zachránila více životů.

Výše uvedené je mým osobním sdílením o tom, jak jsem získala Zákon, o mé kultivaci a objasňování pravdy. Prosím, upozorněte laskavě na cokoliv nevhodného.

Děkuji vám, laskavý Mistře! Děkuji vám, praktikující!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.