Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Důležitost sdílení zkušeností a pochopení (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa ze Španělska

Zdravím, Mistře! Zdravím, praktikující!

Jsem praktikující Falun Dafa ze Španělska. Ve Falun Dafa se kultivuji téměř deset let. Téměř po celou dobu pracuji pro naše média.

Cítím, že jsem nesmírně požehnán. Mistr mi dal nový život v době, kdy mě opustila vůle i síla žít. Díky kultivaci jsem se z člověka, který nemohl najít práci, stal podnikatelem. Od prodeje reklamy jsem se dostal k psaní článků, poté scénářů a nyní uvádím zpravodajství.

Jakmile jsem se dozvěděl, že se v Evropě bude konat konference, pocítil jsem v srdci velkou radost a zahrnul jsem tuto událost do vysílání spravedlivých myšlenek. Také pokud mě napadne nějaký aspekt příprav, který v minulých ročnících nebyl vyřešen dobře, dám organizátorům vědět.

Protože nemám moc volného času, rozhodl jsem se vzít na sebe alespoň povinnost napsat zkušenost z kultivace, protože kolegové mi říkávají, že je mé vyprávění inspiruje. Pokud jde o mě, v mnoha situacích jen naslouchám vlastnímu hlasu. A učím se z toho, co slyším, stejně jako každý jiný z posluchačů. Někdy po sdílení se mé tělo třese, silně chvěje anebo zažívám mnohé další vnitřní změny, které nedokážu popsat. To se mi stává od chvíle, kdy jsem se rozhodl vynaložit mimořádné úsilí a sdílet, abych pomohl ostatním, a opustil jsem, jak je to jen možné, touhu po slávě a osobním prospěchu. Věřím, že sdílení má skutečně jakýsi očistný účinek, a to jak pro mluvčího, tak pro posluchače, protože nás tlačí k tomu, abychom se zlepšovali, odhalovali nedostatky a dělali pokroky směrem k dokonalosti.

Stále nosím v paměti to, co Mistr řekl:

„Povedal som, že čo sa týka záležitostí bežných ľudí, nie je tam nič, čo by ma najviac potešilo, avšak keď počúvam a vidím študentov, ako si vymieňajú svoje kultivačné skúsenosti, vtedy mám najväčšiu radosť.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Stredozápadnom USA, Chicago, 26. 6. 1999)

Lépe jsem pochopil význam sdílení po jedné nedávné zkušenosti. Jednou v neděli v parku, ještě než jsme začali číst, jsem sdílel porozumění s jedním praktikujícím. Vypadal velmi smutně a nebyl schopen rozpoznat něco, co se mně zdálo zcela zřejmé, a to, že má silné připoutání k závisti. Rozhodl jsem se ho upozornit na to, že mu závist už léta brání v kultivaci, ale bohužel ne moc vhodným způsobem. Tím jsem samozřejmě ranil jeho city. Bránil se tím, že ví, že má mnoho připoutání, ale že není závistivý. O to víc jsem trval na tom, že právě v tom je problém, že závist dobře nedefinoval a neidentifikoval. Zvedl se, popadl věci a vyrazil z parku. Krátce nato se k údivu všech vrátil se zářivým úsměvem na tváři. Jindy to trvalo několik dní nebo dokonce týdnů, než jsme ho znovu uviděli. Poté, co překonal, i když dodatečně, nutkání odejít a rozzlobit se, byl velmi vnímavý. Zdůraznil jsem mu tedy jeho velmi vážný problém a to, jak nebezpečná závist je.

O chvíli později jsme se uklidnili a začali číst Zhuan Falun. Ačkoliv jsem se snažil na četbu soustředit, nemohl jsem z hlavy dostat spoustu učení Fa o závisti, o kterých jsem mu chtěl říct. Pak se něco stalo. V části, kde nás Mistr varuje před démonickým zasahováním z vlastní mysli, jsme četli následující:

„Buddha jsem já. Řeknu vám, co máte dělat.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování z vlastní mysli)

Najednou jsem se probudil a uvědomil si, že myšlenky, které mi nedovolovaly studovat Zákon, byly naprosto zvrácené. Stavěly mě na jakýsi velmi nebezpečný pomyslný piedestal, z něhož jsem se omezoval na pozorování nedostatků ostatních. Pak jsem si vzpomněl, že jsme kultivující a že to, co se nám nelíbí nebo co nám vadí na druhých, jsou právě ty věci, které jsme neodkultivovali a které musíme odkultivovat. A že to je důvod, proč se před námi ukazují.

Rozhodl jsem se tedy, že se musím zaměřit na tento problém a kultivovat připoutání k závisti. Pochopil jsem, že právě to by mohlo být to, co mi někteří praktikující doporučili, abych v sobě hledal. Dokonce mě upozornili na to, že to vypadá, jako kdyby mě něco trápilo. Došlo mi, že je to jednoduše tím, že jsem to já, kdo závist dobře nedefinoval a neidentifikoval. Domnívám se, že k tomuto sledu pochopení mohlo dojít jen díky tomu, že jsem nedávno dokázal změnit stav kultivace.

Moje kultivace se změnila, když jsem se začal učit Zákon nazpaměť

Před časem jsem si uvědomil, že se nedokážu ovládat ani při těch nejmenších zkouškách. Byl jsem však ztracený, chyběly mi síly a nevěděl jsem, kde začít. Naštěstí jsme se v našem mediálním projektu o všech těchto pocitech, démonech a iluzích hodně a velmi otevřeně svěřovali. Zdá se, že bez ohledu na to, jak velké vzdálenosti nás dělí, se nám děje mnoho podobných věcí. Mé vhledy jsou živeny mnoha zkušenostmi a poznatky mých spolupracovníků, které se svým způsobem stávají součástí mě, jakožto kultivujícího. A to posiluje mou kultivaci od samého základu. Skutečné kultivační prostředí je neuvěřitelně inspirativní a neocenitelné. Díky tomuto prostředí, do něhož se snažím přispívat celým srdcem, jsem pochopil, že ukázat své slabiny může, navzdory tomu, co si člověk myslí, posílit skupinu i jeho samotného. A v tomto procesu se vzdáváme ega, odstraňujeme mezery a minimalizujeme ztráty.

Vždy se snažím sdílet jen to, co může být ostatním užitečné, a od srdce naslouchat zkušenostem a radám druhých, i když ze začátku mě to trochu zraňuje. Vím, že to, co se cítí zraněné, nejsem já, ale něco, od čeho se musím navždy osvobodit. Téměř denně čtu zkušenosti z webových stránek Ming-chuej nebo poslouchám zkušenosti Rádia Ming-chuej. Mnohá z těchto pochopení a zkušeností se také stávají mou součástí a jako kultivujícího mě povzbuzují a pohánějí. Jsem tedy velmi vděčný za všechno to nezištné úsilí, které praktikující věnují tomuto projektu, den za dnem, týden za týdnem a rok za rokem.

Mistr řekl:

„Když se učedníci Dafa ocitnou v těch nejobtížnějších situacích a potřebují slyšet hlas [podpory], Ming-chuej je tu pro ně. Zamyslete se tedy nad tím, jak výjimečná práce to je. Opravdu byste si toho měli vážit!“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., ve Spojených státech, otázky a odpovědi, 21. 6. 2018)

Od té doby se snažím starat se o situaci ostatních kultivujících a být „hlasem“, pokud mohu, abych jim nezištně pomohl. Ale jak jsem řekl, to, co obrátilo nejistý stav mé kultivace, je, že jsem se začal učit Zákon nazpaměť, protože jsem se nějakou dobu cítil od Fa odpojený a v podstatě beznadějný, lhostejný a sklíčený. Okamžitě se všechno změnilo a principy Fa se začaly projevovat v každodenním životě. Základní víra a uvědomění se každým dnem posilovaly. Mnoho špatných myšlenek mizí, a dokonce mohu nahlédnout do nitra do určité hloubky, což pro mě bylo ještě nedávno, když jsem byl v temnotě, nemožné. Uvědomil jsem si, že se při práci držím pramínku negativních myšlenek. Krátce poté, co jsem ho objevil, jsem to sdílel s kolegy a učil se Zákon nazpaměť, a poté negativní myšlenky zmizely.

Mistr řekl:

„Proč vám říkám, abyste studovali, četli a učili se nazpaměť Zhuan Falun? Aby vedl vaši kultivaci!“ (Podstata dalšího pokroku, Co je kultivační praxe?, 6. 9. 1996)

Když teď vidím praktikující, kteří usínají při meditaci nebo dělají chyby při čtení, dívám se dovnitř, abych se pokusil napravit si stav soustředění. A když sdílím, snažím se vžít do jejich situace, abych jim co nejvíce pomohl.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111367-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Dulezitost-sdileni-zkusenosti-a-pochopeni-2-cast.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.