Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Kultivační zkušenosti prostřednictvím stravovacích služeb

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Polska

Zdravím ctěného Mistra! Zdravím praktikující!

Všichni víme, že Shen Yun je nejúčinnější projekt na záchranu vnímajících bytostí, který vede a řídí přímo Mistr. Proto je pro každého učedníka Falun Dafa velkou ctí, že se ho může účastnit. Jak se mění vesmírné klima, situace na Zemi je stále jasnější a jasnější a příležitost k dělání věcí je stále vzácnější. Jak proces Dafa rychle postupuje, potřebuje mnoho podpůrných projektů, aby se udrželo tempo. Kvůli omezením daným našimi vlastními okolnostmi však vždy cítíme, že nám chybí schopnosti nebo že nejsme schopni úkoly splnit. Zde bych se s vámi rád podělil o několik zkušeností, jak jsem změnil své myšlení, překročil sám sebe a podílel se na cateringových službách během evropského turné Shen Yun.

Před dvěma lety se probudila vědomá stránka bytostí v Evropě. Těšily se na příjezd Shen Yun a čekaly, že budou zachráněny. Téměř každé představení bylo zcela vyprodané. Mnohé regiony žádaly o další představení, aby vyhověly místním požadavkům. Tehdy jsem si uvědomil, že do Evropy v budoucnu přijedou další soubory. V takovém případě by jevištní logistika a cateringové služby potřebovaly více pracovních sil. Bylo by nutné zorganizovat druhý tým cateringových služeb, a dokonce i třetí a čtvrtý tým.

Nejpalčivějším problémem bylo najít profesionální kuchaře. Kuchaři jsou klíčem ke cateringovým službám. Jak by bylo možné poskytovat cateringové služby, kdyby nikdo nevařil? Kuchaři, kde jste? Když se nad tím zamyslíme, mnoho projektů se v počátečních fázích potýkalo s podobnými problémy nedostatku potřebných pracovních sil a zdrojů. Ale po letech úsilí učedníků a podpory Mistra mnohé z nich překonaly potíže a fungují lépe. Učedníci v nich také upevnili vlastní mocnou ctnost.

Mistr řekl:

„Stejné je to i s jinými projekty učedníků Dafa. Když nemáme talentované lidi, hledáme je ve společnosti, ale ani potom, co jsme hledali všude možně, to nakonec nebude fungovat, a vy se stejně musíte spoléhat sami na sebe. Protože jste učedníci Dafa, měli byste ty věci dělat vy sami. Proč se spoléháte na obyčejné lidi? Proč nepřemýšlíte o způsobech, jak tu věc vyřešit sami a rozvíjet talent?“ (Učení Fa na Konferenci Fa v New Yorku, Brooklyn, 15. 5. 2016)

Protože jsem měl zájem zapojit se do cateringových služeb, zeptal jsem se sám sebe, proč se nenaučit vařit a nevzít si brigádu jako kuchař? Říkal jsem si, že kdybych dostal příležitost, byl bych ochoten se nechat vyškolit jako náhradní kuchař.

Doma se obvykle o domácnost stará manželka a já jsem vařil jen zřídka. Obvykle jsem se tak mohl vyhnout fyzické práci. Nyní jsem se chystal nastoupit do cateringu pro velký tým a připravovat jídla pro sto lidí. Ve skutečnosti jsem neměl klidnou mysl. „Zvládnu to na velkém sporáku? Kolik se toho musím naučit a jak na to najdu čas?“ Tyto otázky mě znervózňovaly.

Brzy poté zpustošil svět covid. Aby omezily šíření viru, přijaly evropské vlády přísná kontrolní opatření a omezily svobodu cestování občanů. Představení Shen Yun musela být pozastavena. Preventivní opatření proti pandemii uzavřela lidi doma, nemohli se dostat do práce a ani do školy. Mnozí tuto situaci jistě neocenili, ale pro mě to byla příležitost. Co se týče kultivace, získal jsem více času na studium Zákona a cvičení. Každý den jsem strávil hodinu praktikováním druhého cvičení a meditací o délce hodinu a půl. Kromě toho jsem čas navíc využil ke zlepšení kuchařských dovedností. Profesionální školení bylo nepravděpodobné, takže jsem se učil sám. Nejprve jsem sledoval videa o vaření a pak jsem vařil. Opakováním tohoto postupu při neustálém shrnování zkušeností jsem se naučil spoustu základních kuchařských postupů. Moje přání vařit pro Shen Yun bylo jako semínko, které vyklíčilo, vyrostlo, rozkvetlo a přineslo ovoce. Vše se zdálo logické a přirozené.

Letos náš nový cateringový tým obsluhoval několik zastávek v Evropě, od Polska po Dánsko, od Belgie po Nizozemsko, od Rakouska po Itálii. Při přijímání úkolů na cestě jsme také čelili neustálým výzvám. Přitom se také zvýšila profesionalita našeho kuchařského týmu. Náš tým má sice šéfkuchaře, ale ten byl někdy tak zaneprázdněn, že některou zastávku vynechal. Pak si několik nováčků v týmu rozdělilo úkoly, každý uvařil několik jídel a společně splnili zdánlivě nesplnitelný úkol.

Když se ohlédnu zpátky, cesta vznikla právě takto. Nás učedníky Dafa posiluje síla Zákona, který stojí za námi. Opusťte lidská připoutání, změňte mentalitu a zázraky se rozvinou! Účelem vaření je učinit každého šťastným. Jednou jsem s ostatními praktikujícími žertoval, že jsem možná nejrychleji se zlepšující kuchař na světě a nejrychleji degradovaný kuchař na světě. Když mě nebylo potřeba jako kuchaře, umýval jsem nádobí, krájel zeleninu, připravoval suroviny a staral se o další práce.

Mistr řekl:

„Ale mladý mnich, který vaří jídla, možná nemá slabé vrozené vlastnosti. Čím víc těžkostí ten mladý mnich protrpí, tím snadněji dospěje k odemčení kultivační energie. Čím pohodlněji si žijí starší mnichové, tím nesnadnější je pro ně dospět k odemčení kultivační energie, protože to je záležitost přeměny karmy. Mladý mnich stále tvrdě a neúnavně pracuje, a tak rychle splatí svoji karmu a dojde k osvícení.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

Kultivace je tak úžasná, že cokoliv děláte, je dobrou příležitostí ke zlepšení. Kultivace neznamená vždy strnulou meditaci a cvičení nebo slepou tvrdou práci. Snášení těžkostí může zvýšit gong a zlepšování charakteru při snášení těžkostí může gong zvýšit ještě více.

Dále se s vámi podělím o proces překonávání sebe sama, což není snadná věc. Když se kultivujeme v Dafa, chápeme principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti a poznáváme smysl života a svého poslání. Bez ohledu na to, s jakými obtížemi se setkáváme, jen tak se nevzdáváme. Zocelujeme vůli následovat Mistra, pomáhat mu v nápravě Zákona a zachraňovat vnímající bytosti. Vytrváme v tom, co musíme dělat, až do konce, a dokonce usilujeme o dokonalost. Pouze když budou kultivující Dafa odhodláni zachraňovat lidi s jasnými cíli a pevnou vůlí, bude snazší dosáhnout průlomu. Dokud dělám věci se správným smýšlením, cítím sílu, silnou setrvačnou sílu, která nás tlačí kupředu, jako kdyby existoval soubor připravených mechanismů. Průlom mohu udělat jen tím, že půjdu s proudem. Takto se dá snadno dosáhnout mnoha věcí. Tak jsem se cítil i během cateringové služby.

Když jsem v kuchyni začínal, kvůli nedostatku zkušeností a odborných znalostí jsem se setkal s mnoha nečekanými problémy a dělal chyby ve zcela základních věcech. Například jsem do pokrmu přidal příliš mnoho soli; při vaření ve velké wok pánvi s příliš velkým obsahem na to, aby se pořádně promíchala, se ingredience na dně připálily; když byl oheň příliš silný a teplota oleje ve woku příliš vysoká, cibule, zázvor, česnek a koření se spálily; hrnec na zapékání neměl dostatečný výkon a z pokrmu, který měl být voňavý a křupavý, se stala polévka.

Kvůli větší síle ohně jsme přešli na vlastní indukční vařič, ale jakmile jsme ho zapojili, došlo k vypnutí nebo vyhoření pojistky a vypnutí proudu. Tak jsme někoho pověřili speciálně správou elektřiny. Předem se učil elektrickou konfiguraci kuchyně, aby zjistil, na kterou linku lze bezpečně připojit náš elektrický sporák a wok. Ale když jsme měli hodně práce, mohli jsme snadno zapomenout a ze zvyku se místo toho zapojil do nejbližší zásuvky, což způsobilo přetížení linky a opětovný výpadek proudu.

Jednou se stalo, že elektřina opět vypadla. Byl jsem velmi znepokojený: „Jak můžeme včas uvařit bez elektřiny?“ Obviňoval jsem ostatní: „Proč se to pořád děje? Copak jsem vám to neřekl?“ V důsledku toho se situace ještě zhoršila. Zavolali jsme elektrikáře, ale ti se z neznámého důvodu nedostavili ani po několika upomínkách. Když jsem si uvědomil, že za to může moje nelibost, okamžitě jsem se zbavil připoutání. Jako zázrakem jsem po chvíli zvedl hlavu a uviděl přicházet elektrikáře. Naléhavý problém byl okamžitě vyřešen. Tímto způsobem jsme službu dokončili navzdory všemu.

Ve skutečnosti jsou v kuchyni přísné požadavky: sporák musí být bez poskvrnky, uličky musejí být čisté a bez překážek, na podlaze nesmějí být olejové skvrny, suroviny nesmějí být náhodně naskládané, nádobí musí být vráceno na své místo, uniformy musejí být čisté, ruce musejí být neustále umyté atd.

Když už jsme u toho, vzpomněl jsem si na něco, za co se musím praktikujícím omluvit. Zpočátku jsem tomu nevěnoval velkou pozornost a urážel ostatní, aniž bych si to uvědomoval. Někdy se tak stane, že si člověk nevědomky vytvoří karmu. V kuchyni s omezeným vybavením byl jen jeden dřez na mytí nádobí i zeleniny. U něj stála praktikující pomocnice, která byla neustále zaneprázdněná mytím. V té době jsem byl na řadě s vařením a čas od času jsem potřeboval použít dřez k umytí rukou. Pokaždé, když jsem skončil s mytím, jsem se snažil mokré ruce osušit. Nečekaně se trochu vody rozstříklo na tuto praktikující, která zrovna stála za mnou. Teprve když mě na to několikrát upozornila, mi došlo, co se děje. Praktikující si udržuje vysoké charakterové standardy, takže si nestěžovala a ani nevyvolávala konflikty. To ukázalo, že v kultivaci nejde o žádnou banální záležitost. Drobné epizody, které zlepšují naši kultivaci, se mohou vyskytnout kdekoliv.

Postupně se také zvyšovaly požadavky na naše kulinářské dovednosti. Nedlouho poté, co jsem se naučil vařit, jsem musel podle různých ohlasů neustále měnit styl pokrmů, kombinovat maso a vegetariánské jídlo; sladké, slané, kyselé a kořeněné chutě; sečuánské, kantonské a severské chutě; čínská i západní jídla; a jako přílohu přidávat koláče, dezerty, polévky a občerstvení. Musel jsem zvládnout různé techniky vaření, včetně pečení, vaření, smažení, dušení, vaření v páře a pečení, které je třeba pružně měnit a rozumně používat podle možností kuchyně. Mezitím musí být uspořádání restaurace elegantní, uspořádání personálu promyšlené, musí se dbát na bezpečnost potravin, výdej jídel musí být včasný atd. Dalším důležitým bodem je držet krok s kultivací. Jak všichni víme, umělecké úspěchy Shen Yun jsou bezkonkurenční. Naše cateringové služby se snaží být na stejné úrovni jako Shen Yun, ale stále je co zlepšovat. Poskytování chutných jídel umělcům je čestnou povinností našeho servisního týmu.

Při účasti na cateringových službách v různých evropských zemích jsem si připadal trochu jako na toulkách. Setkávali jsme se s nejrůznějšími problémy, které bylo třeba harmonicky řešit. Uvědomil jsem si, že je to zároveň skvělá příležitost ke kultivaci a zlepšování. Například, když přijel Shen Yun, všichni praktikující s čistým srdcem chtěli připravit to nejchutnější jídlo a poskytnout ty nejlepší služby, to je jisté. Všichni souhlasili, i když často bez ohledu na konkrétní místní podmínky. Pořadatelé samozřejmě nejlépe rozumí místním podmínkám, včetně pracovních sil, materiálních a finančních zdrojů atd. Někdy jsem to trochu přehnal. Při zpětném pohledu to mohlo vypadat, že jednám z vlastní iniciativy a dělám si, co se mi zlíbí. Uvědomil jsem si, že i samozřejmá věc se musí nejprve vykomunikovat s místními organizátory. Vzpomínám si, jak jednou, když Mistr vyučoval Zákon, potřeboval trochu více času. Zeptal se tedy organizátorů, zda to nevadí. Někteří z účastníků se dokonce smáli: „Je to vůbec oprávněná otázka?“ Mistr nám dal příklad, abychom mysleli na druhé, bez ohledu na to, co děláme, což je něco, co bych si měl vždy pamatovat.

Situace se v různých zemích a regionech Evropy liší. Připomněl jsem si, že nemohu jednat z rozmaru. Když už jsme u toho, vzpomněl jsem si na to, co Mistr řekl na konci knihy Zhuan Falun:

„Když jsem předával Zákon, některé věci také nešly hladce a měli jsme opravdu ohromné rušivé zasahování ze všech stran. Ale díky nadšené podpoře hostitelských organizací, vedoucích společenských obcí a také úsilí řadových členů naše semináře dopadly velmi dobře.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá)

Na této konferenci by náš servisní tým rád poděkoval organizátorům z celé Evropy za jejich důvěru a silnou podporu. Budeme pracovat ještě usilovněji a snažit se o lepší výsledky. Dalším bodem je, že vystoupení Shen Yun v Evropě se skutečně setkalo s rušivými vlivy ve všech ohledech, na jejichž odstranění musíme my, evropští učedníci Dafa, spolupracovat. Jen tak mohou představení Shen Yun probíhat hladce a být zcela úspěšná.

Pokud jde o zázraky kultivace, je jich opravdu hodně. Každý má vlastní zkušenosti. Když jsem například vstoupil do kuchyně, nasadil jsem si kuchařskou čepici. Byl to vysoký bílý klobouk. Ostatní mě oslovovali „šéfe“, což bylo slovo povzbuzení, ale vyvolalo ve mně rozjaření. Někteří mě chválili za mé kulinářské dovednosti a chutné pokrmy. Měl jsem pocit zadostiučinění a štěstí, zvláště když jídla, která jsem sám uvařil, byla všechna snědena, aniž by na nich zbyla byť jen kapka omáčky. Někdy byla k dispozici plně vybavená velká kuchyně, kde jsem se mohl svobodně projevit. Jakmile se pokrmy podařilo úspěšně uvařit, praktikující sklízeli chválu, což mi dodávalo dobrý pocit. V té době se můj pocit sebe sama rozšiřoval, cítil jsem se silný, velmi schopný a úžasný: „Možná se mé kulinářské dovednosti dají dokonce srovnávat s některými slavnými šéfkuchaři.“ Jakmile se tyto myšlenky vynořily, nastal čas být ostražitý.

Všichni jsme samozřejmě kultivující. Nechtěli bychom dál sklouzávat po šikmé ploše. Ale není to příležitost ke kultivaci a zlepšování? Není čas zbavit se připoutání? Je to dobrá příležitost napravit svou mentalitu. Jakmile toho dosáhnu, moje úroveň se zvýší. Jakmile bychom si tedy nasadili vysoký klobouk, zejména kuchařský, objevovaly by se skrytá připoutání, jedno po druhém, které bychom postupně odstraňovali a krok za krokem se zlepšovali. Když jdete nahoru krok za krokem, kultivace se zlepšuje skokově. Za jeden den je možné prolomit několik úrovní. Přesně o to nám kultivujícím jde: o zlepšení charakteru a dosažení vyšších úrovní.

Kultivace jako taková je úžasná, že? Kdybych se neodvážil vstát a vyjádřit své přání vařit, propásl bych tak skvělou příležitost ke kultivaci. Naše stravovací týmy vás vítají a čekají, až se k nám připojíte!

Výše uvedené jsou mé zkušenosti s účastí na letošní cateringové službě. Vzhledem k omezení mého porozumění, pokud jsou v mém projevu nebo v mé kultivaci věci, které je třeba opravit, dejte mi, prosím, vědět a pomozte mi, abych se mohl co nejdříve probudit a zlepšit. Jak často říkám, je skvělé praktikovat Dafa!

Děkuji vám, ctihodný Mistře! Děkuji vám, praktikující!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.