Čtyři příběhy: Předurčená setkání po tisících letech

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od Jün-er, praktikující Falun Dafa z Číny

Ráda bych se s vámi podělila o čtyři příběhy o některých svých nedávných setkáních s objasňováním pravdy.

Náhodné setkání s buddhistou

V poslední době jsem zaznamenala viditelný nárůst věřících lidí, kteří mají zájem vyslechnout si pravdu o Falun Dafa.

Jednoho dne jsem narazila na muže středního věku, který stál u silnice oblečený v mnišském rouchu, s vyholenou hlavou a modlitebními korálky na krku a zápěstí. S úsměvem jsem ho pozdravila: „Vy jste mnich? Máte laskavý vzhled!“ Mírně odpověděl: „Oficiálně jsem nevstoupil do chrámu a zůstávám praktikujícím doma.“ „Pak jste tedy laický buddhista!“ odpověděla jsem. Souhlasně přikývl.

Přirozeně jsme začali hovořit o víře. Pověděla jsem mu pravdu o pronásledování Falun Dafa a o tom, co znamená vystoupit ze zlé strany (z Komunistické strany Číny, Komunistického svazu mládeže a Mladých pionýrů). Souhlasil s tím, že své členství v čínské komunistické straně zruší, a přitom mi opakovaně děkoval. Poté jsme spolu vedli následující rozhovor:

On: „Falun Dafa je spravedlivý Fa. Lidé z mého okolí to vědí a nemají proti němu nic. Mistr Falun Dafa je živý Buddha, který přichází spasit lidi. Lidé v dnešní společnosti tomu nerozumějí, ale my ano. Hlavní kultivační cesty jsou pro moderní společnost nerozeznatelné, zatímco vedlejší kultivační cesty jsou zrakům zcela skryté.“

Já: „Ano. Kdyby byl klam odstraněn, lidé by nemohli být spaseni.“

On: „Praktikující Falun Dafa dělají smysluplnou práci. Lidé budoucnosti to pochopí. Kde je nyní váš Mistr? Daří se mu dobře?“

Já: „Můj Mistr se má dobře. V současné době pobývá ve Spojených státech. Falun Dafa se rozšířil do více než sta zemí světa. Hlavní kniha učení, Zhuan Falun, byla přeložena do čtyřiceti jazyků. Falun Dafa zachraňuje lidi po celém světě!“

On: „Nyní tomu lépe rozumím. Bylo dobré, že jsme se dnes spolu osudově setkali!“

Já: „Souhlasím. Možná jsme se setkali a měli jsme společné spojení v minulých životech. Dovolte mi, abych vám dala USB flash disk, na kterém jsou další materiály k objasnění pravdy. Dobře?“

On: „To není třeba, protože já už pravdu znám. Můj životní styl je minimální, do té míry, že ani nechodím do chrámu pálit kadidlo. Místo toho pracuji na udržování stavu soucitu, zatímco čekám, až přijde předpovězený den.“

Já: „To je pravda. Soucitní lidé budou chráněni nebesy a nakonec se dostanou na dobré místo.“

On: „Ať se vám daří ve vašem úsilí!“

Když jsme se rozcházeli, uslyšela jsem ho, jak pro sebe opakovaně provolává: „Jaké to nádherné osudové setkání!“

Ukázalo se, že stanice, na které ten den čekal, byla ve skutečnosti konečnou autobusu, kterým chtěl jet. Správná odjezdová stanice pro jeho autobus byla na opačné straně silnice. Mistr to všechno zařídil tak, aby mohl být zachráněn.

Kolik bohů pozoruje?

Jednoho dne jsem potkala ženu zcela oblečenou v bílém. Dokonce i její boty byly bílé a bez poskvrnky. Poté, co jsem upřímně obdivovala její krásu a eleganci, jsem jí řekla pravdu o Dafa.

Naslouchala a mlčky vstřebávala má slova. Zatímco jsem jí popisovala, jak je důležité odmítnout ateismus a zříci se všech vazeb na zlou čínskou komunistickou stranu, pohlédla jsem na oblohu a vyřkla: „Dokonce při tom, jak spolu rozmlouváme, nad hlavou možná pozorují bohové!“

Najednou se rozmluvila: „Naprosto věřím vašim slovům. Ale mám otázku: kolik je vlastně bohů?“ Když viděla mé zmatení, upřesnila, co má na mysli: „Často vidím, jak se v prostoru kolem mě projevují oči. Je jich tolik, že se tam sotva vejdou. Kolik tam vlastně existuje bohů? Co se to doopravdy děje?“

Její slova mě příjemně překvapila a jako odpověď jsem zarecitovala kousek z Mistrovy básně:

„Nech hoc‘ svet aj malý je
Veľké nebesá zrkadlí plne
Nebesá sú naplnené očami
Bohovia mnohí tu sústredení…“

(Hong Yin II, Pozorne sledujúc, 19. 6. 2003)

Když jsem jí předložila materiály k objasnění pravdy, řekla, že už několik stejných brožurek dostala, má je doma a neví, co s nimi. „Bohové se dívají na lidská srdce. Pokud jste je nepoškodila úmyslně, nenesete vinu. Můžete je po přečtení předat příbuzným a přátelům nebo je nechat na parapetu okna či cestou v košíku na kole.“ Šťastně se usmála.

Potom jsem se znovu podívala na oblohu. I když jsem neviděla nic zvláštního, cítila jsem tíhu velké zodpovědnosti, kterou praktikující nesou na svých bedrech.

Setkání s lékaři

Když jsem jednou přecházela ulici, všimla jsem si páru, který šel přede mnou. Žena měla na jedné ruce jednorázovou plastovou rukavici. Zeptala jsem se jí: „Jste lékařka?“ Otočila se a podívala se na mě. „Jak to víte?“ „Jsem člověk s vírou v buddhistickou školu učení. Vaše profese má s námi něco společného, kdy věříme v existenci věcí, které nevidíme, a tak používáme zvýšený smysl pro opatrnost. Virus moru je pouhým okem neviditelný, ale lékaři věří, že existuje, a my také.“

Pobaveně se obrátila k manželovi: „Je chytrá. Rozpoznala naši profesi jen podle jedné rukavice na jedno použití.“ Pokračovala jsem: „Naše setkání musí být osudové. Viry nelze vidět, stejně jako Boha, a přesto oba existují. Ti nejzkušenější lékaři mají přísloví: ,Lékaři mohou léčit nemoci, ale nemohou zachraňovat duše.‘ To ukazuje na souvislost mezi moderní vědou a náboženskou vírou.“

Řekla jsem jim pravdu o Dafa a analyzovala nesrovnalosti v „incidentu sebeupálení na Tchien-an-men“ z lékařského hlediska. Žena přikývla a souhlasila s tím, že incident byl zcela vymyšlený. Nakonec manželé vystoupili ze zlé strany a šťastně odešli.

Považuji za štěstí, že jsem se setkala s těmito dvěma předurčenými lidmi a že jsem nepropásla příležitost, kterou mi Mistr připravil.

„Dřevěná loutka“

Během lockdownu se prodloužily intervaly mezi příjezdy autobusů. Spatřila jsem starší ženu, která na autobusovém nádraží netrpělivě čekala na příjezd zpožděného autobusu. Využila jsem této příležitosti a promluvila si s ní.

Žena nesouhlasila s přístupem naší politiky prevence epidemie a řekla mi mnoho vlastních názorů. Odpověděla jsem jí, že je to dáno příčinou a následkem. „Z pohledu tradiční kultury dochází k mnoha přírodním i člověkem způsobeným katastrofám, když lidé ztratí morální hodnoty. Důkazy máme před sebou.“ Souhlasila se mnou. Když jsem jí dál vysvětlovala pravdu o Dafa, její výraz náhle ztuhl. Její oči nepřítomně zíraly jedním směrem, hlava se přestala hýbat a nereagovala na nic z toho, co jsem jí povídala. Jako „dřevěná loutka“ projevila lhostejný výraz, nevydala ani hlásku a ani se nepohnula. Podle vnějšího zdání mě ignorovala a atmosféra se stala trapnou.

S podobnou situací jsem se setkala už několikrát. Většinou se to stávalo u lidí, kteří mnohokrát slyšeli pravdu, ale odmítali ji přijmout. Za normálních okolností bych to vzdala, ale tentokrát jsem se rozhodla pokračovat ve svém úsilí. „Sestro, vím, že jste se setkala s jinými lidmi jako já, kteří vám objasnili pravdu. Navzdory jejich slovům tomu stále nevěříte, že? Sestro, jednoho dne vám to naposledy řekne jeden člověk. Mohlo by to být dokonce teď. Važte si, prosím, této příležitosti a podle vlastního úsudku se rozhodněte, co je pravda a co je lež. Lidé jsou od přírody laskaví. Jen ti, kteří jsou laskaví, mohou slyšet naše poselství, zatímco zlí lidé nepochopí ani slovo.“

Vyprávěla jsem jí o lžích kolem „incidentu sebeupálení na Tchien-an-men“, které byly v rozporu se skutečností a skutečnou lékařskou vědou, o šíření Falun Dafa po světě, o kráse Falun Dafa a dalších věcech.

Najednou se zdálo, že se probrala z transu. Po chvíli klidně promluvila: „Máte pravdu. Není nic špatného na tom být laskavým člověkem. Jsem členkou komunistické strany a přeji si z ní vystoupit.“ „Budete obdařena štěstím. Laskavost bude odměněna, zatímco zlo se setká s odplatou. Doufám, že se budete těšit požehnání a bezpečné budoucnosti!“ Žena poděkovala a rozešly jsme se. Po několika metrech za mnou vykřikla: „Děkuji vám!“

Při objasňování faktů jsem se v poslední době setkala s mnoha lidmi, kteří zjevně jen čekali, až uslyší pravdu. Někdy se chopili iniciativy a mluvili se mnou, zatímco jiní nadšeně přikyvovali, zatímco pozorně naslouchali. A nakonec všichni vyjadřovali upřímnou vděčnost.

Někdy si říkám: „Mistře, je mi to líto. Tento učedník nemůže splnit vaše očekávání. Mé úsilí o záchranu vnímajících bytostí stále ještě nestačí.“ Někdy jediný chybný krok vede k promarnění příležitosti setkat se s předurčenou osobou. Někdy se mé silné lidské představy projeví v neochotě mluvit s druhými. Někdy mě svazuje strach. Někdy mě od toho, abych někoho oslovila, odradí vyčerpání. A když se rozhodnu odejít, někdy můj zpětný pohled zachytí člověka, který na mě s nadějí hledí. Poté, co propásnou tuto předurčenou šanci, si budou muset počkat na druhou příležitost. Toho lituji!

Při objasňování pravdy jsem si uvědomila, jaká pravda se skrývá za každou větou Mistrova učení. Buddhův mocný soucit se šíří s pokračujícím pokrokem nápravy Zákona a pozitivně ovlivňuje vnímající bytosti. Předsevzala jsem si využít této příležitosti a stát se pilnější!

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/13/450648.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/21/204405.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.