Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Záchrana lidí pomocí verbální komunikace (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Německa

Vážený Mistře, vážení praktikující!

Jsem praktikující Falun Dafa pocházející z Číny, nyní žijící v Německu a rád bych mluvil o záchraně lidí pomocí verbální komunikace.

Mistr řekl:

„Není to tedy problém, když práce některých lidí vyžaduje, aby mluvili?“ (Zhuan Falun, Přednáška osmá, Kultivace řeči)

Dlouho jsem měl pocit, že není mnoho lidí, kteří ke své práci používají pouze mluvení. Ve skutečnosti jsem od začátku pronásledování v roce 1999 často používal k práci a záchraně lidí verbální komunikaci. Objasňuji pravdu na stáncích, přesvědčuji Číňany, aby vystoupili z Komunistické strany Číny, sbírám podpisy pod petici Skoncujme s KS Číny a jsem také prodejcem reklamy pro čínské noviny Epoch Times, prodejnu vstupenek Shen Yun, obchod Shen Yun a zákaznický servis The Epoch Times v němčině. Všechna tato zaměstnání jsou založena na vedení rozhovorů. Většina mých klientů jsou lidé ze Západu.

Neusilovat o výsledky, avšak neobejít se bez nich

Mistr řekl:

„Musíte vedieť, že objasňovanie pravdy je pre učeníkov Dafa mimoriadne dôležité. Vy nerobíte iba osobnú kultiváciu – vaša vlastná kultivácia zachráni bytosti v gigantických kozmických telách, ktoré zastupujete. Keď objasňujete pravdu, zachraňujete ešte viac a ešte väčšie ďalšie kozmické telá a bytosti v týchto kozmických telách, pretože toto je zodpovednosť, ktorú vám zveril Dafa a história.“ (Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike, marec 2002)

Mistr nás žádá, abychom objasňovali pravdu, ne jen vyslovovali fakta a rozdávali letáčky. Jak objasnit pravdu? Myslím, že je velmi důležité zaměřit se na odstranění prvků stranické kultury.

Protože pocházím z komunistické Číny, byl jsem od dětství vystaven komunistickému učení. Některé myšlenky a chování komunistické kultury se staly mými nevědomými návyky, které mi také bránily v pochopení Dafa, a pouze očištěním těchto faktorů z mysli můžeme skutečně pochopit hluboký význam Fa. V průběhu let jsem při vaření, jídle a domácích pracích využíval čas k četbě a poslechu zvukové verze Devíti komentářů ke komunistické straně, Rozpadající se stranické kultury, Konečného cíle komunismu a Jak přízrak komunismu vládne našemu světu, a to opakovaně. Pomohlo mi to také lépe pochopit projevy komunismu na Západě, abych objasnil pravdu lidem ze Západu.

Ptám se sám sebe, že bez ohledu na to, jaký projekt dělám, měl bych mít na sebe přísnější požadavky a musím se nadále zlepšovat v kultivaci, abych mohl dosáhnout požadavků Dafa, které na mě klade na všech úrovních. Ve stánku pro objasňování pravdy se nespokojíme jen s rozdáním několika letáčků, ale snažíme se, aby se kolemjdoucí také podepsali do podpisového archu. Nehoníme se za výsledky, ale přesto máme plodné výsledky. Nyní ze strany vystoupilo 400 milionů lidí a petici Skoncujme s KS Číny podepsaly více než dva miliony lidí ze Západu. Nemůžeme brát „neusilování o výsledky“ jako výmluvu pro to, že nemáme vysoký standard jednání.

Přišel jsem s jednoduchými a účinnými odpověďmi na běžné otázky lidí v Německu. Pokud na nějakou otázku nedokážu dát dobrou odpověď, promyslím si, jak bych měl tento bod později rozvést.

Při setkání s každým člověkem se snadno nevzdávám. Jednou jsem objasňoval pravdu kolemjdoucímu, který uznal, co jsem řekl, ale když jsem mu podal petici, začal mluvit o svých znalostech Číny a rozhovor vedl jiným směrem. Snažil jsem se ho přivést zpět k tématu a občas jsem ho požádal, aby petici podepsal, protože měl o straně poměrně jasnou představu. Požádal jsem ho o to asi třikrát, ale pokaždé změnil téma. Pomyslel jsem si: „Dnes to s tebou nevzdám.“ Po více než půlhodinovém rozhovoru nakonec petici podepsal. Po podpisu jsem se s ním okamžitě rozloučil a šel k dalšímu člověku.

Jednou, když jsem jednomu muži, který vypadal jako intelektuál, předal informace, mi je vrátil a řekl, že nemá čas si je přečíst, a pak se podíval na tabuli s informacemi o odběrech živých orgánů a podivně se usmál. Okamžitě jsem pochopil, co si myslí. Zeptal jsem se ho: „Myslíte si, že je to konspirační teorie?“ Než stačil odpovědět, pokračoval jsem: „Chápu vaše pochybnosti, protože odběr živých orgánů je zvěrský ďábelský čin. Jeho zlovolnost je nepředstavitelná, ale je to fakt. Nepřímé důkazy dokazují, že odběr živých orgánů existuje. Například po zahájení pronásledování v roce 1999 bylo založeno více než sto center pro transplantaci orgánů. Hlavní sdělovací prostředky a vlády různých zemí předstírají, že jsou k tomuto pronásledování, které se týká stovek milionů lidí, slepé, takže je nemožné, abyste se tyto informace dozvěděl z médií, která znáte. Všichni lidé, kteří zde stojí, jsou praktikující Falun Dafa. Každý má práci. Jsou tu ve svém volném čase a platí tisk novin ze svých peněz, aby odhalili hřích strany, který spočívá ve vyhlazování lidstva.“

Po vyslechnutí mých slov se zdálo, že pochopil, a uctivě natáhl ruku: „Prosím, dejte mi ty materiály. Až se vrátím, musím si je pozorně přečíst.“ Pak jsem mu řekl o německé webové stránce Epoch Times a o knize Jak přízrak komunismu vládne našemu světu v naději, že se dozví více o pravdě.

Těm, kteří říkají, že Falun Dafa je náboženství, vždy lehce a jednoduše odpovídám, že to říká strana. Téměř všichni, kteří tuto větu slyšeli, se přestali držet svého názoru. Komunistická strana je nechvalně známá, jak by mohli být ochotni opakovat její lži?

Někteří lidé se neodvažují podepsat naši petici nebo říkají, že je zbytečné ji podepisovat nebo se bojí, že v budoucnu nebudou moci jet do Číny. Říkám jim: „Takovýto názor právě těší komunistickou stranu. Nemyslete si, že to, co se stalo v Číně, se nás netýká. Vidíte, že celosvětová epidemie viru komunistické strany ovlivnila ekonomiku, život a zdraví lidí na Západě, že? Existence Komunistické strany Číny je pro svět katastrofou.“ Poté většina lidí podepíše.

Mistr řekl:

„Bohovia v začiatočnom období mojej nápravy Fa niečo určili, konkrétne, že všetko, čo skazená strana spraví, bez ohľadu na jej cieľ, nakoniec pomôže mne a učeníkom Dafa. Takže vždy, keď skazená ČKS chce spraviť nejakú zlú vec, len čo to začne, stroskotá to a je z toho škandál.“ (Učení Zákona na konferenci v New Yorku, Manhattan, 24. 5. 2008)

Zjistil jsem, že je snadné objasnit pravdu odhalením zla komunistické strany bez ohledu na téma, protože Mistr a bohové vydláždili cestu, protože zánik komunistické strany byl již ve vesmíru určen. To je pro učedníky Dafa mocný nástroj k objasňování pravdy a záchraně vnímajících bytostí.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111365-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Zachrana-lidi-pomoci-verbalni-komunikace-2-cast.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.