Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Záchrana lidí pomocí verbální komunikace (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Německa

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111362-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Zachrana-lidi-pomoci-verbalni-komunikace-1-cast.html

Nechme světské lidi projevit úctu učedníkům Dafa

V roce 2021 mi zavolal jeden západní praktikující. Řekl mi, že německé Epoch Times se chystají vydávat noviny a potřebují někoho, kdo by dělal zákaznický servis. Tehdy jsem odmítl, protože v době, kdy řádil virus Komunistické strany Číny, jsem začal dělat zvukový záznam na YouTube pro čínské ústředí Epoch Times a také nahrávky pro několik platforem globálních týmů pro volání. A také jsem v tom chtěl pokračovat, protože když jsem dělal reklamu pro čínské noviny a časopisy Epoch Times, většinu inzerentů jsem nikdy neviděl, jelikož jsme se domlouvali po telefonu, takže jsem si vždycky myslel, že hlas je moje kouzelná zbraň.

Udělat z Epoch Times a NTDTV největší světové médium je Mistrovo přání, cíl, kterého je třeba dosáhnout. Je odpovědností učedníka Dafa přispět k uskutečnění toho, co si Mistr přeje. Potřeba nápravy Zákona dospěla do doby, kdy se Epoch Times má rozvíjet v západní společnosti. Protože je potřeba mnoha projektů Dafa, nemůžu se rozhodovat na základě svých preferencí, a nemohu si uspořádat vlastní kultivační cestu, takže jsem tuto práci nakonec převzal.

Potíž je v tom, že němčina není mým rodným jazykem a ani německy nějak zvlášť neumím. Jedním z mých úkolů je pomáhat těm zákazníkům, kteří se odhlásili z předplatného, aby v předplatném pokračovali, a také vyřizuji spory o peníze od předplatitelů, kteří zrušili předplatné poté, co si ho předplatili. Když volám klientovi, má to zcela jinou atmosféru a energii, než když klient volá, aby si objednal noviny.

Někdy se mě lidé ptají, kde jsem vzal jejich číslo, hned jak se dovolám, někteří říkají, že jsem je vyrušil, a někteří, že pokud zavolám znovu, zavolají policii. Jiní zavěsí telefon, jakmile řeknu, že jde o Epoch Times, a už to nezvedají, protože nechtějí platit.

Nejvíc mě bolela hlava při psaní e-mailů, když jsem potřeboval zanechat výpis předplatitelů, kteří neplatí, pro případ soudního řízení. Není snadné napsat tak složitou věc srozumitelně v němčině, aby předplatitelé pochopili závažnost a pochopili, že pokud nezaplatí, budou z toho mít problémy. Myslel jsem si, že to nedokážu, protože nemám vystudovanou němčinu. Pokaždé, když jsem chtěl něco napsat, jsem byl zmatený. Teď mám vedle sebe praktikujícího, který mi pomáhá opravovat e-maily a doplňuje mé nedostatky.

Když klient předplatné zruší a já po něm chci, aby ho obnovil, nebo nezaplatí a já po něm chci, aby zaplatil, je to většinou nepříjemné. Někdy se kvůli nedorozumění mezi pracovní metodou a klientem, když klient není příliš spokojen, snažím ze všech sil vést rozhovor lehkou a příjemnou formou nebo udělat vtip, abych změnil nepříjemnou atmosféru, až někdy rozhovor ukončíme velkým smíchem. Doufám, že klienti nebudou mít negativní myšlenky o Epoch Times, ať už si je budou nadále předplácet, nebo ne.

Myslím, že šance navázat kontakt s každou vnímající bytostí může být jen jednou. Měli bychom si vážit každého předplatitele, kterého potkáme, a vážit si této příležitosti objasnit mu pravdu.

Přestože se zabývám západními předplatiteli, často poslouchám nahrávky praktikujících na platformě RTC, jak přesvědčují lidi, aby vystoupili z Komunistické strany Číny, poslouchám vysílání Ming-chuej, a vnímám spravedlivé myšlenky a moudrost praktikujících v procesu přesvědčování lidí, aby vystoupili. Myšlenky objasňování pravdy z různých úhlů pohledu jsou pro mě velmi užitečné.

U těch klientů, kteří se odhlásili, chci zjistit důvod, který jim brání v přihlášení se k odběru, a pak z jejich slov vyvodit, co je tím skutečným důvodem. Většina z nich, kteří se odhlásili z odběru, nemá čas číst. Těm bych po telefonu vysvětlil, že jako nezávislé médium informujeme o pravdě a dáváme ji vědět více lidem, což je naším cílem, který v nich vzbuzuje smysl pro spravedlnost. Klienti pak řeknou, že jsem jim připomněl, že je to pro dobrou věc, a že obnoví předplatné a podpoří nás. Takto lidé, kteří říkají, že nemají dost času, mají náhle času dostatek.

Tím, že budu mluvit o různých potížích, které velké technologické společnosti pro Epoch Times vytvořily, o tom, jak zaměstnanci tvrdě pracují a podobně, doufám, že předplatitelé pochopí, jací lidé pro Epoch Times pracují, že to nedělají pro slávu nebo zisk, vzdávají se svých dobře placených zaměstnání a pohodlného života a někdy jejich úsilí nepochopí ani jejich rodinní příslušníci, příbuzní a přátelé. Nevzdávají se, bez ohledu na to, s jakými obtížemi se setkávají. Někteří využívají svůj volný čas k dobrovolnické činnosti bez finanční odměny.

Mistr řekl:

„Když lidé ukáží náležitý respekt a úctu k tomu, jak se Dafa v tomto světě projevuje, oni, jejich rasa nebo národ, se budou těšit požehnání anebo poctě.“ (Zhuan Falun, O Dafa)

Jazyk, který používám, je jednoduchý, je to jako nezávazný rozhovor. Předem si promyslím, co řeknu, abych jim pomohl s logickým myšlením. Například, pokaždé když mluvím se zákazníkem, zmíním se o tom, že YouTube bezdůvodně vypnul videokanál Epoch Times. Chci, aby pochopili, že k cenzuře obsahu dochází i v německé společnosti. Obsahová cenzura se totiž rovná cenzuře ekonomické, která nezávislým médiím ztěžuje přežití. A jejich předplatné dává peníze přímo médiím, kterým důvěřují, nikoliv nepřímo velkým technologickým společnostem. Někteří zákazníci to pochopí a řeknou, že nás budou podporovat i nadále. Jeden předplatitel provozuje zmrzlinářskou kavárnu, která je v zimě zavřená. Sám noviny nečte, jen je nabízí zákazníkům. Když tato slova uslyšel, okamžitě se rozhodl pro obnovení předplatného, i když měl zavřeno.

Většina předplatitelů německé Epoch Times se hlásí k tradiční kultuře a myšlenkám a mnozí věří v bohy nebo nadpřirozené síly. Pokud to situace umožňuje, mluvím trochu výš. Někdy je nevhodné říkat příliš vznešené věci, jako například, že utrpení odstraňuje karmu. Je úžasné, že jednoho dne tato slova vyšla z úst obyčejného člověka. Jedna předplatitelka mi sdělila, že věří, že v tomto období lidé odstraňují karmu a Bůh sleduje, co lidé v této době dělají, a že koronavirus sice přinesl mnoho bolesti, spousta peněz a pracovních míst je pryč, ale že všechno pomine. Když chci použít tento koncept, řeknu, že cituji jednoho z našich zákazníků, a že si myslím, že to dává smysl. Zákazníci si tak nebudou myslet, že zaměstnanci Epoch Times šíří konspirační teorie.

Během rozhovoru ve správnou chvíli zmíním i Shen Yun a Falun Dafa. Zpočátku jsem se trochu obával, že efekt nebude dobrý. Nakonec se mě všichni, s nimiž jsem mluvil, ptali, jak se Shen Yun či Falun Dafa píše, a žádali mě, abych jim poslal příslušné odkazy. Když se konečně setkali s učedníky Dafa a dozvěděli se o Dafa, na který čekali, vědomá stránka vystoupila.

Než se se zákazníky rozloučím, děkují mi za zajímavý rozhovor, nebo říkají, že rozhovor byl pro ně velmi užitečný či inspirativní a podobně. Kdykoliv to slyším, jsem za ně rád, protože uznání pracovníkům Epoch Times je součástí uznání novin Epoch Times a mohou se stát věrnými čtenáři.

Víra v Mistra a ve Fa, využití sil učedníka pro dělání věcí

Když jsem prodával výrobky Shen Yun, zjistil jsem, že mám problém s tím, že stoprocentně nevěřím v Mistra a ve Fa. Když jsem první den prodával v divadle, přišlo k mému stánku jen několik lidí, aby si se mnou promluvili. Byl jsem velmi rozrušený a myslel si, že to může být proto, že moje praktikování není dostatečně dobré a moje pole není dostatečně čisté. Později jsem si uvědomil, že jsem si nevěřil, anebo jsem nevěřil Mistrovi. „Jsem zkušený učedník, který se kultivuje už dvacet šest let, je možné, že by diváci prchali, když mě uviděli?“ Tato myšlenka pohledu dovnitř vlastně navenek odhalila mé pochybnosti o schopnostech učedníků Dafa v období nápravy Zákona a síle Dafa ve světě. Takže když se setkám s malými obtížemi, budu mít negativní myšlenky, neodvážím se vyzývat sám sebe, abych dělal věci, které jsou obtížnější, a neodvážím se přijmout věci, které jsou nad mé schopnosti. To je způsobeno tím, že stoprocentně nevěřím v Mistra a ve Fa. Ten večer jsem si říkal, že v Berlíně je ještě jedenáct představení, a musím rychle změnit své myšlení.

Mistr řekl:

„Řeknu vám, po léta jsem neustále hovořil, že schopnosti učedníků Dafa jsou ohromné, avšak mnozí lidé tomu nevěří, protože nebylo dovoleno ty schopnosti vidět. Pod účinkem spravedlivých myšlenek projde změnami všechno kolem vás a také vy sami.“ (Učení Fa u příležitosti 20. výročí, New York, 13. 5. 2012)

Mistr také řekl:

„Myšlenky praktikujícího přikazují jeho schopnostem, aby něco udělaly. Ale myšlenky obyčejného člověka řídí jen práci čtyř údů a smyslových orgánů.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá, Myšlenky)

Nevím, jestli mám tuto schopnost. Ale jedna myšlenka kultivujícího může rozhodnout o výsledku celé záležitosti. I když je to moje lidská stránka, která mluví s bytostmi, není to také moje schopnost, která působí?

Druhý den po vstupu diváků jsem si představil, jak otevírám své energetické pole. Už při takové malé změně došlo ke zlomu. Od následujícího dne se knihy Zhuan Falun i zboží Shen Yun prodávaly snadno.

V průběhu let, ať už jde o objasňování pravdy, telefonování nebo prodej vstupenek Shen Yun, se situace neustále mění a společně s ní i myšlení klientů. Často však s překvapením zjišťuji, že jsem schopen na správném místě a ve správný čas vyslovit přesvědčivá a působivá slova, která situaci změní k lepšímu. Často řeknu něco spontánního, o čem jsem nikdy předtím neuvažoval. Obyčejní lidé mají přísloví, že existuje pomoc od Boha, a to v mém případě naprosto platí, a teprve Mistrovo požehnání přineslo tento pozitivní výsledek.

Po posledním vystoupení Shen Yun v Německu přišla ke stánku Shen Yun žena a řekla, že cvičí čchi-kung. Listovala knihou Zhuan Falun a měla mnoho otázek. Ptala se, zda zakladatel praxe žije, a řekla, že slovo učedník v ní vyvolává představu nějaké organizace, která chce lidi ovládat, a ona nechce být ovládána. Řekl jsem, že je to překlad, čínské slovo v lidech takové asociace nevyvolává. A slovo samo o sobě takový význam nemá. Dodala: „Nechci, aby mi někdo říkal, že musím udělat to a to a snažil se mě ovládat.“ Odpověděl jsem: „Když tedy chodíte do šaolinského chrámu, abyste se naučila bojovému umění, nemusí vám učitel říkat, co máte dělat? Kromě toho, pokud chce někdo lidi opravdu ovládat, musí se vytvořit uzavřená komunita, která nemůže být v kontaktu s lidmi zvenčí. Opravdu si myslíte, že se najde někdo v takovémto prostředí, kdo mohl ovládat lidi?“ Pak se zeptala, proč mají všichni stejné oblečení. Narážela tím na kostýmy účinkujících Shen Yun na jevišti. Reagoval jsem, že je to kvůli představení, aby diváci mohli snadno rozlišit postavy. Po několika dalších otázkách se nakonec omluvila, že se ptá jen proto, že je zvědavá. V tu chvíli jsem jí řekl, jaké má štěstí, že může číst díla přímo od zakladatele, že u jiných cvičení čchi-kungu může číst jen knihy, které napsali žáci žáků, a původní učení se tak ztratilo, stejně jako nevíme, co přesně Šákjamuni a Ježíš v té době řekli. Když jsem jí to pověděl, její matka se na mě podívala a usmála se, jako by mi byla velmi vděčná. Nakonec si paní knihu Zhuan Falun koupila a spokojeně odešla.

Byla posledním divákem na mé poslední recepci v posledním městě, kde Shen Yun v Německu vystupoval. Po celou dobu jsem hladce a klidně odpovídal na všechny její otázky. Cítil jsem, že to bylo Mistrovo požehnání a otevřel mi moudrost.

Děkuji, Mistře! Děkuji vám všem!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.