Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Veriť v Majstra a vo Fa, zažívať zázraky Dafa (1. část)

Zdravím Majstra! Zdravím praktizujúcich!

Som praktizujúca Falun Dafa z Nemecka. Čas letí a v projekte Epoch Times pracujem už takmer dvadsať rokov. Ďakujem Majster, že ste dali svojej učeníčke príležitosť kultivovať sa v tomto projekte nápravy Fa a zúčastňovať sa nápravy Fa pre záchranu vnímajúcich bytostí. Dnes by som rada využila príležitosť tejto Fa konferencie, aby som sa podelila o niektoré moje skúsenosti z kultivácie v projekte.

V roku 2001 založili nemeckí praktizujúci európsku spoločnosť Epoch Times v Hamburgu, zodpovednú za výrobu, tlač a distribúciu čínskych Epoch Times v Európe. Aj keď som bola prizvaná k účasti na projekte od samého začiatku, nikdy som sa skutočne nepridala do tímu a neprevzala som zodpovednosť. Nemecké Epoch Times začali v Nemecku koncom roku 2004. Možno to bol môj osud a môj sľub. Dá sa povedať, že práci na nemeckých Epoch Times sa venujem takmer na plný úväzok od samého začiatku až dodnes. Keď sa pozriem späť na posledných osemnásť rokov, pri práci pre Epoch Times som prešla takmer všetkými pracovnými pozíciami: reportérka, redaktorka, prekladateľka, korektorka, venovala som sa sadzbe, financovaniu, marketingu, predaju, bola som zastupujúcou riaditeľkou, riaditeľkou, ale aj upratovačkou a mnoho ďalšieho. Každá práca má iné výzvy. Potrebujem sa naučiť a skúmať veľa nových vecí a všetko to poskytuje mnoho rôznych príležitostí na kultiváciu. Niekedy dokážem dobre uchopiť tieto vzácne kultivačné príležitosti, pozrieť sa včas dovnútra a zlepšiť sa pomocou kultivácie, ale je tu tiež veľa príležitostí, ktoré som nedokázala využiť a stratila som šancu zlepšiť sa.

Za posledných osemnásť rokov som zažila veľa vzostupov a pádov. Ak bol môj kultivačný stav dobrý, mohla som zostať optimistická a bola som plná odvahy otvoriť sa novým možnostiam. Keď som sa stretávala s ťažkosťami, vnútornými konfliktami a vonkajšími neúspechmi, kvôli nedostatku štúdia Fa a cvičení a neschopnosti pozrieť sa včas dovnútra, niekedy mi napadla myšlienka na odstúpenie a neochota naďalej znášať takú veľkú zodpovednosť. Niekedy som sa cítila ochromená, deprimovaná a negatívna.

V roku 2009 sa európska spoločnosť Epoch Times presťahovala z Hamburgu do Berlína. Bola som vymenovaná za zástupkyňu riaditeľa nemeckých Epoch Times a bola som zodpovedná za každodenný biznis. Od roku 2009 do júla 2012 sme vydávali týždenníky.

Po niekoľkých rokoch, aj keď sme veľmi tvrdo pracovali a prekonali sme mnoho ťažkostí, situácia spoločnosti sa zásadne nezmenila. V tom čase som bola pod veľkým tlakom a nevedela som ako ďalej. Ale jedna vec bola v mojom srdci jasná: nemôžem sa vzdať, pretože Epoch Times je projekt schválený Majstrom, ktorý môže zachrániť ľudí. Fungovanie čínskych Epoch Times bolo vždy veľmi ťažké, ale s nezištnou obetavosťou, vytrvalosťou a tvrdou prácou veľkého počtu praktizujúcich si tiež našiel svoju vlastnú cestu a postupne funguje v pozitívnom cykle.

V tom čase som bola veľmi odhodlaná prevádzkovať Epoch Times. Začala som premýšľať o nových nápadoch. Myslím, že to bol Majster, ktorý mi dal múdrosť, keď videl moje odhodlanie. Zistila som, že spomedzi všetkých činností spoločnosti, iba webová stránka bola mierne zisková. Bolo to kvôli nižším nákladom na prevádzku webovej stránky a tiež tomu, že on-line shop, ktorý je poskytovateľom internetových služieb, s ktorým sme spolupracovali, môže každý mesiac poskytnúť cenovo dostupné webové reklamy. Myslela som, že by sme mali najskôr pozastaviť tlačovú verziu a zamerať sa na webovú stránku s použitím veľmi obmedzených zdrojov, ktoré sme mali. Aj keď som nikdy nevytvorila webovú stránku a nemala som absolútne žiadnu predstavu o tom, ako webová stránka funguje a začínalo to pre mňa takmer od nuly, držala som sa svojich triezvych myšlienok, že ak je môj východiskový bod spravodlivý, je to pre rozvoj projektu, nie pre sebectvo a nie preto, aby som potvrdila seba, potom by Majster určite dal učeníkom múdrosť, ako ísť ďalej. Zároveň tým, že čelím ťažkostiam, by som sa mala posunúť vpred namiesto vzad.

Vývoj webovej stránky je neoddeliteľný od technológie. Hovorila som s manželom o svojich nápadoch a presvedčila som ho, aby sa zúčastnil na plný úväzok ako technický riaditeľ webovej stránky. Čo sa týka obsahu webovej stránky, vedela som, že potrebujeme šéfredaktora, a tak som našla na plný úväzok profesionálneho novinára, ktorý bol praktizujúcim. Začala som študovať fungovanie webu a vytvorila som plán rozvoja. Dúfala som, že ústredie v New Yorku dokáže zabezpečiť základný plat našich troch zamestnancov na plný úväzok na šesť mesiacov. Po šiestich mesiacoch budeme musieť za seba prevziať plnú zodpovednosť. Riaditeľovi som vyjadrila túžbu a dôveru, aby sa veci dali do poriadku a on nám prisľúbil šesťmesačnú podporu základného platu.

V júli 2012 sme začali s vývojom webovej stránky. S manželom sme v tomto projekte obaja na plný úväzok, takže sme nemali iné zdroje príjmu. Mnoho rokov som bola dobrovoľníčkou na plný úväzok v Epoch Times, môj manžel bol jediný, kto pracoval. Nemali sme takmer žiadne úspory. Je zrejmé, že finančný tlak a riziko boli pre nás obrovské, ale náš stav mysle bol veľmi stabilný. Nemala som vôbec žiadne obavy, pretože som pevne verila, že ak učeník robí správne veci, náš Majster ho nenechá žiť bez jedla. Áno, život môže byť tvrdší, ale pohodlný život nie je tým, čo chcem. Môj manžel vtedy žartoval, že má kreditnú kartu a môže prečerpať 25 000 eur. Ak by sme skutočne nemali peniaze, mohli by sme teda z kreditnej karty dočasne čerpať. V skutočnosti sme tento kontokorentný úver nepotrebovali využiť. S manželom sme každý deň pracovali veľmi tvrdo a dlhé hodiny. Chceli sme pochopiť fungovanie webu a spustiť ho čo najrýchlejšie.

Vždy som cítila, že Majster je pri nás, dohliada na nás a pomáha nám. Dokážem pochopiť logiku mnohých nových vecí len letmým pohľadom a potom ich aplikovať na fungovanie našej webovej stránky. Naši čitatelia a návštevnosť webu sa postupne zvyšovali a neustále sa zvyšovali aj príjmy. Zároveň k nám pribudli dvaja až traja noví zamestnanci. Niekedy sme nemali dostatok peňazí na vyplatenie miezd našim zamestnancom načas, ale vždy sme tento problém dokázali vyriešiť v priebehu toho istého mesiaca. Často som sa čudovala, ako zrazu prišli nejaké peniaze na bankový účet, či už z darov alebo špeciálnych príjmov z reklamy, a napriek všetkému sa nám podarilo toto ťažké obdobie prekonať. Za takýchto okolností som úprimne požiadala ostatných zamestnancov, aby pochopili, že spoločnosť im nemôže vyplatiť mzdy na začiatku mesiaca. Všetci zamestnanci boli praktizujúcimi a mohli plne spolupracovať a pochopiť situáciu. Na tomto mieste by som chcela poďakovať všetkým praktizujúcim za ich podporu a obetavosť.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111377-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Verit-v-Majstra-a-vo-Fa-zazivat-zazraky-Dafa-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.