Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Mistr nám dá vše, co potřebujeme (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111379-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Mistr-nam-da-vse-co-potrebujeme-1-cast.html

Kultivace během výstavy obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti

V polovině června loňského roku, když jsem překládala pro NTDTV, jsem přeložila článek o výstavě obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v Texasu s komentáři diváků. Byla jsem dojata sílou soucitu a pravdivosti, kterou obrazy vyjadřovaly. Tehdy jsem se o existenci této výstavy dozvěděla poprvé. Ptala jsem se sama sebe, proč jsem o tomto projektu nikdy předtím neslyšela. Druhý den jsem se na výstavu zeptala ostatních praktikujících. Dozvěděla jsem se, že Francie již dříve uspořádala mnoho těchto výstav a byly velmi úspěšné. Projekt byl však před pěti lety ukončen.

Zeptala jsem se sama sebe, proč tento projekt neobnovit, když je tak účinný při objasňování pravdy. Navíc jsem na webových stránkách Ming-chuej viděla mnoho článků o těchto výstavách, které se konaly po celém světě. Tyto výstavy mají velkou sílu při objasňování pravdy a dotkly se srdcí mnoha návštěvníků.

Na začátku července loňského roku jsem zatoužila tento projekt obnovit, v naději, že všechny vnímající bytosti by mohly využít této nové příležitosti pochopit pravdu a mohly by být zachráněny.

Paříž je také známá jako město umění. Je to turistické město číslo jedna ve světě s bezpočtem historických muzeí a kulturních center. Pomyslela jsem si, že to tak může být uspořádané, aby se výstava mohla v Paříži pořádat znovu. K tomu, aby se to mohlo udělat, by ale musela být galerie na místě, které je dobře viditelné pro kolemjdoucí, s výlohami směřujícími do ulice.

Po vysílání spravedlivých myšlenek toho dne jsem se podívala na několik inzerátů na pronájem prostor. Překvapilo mě, že jeden prostor měl mnohem nižší nájem než ostatní, i když velikost byla tak akorát a umístění bylo velmi dobré. Realitní makléř mi řekl, že tento prostor se nachází v galerijní čtvrti šestého obvodu a často se v něm konají výstavy umění. Uvědomila jsem si, že to je přesně to, co potřebuji. A tak jsem se druhý den vydala na prohlídku a řekla jim o svém plánu.

Když jsem se vrátila domů, napsala jsem majiteli dopis, protože se ráno u prohlídky neobjevil. Co nejlaskavějším a nejupřímnějším tónem jsem mu představila svůj plán a sdělila mu, že chci tento prostor pronajmout za cenu o třicet procent nižší, než byla původní požadovaná cena. Řekla jsem si, že to zkusím. Ať už to přijme, nebo ne, pronajmu si to, protože cena byla mnohem nižší než u jiných. Druhý den jsem obdržela kladnou odpověď. Netrvalo dlouho a dozvěděla jsem se, že si tento prostor chtěli za původní požadovanou cenu pronajmout ještě další tři lidé, ale majitel je odmítl, protože se rozhodl pronajmout ho mně, i když za nižší cenu.

Navíc právník, který celý akt vyřizoval, si snížil poplatky a realitní makléř si snížil provize. Realitní makléř dokonce vyjednal zrušení tříměsíční kauce a bezpečnostního depozitu, který odpovídal ročnímu nájmu. Věřila jsem, že objasnění pravdy fungovalo, protože lidé spojení s tím změnili svůj postoj. Na začátku všichni požadovali velké provize, ale teď je snížili na minimum.

Byla jsem velmi vděčná za Mistrův soucit, který těmto vnímajícím bytostem umožňuje slyšet pravdu, zachránit je a učinit správná rozhodnutí, aby projekt mohl být uskutečněn hladce.

Během několika následujících měsíců jsem zažila mnoho zkoušek, z nichž největší byla náhlé uzavření mého bankovního účtu, na němž byly uloženy prostředky pro tuto transakci, kdy prostředky uložené na účtu v okamžiku zmizely. Uvědomila jsem si, že mě to má přimět vzdát se připoutání k penězům a bohatství. Vysílala jsem spravedlivé myšlenky, abych toto připoutání odstranila. Ještě téhož dne jsem našla jinou banku, která mě přijala jako klienta. Po několika dnech původní banka převedla všechny mé prostředky na nový účet. Nakonec byly formality vyřízeny a já čekala na den, kdy podepíšu smlouvu.

Bohužel se vše ale zvrtlo, pronajímatel si to rozmyslel a požadoval sepsání smlouvy podle zcela jiného postupu. To znamenalo, že všechno, co se udělalo předtím, přišlo vniveč a celá věc se musela udělat znovu, s novými administrativními postupy, což bylo mnohem problematičtější, třikrát dražší a trvalo to déle než předtím.

Právník byl naštvaný a řekl mi, abych majiteli už nevěřila. Ani realitní makléř to nechápal. Majitel ale na svém rozhodnutí trval. Chtěla jsem vědět, proč se to stalo. Celý proces jsem si od začátku přehrávala v hlavě, ale nemohla jsem přijít na to, které z mých připoutání způsobilo změnu smlouvy. V tu chvíli se mi před očima objevila Mistrova slova:

„Povaha Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti je v mikroskopických částečkách vzduchu, kamene, dřeva, půdy, železa a oceli, lidského těla a veškeré hmoty.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Jen jediné měřítko rozhoduje, zda je člověk dobrý nebo špatný: je-li schopen být Pravdivý, Soucitný a Snášenlivý)

Myslím, že pokud mám vybudovat galerii s pevnými kořeny v dlouhodobém horizontu, potřebuji k vybudování základů věci jako kámen, dřevo, půdu a ocel, a protože tato galerie má sloužit k tomu, aby vnímající bytosti pochopily pravdu, musí obsahovat potřebné množství Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Možná jsem v současném kultivačním stavu nezískala dostatek takových „surovin“, a proto mě majitel požádal, abych vše zničila a začala znovu, možná proto, abych si zlepšila charakter.

Napsala jsem tedy právníkovi a požádala ho, aby se řídil pokyny pronajímatele a přepracoval dokumenty podle nového postupu. Protože právník pochopil můj dobrý úmysl, při zpracování nového postupu snížil svou provizi. Poté přišla řada zkoušek. Zkouškám jsem čelila s mentalitou učedníka Dafa a odstranila další připoutání k penězům, ztrátám a výhodám.

Nakonec jsem v polovině prosince loňského roku podepsala smlouvu a dostala klíče. Tento proces trval celých šest měsíců, přičemž běžným lidem by takový proces trval jen měsíc.

Uvědomila jsem si, že všechno, co kultivující dělá, je příležitostí ke zlepšení charakteru, a jen tak může dosáhnout stavu, o kterém Mistr hovořil, aby tento projekt uskutečnil:

„Je to stejné pro každého a ve své snaze nemůžete ani trošku povolit a neuspět.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

Galerii jsem pojmenovala „Tianmen“. Tento název jsem našla v Mistrově sbírce Hong Yin, která obsahuje mnoho veršů o „Tianmenu“. Věřila jsem, že tato galerie bude místem, kde všechny bytosti mohou pochopit pravdu a mohou být zachráněny.

Během tohoto procesu pro mě Mistr vytvořil mnohá uspořádání. Vlastním několik domů, žiji z nájmů a mám poměrně vysoký příjem, a proto jsem se mohla tomuto projektu věnovat. Přesto se s tímto projektem náhle změnila má každodenní rutina. Při stejném počtu pronajímaných nemovitostí se můj měsíční příjem náhle zvýšil. Zjistila jsem, že toto zvýšení je srovnatelné s měsíčními výdaji na provozování galerie. Uvědomila jsem si, že to byl Mistr, kdo zařídil dodatečné finanční prostředky na provoz.

Mistr řekl:

„Nežádáme vás, abyste skutečně ztratili něco materiálního.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Ztráta a zisk)

Také jsem zjistila, že už nemusím platit spoustu výdajů. Ještě před založením galerie nejstarší dcera odjela z Francie na univerzitu do Kanady a já jsem jí musela platit studium. Nejmladší dcera nastoupila do prvního ročníku na univerzitu ve Francii. Finančně jsem podporovala i neteř, která jezdí z Vietnamu studovat do Austrálie. Každý rok vydám na jejich vzdělání přibližně třicet tisíc eur. Loni v září získala dcera v Kanadě stipendium a stáž na částečný úvazek, což bylo dost na to, aby pokryla všechny své výdaje, takže už mou pomoc nepotřebovala. Poté, co mladší dcera nastoupila na univerzitu, byla vybrána ke studiu oboru s měsíčním příjmem, takže se také stala finančně nezávislou. Neteř také získala práci na částečný úvazek, takže jsem jí loni poslala dost peněz na to, aby mohla dostudovat.

Tímto způsobem se všechny staly finančně nezávislé, což se stalo v době, kdy jsem právě zakládala galerii. Všechny si vedou ve studiu velmi dobře. Mistr mi nejen poskytl potřebné finanční prostředky na udržení galerie, ale také se postaral o děti.

Mistrova uspořádání se však neomezila jen na toto. Po založení galerie neustále přicházeli čínští turisté, aby si pronajali pokoj v největším bytě, který jsem pronajímala. V té době potřebovala ubytování jedna čínská praktikující a já jsem jí v tomto bytě poskytla jeden pokoj. Tak tato čínská praktikující byla v kontaktu s čínskými turisty a objasňovala jim pravdu. Většina se rozhodla vystoupit z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací. Jeden sice nevystoupil, ale alespoň si vyslechl pravdu.

Mistr řekl:

„Moje Těla Zákona vědí všechno. Vědí vše, o čem přemýšlíte, a mohou dělat cokoliv. Když se nekultivujete, nebudou se o vás starat, ale když se kultivujete, budou vám pomáhat až do konce.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Buddhistické posvěcení)

Tehdy jsem byla opravdu pohnutá. Chtěla jsem jen vnímajícím bytostem poskytnout novou příležitost slyšet pravdu, a proto jsem se pustila do zařizování galerie. Během těchto šesti měsíců jsem odstraňovala připoutání a Mistr na mě během tohoto procesu stále dohlížel.

Objasňování pravdy v galerii

Na konci února 2022 se galerie otevřela veřejnosti. 11. června 2022 jsem pozvala všechny praktikující z Francie na slavnostní otevření. Do galerie přijeli také praktikující z knihkupectví Tianti, aby zde zřídili malé knihkupectví, ve kterém byly ve výloze vystaveny knihy Dafa, zejména různé jazykové verze knihy Zhuan Falun. Uspořádali jsme také promítání filmu „Dopis z tábora Masanjia“. Protože ukazujeme tradiční kulturu, propagovali jsme návštěvníkům, kteří se přišli podívat na obrazy, také Shen Yun.

V galerii jsem dostala mnoho příležitostí ke kultivaci. Vážím si každého návštěvníka, protože si myslím, že to může být jejich jediná příležitost, kdy se zastaví a možná už nikdy neprojdou kolem. Většina návštěvníků jsou turisté z celého světa, protože naše galerie se nachází v turistické oblasti v centru Paříže, jen deset minut chůze od katedrály Notre Dame.

Každý, kdo do galerie vstoupil, se dozvěděl pravdu. Dokonce své pocity zapsali do návštěvní knihy. Věřím, že to byla Mistrova Těla Zákona, která sem přivedla lidi s předurčeným vztahem.

Nejvíce mě ohromil návštěvník z Nizozemska, který procházel kolem, uviděl knihy v mnoha různých jazycích, včetně knih psaných v rodném jazyce jeho mámy. (Mluvil jiným jazykem než ona.) Hned ho napadlo pro ni koupit knihu. Poté, co vstoupil do galerie a vyslechl si pravdu, se ve svém rozhodnutí utvrdil a koupil Zhuan Falun i Falun Gong jako dárek. Pomyslela jsem si, že i když je v této krásné Paříži všude vystaveno tolik možných dárků, tento mladý muž se jen podíval na knihu přes výlohu a dostal nápad koupit ji. Není to snad Mistrovo Tělo Zákona, které ho sem přivedlo?

Dáma z Evropy hned po vstupu zvolala: „Páni, tak Falun Gong je tady! Proč jsou pronásledováni?“ Řekla, že viděla zprávy na internetu, ale neznala důvod pronásledování. Pověděla jsem jí pravdu. Protože se chtěla jen naučit cvičit, požádala o informace o cvičebních místech. Spokojeně odešla, aniž si prohlédla obrazy.

Nemohu vyprávět všechny příběhy o předurčených bytostech. Chci jen říci, že Mistr vše uspořádal a my musíme těm lidem, které nám poslal do cesty, objasnit pravdu, abychom si ustavili mocnou ctnost učedníků Dafa. Mistr nás posunul na vyšší úroveň.

Upřímně děkuji Mistrovi za to, že nám dal tak úžasnou předurčenou příležitost ke kultivaci. Pokaždé, když otevřu dveře galerie, mé srdce se naplní mocnými spravedlivými myšlenkami a já z hloubi srdce přísahám, že se přizpůsobím Dafa, že budu učedníkem hodným tohoto titulu a že budu pilně plnit slib, který jsem dala v historii.

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.