Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Mistr nám dá vše, co potřebujeme (1. část)

Zdravím, Mistře! Zdravím, praktikující!

Jsem vietnamská praktikující Falun Dafa žijící ve Francii. Dříve jsem se divila, proč jsem získala Zákon tak pozdě, v 51 letech, ale teď už si s tím nedělám starosti a místo toho soustředím energii na tři věci, o které nás Mistr požádal, abychom je dělali dobře. Jako praktikující, která se kultivuje zatím tři roky, jsem si díky jedné události, která se stala minulý rok, uvědomila, že pokud se budeme dobře kultivovat, Mistr nás obdaruje vším, co potřebujeme. Ráda bych se s vámi o tuto zkušenost podělila.

Dát studium Zákona a zlepšování charakteru na první místo

Mistr řekl:

„Jako učedník, když jeho mysl není naplněna ničím jiným než Dafa, tento člověk je jistě pravým kultivujícím. Takže v otázce studování Fa musíte mít jasné pochopení. Častější čtení a studium knih je klíčem k vašemu skutečnému pozdvihnutí. Abych to řekl jednodušeji, pokud čtete Dafa, měníte se, pokud čtete Dafa, stoupáte. Bezmezný obsah Dafa spolu s doplňkovými prostředky – cvičeními – vám umožní dosáhnout Dovršení. Skupinové čtení nebo čtení samostatné je stejné.“ (Podstata dalšího pokroku, Rozplynout se ve Fa, 3. 8. 1998)

Držela jsem si tato Mistrova slova v srdci a uvědomila si, že jenom číst Zákon nestačí, musím Zákonu rozumět a podle toho se kultivovat a jako opravdový učedník musí být každá moje myšlenka a každý můj čin spravedlivé.

Když se teď ohlížím zpět, uvědomuji si, že po určitém čase čtení přednášky mám vždycky problém Zákon pochopit. I když jsem se snažila Zákon chápat, vždy to skončilo tak, že jsem Zákon četla, ale nevzala si ho k srdci.

Moje rodina si stěžovala, že si s nimi u večeře nepovídám, ale jen rychle jím, abych mohla jít studovat Zákon se skupinou. Uvědomila jsem si, že musím také vyvážit osobní život, aby se rodina nedívala na mou kultivaci a Dafa negativně.

Změnila jsem svůj rozvrh tak, že jsem studovala Zákon ráno, když jsem se cítila plná energie a přednášku jsem dokončila během odpoledne. I když jsem Zákon nestudovala dlouho a najednou, mám teď pocit, že ho dokážu lépe pochopit. Zlepšil se také můj vztah s rodinou. Poté, co jsem s nimi začala trávit čas a povídat si, si už nestěžují a neříkají negativní věci o mé kultivaci.

Navíc věřím, že proces studia Zákona a získávání Zákona jsou nerozlučně spojené s učením se Zákona nazpaměť. V posledním roce jsem se dvakrát pokusila naučit se Zákon nazpaměť. Ale pokaždé, když jsem si stanovila, že se budu učit nazpaměť několik stránek denně, tento cíl mě znervózňoval a zneklidňoval. Když jsem se podívala dovnitř, zjistila jsem, že to bylo způsobeno mou touhou o něco usilovat a předvést se, protože jsem chtěla ukázat, že se umím naučit Zákon nazpaměť.

Nedávno jsem získala nové pochopení k zapamatování si Zákona. Nepřipoutávám se k pokroku, ale jednoduše se uvedu do stavu, že vše, co člověk vloží do hlavy, je Dafa. Začala jsem tedy znovu recitovat Zákon. Můj pokrok v memorování Zákona nebyl pevně daný. Někdy jsem dokázala odříkat dvě stránky za půl hodiny a někdy jen jednu větu. Pochopila jsem, že když se soustředím na studium Zákona, ale nemohu si ho zapamatovat, je to proto, že potřebuji odstranit připoutání související s obsahem dané pasáže. Pak se v den, jako je tento, místo toho, abych dělala vše pro to, abych si Zákon zapamatovala, zastavím a podívám se do svého nitra. Můj proces studia Zákona se také stal procesem neustálého dívání se dovnitř na základě toho, co jsem se naučila.

Zjistila jsem, že mnohé mé způsoby myšlení a chování neodpovídají Zákonu, a poté, co při studiu Zákona pochopím určitou větu, získám mnoho nových pochopení a nádherný pocit povznesení. Začala jsem více vnímat, když v každodenním životě náhle vyvstanou problémy, ale dokážu se s nimi rychle vypořádat podle Zákona v mé hlavě, takže často přejdu soužení hladce. Například, když mě někdo předjede zprava, už se nerozčiluji, už nemyslím na to, že půjdu na policii, když nájemník odejde bez placení nájmu nebo dokážu zachovat klid, když mě nájemník ponižuje po telefonu. Dokážu zůstat klidná téměř pořád. Tváří v tvář událostem už nejsem vznětlivá, ale klidně se dívám do svého nitra a pokaždé dokážu najít své nedostatky, například lpění na samolibosti, na penězích či nevyslyšení kritiky. Jakmile tato připoutání najdu, vyšlu spravedlivé myšlenky, abych je odstranila.

Dokonce se mi podařilo projít zkouškou karmy nemoci ve spánku. Jednou v noci, když jsem spala, mě náhle chytla křeč do levé nohy a měla jsem pocit, jako kdyby se mi levá noha zkrátila, a náhle mě zasáhla bolest. Okamžitě jsem vyslala spravedlivé myšlenky: „Jsem učedník Dafa a uznávám pouze Mistrovo uspořádání a žádná jiná uspořádání neuznávám. Nebudu uznávat toto falešné zdání bolesti, které není mým pravým já.“ Po odříkání mantry pro vysílání spravedlivých myšlenek bolest okamžitě zmizela, šlachy změkly a nohy se mi mohly narovnat. Když jsem se probudila, vzpomněla jsem si na vše, co se stalo. Od té chvíle věřím v Dafa ještě více.

Vytrvalý pohled dovnitř a vysílání spravedlivých myšlenek k očištění mých připoutání mi umožnily cítit se chráněná a možná jsem se vyhnula mnoha zasahováním, ke kterým mělo dojít. Učení se Zákona nazpaměť mi umožnilo pokračovat v tom, o co nás Mistr požádal:

„Študuj Fa, získavaj Fa,
porovnávaj pri študovaní, porovnávaj pri kultivácii.
Každú jednu vec meraj podľa Fa,
iba keď to robíš, je to naozaj kultivácia.“

(Hong Yin, Pevná kultivácia, 7. 10. 1994)

Věřím, že až se zbavím více připoutání, bude moje rychlost recitování Zákona rychlejší, vše, co bude vloženo do mé hlavy, bude Zákon a moje schopnost přizpůsobit se Zákonu se také zvýší.

Kromě toho jsem jako Vietnamka žijící ve Francii začala studovat Zákon ve francouzštině, abych mohla lépe komunikovat s místními. Najednou jsem si uvědomila, že ve srovnání s vietnamštinou je snazší pochopit povrchový význam, když Zákon studuji ve francouzštině. To mi může pomoci lépe porozumět Zákonu a zároveň vidím, že mám nejrůznější myšlenky, a v procesu studia Zákona se také odhalilo připoutání závisti.

To je největší odměna, kterou jsem během nedávného studia Zákona získala. Mistr mi dal mnoho věcí. I nadále se soustředím na studium Zákona.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111383-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Mistr-nam-da-vse-co-potrebujeme-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.