Co vím o historii a tajemství Země (7): Polobožská kultura – tajné recepty kouzelných lektvarů starověké čínské medicíny

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Předmluva: Jak postupuje náprava Fa, neustále si zlepšuji charakter v kultivaci Falun Dafa a přizpůsobuji se vesmírným principům Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a jako taková se moje moudrost prohlubuje a moje schopnosti se posilují. Dafa mi ve své říši kultivace odhalil pravdy různých úrovní, včetně historie Země a jejího tajemství. Napsal jsem je, abych je mohl sdílet s ostatními praktikujícími.

V dlouhé řece dějin sloužila pět tisíc let stará nádherná a slavná čínská civilizace jako ortodoxní čínská kultura. Po tisíce let se tato nebesy svěřená kultura neustále předávala ve všech sférách Šen-čou, Nebeské země. Dnes budu hovořit o svém chápání v mé říši kultivace týkající se významné části bohy darované kultury – některých záležitostí souvisejících se starověkou čínskou medicínou.

V oblasti starověké čínské medicíny se během minulých dynastií objevilo mnoho kultivujících, kteří měli nadpřirozené schopnosti. Jednali v souladu s ušlechtilou lékařskou etikou a uplatňovali v praxi vynikajícího, nebesy darovaného umění léčení, aby pomáhali veřejnosti, uzdravovali zraněné a pomáhali umírajícím. Napsali knihy, v nichž odstavec za odstavcem zaznamenali legendární historii staré tradiční čínské medicíny. V různých historických obdobích používali lékaři tajné a zároveň magické recepty k léčbě nemocí a záchraně pacientů. Dále bych rád pohovořil o dvou receptech, které se mezi lidmi nadšeně předávaly. Budu diskutovat o faktorech, které buď činí tyto recepty pravými, nebo falešnými, a o tom, o čem vlastně doopravdy jsou.

Nedávno [koncem roku 2017] vystoupil v televizním pořadu známý Číňan a vyprávěl o zázračné věci, kterou viděl, když byl na venkově [během kulturní revoluce 1966–1976]. Během kulturní revoluce byla vzdělaná mládež nucena odejít na venkov pracovat na farmy. Jeden takový mladý muž, který pracoval na farmě, měl na hlavě ošklivou ránu. Z vředu vytékala hustá žlutá tekutina, která zapáchala. Každý den na to bral spoustu léků. V nemocnici dokonce dostával penicilinové injekce. Ale nic nezabíralo. Později mu jeden vesničan dal recept: upéct hnůj prasnice a pak jím potřít postiženou část, aby se nepříjemný neduh vyléčil. Mladík udělal, jak mu bylo nařízeno, a za tři dny mu na postiženém místě znovu narostla nová kůže. Krátce nato se ošklivá rána zcela zahojila. Tento recept je zaznamenán ve Sborníku léčivých bylin.

Jaká situace nastala poté, co byl tento recept zaznamenán ve Sborníku léčivých bylin? A jaké další hlubokomyslné teorie k tomu existují? Ve své kultivační říši jsem viděl, že pozemské božstvo, které se kultivací zabývalo více než tři sta let v pohoří Kchun-lun, zavedlo tento recept za dynastie Ming. Byl předáván lidem speciálně k léčbě škodlivých vředů a boláků. Byla to účinná léčba. Později jej slavný lékař Li Š'-čen zařadil do svého Sborníku léčivých bylin. Co tedy bylo příčinou ošklivého vředu u mladého muže? Viděl jsem, že mladík byl ovlivněn kulturou čínské komunistické strany, kvůli které neměl úctu k bohům a duchům. Urážel bohy před ostatními. Horský bůh ho udeřil krumpáčem do hlavy a zranil tak jeho pravé tělo v jiné dimenzi. V této dimenzi se to projevilo jako ošklivá rána. V jiné dimenzi měla ošklivá rána negativní „jinové“ pole, které přitahovalo mnoho černých brouků, kteří ránu okusovali. Velké množství černých brouků uvolňovalo negativní červenožlutou energii. Když se tato červenožlutá látka odrazila do této dimenze, byla ohniskem infekce, zanícená a zbarvená. Použití trusu prasnice k léčbě ošklivé rány bylo případem léčby nemoci boje ohně s ohněm. V jiné dimenzi je prasnicový hnůj uprostřed bílý a obklopený modrým plamenem. Prvky hnoje prasnice mohou eliminovat ohnisko infekce, negativní energetické pole, a dosáhnout na jedovaté brouky. Energie prasnice v jiné dimenzi na mikroskopické úrovni je celá v obraze prasnice. Její energetické prvky mohou regenerovat život v ohnisku onemocnění a vytrvale eliminovat negativní duchy. Trus prasete však tuto vlastnost postrádá. Může zmírnit stav onemocnění, ale ne odstranit zhoubnou nemoc. Lidé dnes chovají prasata, která jsou krmena umělými krmivy obsahující moderní umělé přísady. To poškodilo jejich těla a energetická pole, takže tato léčba je dnes mnohem slabší.

Dále se budu zabývat ztracenou starověkou ortopedickou léčbou, o níž se vedou vášnivé debaty – používání vrbových větviček k usazování kostí. V knize Zlatá jehla je pasáž, která popisuje používání vrbových proutků k usazování zlomených kostí. Při ošetřování zlomených kostí se ve starověku do kostí tvarovaly oloupané vrbové větvičky. Střed vrbové větvičky se vydloubne do dutiny kosti a větvička se vloží mezi dvě zlomené plochy, aby nahradila ztracenou kost. Oba konce větve se potřou horkou čerstvou kuřecí krví a na zbylé svaly se nasype druh prášku azuritu, který stimuluje růst svalů. Svaly se sešijí a nanese se krevní krém. Poté se ke stabilizaci polohy kosti použijí dřevěné desky. Přímé spojení dvou látek, jedné z přírody a druhé od člověka, k nápravě zlomené kosti člověka je pro empirické vědecké teorie nepochopitelné. Funguje tato metoda skutečně? Využil jsem svých nadpřirozených schopností, abych zjistil, že tato metoda diagnostiky a léčby přinášela mimořádně dobré výsledky v dobách, kdy převládala nebesy darovaná kultura.

Metoda hojení zlomenin vrbovými proutky má svůj původ v období dynastie Šang-Čou. Tuto metodu mohli používat pouze lékaři s nadpřirozenými schopnostmi nebo kultivující se zrakem Zákona. Tento typ diagnostické a léčebné metody byl široce praktikován v období Válčících států (475–221 př. n. l.). Lékař s nadpřirozenými schopnostmi mohl využít své božské síly k napuštění vrbové hole energií, což způsobilo, že se vrbová hůl přeměnila na hmotu s vysokou energií. Čerstvou kuřecí krví se potíralo zlomené místo, protože „jangová čchi“ kuřecí krve pomáhala vytvořit rovnou cestu a uvolnit cévy. Během procesu zotavování po nápravě kostí mohli lidé s nadpřirozenými schopnostmi vidět v jiné dimenzi jednoho nebo dva lékaře (obraz kungu v takové situaci), jak ve dne v noci nepřetržitě provádějí kouzla na postižené části, a mění tak molekulární strukturu vrbových větviček. Poraněná část těla se v jiné dimenzi spojila s vysokoenergetickou hmotou. Někteří lékaři používali nadpřirozené síly k rozpouštění vrbových větviček a menšina používala telekinezi k odstranění vrbových větviček z kostí. U většiny metod se vrbová větvička rozpustila a splynula s kostí. Tyto mimořádné jevy nejsou běžným lidem známy.

Když kultivující v dávných dobách dosáhl určité úrovně, mohl použít nadpřirozené schopnosti ke změně těla v jiné dimenzi. To proto, že všechno ve Třech říších se skládá z molekul. V mé úrovni kultivace jsem zkoumáním a praxí zjistil, že jsem schopen používat nadpřirozené schopnosti, které jsem si vyvinul v kultivaci Falun Dafa, k rozkladu hmoty v jiných dimenzích a k opětovnému spojování nebo přeorganizování hmoty a předmětů, abych vytvořil to, co chci.

Vše, co vyvinula moderní věda, nepochází z ortodoxní, nebesy svěřené kultury, kterou bohové záměrně určili lidem. Místo toho je vše v moderní vědě pod vlivem mimozemské kultury, která deformuje a ničí to, co lidé původně měli. Různé druhy léčebných postupů ve staré Číně přinášely nadpřirozené jevy. Moderní lidé používají zkreslené představy, aby napodobili diagnostiku a léčebné metody ze starověké, nebesy darované kultury. Protože se vlastnosti hmoty pokřivily a prvky nebesy darované kultury chybí nebo již nejsou přítomny, je léčebná účinnost dnešních lékařských postupů mnohem nižší než ve staré Číně.

Ve starověké čínské medicíně existovaly bylinné léky, které dokázaly přivést mrtvého člověka zpět k životu. Dále se budu věnovat tématu starověkých lékařských knih a Životopisu nesmrtelných, kde jsou zmíněny dva druhy bylinné medicíny: ženšen a křídlatka čínská. Od starověku až dodnes vše živé na nebi i na zemi, včetně vzestupu a pádu lidské společnosti, zařizovali bohové. Pokud sledujeme historii, lidé užívají ženšen již více než deset milionů let. Využil jsem svých nadpřirozených schopností a zjistil jsem, že na počátku tohoto cyklu lidské civilizace, když Šen-nung (Bůh zemědělství) zkoušel a ochutnával všechny druhy bylin, vyzkoušel také ženšen. Jednoho dne při sběru léčivých bylin v horách kopal, když objevil divoký horský ženšen, který rostl více než tři sta let. Šen-nung ženšen rozdělil na dva kusy, aby ho mohl prozkoumat a aby zjistil jeho účinky při konzumaci v syrové a vařené formě. Šen-nung byl kultivující na vysoké úrovni. Využil svých nadpřirozených schopností, aby zaznamenal léčivé vlastnosti ženšenu, když se jí jako potravina. Zjistil, že ženšen dokáže nejen uklidnit a zklidnit duši, ale také obnovit vitalitu člověka, vyživit jeho krevní esenci a posílit jeho tělo. Aby mohl pokračovat ve svých pokusech léčebné účinnosti ženšenu, vařil ho s lingzhi (známou také jako houba reishi) a náprstníkem čínským. Účinky léku byly neuvěřitelně prudké a způsobily, že Šen-nung po jeho užití na tři dny odpadl. Po probuzení se však cítil fyzicky silnější a jeho zrak byl mnohem ostřejší. Také jeho kůže se stala jemnější. Zdálo se, že omládl o polovinu svého věku. Když Šen-nung vykonával lékařskou praxi, narazil na sedmileté dítě, které omdlelo a zemřelo strachem. Nejprve využil své schopnosti, aby přivolal duši dítěte zpět do jeho těla. Poté uvařil dítěti, které bylo v té chvíli nesmírně zesláblé, polévku z třísetletého ženšenu. Po konzumaci se krevní čchi dítěte rychle obnovila a tělo se vrátilo do normálu. Tato léčebná metoda se prostřednictvím záznamů v lékařských knihách předává po staletí až do dnešních dnů.

Léčebná účinnost různě starých divokých ženšenů se značně liší. V mé kultivační říši mi bylo ukázáno, že padesátiletý divoký ženšen vydává v jiné dimenzi světle červenou záři a vyživuje krev a tělo. Divoký ženšen ve věku sto let vydává modrobílou záři v jiné dimenzi a dokáže opravit mozek člověka. Ženšen starý více než dvě stě let září v jiné dimenzi světle modře a doplňuje vitalitu člověka. Ženšen starší než pět set let vydává v jiné dimenzi světle zlatavou záři a dokáže proměnit vnitřní orgány člověka ve vysoce energetickou hmotu. Když divoký ženšen roste, absorbuje esenci země v okruhu třiceti kilometrů. Díky zvláštnímu mechanismu růstu ženšenu dokáže absorbovat i nebeskou esenci Slunce a Měsíce. Ženšenová duše stará více než sedm set let se může proměnit v jakýkoliv druh rostliny. V dávných dobách se ženšenová duše starší než tisíc let mohla proměnit do podoby lidské bytosti. Dnes se ženšen pěstovaný lidmi obvykle sbírá starý pět let a prodává se na trzích. Po tak krátkou dobu pěstovaný ženšen je v jiné dimenzi popelavě šedý a prospívá hlavně jen slezině a žaludku. Využil jsem svých nadpřirozených schopností a objevil ženšen starý deset tisíc let. Za dynastie Šang (1600–1046 př. n. l.) rostl na hoře Šao-š' v oblasti hory Tchaj-š' v provincii Che-nan. Byl dlouhý asi jeden metr. Tři rostliny tvořily jeden sedmikilový ženšen. Tento ženšen tehdy utrhl kultivující mimořádně vysoké úrovně, který kultivoval Velkou cestu červeno-černého tchaj-ťi. Sbíral ho, aby z něj vyrobil pilulky danu. Tato záležitost zalarmovala všechny bohy na císařském dvoře Tří říší. Tito bohové však nemohli zasáhnout, protože tento kultivující byl na příliš vysoké úrovni. Kultivující použil ženšen k výrobě pilulek danu, aby si pomohl v kultivaci. Kultivoval se tisíc dvě stě let a daleko překročil úroveň tathágaty. Kdyby si obyčejný člověk vzal pilulku danu, kterou tento kultivující vyrobil, prodloužilo by mu to život o tři ji (jeden ji je dvanáct let). Dnes se v Číně nachází třicet divokých pět set let starých ženšenů a tři ženšeny starší než tisíc let. Hlídají je taoističtí nesmrtelní v horách a nebeští vojáci z nebeského císařského dvora. Nedovolí, aby je lidé našli.

Ve starověku byly všechny rostliny starší než tisíc let s inteligentní duší, jako je ženšen, knotovka čínská a pórnatka kokosová, zapsány do nebeských knih. Existují nebeští vojáci, kteří jsou speciálně určeni k jejich hlídání. Pouze se souhlasem nebeského císařského dvora může mít kultivující ve světě, který má získat Tao, právo užívat je, a to proto, aby kultivujícímu pomohly stát se nesmrtelným.

Dále budu hovořit o křídlatce čínské. Co mi bylo v mé kultivační říši odhaleno, je, že v pevninské Číně jsou tři rostliny křídlatky čínské starší než tisíc let a pět dalších dosahuje téměř tisíc let. Duše křídlatky čínské, které rostou již tisíc let, získaly esenci nebe a země. Jsou černé a mají podobný vzhled jako člověk. Z jejich hlav vyrůstá tráva, větve a úponky. Obě oči jejich duše jsou plné výrazu a vyzařují dva paprsky zářivě bílého světla. Taoističtí nesmrtelní využívají svých nadpřirozených schopností, aby zakryli tři tisícileté čínské knotovky. I kdyby na jednu z nich náhodou narazil obyčejný člověk, tělesné oči nemají možnost ji rozeznat a identifikovat.

Býval jsem kultivujícím v období Ťia-ťing (1521–1567) dynastie Ming a kultivoval se téměř padesát let. Již jsem dosáhl stavu postupného osvícení. Když jsem putoval, vydal jsem se do vnitrozemí hory Ta-wej v provincii Chu-nan. Všiml jsem si desetimetrového fialového sloupu čchi, který vystupoval ze země na úpatí hory. Byl jsem docela zvědavý a přistoupil jsem k němu, abych se na něj podíval. Zjistil jsem, že se jedná o tisíc let starou rostlinu křídlatku čínskou. Shodou okolností shromažďovala duchovní čchi nebe a země. Když mě uviděla, shromáždila svůj kung a proměnila se v metr vysokého člověka. Sepnula ruce v che-š', aby mě pozdravila. Zeptal jsem se jí: „Jak dlouho už na této hoře kultivuješ?“ Odpověděla: „Protože jsem v předchozím životě nashromáždila mnoho soucitné ctnosti, jsem schopna vnímat duchovní čchi nebe a země. Na této hoře se kultivuji již tisíc deset let.“ Zeptal jsem se jí: „Po získání duchovní čchi nebes a země jsi vykonala nějaké soucitné skutky nebo uplatňovala spravedlivé Tao ve společnosti?“ Odpověděla: „Ten malý kousek soucitu… Nebudu vyzdvihovat k diskuzi. Ale před tři sta lety jsem vyhubila dvě stě let starého ducha sladkovodní želvy s měkkým krunýřem, který způsobil chaos a pohromu vesničanům pod horou. Zbavila jsem ho síly kungu a donutila ho vrátit se do původní podoby.“ Držel jsem jednu ruku vztyčenou v pozici li-čang a řekl: „Výborně. Přeji ti, abys brzy získala Tao.“ Pak jsem se otočil a odešel.

Starověká čínská medicína je součástí kultury darované bohy a prošla nesčetnými generacemi úsilí a zkoumáním. Její úspěchy jsou slavné a ohromující. Dnes jsem vám nabídl své skromné poznatky o staré čínské medicíně a farmacii. Jsou však pouhou špičkou ledovce v obrovském moři případů. Hluboké záhady a teorie jsou nekonečné. Pokud nám to osud dovolí, můžeme si na toto téma popovídat v budoucnosti.

Čínská verze: http://big5.zhengjian.org/node/241111
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7537


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.