Co vím o historii a tajemství Země (6): Křišťálové lebky

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Předmluva: Jak postupuje náprava Fa, neustále si zlepšuji charakter v kultivaci Falun Dafa a přizpůsobuji se vesmírným principům Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a jako taková se moje moudrost prohlubuje a moje schopnosti se posilují. Dafa mi ve své říši kultivace odhalil pravdy různých úrovní, včetně historie Země a jejího tajemství. Napsal jsem je, abych je mohl sdílet s ostatními praktikujícími.

Křišťálové lebky jsou hádankou tohoto století a zaujaly archeology, vědce a zaměstnance muzeí. Lidé o tomto tématu diskutují již přes sto let. Dodnes nikdo nebyl schopen přesně pochopit skutečný účel a použití těchto lebek. Mnoho lidí si myslí, že byly vyřezány asi před deseti tisíci lety lidmi ze starověkých civilizací Střední Ameriky. Jaká je jejich skutečná historie? Nyní vysvětlím skutečný význam křišťálových lebek z hlediska kultivujícího, počínaje první nalezenou křišťálovou lebkou.

V roce 1924 britská průzkumnice Anna Mitchell-Hedgesová objevila ve starodávném městě Lubaantun ve Střední Americe křišťálovou lebku. Lebka je asi osmnáct centimetrů dlouhá, třináct centimetrů široká, třináct centimetrů vysoká a váží pět kilogramů. Je velmi čistá a propracovaná. Její tvar a struktura jsou prakticky stejné jako u lebky normální osoby. I když není lesklá, vydává jasné, bezbarvé světlo. Někdy vydává různé zvuky, téměř jako potichu zpívající člověk, doprovázený krásným zvukem, jako je zvuk stříbrného zvonu. Je to mimořádně mystické. Když je člověk blízko lebky a uslyší zvuk, který vyzařuje, vytvoří pro posluchače všechny druhy mentálních asociací nebo vizí. Ti, kdo stojí před ní v tichosti, ucítí v těle jakési nepopsatelné stažení. Lebka často mění barvy. Má také na pozorovatele hypnotický účinek. Záhadné nadpřirozené jevy křišťálové lebky způsobují, že se rozběhla představivost u mnoha lidí. Jsou tyto jevy skutečné? Jaké další neznámé pravdy existují?

V mé říši kultivace mi bylo odhaleno následující: Tato křišťálová lebka nebyla vyrobena v tomto cyklu lidské civilizace. Je to produkt předchozího období lidské civilizace. Byla vyřezána a vyleštěna kultivujícím před sedmdesáti tisíci lety v oblasti Střední Ameriky. Lebka je jako vysoce pokročilý USB disk, který ukládá různé obory té doby, jako jsou humanitní vědy, zeměpis, sociologie, náboženství, věda a všechny druhy informací. Pod vlivem intenzivní energie může vyprodukovat světelný paprsek z oblasti svého nebeského oka mezi obočím a promítat na zem obrazovku o velikosti přibližně pěti metrů, podobně jako filmový projektor. O tři sta let později umožnila vysoce pokročilá technologie této lidské společnosti lidem uvolnit obrazy obsažené v křišťálové lebce. Křišťálová lebka je chráněna duchem indiána z odpovídající dimenze. Indián nosí péřový hřeben a sukni z trávy. Na tváři a na těle má všechny druhy zelených geometrických tetování. Na levé straně pasu má koženou tašku. Uvnitř jsou všechny druhy předmětů, které by mohly být použity jako oběť Bohům, jako malý zvon, dřevěný tlouček, dřevěná lžíce, dřevěný totem atd. Odříkávadla, která lebka vyzařuje, jsou náboženské písně, které lidé zpívali při starověkých náboženských obětních obřadech. Ti, kdo tiše stojí poblíž, cítí, že mají myšlenky poněkud omezené energií vyzařovanou z křišťálové lebky. Lebka je jako dveře, které vedou do jiné dimenze a spojují tuto dimenzi s druhou. To, co lidé viděli a slyšeli, jsou scény a zvuky z jiné dimenze. V minulosti se člověk obětoval zapečetěním své duše v odpovídající dimenzi lebky a odtud ji chránil. Duše používá lebku jako médium a přenáší na lidi světa spravedlivou víru a osvícení kultivujícího, které lze shrnout takto: Lidské tělo může zemřít, ale jeho spravedlivá víra v Bohy je věčná, nelze uhasit a po staletí žije jako dědictví.

Použil jsem nadpřirozené schopnosti k přístupu do křišťálové lebky a dokázal tak získat pohled na celou éru té doby. Mimozemšťané ze souhvězdí Orion navštívili Zemi před sedmdesáti tisíci lety. Jejich stopy najdete v každém rohu každého významného kontinentu. Byli překvapeni, když zjistili, že lidský mozek obsahuje Zemi, galaxii Mléčné dráhy a zprávy z vesmíru. Naučili se organizační strukturu lidského mozku a vytvořili napodobeninu, která rovněž může ukládat informace. A tak vytvořili křišťálovou lebku. Vyrobili asi sedm lebek. Lebky uchovávají informace nejen o historii a vývoji událostí na všech kontinentech Země, včetně hor a řek, ale také o vzestupu a pádu různých druhů zvířat a rostlin na Zemi. Zároveň ukládají záznamy o Mléčné dráze a existenci a vývoji různých etnických skupin a druhů jiných planet.

Mimozemšťané ze souhvězdí Orion měli velmi blízký vztah s Catlánmissi Federation (v překladu „bohatý národ“), který byl v té době nejbohatším a nejmocnějším národem Střední Ameriky. S mimozemšťany měli tajnou temnou dohodu. Mimozemšťané dodávali federaci mimozemské vojenské technologie ovládané juntou, zatímco junta na oplátku dodávala lidské bytosti i druhy rostlin a zvířat pro experimenty.

Federace byla neobvyklá společnost s vyspělou technologií a otroctvím. Bohatství, věda, technologie, pracovní síla a přírodní zdroje národa byly v rukou několika zájmových skupin a diktátora, který měl politickou moc. Společnost byla extrémně polarizovaná. Nižší třída společnosti byla extrémně chudá. Společnost měla sedmdesát milionů obyvatel a lidé byli žluté rasy. Rodištěm junty bylo pohoří kanadských Skalnatých hor. Během svého vrcholného období se jejich hlavní město rozkládalo na ploše ekvivalentní dnešnímu Mexiku a americkému státu Nové Mexiko. Lidé tohoto národa nosili černé nebo bílé oblečení. Obyčejní lidé nosili černou barvu, zatímco aristokraté bílou barvu. Federace s pomocí síly mimozemské technologie stanovila standard a vedla svět ve vědě a technologii. Pokročilá mimozemská technologie se promítla do všech aspektů společnosti. Kdykoliv šlechtici cestovali do zahraničí, používali letadla s iontovým pohonem, která byla inteligentní, rychlá a neznečišťovala životní prostředí. Materiály použité v letadle byly lehké, odolné a pevné. Pokud jde o komunikaci, měli komunikační zařízení podobná dnešním mobilním telefonům, avšak inteligentnější. Během hovoru mohly tyto telefony přenášet obraz druhé osoby o velikosti deseti centimetrů na dlaň. Pokud jde o zemědělství, používali vysoce koncentrované výživové řešení v jiné dimenzi k pěstování plodin všeho druhu a ve velké hustotě. K chovu hospodářských zvířat používali technologii genetické modifikace. Při určité teplotě a energii pomocí laserů stimulovali oplodněné vajíčko zvířat, což způsobilo genetickou mutaci, která narušila velikost zvířete. Zvířata mohla být chována na třikrát až pětkrát větší velikost než normální zvířata, avšak pouze jako potrava pro otroky nebo nejnižší příčku společnosti. Federace měla v té době mocnou armádu. Vojáci používali jako zbraně lasery. Jejich vojenská uniforma byla inteligentní energetická zbroj. V případě potřeby mohlo brnění produkovat energii, která zcela pokryla třistašedesátistupňový rádius kolem těla, aniž by docházelo k pronikání mezer. Junta používala extrémně tvrdé tresty pro lidi různých etnik, kteří se pokoušeli vzbouřit a byli válečnými zajatci. Násilně jim implantovali čip do mozku poblíž epifýzy, který mohl způsobit, že hlavní vědomí se vytratilo, takže člověk se stal téměř živým mrtvým. S takto ovládanými lidmi bylo manipulováno a mohli být vyprovozeni ze světa dle libosti. Obvykle jim byly přidělovány práce v nejodpornějších prostředích nebo na bojištích, kde se věnovali nejobtížnějším, těžkým a nebezpečným úlohám. Diktátor junty považoval tyto lidi za spotřební materiál. Tyto zombie byly nejnižším, nejlevnějším a nejslabším článkem druhů života v zemi.

Lidé z federace uctívali Boha podsvětí. V jejich jazyce bylo toto božstvo označováno jako božstvo „bezpečí, porážky a smrti“. Považovali všechna ostatní náboženství za kacířská a vůči věřícím jiných náboženství přijali genocidní politiku. Díky mimozemským technologiím se vláda centralizovala v Americe. Kapitulovalo před nimi asi deset až dvacet zemí, ale junta nebyla se současnou situací spokojena. Zavedla politiku rozšiřování své vojenské síly a vlivu po celém světě. Ve snaze vládnout světu narazila na silný odpor spojeneckých sil v Evropě a Asii. Aby se zabránilo nepřátelským invazím a útokům, stavěla federace nízkopodlažní budovy, obvykle asi dvě patra vysoké. Devadesát procent budov bylo v podzemí. Pod povrchem Země existoval jejich obrovský, vzkvétající národ, zatímco část národa nad zemí byla pokryta lesy, loukami a neobdělávanou zemí.

Generál Caslow, který byl odpovědný za armádu, během spolupráce s mimozemšťany zjistil, že mimozemšťané plánují dosažení svých vlastních cílů. Jejich plán byl manipulovat a využít federaci a nakonec ji nahradit, aby se sami stali diktátory světa. Pochopil vážnost situace a obával se, že lidé budou jednoho dne mimozemšťany zlikvidováni. Tajně vytvořil sedm kopií křišťálových lebek, které mimozemšťané vyrobili. Použil druh energie k uložení informace dovnitř jedné křišťálové lebky o tom, jak mimozemšťané v tomto období poškodili obyvatele Země a o slabostech mimozemšťanů. Viděl jsem zajímavý jev. Mimozemšťané z Orionu mají absolutně nulovou imunitu vůči mnoha běžným lidským virům, jako je například nachlazení. Po infikování by vykazovali horečnaté příznaky, které neustoupí, a po celém těle se jim objeví červená vyrážka. Za tři až patnáct dní by jim selhaly orgány a zemřeli by.

Avšak ne všichni byli takoví. Vlastnosti životů z různých planet určovaly jejich adaptabilitu na prostředí různých planet. Generál Caslow skryl tuto křišťálovou lebku v soukromé místnosti uvnitř chrámu. Náboženští vůdci ji zachovali a předávali po generace.

Federace trvala sto osmdesát let, než byla nakonec eliminována spojeneckými silami z Evropy a Asie. Křišťálová lebka nebyla režimem zničena, nýbrž se zázračně přechovala dodnes. Mimozemšťané té doby vyrobili sedm křišťálových lebek. Když opouštěli Zemi, dvě vzali s sebou. Úmyslně nechali za sebou dalších pět, aby lidstvu zanechali záznamy o mimozemské civilizaci a svém kulturním systému, včetně znalostí o životě, vesmíru a hmotě, jakož i způsobu jejich existence a mimozemské technologii. Když byl režim svržen, vítězové války našli některé křišťálové lebky. Považovali je za vzácná umělecká díla a vzali je zpět do svých zemí. Některé se ocitly ve sbírkách bohatých obchodníků. Některé byly zničeny přírodními pohromami. Když majitelé křišťálových lebek zemřeli, byli pohřbeni spolu s křišťálovou lebkou.

Další křišťálová lebka se nachází v britském muzeu. Když byla vystavena veřejnosti v roce 1898, archeologové z mnoha zemí přišli provést výzkum. Odborníci spekulují, že tato lebka je mistrovským dílem vytvořeným latinsko-americkým kmenem z koloniální doby. Jaká je tedy skutečná situace? V mé říši kultivace mi bylo odhaleno následující: Před třiceti tisíci lety bylo hluboko v pohoří And v Jižní Americe několik náboženských kultivujících, kteří kultivovali o samotě. Mezi nimi byl jeden, který zpřetrhal jakákoliv pouta s lidskou civilizací. Nacházel se na nejchladnějším místě na horské cestě v nejvyšší nadmořské výšce a několik set let se kultivoval tím, že snášel takové útrapy. Strávil třináct let ručním vyřezáváním a leštěním této křišťálové lebky. Pomocí velmi mocné energie nalil do lebky principy Zákona, ke kterým se osvítil během kultivace. Doufal, že se lebka zachová pro pozdější generace, aby osvítila budoucí předurčené kultivující.

V té době byla mayská říše v závěrečné fázi vládnutí nad Amerikou. Společnost zkorumpovala a lidé byli zkažení a věřili ve zlé kulty. Rozšířily se náboženské vraždy i oběti. Bylo to šílenství. Populace se vysmívala a zesměšňovala věřící spravedlivé cesty. Kultivující, který se kultivoval několik set let v pohoří And, velmi jasně viděl, co se stane s celou mayskou civilizací, ale nebyl schopen cokoliv dělat, protože všechno na Zemi má svůj osud. Kultivující se mohou řídit pouze vesmírnými změnami.

Jednoho dne se tento kultivující podělil o svá pochopení s kultivujícím ve středověku. Viděl, že i kdyby se tento kultivující kultivoval nějakou dobu, stále by se nekultivoval za Tři říše. Po dlouhé stagnaci v kultivaci se kultivující ze středověku blížil ke konci, když požádal kultivujícího na vysoké úrovni, aby jeho duše byla zapečetěna uvnitř křišťálové lebky, která byla nástrojem Fa, aby sloužila jako jeden z jejích strážců Fa. Doufal, že jeho duše navždy zůstane ve světě spolu s křišťálovou lebkou. Kultivující na vysoké úrovni řekl: „Sláva Bohů ve světě se postupně zmenšovala kvůli neustálé a neomezené chamtivosti lidí. Spravedlivá víra lidí v Bohy je však věčná a nelze ji nikdy odstranit. V budoucnu se to prokáže. Bohové se ve světě znovu objeví v celé své slávě. Veškerá špína bude smyta a v tu dobu se znovu setkáme osobně.“ Ve svých posledních chvílích kultivující ze středověku odešel s mírumilovným úsměvem na tváři. Tento kultivující již velmi dlouho chrání křišťálovou lebku a přenáší na lidi víru v nebesa a inspiruje buddhovskou povahu lidí.

Další křišťálová lebka se nachází v muzeu v Paříži ve Francii. Použil jsem nadpřirozené schopnosti, abych zjistil, že tato křišťálová lebka sahá až do lidské civilizace před třemi tisíci lety. V té době byly různé severoamerické kmeny roztroušeny po severoamerickém kontinentu. Žily kočovným životem, lovily a pohybovaly se podle ročních období. V té době žily v harmonii. Mezi četnými kmeny byl jeden silný domorodý indiánský kmen jménem Horský orel. Náčelník tohoto kmene Černý orel byl agresivní a krvežíznivý. Často vedl válečníky v šikaně a ponižování menších, slabších kmenů. Při vyhlazování ostatních kmenů měl radost z toho, že mužům sťal hlavu. Během života zabil nespočet lidí. Přivedl na sebe mnoho rozzlobených duchů a duší požadujících odplatu za nespravedlnost, kterou utrpěli. V důsledku toho tento kmen nejen utrpěl neočekávaná propuknutí nemocí vedoucích k úmrtí, ale také neustále čelil děsivým příšerám, které se v jejich kmeni objevovaly. Náčelník byl znepokojen, když se dozvěděl skutečný důvod všech těchto rušení. V kmeni byl čaroděj s mocnými schopnostmi. Černý orel ho požádal, aby využil své síly a uvěznil duchy v dané dimenzi křišťálové lebky. Ti však dodnes požadují splacení. Energetické pole této křišťálové lebky způsobuje, že se lidé cítí obzvláště zmatení a mají závratě. To je způsobeno záští všech rozzlobených duchů vyzařujících zevnitř.

V průběhu prehistorie bylo vytvořeno mnoho křišťálových lebek. Některé byly předávány prostřednictvím náboženství, jiné byly hromaděny boháči, některé klesly na dno oceánů a některé byly pohřbeny s mrtvými.

V každém období lidské civilizace existovalo mnoho křišťálových lebek, ale většinou se jedná o pouhá umělecká díla. Dochovalo se pouze třináct lebek, které mají hluboký historický obsah.

Křišťálové lebky jsou nevyřešeným záhadným prehistorickým kulturním fenoménem především amerického kontinentu. Vždy byly předmětem spekulací a debat akademických a vědeckých kruhů, jakož i doménou archeologie.

Znalosti moderního člověka o historii a tajemství Země a kosmu jsou zavádějící. Pouze opravdoví kultivující spravedlivé cesty mohou jasně pochopit tajemství historie Země.

Možná by se dalo najít více prehistorických pozůstatků ve starém paláci a ruinách chrámů v Severní a Jižní Americe. Tyto památky jsou svědectvím o bývalé slávě a nádheře těchto předchozích epoch.

Čínská verze: http://big5.zhengjian.org/node/240614
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7538


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.