Co vím o historii a tajemství Země (3): Záhada bagdádské baterie

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Předmluva: Jak postupuje náprava Fa, neustále si zlepšuji charakter v kultivaci Falun Dafa a přizpůsobuji se vesmírným principům Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a jako taková se moje moudrost prohlubuje a moje schopnosti se posilují. Dafa mi ve své říši kultivace odhalil pravdy různých úrovní, včetně historie Země a jejího tajemství. Napsal jsem je, abych je mohl sdílet s ostatními praktikujícími.

Jednoho letního dne roku 1936 na okraji iráckého hlavního města Bagdádu nedaleko Khujut Rabu stavební dělníci stavějící železnici nečekaně objevili obří kamennou hrobku. Do kamenné desky bylo vytesáno mnoho jmen ve starověké arabštině. V sarkofágu, kromě spousty zlata, stříbra a drahých kamenů, našli podivnou starodávnou baterii s měděnou trubkou, železnou tyčí a hliněným obalem. Tato baterie je známá jako bagdádská baterie.

Bagdádská baterie byla po dlouhou dobu nevyřešenou záhadou. Doposud se žádnému ze světových archeologů nepodařilo jasně vysvětlit, jak byla vyrobena a jak se používala. Dnes odhalím záhadu ohledně bagdádské baterie.

Když o ní mluvíme, musíme diskutovat o historii prehistorické civilizace, která nebyla zaznamenána v žádných historických knihách. V mé říši kultivace mi bylo odhaleno následující: Před dvaceti třemi tisíci osmi sty lety na kontinentu západní Afriky existovala velmi vyspělá země zvaná království Yadushu (v překladu „národ, kde pobývají všichni Bohové“). Země byla konstituční monarchií. Žilo zde osm milionů lidí. Barva jejich pleti byla černá a hnědá. Věřili v Boha, který odpovídá světu černých lidí v nebi. Lidé byli prostí, čestní a dobrosrdeční. Byli oddaní a pevně věřili ve svého Boha. Díky víře kladli velký důraz na studium lidského těla, nebeských těles a vesmíru. Vyvinuli si vrozené schopnosti a dosáhli pokročilého standardu, protože zdůrazňovali spojení mezi lidským tělem, přírodou a vesmírem. Zkoumali vzájemné vztahy mezi těmito subjekty a aplikovali tyto teorie na svůj život.

Já i praktikující, se kterou se dobře známe, jsme se reinkarnovali do třetí dynastie království Yadushu. Byl jsem duchovním odpovědným za logistiku a finance. Jméno té praktikující bylo Yadi (v překladu „boží posel“). Její základy byly vynikající, což vedlo k tomu, že od mládí měla skvělé schopnosti. Mezi kultivujícími byla považována za génia jednoho z deseti tisíc. Byla přijata jako důležitá postava v království a začala se kultivovat v pěti letech, přičemž získala zvláštní posílení od taoisty na vysoké úrovni. Po dvaceti letech namáhavé kultivace, v době, kdy jí bylo třicet let, dosáhla zvládnutí sil Fa na vysoké úrovni. V celé zemi nebylo ani deset lidí, kteří měli takového taoistického mistra na vysoké úrovni jako ona. Jedna ze zvláštních schopností jí umožnila vstoupit do jiných časoprostorů. V tom životě jsme si soukromě vyměňovali tajemství. Často jsem jí dával návrhy, co by měla dělat při vstupu do jiných časoprostorů, věci, které by jí pomohly plnit povinnosti, které jí národ přidělil. Jejím posláním bylo prozkoumat historii a budoucnost. Věda a technologie té doby byly docela pokročilé. Přestože dokázala projít do jiných časoprostorů díky svým božským silám, lidé v té době vyvinuli stroj času, který umožňoval procházet do jiných časoprostorů. Stroj času měl průměr deset metrů. Bylo v něm místo pro dvě osoby. V přední části bylo stahovací okno. Fungoval na mikromolekulární energii. Stroj byl za běžných okolností v částečně neviditelném stavu a mohl být ovládán záměrem mysli. Cestujícímu umožnil zůstat v jiných časoprostorech po delší dobu. Byl to mocný létající stroj.

Jednou Yadi použila stroj času na cestu do malé vesnice ve starověké Persii ve třetím století před naším letopočtem. Svědkem toho byl pastýř, který si myslel, že jde o božstvo, které sestoupilo. Byl nadšený, že byl svědkem tohoto zázraku. Byl ohromený, když našel použitou baterii ze stroje času, která spadla na zem. Baterie měla velmi silnou energii a uvolňovala teplo. Pastýř ji vzal jako dar od Bohů a od té doby se předávala z generace na generaci. Když byla předána dvacáté osmé generaci, stala se známá mezi aristokraty a bohatými, kteří se o ni velmi zajímali. Všichni ji chtěli mít pro sebe. Aby se pastýřovi potomci nemohli chopit baterie, rozhodli se ji pohřbít do rakve s jedním zesnulým rodinným příslušníkem. Baterie se předávala po tolik generací, že její původní vnější obal z uhlíkových vláken postupně odpadl. Pozdější generace jej nahradily hliněnou nádobkou. To je jeden aspekt, který moderní archeologové nedokážou rozřešit, protože vnitřní struktura a pouzdro nejsou produkty stejného věku. Proto bez ohledu na to, jak bádají, nemohou dospět k uspokojivému závěru. Ve skutečnosti vývoj dnešní vědy omezuje myšlení člověka. Pokud někdo chce odhalit mnoho tajemství Země, musí vykročit z tvrdohlavých představ a změnit způsob myšlení a porozumění.

Yadi se mezi lidmi kultivovala dvě stě let. Prožila dvě dynastie. Mnohokrát využila své schopnosti k průchodu jinými časoprostory. Často procházela minulostí a budoucností historie a navštívila každý kout světa. I když mohla vstoupit do kterékoliv éry, nesměla si nic z žádné éry vzít, jinak by způsobila narušení ve svém vlastním hmotném poli, což by ji znemožnilo vrátit se do své doby. Prostřednictvím projektoru stroje času bylo možné ukládat a přenášet obrazy z jakékoliv éry minulosti i budoucnosti a pomocí této metody se mohli učit od civilizací různých období, čímž napravili nedostatky ve své vlastní společnosti.

V tomto období mnoho kultivujících na vysoké úrovni prorokovalo, že Pán vesmíru v budoucnosti sestoupí do lidského světa, aby šířil Dafa a zachránil všechny vnímající bytosti. Z tohoto důvodu Yadi a její mistr nesměli cestovat v žádném okamžiku během posledních dvou tisíců let tohoto období. Byli si vědomi, že Bohové učinili systematická opatření k nápravě Fa, a nikdo nesmí způsobit narušení.

Každý aspekt společnosti v království Yadushu byl ovlivněn vědou o lidském těle. Pokud jde o zemědělství, měli mimořádnou schopnost vypěstovat obrovská zrna a ovoce, které bylo plné výživy. Vláda vysílala vyslance, kteří měli mimosmyslové schopnosti, aby hledali nerostné zdroje. Energetické pole vyzařované z těchto nerostných surovin bylo používáno k přesnému vyhledávání různých vzácných kovů. Tyto kovy byly poté použity na podporu rozvoje průmyslu a výrobu speciálního druhu stroje, který byl používán k posílení nadpřirozených sil lidí.

Každá dynastie království Yadushu pokračovala v tradici úcty k lidem, přírodě a nebi a lásky k zemi. Věnovali úsilí rozvoji královské zahrady. Kam až oko dohlédlo, byly lesy, rozlehlé louky plné voňavých květin a zvuky švitoření ptáků. Bytosti žijící v tomto prostředí byly v míru, klidu a tichu. Bylo to harmonické soužití mezi člověkem a přírodou.

Přestože ve vrcholném období království Yadushu bylo jen málo nepřátelských akcí a svět byl v míru, jejich armáda byla nejmocnější, jakou jsem kdy viděl v jakémkoliv období historie. V té době zahájili kacíři zlého kultu válku. Způsob, jakým království Yadushu tuto válku zvládlo, byl naprosto jedinečný. Shromáždili všechny v království, kteří měli nejsilnější božské síly, aby odstranili těla těch zlých lidí, kteří zahájili válku ve světském světě v povrchové dimenzi. V počátečních fázích plánování války eliminovali negativní duchy a zlé vůdce a ukončili tak válku. Pokud by přesto vtrhly nepřátelské jednotky, použili přímo své atmosférické zbraně k vyhlazení nepřátelských jednotek. Dejme tomu, že byl horký letní den. Náhle byly nepřátelské jednotky obklíčeny mnoha kultivujícími, kteří měli silné schopnosti. Kultivující využili své schopnosti k tomu, aby teplota vzduchu klesla pod mínus dvacet stupňů Celsia. Nepřátelské síly, které měly letní oblečení a nebyly ani trochu připravené, zmrzly a celá jejich armáda byla poražena.

Království Yadushu mělo od začátku do konce celkem sedm dynastií, které trvaly několik set let. Při sedmé dynastii morálka společnosti začala upadat a lidská srdce začala být temná a zkažená. Jejich náboženství prošlo několika reformami, až nakonec přestali věřit ve spravedlivého Boha a začali věřit v ďábla. Po nějaké době je nebe potrestalo a rozšířila se epidemie, která vyústila v konečný zánik království.

Historie je jako rotující kolo. Deset milionů let již uplynulo otočením kola a svět prošel mnoha změnami. Ačkoliv mnoho věcí vzdáleného věku přetrvává, lidé těchto věků jsou dávno pryč. Bez mrknutí oka tyto události projdou jako mlha a mraky a jsou pohřbeny v nekonečné řece historie.

Čínská verze: http://big5.zhengjian.org/node/238505
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7525


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.