Co vím o historii a tajemství Země (2): Lantisova říše

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Předmluva: Jak postupuje náprava Fa, neustále si zlepšuji charakter v kultivaci Falun Dafa a přizpůsobuji se vesmírným principům Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a jako taková se moje moudrost prohlubuje a moje schopnosti se posilují. Dafa mi ve své říši kultivace odhalil pravdy různých úrovní, včetně historie Země a jejího tajemství. Napsal jsem je, abych je mohl sdílet s ostatními praktikujícími.

Poskytnu stručný přehled vztahující se k období, kdy byla věda a technologie člověka na nejvyšší úrovni. Navzdory pokroku se toto období civilizace nakonec stejně setkalo se zánikem.

Přibližně před sto třiceti miliony lety se kontinentální desky Země lišily od těch dnešních. V té době měla Země jeden hlavní kontinent a četné menší kontinenty roztroušené po celé planetě. Na tomto hlavním kontinentu existoval národ známý jako Lantisova říše. V překladu do dnešního jazyka by to znamenalo „mezihvězdná říše“. Jejich věda a technologie byly neporovnatelně pokročilejší. Vzhled obyvatelů byl podobný vzhledu dnešních Arabů, k těm dnešním však nemají žádný vztah. Jejich oblečení se příliš nelišilo od dnešních Arabů a podobalo se rouchům v arabském stylu. Populace byla přibližně ve výši třiceti milionů. Vyvinuli inteligentní mechanizovanou technologii, díky níž byli schopni používat myšlenky k ovládání strojů. Lidé z tohoto období civilizace byli schopni cestovat na jiné planety a důkazy o jejich cestách lze najít po celé Mléčné dráze.

Lantisova říše byla mimořádně mocná. Pomocí jaderné války byli schopní zničit jakoukoliv zemi, která se s nimi pokusila bojovat. Díky tomu ovládli svět. Země, které v boji prohrály, se nakonec staly vazalskými státy říše. V důsledku dlouhotrvající jaderné války byl povrch Země strašně zpustošen a prostředí se stalo drsné. Jaderné záření pohltilo všechny země. Navzdory tomu, že jejich technologie byla tak vyspělá, nezbývalo jim nic jiného, než přesunout civilizaci do podzemí. Povrch Země a všechny druhy zvířat a rostlin se zdeformovaly. Pokud někdo chtěl jít na povrch Země, musel mít protijaderný oblek. Jejich vyspělá technologie jim umožňovala měnit geny různých druhů a vytvářet nové druhy. Tato technologie genetické modifikace byla aplikována v celé společnosti. Technologie však zničila tuto planetu, kterou vytvořila nebesa, a zničila rovnováhu lidského světa. Uvedu několik příkladů. Pokud by někdo při boji přišel o ruku nebo nohu, mohl si s využitím této technologie vypěstovat novou končetinu. Členové královského rodu a šlechtici měli moc a schopnost používat tuto technologii ke změně vlastních genů, aby se stali mladými a atraktivními. Změnili geny dělníků, takže jejich končetiny byly extrémně silné. Ti, kdo se zabývali intelektuální prací, rozšířili své mentální schopnosti, takže se stali extrémně inteligentními. Když se dítě narodilo, implantovali znalosti do mozku dítěte. Trvalo asi patnáct až třicet let, než by se tyto znalosti vyvinuly v mozku, a nakonec se vyvinuly na nejpokročilejší, bezkonkurenční úroveň znalostí v dané oblasti.

Kultura v té době byla extrémně dekadentní. Bylo to podobné dnešní zvrácené japonské kultuře nebo dokonce pozdějšímu stádiu starořecké kultury, kdy sexuální svoboda narušila společnost. Aristokraté pomocí této technologie vytvořili krásné zpěvačky a tanečnice pro vlastní potěšení. Dívky, které byly vybrány, musely od mladosti užívat zvláštní lék a konzumovat výtažky konkrétních květin. Když plně dospěly, jejich těla a tělesné tekutiny vytvářely vůni květin, jako jsou růže, tulipány atd.

Pokud jde o válčení, věda a technologie té doby civilizace dosáhly prakticky nejvyšší úrovně ze všech prehistorických civilizací. Zapojili se do války, aby napadli a vyplenili jiné národy, aby si vydělali na obživu. Motory jejich kosmických lodí využívaly energii ze základních částic. Slitina, kterou vyráběli, byla extrémně odolná vůči teplu a extrémně antikorozní. Mohli cestovat kamkoliv v Mléčné dráze. V celé Mléčné dráze byla jejich věda a technologie považována za nadřazenou. Vyvinuli si tak ambici vládnout celé Mléčné dráze. Nakonec pomocí úsilí nespočetných generací lidí dobyli třetinu Mléčné dráhy. Během invazí na jiné planety vytvořili spojenectví s mnoha planetami, jejichž obyvatelé vyvinuli vědu a technologii na ekvivalentní úroveň. Spolu s těmito dalšími planetami vypukly hvězdné války. Během této doby chytili mnoho mimozemšťanů, které používali jako otroky. Obyvatelé některých planet byli dokonce umístěni do klecí, aby byli vystaveni, jako v zoologické zahradě. Kromě svých smrtících zbraní zkoumali také genetické zbraně. Naplnili genetickými léčivy těla mužů a žen, kteří pak měli schopnost stále plodit, a potom měnili jejich druhy změnou jejich genů. Poté, co byly změněny jejich geny, se jejich děti narodily zdeformované. Než tito mutanti vyhynuli, netrvalo to déle než tři generace.

V království, které přežilo v podzemí, měli velkou elektrárnu. Rozdělovala energii přes sedm větví. To zásobovalo celý národ. Prostřednictvím své technologie mohli dokonce chovat zvířata, která komunikovala s lidmi, a dokonce mluvila lidským jazykem na základní úrovni. Období celé této civilizace trvalo několik tisíc let, než byla nakonec zničena. Byla zničena mimozemšťany, kteří přišli ze souhvězdí Kozoroha. Ti vlastnili ještě vyspělejší technologii. Když napadli Zemi, byli tito mimozemšťané barbarští. Jejich vnější forma byla částečně bestiální, jakousi formou mimozemského života v podobě asury.

Vyhodili do povětří podzemní elektrárnu a úplně všechno zničili. Většina lidí nemohla uniknout. Z tohoto velkého kontinentu se stala pustina. Přežilo jen několik pokřivených druhů rostlin a zvířat.

Někteří obyvatelé Země toho období však stále nebyli zabiti. Někteří unikli před velkou válkou a uchýlili se na jiné planety. Jiní se usadili a stali se obyvateli jiných planet v době, kdy tato rasa lidí převzala Mléčnou dráhu. Někteří z lidí se vrátili na menší kontinenty Země, aby založili nové civilizace. Nikdy však nebyli tak vyspělí jako dříve. Všichni nakonec upadli. Mezi těmi, kteří unikli, někteří založili kolonii v podzemí na Marsu, kde pobývali. Jejich předkové jsou ti z té doby civilizace, která byla zničena.

Čínská verze: http://big5.zhengjian.org/node/237646
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7528


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.