Myšlenky ohledně démona chtíče (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Vždy jsem se domníval, že moje touha po sexu už je dávno pryč, a když jsem začal praktikovat Falun Dafa v roce 1996, se sexem se svou ženou jsem téměř přestal. Byly za tím dva důvody: zaprvé jsem si myslel, že něco takového by mohlo ovlivnit moji kultivaci a zadruhé jsem cítil, že takové chování je velmi špinavé. Zkouškou chtíče jsem musel procházet, protože jsem byl v práci vedoucím a podřízenými byly samé ženy, které mě často sváděly. Dokázal jsem však odolat.

Po začátku pronásledování jsem kvůli projektům k potvrzování Dafa musel několikrát žít s jednou praktikující. Považoval jsem to za jakýsi posvátný předurčený vztah. Vůbec jsem neměl špatné myšlenky. Je pro mě směšné a nepochopitelné, pokud by si někdo myslel, že jsem měl sexuální touhu. Moje srdce bylo tehdy klidné jako klidná voda bez drobných vlnek.

Avšak v poslední době se mi do mysli vrátila touha a moje mysl často měla špatné myšlenky. I když jsem je někdy dokázal potlačit, stále se vracely. Uvědomil jsem si, že toto je poslední boj pokřiveného života – žádostivosti a touhy, který chce zničit praktikující. Mezitím by se měli praktikující důkladně odstřihnout od touhy či žádostivosti. Když jsem toto objevil, začal jsem se v kultivaci prudce zlepšovat a znovu jsem pochopil tuto otázku z pohledu Fa.

Mistr řekl:

„V běžné lidské společnosti jsou mezi mužem a ženou manželské vztahy, a jen tak lidstvo může plodit potomky.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování v kultivaci)

Z Mistrova učení jsem si myslel, že žádostivost a touha jsou odvozeny z emocí a jsou živé. Když Bůh stvořil lidské tělo, v lidském těle byly současně vytvořeny obě látky chtíče a touhy. Lidskému tělu se také proto v čínštině říká „se-shen“ (znak „se“ má stejnou výslovnost jako chtíč). Bůh stvořil tyto dvě látky v lidském těle pro reprodukci potomků, ne pro potěšení. Toto je omezení dané Bohem.

S rozvojem společnosti a úpadkem lidské morálky se však lidstvo začalo zhoršovat. Lidé porušili omezení stanovená Bohem a považují sexuální život mezi manželi za určitou pokřivenou radost ze života. Zejména v minulém jednom až dvou stoletích se v lidské společnosti objevil komunistický kult s konceptem oddávání se lidskému chtíči, ničení omezení stanovených Bohem, a způsobil širokou škálu milostných afér a homosexuality. V Číně se objevil vážný incest. Kniha Zjevení Janovo zmiňuje komunistický kult jako „velkou cizoložnici“. Čínská společnost a média propagují zmutovaný chtíč a celá společnost je zahalena touto prohnilou látkou. Chtíč a jeho pochopení lidmi se stal extrémně abnormální psychologií a nástrojem pro lidi k ventilaci jejich animální povahy a hledání extrémní mentální stimulace.

Navíc během pronásledování Falun Dafa Komunistickou stranou Číny staré síly manipulovaly hlavními světovými finančními skupinami, aby zaplavily pevninskou Čínu, což vedlo k podstatnému čínskému ekonomickému růstu a poskytlo Číňanům značné materiální základy a podmínky pro bezuzdnost. Kolik Číňanů si užívá tohoto „potěšení“ a zároveň se hystericky oddává svým touhám?

Posedající entity

Když se však lidské bytosti pokazí do takové míry, budou je mít ve svých spárech stvoření z jiných dimenzí a lidské bytosti se stanou „nelidskými“. Dnes je chování většiny Číňanů ovládáno cizími tvory. Bohům nezbývá nic jiného, než opustit lidi, a zatratit tak lidstvo. Chtíč je hlavním prostředkem, který komunistický přízrak používá ke zničení lidské morálky a nakonec ke zničení lidstva.

Lidské tělo stvořené Bohy si však nemá užívat takového života, ale má snášet útrapy, aby zaplatilo za karmu a vrátilo se zpět do nebe kultivací. Bohové již vytvořili faktory, které umožňují lidem kultivovat. Takzvaný požitek ze života a dokonce i užívání si touhy u lidí jsou rouháním proti božímu stvoření lidských těl. Jedná se o hřích proti Bohům.

Ve světle dnešních morálních standardů bylo lidstvo zkažené již dávno. Naštěstí Mistr chce nabídnout lidstvu spásu. Mistr udělil praktikujícím schopnost a poslání zachránit lidi, což vyžaduje od praktikujících, aby se kultivací vzdali žádostivosti.

Způsoby, jak se zbavit žádostivosti

Zbavit se stranické kultury je nezbytným krokem k odstranění žádostivosti

Nikdy bych si nemyslel, že chtíč má nějaké spojení s kulturou strany – podmnožinou indoktrinace stranou. Ale když jsem si uvědomil, že spolu s úpadkem lidské morálky komunistická strana lidem vědomě vštěpovala zkorumpovanou podstatu chtíče, pochopil jsem, že můj současný koncept chtíče je produktem Komunistické strany Číny.

Mistr řekl:

„Rozkrádání, klamání, chtíč a boj –
komunistický gauner
Nezaprodávej se jako ta haléřová brigáda“

(Hong Yin III, Piješ vlčí lektvar)

Látky žádostivosti jsou jedním z hlavních faktorů, které formovaly ducha komunismu. Ti, kdo jsou indoktrinováni stranou, musejí cítit silný chtíč, který se také různě přeměňuje. Při přečtení knih, jako Konečný účel komunismu (The Ultimate Purpose of Communism) a Jak přízrak komunismu vládne našemu světu, dostaneme návod, jak se zbavit indoktrinace stranou a velmi užitečné je také vysílat spravedlivé myšlenky. Staré síly uspořádaly tento zmutovaný koncept chtíče, který musí být zcela popřen a odstraněn.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111251-Myslenky-ohledne-demona-chtice-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.