Moje pochopení buddhovské, lidské a démonické povahy

Od praktikujícího Falun Dafa

Jak mohu dosáhnout snášenlivosti kultivujícího? Praktikuji Falun Dafa již více než dvacet let, ale necítím, že by moje shovívavost splňovala standard kultivujícího. Co brání mému zlepšení a proč?

Mistr řekl:

„Snášenlivost je klíčem k zlepšování charakteru. Vydržet s rozhořčením, pocitem křivdy nebo slzami je snášenlivostí světského člověka, který je připoutaný ke svým zájmům. Vydržet úplně bez rozhořčení nebo pocitu křivdy je snášenlivostí praktikujícího.“ (Podstata dalšího pokroku, Co je Snášenlivost?, 21. 1. 1996)

V poslední době jsem trpěl karmou nemoci a myslel si, že to bylo kvůli mému polevení v kultivaci. Hledal jsem uvnitř připoutání, a i když jsem jich mnoho objevil, základní problém to nevyřešilo. Myslel jsem si, že po dvaceti letech kultivace bych měl být schopen použít myšlení kultivujícího místo lidského uvažování, kdykoliv narazím na problém. Lidské bytosti mají přirozeně jak buddhovskou, tak démonickou povahu. Klíčem je, jak vždy v sobě podpořit buddhovskou povahu a ne tu lidskou či dokonce démonickou povahu.

Buddhovská povaha

Když jsem o tom dále přemýšlel, uvědomil jsem si, že buddhovská povaha je soucit, odpuštění a velkorysost, což nám umožňuje zvládnout vše, co se ve světském světě děje s širokým srdcem, a ne v něm uváznout.

Mistr řekl:

„V nebesiach je mnoho Kráľov. Ako viete, Šákjamuni povedal, že počet Tathágatov je ako počet zrniek piesku v rieke Ganga. Premýšľajte o tom, koľko zrniek piesku má indická rieka Ganga! A je ich ešte viac – Šákjamuni to povedal iba obrazne. Každý Tathágata je Kráľom Fa. A Buddhovská škola nie je jediná – Buddhovská škola je iba jeden rozšírený typ, ktorý má obrovský počet Bohov. Koľko je tam Bohov? Koľko je tam takýchto Kráľov? Ak by každý Kráľ riešil veci tak ako vy keď sa niečo stane, nastali by veľké problémy. Oni nemajú takéto hádky, ktoré nie sú v súlade s ich úrovňami. Samozrejme, oni môžu vidieť pravdu a môžu vidieť najlepší spôsob, ale aj oni majú často určité rozdiely v niektorých pohľadoch. Ale nikdy by sa nehádali. Sú v stave nesmiernej tolerancie, milosrdenstva k všetkým bytostiam, a sú schopní chápať všetko s láskavosťou. Vyjadriť to v ľudských pojmoch, sú vždy schopní byť chápaví k druhým. Takže niekedy by sme nemali ‚liezť v býčom rohu‘ so silnými pripútanosťami svetských ľudí, byť neschopní vzdať sa ich po dlhý čas, a byť tým viac pripútaní, čím viac o tom premýšľame – čím viac o tom premýšľate, tým viac vaša myseľ kypí, a čím viac o tom premýšľate, tým viac démonov vás zneužíva. Ak nemáte chladnú hlavu, poviem vám, vtedy vás démoni zneužívajú.“ (Vyučovanie Fa na konferencii v Bostone, 27. 4. 2002)

Po přečtení výše uvedeného jsem si uvědomil, že buddhovská povaha je soucit se všemi životy, obrovským odpuštěním a velkorysost při jednání se vším a všemi. Když jsem dospěl k tomuto pochopení, začal jsem se vzdávat své nelibosti vůči praktikujícím i nepraktikujícím, mých stížností a záští. Moje tělo se krátce poté cítilo mnohem lépe. Uvědomil jsem si, že Mistr mi pomohl, očistil mé tělo a odstranil mnoho nežádoucích látek.

Lidská povaha

Poté, co jsem dospěl k pochopení ohledně buddhovské povahy, jsem začal uvažovat o tom, co je vlastně lidská přirozenost. Věřím, že lidská povaha je sobeckost. Cokoliv je založeno na vlastním já, je lidská povaha. Kdykoliv se objevil konflikt, myslel jsem si, že je to chyba druhého člověka a začal si stěžovat a přemýšlet, proč se mnou takto zachází. Ve svém srdci jsem neměl místo pro odpuštění. Nebo když ostatní zasáhli do mých práv nebo výhod, moje první myšlenka byla, že bych neměl nechat nikoho, aby mě podváděl či klamal. Věřím, že toto všechno jsou projevy lidské povahy.

I když jsem měl tyto myšlenky bez toho, abych je vyslovil, už jsem tak vlastně vytvořil prostor pro lidskou přirozenost, aby zesílila. Věděl jsem, že kultivující by měl následovat vyšší standard, takže jsem vydržel se slzami v očích. Ale nenechal jsem je jít. Po nějaké době se nahromadily, uvízly v mé hrudi a způsobily mi na tom místě i bolest. Rovněž to vyvolalo další nepohodlí. Uvědomil jsem si, že proto jsem měl chorobovou karmu. Bylo to způsobeno tím, že moje lidská povaha nedovolila dominovat mé buddhovské povaze.

Další příklad lidské povahy, který vidím u některých praktikujících, je, když „pomáhají“ ostatním praktikujícím, kteří procházejí karmou nemoci. Vždy dychtivě poukazují na věci, které praktikující neudělali dobře. To však nepomáhá a soužení to jen vyostří. Nepomáhají tak opravdu, jelikož jejich lidská povaha je vede k tomu, aby jen zbrkle poukazovali na problémy praktikujících.

Praktikující, kteří procházejí obtížemi, jsou už tak dost rozrušení. Možná už udělali, co bylo v jejich silách. Co bychom měli udělat, je, pomoci jim nechat vystoupit jejich buddhovskou povahu a schopnost odpuštění. Můžeme jim také pomoci zbavit se svých záští a řešit věci kolem sebe se soucitem. Věřím, že pokud to dokážou, jejich chorobová karma rychle pomine. Znal jsem několik praktikujících v podobných situacích se záští k ostatním, což jen chorobovou karmu prodlužovalo. Někteří z nich trpěli dlouho a někteří dokonce i zemřeli.

Kultivující by měl mít obrovskou snášenlivost a velkorysost při zacházení s čímkoliv, stejně jako soucit se všemi životy. To je nejlepší způsob, jak se zbavit lidské povahy.

Démonická povaha

Uvědomil jsem si, že když se objevily určité myšlenky, nemohl jsem se ovládat, šel s nimi a ztratil nervy. To fungovala démonická povaha. Když je člověk ovládán démonickou povahou, nemůže si pomoci, ztratí sebeovládání, zaplete se do hádky nebo dokonce dojde k boji. To jsou věci, které by kultivující neměl dělat. Když pomáháme praktikujícím, nemůžeme se ovládat a obviňujeme je, může být naše lidská povaha snadno manipulována démonickou povahou a může způsobit více utrpení těmto praktikujícím, kteří procházejí soužením. Neměli bychom nechat manipulovat naše dobré úmysly démonickou povahou.

Neměl bych nechat tyto myšlenky, aby mi dominovaly, mám tím na mysli myšlenky, jako: „Takovým a takovým způsobem o mně opět mluvil špatně a měl bych udělat to a to, abych to vyřešil.“ „Včera jsem byl znovu podveden při nakupování, jak nepříjemné.“ „Někdo se mnou stále špatně zachází, těžko se mi to snáší.“ Pokud nechám tyto myšlenky, aby ovládaly můj život, nikdy nemůžu nedosáhnout klidu a míru.

Řekl jsem si, že je na čase se zlepšit. Měl bych nechat buddhovskou povahu ovládnout mé myšlenky. Teprve když se naplním nesmírným odpuštěním, porozuměním a ohleduplností ke všemu a ke všem, budu schopen to vydržet bez slz a boje.

Poté, co jsem těmto principům porozuměl a také po určité době studia Fa, jsem cítil, jak se zablokovaná energie v mé hrudi uvolnila a okamžitě jsem se cítil lépe. Nepohodlí v mém těle bylo pryč a moje chuť k jídlu se zlepšila.

Je skutečně pravda, že dobrý výsledek určuje jedna spravedlivá myšlenka. Toto je moje nedávné pochopení týkající se buddhovské, lidské a démonické povahy.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/25/416967.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/5/189766.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.