Nikdy nepodceňuj svého nepřítele – porozumění ohledně vysílání spravedlivých myšlenek

Víme, že americké prezidentské volby jsou bitvou mezi dobrem a zlem a jejich výsledek se týká toho, zda budou zachovány tradiční hodnoty.

Napadlo mě: „Už několik dní jsem vysílal spravedlivé myšlenky. Možná by teď mohl mít Trump větší šanci na vítězství.“ V noci jsem měl sen, ve kterém dvě skupiny lidí bojovaly na břehu řeky. Bitva byla nerozhodná. Nedaleko byla lavička, ze které sledovalo bitvu několik diváků. Když jsem se probudil, uvědomil jsem si, že jsem vlastně jako ti diváci, kteří se jen zajímali o to, kdo vyhraje, aniž by se zapojili do bitvy.

Že jsem se spíše považoval za pozorovatele bitvy než za účastníka, mohlo mít za důsledek, že bych oslabil ve své snaze vysílat spravedlivé myšlenky.

Někteří praktikující Falun Dafa si myslí, že Trump nakonec stejně vyhraje, a tak není třeba se zase tolik znepokojovat. Ve výsledku nevěnují tolik pozornosti vysílání spravedlivých myšlenek, aby eliminovali zlé faktory zasahující do voleb.

Někteří praktikující říkají, že když stráví více času vysíláním spravedlivých myšlenek, ovlivní to jejich studium Fa či objasňování pravdy. Souhlasím, že vysílání spravedlivých myšlenek, studium Fa a objasňování pravdy jsou důležité. Avšak volby v USA jsou rovněž kritické. Jen si představte, kdybychom dokázali vymýtit komunistické prvky v USA, bylo by více síly mezinárodního společenství k potlačení Komunistické strany Číny. Tímto způsobem by bylo možné zachránit mnohem více lidí.

Na začátku jsem také podcenil zlé síly zasahující do amerických voleb. Myslel jsem, že USA jsou jen jedna země, a když praktikující po celém světě vysílají spravedlivé myšlenky, ta nárazová síla porazí jakékoliv zlo, natož to, které způsobuje problémy ve volbách. Díky svému snu jsem si však uvědomil, že bitva mezi dobrem a zlem není tak jednoduchá, jak se může jevit. Volby jsou projevem boje mezi dobrem a zlem v jiných dimenzích, přičemž staré síly jsou ničeny a síla nápravy Fa vstupuje do lidské říše. Jak by staré síly nemohly bojovat, aby nebyly odstraněny?

Bitva v jiných dimenzích může být velmi intenzivní, stejně jako to, co jsem viděl ve snu. Nemůžeme podcenit staré síly a přestat bojovat uprostřed bitvy. I když má Trump prozatím možná navrch, může se jednat o iluzi vytvořenou starými silami, aby nás zmátly. Jejich cílem je přimět nás, abychom zvolnili. Kdybychom se dostali do jejich pasti, následky by byly vážné. Aby bylo jasné, to, zda Trump bude znovu zvolen či nikoli, do značné míry závisí na učednících Dafa. Když vysíláme spravedlivé myšlenky, čistíme hmyz a bakterie na nízkých úrovních, komunistický přízrak na vyšších úrovních a uspořádání starých sil na ještě vyšších úrovních.

Toto je bitva učedníků Dafa, aby očistili zlovolné prvky starých sil. Mistr nám dal příležitost ustanovit si svoji mocnou ctnost a my ji nemůžeme promarnit. Nemysleme si, prosím, že když několik dní vysíláme spravedlivé myšlenky, že to stačí. Místo toho bychom měli pokračovat ve svém úsilí a činit se v tomto procesu dobře, aniž bychom usilovali o výsledek.

Mistr vydal báseň „Všeobecné volby“. To zdůrazňuje význam voleb. Zlé živly nemusejí být odstraněny okamžitě a my musíme být ve střehu a uvědomit si, že žádný nepřítel není příliš slabý.

Jeden můj přítel, nepraktikující, mi pověděl, že četl proroctví o volbách, ve kterém Trump nakonec zvítězí, ale tento proces bude nesmírně obtížný a má zahrnovat dva neúspěšné atentáty.

Nevíme, zda je proroctví přesné, avšak připomíná nám to, že bychom to s volbami měli myslet vážně. Měli bychom věnovat více času a úsilí vysílání spravedlivých myšlenek. Čím více to děláme, tím více zlých prvků bude odstraněno a tím silnější bude spravedlivá energie. Pokud zvolníme, zlé síly, které mají také své schopnosti, způsobí, že se ve výsledku bitva může táhnout déle nebo bude mnohem těžší ji vyhrát.

Jako praktikující bychom měli hrát vedoucí roli. Neměli bychom spoléhat na lidi, ani bychom neměli být připoutáni k tomu, co se odehrává v lidském světě. Dělejme prostě dobře to, co bychom měli a v tomto procesu také dosáhneme všeho, čeho bychom měli dosáhnout.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/415599.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/28/188475.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.