Moje myšlenky po přečtení článku „Důležitost správného chování mezi mužem a ženou“

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Rád bych se podělil o své myšlenky po přečtení článku „Důležitost správného chování mezi mužem a ženou“, který byl zveřejněn na webových stránkách Ming-chuej 7. září 2020.

Kniha etikety a ceremonií (The Book of Etiquette and Ceremonies) obsahuje zásady ohledně interakcí mezi muži a ženami. Lidé v dnešní společnosti, včetně praktikujících Falun Dafa, však o této knize toho moc nevědí a autor zkušenosti zmínil jen malou část. Myslím, že celý obsah knihy, která hovoří o správném chování mezi muži a ženami, by pomohl obnovit tradiční chování.

V dnešní Číně, kde se chtíč a touhy staly nekontrolovatelnými, si mnoho lidí, včetně některých praktikujících, vyvinulo zvrácené představy a nevědomky se chovají nevhodně.

Často také pozoruji, jak se praktikující chovají nevhodně. Někteří praktikující mužského a ženského pohlaví o sobě příležitostně prohlašují různé komentáře, jsou k sobě fyzicky příliš blízko, dělají nevhodné vtipy nebo si navzájem analyzují své nedostatky. Některé praktikující se smějí mužskému oděvu nebo říkají věci, které by neměly atd. Zde je několik příkladů.

Můj bratr je dlouholetý praktikující Falun Dafa. Jednou za ním přišla jedna praktikující. Když odcházela, utírala si slzy. Jeho žena, nepraktikující, si toho všimla a zeptala se ho, co se stalo. Upřímně odpověděl: „Řekla mi, že potratila, a zeptala se, co má dělat.“ Ta praktikující byla rozrušená a zeptala se mého bratra, jak se na potrat dívat z pohledu principů Dafa.

Moje švagrová se rozzlobeně zeptala: „Proč se tě na to ptala? Bylo to snad vaše dítě?“ Můj bratr to opakovaně vysvětloval, ale moje švagrová si myslela, že diskutovat o tom není vhodné a řekla: „Když žena řekne muži o potratu, kdo by uvěřil, že to s ním nemá nic společného?“ Snažil jsem se pomoci bratrovi tím, že jsem vysvětlil švagrové, že kultivující si vzájemně vyměňují svá porozumění z pohledu principů Dafa, ale ona mi nevěřila a křičela na mého bratra po několik dnů.

Připomněl jsem mu, aby hledal uvnitř jakákoliv připoutání a upozornil ho, že nepraktikující neporozumí tomu, o čem se baví praktikující. Navíc jsem si pomyslel, že ta praktikující to měla projednat spíše s jinou praktikující. Nebylo vhodné diskutovat o tom s mužem. Kdokoliv, nejen moje švagrová, by se ptal proč. Poškozuje to obraz praktikujících.

Zažil jsem podobný incident. Jednou mi telefonovala jedna praktikující a sdělila mi: „Právě jsem porodila.“ Cítil jsem se trochu nervózní a nesvůj. Srdce mi začalo bušit. Nevěděl jsem, proč mi to řekla. Při pohledu dovnitř jsem si vzpomněl, že v minulosti jsme úzce spolupracovali. Možná jsem měl nějaké žádostivé myšlenky. Když potřebujeme mluvit s ostatními praktikujícími opačného pohlaví, neměli bychom říkat a ani se ptát na nic nevhodného. Muži i ženy by měli mít silné spravedlivé myšlenky a dávat si pozor na etiketu.

Naše město navštívila jedna praktikující, jejíž finanční situace nebyla dobrá. Praktikující, který měl náhradní byt, jí nabídl, aby tam zůstala pár dní. Jeho žena náhodou pro něco šla do toho bytu a uviděla ji tam. Myslela si, že její muž schovává v bytě ženu a žádala po něm vysvětlení. Toto nedorozumění vyvolalo velkou hádku.

Ten praktikující se měl o tom poradit nejdříve se svou ženou a požádat ji o řešení. Pokud by jeho žena nesouhlasila, neměl by již o tom dále diskutovat. I kdyby to jeho žena nezjistila, měl se jí o tom zmínit.

Praktikující, který navštívil jinou zemi, nám pověděl, že praktikující v zámoří mají určitá pravidla. Například, že praktikující muži a ženy nejezdí společně sami ve stejném autě, pokud nejsou manželi. Pokud si potřebují navzájem popovídat, musí být přítomna další osoba. Zpočátku mě překvapilo, že to slyším, protože to v Číně nikdo nedělá. Nesprávné věci se zde stávají tak často, že lidé už nemají pocit, že dělají něco špatného.

Souhlasím s autorem článku, když napsal: „I když žijeme v různých dobách, tradice a pravidla předávané lidem božskými bytostmi se nezměnily. Upřímní lidé se silným smyslem pro čest a hanbu v dnešní společnosti věnují velkou pozornost tradičním hodnotám a udržují si náležitý odstup mezi muži a ženami. Nadměrný nebo nesprávný osobní kontakt porušuje etiku předávanou lidstvu božskými bytostmi a je vázán na podněcování žádostivosti a nepříslušných emocí mezi muži a ženami, což nakonec vyvolá démona žádostivosti, který následně odchýlí chování lidí.“

Všichni žijeme a kultivujeme se ve Třech říších, které jsou plné žádostivosti a emocí. Pokud tomu nebudeme věnovat pozornost, může se naše mysl snadno znečistit. To je nebezpečné. I když jsou příklady, které jsem zmínil výše, vzácné, měly negativní dopad na praktikující Falun Dafa. Jako kultivující musíme být ohledně této otázky ostražití.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/5/413316.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/8/188162.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.