Jak požádat Mistra o pomoc

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Všichni praktikující Falun Dafa kultivujeme, takže se setkáváme se souženími.

Mistr řekl:

„Kultivace má probíhat přímo uprostřed trápení. Ta prověří, zda se dokážete vzdát různých lidských emocí a tužeb a brát je na lehkou váhu.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Zlepšování charakteru)

Někdy je těžké překonat soužení, a tak praktikující může požádat Mistra o pomoc. Výsledky se však mohou lišit v závislosti na tom, jak praktikující požádá.

Jednou zeť jedné starší praktikující zemřel po pádu ze třetího patra staveniště. Nemohla se z toho smutku dostat a toho využily staré síly.

Spolupraktikující mi o tom vyprávěla. Řekla, že tato starší praktikující není schopna jíst už několik dní a umírá.

Spěchala jsem ji navštívit. Žije v odlehlé horské vesnici a je obtížné se k ní dostat. Když jsem tam konečně dorazila, ležela v posteli a byla docela slabá. Těžce dýchala a její pleť byla žlutá a zvrásněná.

„Požádala jsi Mistra o pomoc?“ zeptala jsem se.

Odpověď byla ano. Požádala jsem ji, aby mi zopakovala, jak Mistra poprosila.

Řekla: „Mistře, prosím, nechte mé nemoci zmizet, nechte mě jíst, vstát z postele a pracovat na poli. Nechte mě studovat Fa a cvičit cvičení.“

Pomyslela jsem si, že její žádosti jsou sobecké a její hlavní vědomí je pasivní. Mistr určitě nemohl splnit její přání.

Mistr řekl:

„I když jim učitelé říkají, aby se o to nesnažili a aby o to neusilovali, nevěří jim. Zarputile o ně usilují a výsledky jsou nakonec právě opačné.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Otázka vnitřního oka)

Řekla jsem jí, aby změnila svoji prosbu. Aby řekla Mistrovi, že některé bytosti jí brání vstát, jíst, studovat Fa a cvičit.

Otočila se k fotografii Mistra a požádala ho: „Mistře, zlé bytosti mi nedovolují jíst, vstát, studovat Fa a cvičit. Nemůžu to porazit. Prosím, pomozte mi!“

O tři dny později jsem za ní přijela studovat Fa. Byla úplně v pořádku. Seděla rovně a její pleť vypadala měkká a zdravá.

Podělila jsem se o tento příběh překonání soužení v místní studijní skupině Fa. Každý víceméně rozuměl závažnosti kultivační praxe.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/25/412190.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/28/186977.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.