Příběhy ze staré Číny: Úředník hromadil ctnost. Manželku, která zemřela na mor, přivedl zpět k životu

Následující příběh je převzatý ze staré čínské knihy Wej-čeng Šan-pao Š'-lej, kterou jde přeložit jako „Odměna za dobré skutky ve vládních záležitostech“. Kniha je sbírkou příběhů sestavených redakcí Jie Liou. Je rozdělena do deseti svazků a je sbírkou asi sto dvanácti příběhů.

Čang Čching byl úředníkem soudního systému za vlády dynastie Sung. Byl čestný a moudrý. Sám se staral o spoustu detailních úkolů. Často uklízel vězeňské zařízení. Během horkého léta připomínal vězňům, aby dbali na hygienu a více se umývali, aby zůstali zdraví.

Čang Čching rád četl buddhistická písma. Když byli vězni mučeni, postil se za ně. Když byl některý z vězňů popraven, celý měsíc pro něj pěl buddhistické svaté texty.

Čtvrtým rokem za vlády císaře Ťing Joua bylo hlavní město zasaženo morem. Čang Čchingova žena Jüan se nakazila a zemřela. Nebyla pohřbena okamžitě. K překvapení všech o tři dny později opět ožila.

Jüan pověděla rodině, co se stalo. Řekla, že poté, co byla přivedena do podsvětí, uviděla vysokého, hubeného člověka v bílém oblečení. Řekl jí vážným hlasem: „Váš muž byl celý život laskavý. Nahromadil spoustu ctnosti. Mnoho jeho potomků se stane vysoce postavenými úředníky. Proč jste sem přišla?“

Poté ji chytil za nohy a vyhodil ven. Pak se probudila.

O rok později Jüan porodila syna jménem Cheng. Tři dny po jeho narození se kolem Čang Čchingova domu procházel taoistický mistr. Čang Čching ho pozval domů.

Taoista řekl: „Neměl jste mít potomka. Když jsem procházel kolem vašeho domu, uslyšel jsem plakat dítě. Je to vaše dítě?“ Čang Čching mu vypověděl, co se stalo jeho ženě.

Taoista řekl: „Opravdu jste činil dobré skutky a nahromadil si mocnou cnost. Váš potomek si užije dobrý život díky vaší ctnosti. Pokračujte, prosím, v tom, co jste dělal. Uvidíte, co se stane.“

Čang Čching žil dlouhý život a zemřel ve věku osmdesát tři let bez utrpení.

Jeho syn Cheng se skutečně později stal vysoce postaveným hodnostářem. Cheng měl šest synů, kteří byli velmi úspěšní. Jeden z nich se jmenoval Chung a měl dva syny, kteří se stali také vysoce postavenými hodnostáři. Čang Čchingův rodinný příběh byl mnoha lidmi obdivován a přiměl lidi k tomu, aby věřili, že dobro bývá skutečně odměněno.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/28/401793.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183788.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.