Čínská Fa konference: Osvícení se k hlubšímu pochopení učení Falun Dafa (3. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111191-Cinska-Fa-konference-Osviceni-se-k-hlubsimu-pochopeni-uceni-Falun-Dafa-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111192-Cinska-Fa-konference-Osviceni-se-k-hlubsimu-pochopeni-uceni-Falun-Dafa-2-cast.html

Částice Dafa

Jako praktikující Falun Dafa děláme, co máme, abychom pomáhali Mistrovi na základě našich schopností. Když pronásledování začalo, scházeli nám technicky zruční praktikující, a tak jsem začala pomáhat v této oblasti.

Komunistická strana Číny začala blokovat internet ihned po zahájení pronásledování. Díky Mistrovým uspořádáním mi jedna praktikující ukázala, jak používat e-mail na přijímání článků z Ming-chuej. Po osvojení si těchto zručností jsem to pak naučila místní praktikující, kteří vyráběli pravdu objasňující materiály. Během tohoto náročného období byly pro nás e-maily spolehlivou metodou, jak komunikovat s webovou stránkou Ming-chuej.

Později jsem se naučila používat software k překonávání online cenzury a sdílela to i s ostatními praktikujícími. Někdy je velmi těžké dostat se na internet, a tak musíme používat mnoho metod k překonávání firewallů komunistické strany, abychom se dostali na webové stránky Ming-chuej. Dařilo se nám to mnoho let, takže místní praktikující měli zajištěný přístup k posledním Mistrovým přednáškám. Prostřednictvím týdeníku Ming-chuej jsme dokázali držet krok s postupem nápravy Fa a založit přístupový režim pro kontakt s Ming-chuej.

Počítačová bezpečnost je velmi důležitá. Starší systémy se obtížně instalovaly, hodně technických výrazů bylo v angličtině a navíc bylo nutné nainstalovat mnoho driverů. Bohužel jen pár praktikujících vědělo, jak to udělat. Já jsem to taky nevěděla.

Jeden praktikující za mnou přišel a řekl: „Měla by ses to naučit.“ Pomyslela jsem si: „Proč ne? Pokud se to nenaučím já, tak kdo jiný?“ Zeptala jsem se ho, jestli by mě to naučil. Pečlivě jsem si celý proces zapsala. Když jsem poprvé instalovala počítač, nebylo to tak jednoduché, jak to vypadalo. Počítač toho praktikujícího se kvůli mně pokazil. Půjčila jsem si notebook, na kterém jsem to zkoušela. Strávila jsem celou noc opakovaným instalováním a odinstalováním systému. Pak jsem byla schopna pomoci jiným praktikujícím.

Komunikační platformy nám poskytují velmi dobrou technickou podporu a vše se stává jednodušší. Zatímco jsem pomáhala ostatním nainstalovat systémy a udržovat je v bezpečí, hodně jsem se během tohoto procesu naučila. Mnoho praktikujících je už starších, a tak jsem se to snažila co nejvíce zjednodušit na používání a udržování. Aby si s nimi dokázali poradit v případě, že by se vyskytly nějaké problémy. Vytvořila jsem také jednoduché instrukce.

Vždy, když komunikační platforma poslala připomínku o upgradování, pomohla jsem s tím. Před několika lety jsem jedné starší praktikující pomáhala s instalací Windows 7. Když jsem se dozvěděla, že je nutné to udělat, kontaktovala jsem ji. Během procesu jsem zjistila, že paměť jejího počítače je velmi nízká, což ztěžovalo přenos dat. Každý krok instalace byl velmi těžký, a dokonce ani úvodní krok se nedal dokončit.

Uklidnila jsem se a začala hledat své nedostatky. Uvědomila jsem si, že mám hodně připoutání, například netrpělivost a touhu se předvádět.

Měla jsem pocit, že si dokážu poradit se všemi problémy, když jsem nainstalovala tolik operačních systémů. Myslela jsem si, že jsem opravdu šikovná. Když jsem tento názor identifikovala, řekla jsem: „Mistře, mýlím se. Zbavím se svého ega.“ Mistr mi dal náznak, kde byl problém, a pak už mohla být instalace dokončena.

Když jsem se vrátila domů, přemýšlela jsem o problémech, které musí mít praktikující s tímto pomalým počítačem. Dala jsem jí tedy svůj druhý počítač, velmi kvalitní model, který jsem měla už několik let. Byla velmi šťastná.

Kultivační příležitosti jsou všude. S další praktikující jsem pracovala na pravdě objasňujícím projektu. Jelikož jsem měla málo zkušeností, většinou jsem dělala průzkum. Učila jsem se věci, které byly zapotřebí z oblasti technických dovedností. S Mistrovou pomocí jsem se je lehce naučila. Postupně se u mě projevila touha předvádět se. Když na to spolupraktikující poukázala, styděla jsem se. Během této aktivity byl každý problém dobrou příležitostí prozkoumat se. Zjistila jsem, že mnohá má připoutání jsou spojena se sobectvím a egem. Když dokážu opustit ego, přichází moudrost a moje efektivita stoupá.

Když jiní mají problémy a přijdou mě požádat o pomoc, vždy se jim snažím co nejvíce vyhovět. Někdy pracuji i v noci. Jelikož dělám to, co pro mě Mistr uspořádal, nepociťuji to jako těžkost. Někdy praktikující řeknou: „Bez ohledu na to, o co tě požádáme, vždy souhlasíš. Nikdy jsi nás nezklamala.“ Říkám: „Je to moje zodpovědnost.“ Schopnost, kterou mi Mistr dal, mi pomohla rozšířit mé technické dovednosti. Budu pomáhat vždy, když bude třeba.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111210-Cinska-Fa-konference-Osviceni-se-k-hlubsimu-pochopeni-uceni-Falun-Dafa-4-cast.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.