Čínská Fa konference: Osvícení se k hlubšímu pochopení učení Falun Dafa (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111191-Cinska-Fa-konference-Osviceni-se-k-hlubsimu-pochopeni-uceni-Falun-Dafa-1-cast.html

Brát potíže zlehka

Od té doby, co jsem začala praktikovat Falun Dafa, se principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti staly součástí mého života. Když jsem se ocitla v obtížných situacích nebo jsem byla zmatená během bouřlivých let pronásledování, tyto principy mě vedly.

Jedna z obtíží se táhla téměř dvě desetiletí. Můj teď už bývalý manžel a já jsme byli spolužáky ze školy. Měsíc poté, co jsme se vzali, jsem začala praktikovat. Jelikož jsem od sebe vyžadovala, abych byla dobrou manželkou, nehádali jsme se. Manžel mi jednou řekl: „Nedá se s tebou hádat, i kdyby člověk chtěl.“ Usmála jsem se a odpověděla: „Není dobré být takovým?“

Byli jsme manželé téměř dvacet let, ale z toho čtrnáct let jsme žili odděleně. Když byl náš syn ještě teenager, manžel chodil domů jen na svátky a zůstával pouze několik dní. Musela jsem pracovat a vychovávat našeho syna sama.

V začátcích našeho manželství jsem měla sen, že toto manželství bylo naplánováno kvůli splacení dluhu a nakonec skončí rozvodem.

Z tlaků, které na mě doléhaly ze všech stran, jsem byla velmi vyčerpaná. Moje žaly a pocity nenávisti rychle rostly. Často jsem plakala, dokonce i když jsem si připomínala, že jsem praktikující.

Mistr řekl:

„Je těžké to vydržet, ale můžeš to vydržet. Je těžké to udělat, ale můžeš to udělat.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá)

I když jsem na povrchu rozuměla Fa, vypadalo to, že je pro mě příliš těžké žít podle principů. Neviděla jsem základní příčiny karmické odplaty a mohla je jen bolestivě snášet.

Jelikož jsem neodstranila svá připoutání, staré síly využily mé mezery a pronásledovaly mě. Každý měsíc byla moje menstruace dlouhá a silně jsem krvácela. Byla jsem poté bledá a slabá. Dokonce jsem měla problém i chodit.

Mistr řekl:

„Často se stane, že lidé považují svá utrpení v životě za nespravedlivá. A mnoho lidí takhle klesne.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Zlepšování charakteru)

Nenávist je jako hrubý led: pevný a houževnatý. Bylo velmi těžké se tohoto připoutání vzdát. Věděla jsem, že pouze Dafa mi může pomoci. Když jsem cítila, že mi nenávist naplňuje celé nitro a pohlcuje mě hluboký vztek, opakovala jsem si tuto pasáž:

„Když se emocí nevzdáte, nebudete schopni kultivovat. Pokud se z emocí vymaníte, nikdo vás nemůže ovlivnit a obyčejná lidská připoutání vás nedokáží ovlivňovat. Vedoucí úlohu převezme dobrotivost, což je něco vznešenějšího.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Zlepšování charakteru)

Recitovala jsem Fa tak dlouho, dokud jsem se nezklidnila. Najednou byly stížnosti pryč.

Postupně mé spravedlivé myšlenky zesílily. Mistrovo učení mi pomohlo pochopit, že mnoho lidských vztahů je založených na karmické odplatě. Na lidské věci jsem nahlížela povrchně a soustředila se pouze na nedostatky jiných a na svou bolest.

V tomto stavu jsem setrvala přes tři roky. Nakonec mi Mistr pomohl zcela odstranit základní příčinu mé nenávisti. Mé tělo se následně vrátilo do normálu. Dokázala jsem pak nahlížet na věci se soucitem, z perspektivy jiných, a uvědomila si, že všichni trpí.

Když bylo synovi jedenáct let, manžel požádal o rozvod. Ještě předtím, než to zmínil, cítila jsem, že se náš předurčený vztah blíží ke konci, proto mě to moc nepřekvapilo.

Osamělost se stala pro mě utrpením, kterému jsem nedokázala čelit. Často jsem plakala i kvůli nespravedlnosti vůči mému synovi. Pak jsem se osvítila k pochopení, že je to dobrá příležitost k odstranění mých lidských připoutání.

Našla jsem skrytá připoutání, jako závist, soutěživost a slávu. Rychle jsem je odstraňovala jedno po druhém. Po dvou týdnech tohoto procesu jsem zažila v těle pocit obnovy. Mistr mi umožnil pocítit krásu každé říše, jak jsem odstraňovala svá připoutání.

Dnes už nemám vůči bývalému manželovi nenávist, cítím pouze soucit. Jaké neštěstí to je, když jsou lidé ztraceni v bludišti a nevědí, kam se obrátit. Já sama jsem byla spoutána emocemi k mému bývalému manželovi téměř dvě desetiletí.

Mistr použil tento karmický vztah, aby mi vydláždil cestu kultivace. To mi umožnilo nejen splatit svůj karmický dluh, ale také využít tuto situaci pro své posílení. Také mi to pomohlo odstranit mou úzkoprsost a sobectví.

Dokonce i když jsem propadla největší beznaději, nikdy jsem necítila, že by mě Mistr opustil.

Na začátku pronásledování jsem měla sen, ve kterém jsem lezla na horu. Když jsem vystoupila na její vrchol, uviděla jsem obrovský prostor. Přede mnou se objevila obrovská ruka, která byla velká jako ten prostor. Cítila jsem se obklopena soucitem a osvítila se k tomu, že jsem dítě, které je v Mistrových rukách pečlivě chráněno.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111209-Cinska-Fa-konference-Osviceni-se-k-hlubsimu-pochopeni-uceni-Falun-Dafa-3-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.