Co jsem viděla při cvičení s novou hudbou

Od praktikující Falun Dafa z USA

Když jsme cvičili šedesátiminutovou verzi druhého cvičení, jakmile jsem zvedla ruce, uviděla jsem dámu oblečenou v bílém, která stála mezi mnou a praktikující jménem May. Ta dáma cvičila s námi. Před námi stálo v přímé linii šest cvičících mužů.

Podívala jsem se doleva. Dvě praktikující cvičily mezi Lyndou a May a dále od Lyndiny levice cvičilo více než tucet starších praktikujících s námi. Vytvořili s námi půlkruh.

Když jsme docvičili, řekla jsem May a Lyndě, že se k nám připojilo mnoho praktikujících. Lynda vzrušeně řekla: „Neviděla jsem je!“ Odpověděla jsem: „Byli v jiných dimenzích.“ Poté, co jsem popsala scénu, kterou jsem viděla, May s radostí řekla: „Nejsme sami!“

Další den, když jsme cvičili šedesátiminutovou verzi druhého cvičení, viděla jsem před May a mnou stát tři tyčící se starověké válečníky. Měli obrovské nohy a řekla bych, že by s nimi nepohnul ani hurikán. Na sobě měli hnědé brnění, za opaskem meče a majestátně se dívali stejným směrem jako my.

Podívala jsem se doleva, kde dvě nebeské dívky, jedna oděna v růžových šatech a druhá v zelených, tančily poblíž praktikujícího jménem Michael.

Při třetím cvičení jsem viděla před May a mnou, jak se objevil obrovský sloup. Pilíř měl výšku asi třicet metrů a průměr jeden metr. Skládal se z bílého světla, byl velkolepý a krásný. Později jsem si uvědomila, že to byl sloup kungu. Jak ohromné povzbuzení od Mistra, abychom pokračovali ve skupinovém praktikování a šířili Fa!

Při dalším cvičení na novou hudbu jsem najednou cítila, že jsem velká a vysoká a moje fyzické tělo je jen jádro. Na jádře byly vrstvy nad průsvitnými těly, jedna větší než druhá, mnohem vyšší než stromy kolem nás. Všechna těla pohybovala rukama nahoru a dolů společně s hudbou.

Při čtvrtém cvičení jsem cítila, že se moje ruce pohybují vzhůru podél zadní části mého obrovského těla. Jakmile se moje dlaň dotkla vlasů, uvědomila jsem si, že jsem stále stejně vysoká. Ale moje další těla stále cvičila s hudbou. V této nádheře jsem se naprosto rozplynula. Myslím, že moje tělo bylo v té době pravděpodobně v optimálním stavu přeměny.

Při čtvrté zkušenosti byla zahalena celá obloha. Na obzoru byla dvou až třímetrová vzdálenost a horní část sedmi až osmi kamenných sloupů byla nad mlhou a viditelná. Sloupy byly asi jeden metr vysoké a vedly až ke svahu se sedmdesátistupňovou zatáčkou. Cesta znovu zmizela v mlze.

Lidé se začali vynořovat z mlhy a opatrně vstupovali na sloupy. Naklonili se dopředu a krok za krokem přicházeli k hudbě. Jejich oči byly upřeny na další sloup. Mistrovo Tělo Zákona stálo v zatáčce, naklonilo se dopředu a sledovalo lidi, kteří kráčeli za sloupy. Mistr stál v mlze, oblečený ve žlutém, vypadal velmi vážně a trochu unaveně.

Najednou přišla výbušná část hudby. Mistr natáhl ruce a poslal skupinu lidí na další úroveň. Tímto pohybem byla mlha odsunuta stranou, pak se stočila vzhůru a stékala zpět a znovu obalila lidi.

Scéna s hudbou takto pokračovala dále.

Trochu výše od sloupů jsem viděla čtyři až pět lidí sedět v kruhu. Vypadali jako rozcuchaní uprchlíci, kteří právě unikli nebezpečí. Měli ve tvářích smutný výraz. Ale z řeči jejich těl jsem mohla vyčíst, že všichni měli pocit úlevy a o něčem diskutovali.

Na ještě vyšší úrovni, kde se mlha změnila na bílou a světlejší, jsem viděla několik lidí, kteří vyšli z cesty po sloupu. Jejich těla byla vysoká až tři metry a šli dále šťastně nahoru.

Na nejvyšší úrovni jsem jasně viděla praktikující, kterou jsem znala. Neustále pomáhala objasňovat pravdu na turistických místech v San Franciscu. Uvědomila jsem si, že ve všech mých předchozích vizích to byla ona!

Podle mého pochopení na naší cestě do nebeského ráje jdou vepředu vždy ti praktikující, kteří objasňují pravdu na turistických místech, a jejich současná úroveň je pravděpodobně ta nejvyšší.

Tyto čtyři vize jsem měla při provádění šedesátiminutové verze druhého cvičení. Šedesátiminutovou verzi jsme dělali pouze desetkrát, protože lidé spíš chtěli cvičit třicetiminutovou verzi. Mistr mi dovolil mít tyto čtyři úžasné vize v průběhu těchto deseti provedených sérií.

Se spolupraktikujícími jsme měli pochopení, že nás Mistr povzbuzuje k tomu, abychom dělali šedesátiminutovou verzi druhého cvičení. Kromě toho mám pochopení, že Mistr nás povzbuzuje, abychom cvičili venku, protože když jsem cvičila šedesátiminutovou verzi doma sama, neměla jsem žádné vize. Věřím, že zavedením delšího cvičení Mistr posílil nový význam hudby. Musíme s tím udržet krok.

Od té doby cvičíme každý den šedesátiminutovou verzi druhého cvičení. Jakmile začne hrát hudba, cítím, že vstupuji do hluboké a obrovské dimenze. Cítím, že každý rytmus má svůj vlastní význam, a melodiemi Mistr artikuluje Fa. Čtu Fa ušima.

Jakmile jsem meditovala do té hluboké a krásné hudební říše, skrze mé tělo tekl slavnostní, důstojný a milosrdný pocit, cítila jsem Mistrův velký soucit při záchraně lidí z moře hořkosti.

Různé rytmy mi přinášely různé vzpomínky a vize. Někdy byla hudba taková, jako kdyby Mistr vyprávěl starodávné kultivační příběhy, a jindy jako kdyby nás Mistr varoval hlubokým hlasem, že lidstvo vstoupilo do velmi nebezpečné situace, a chtěl popohnat lidi, aby se rychle dostali ven z nebezpečí.

Zatímco hrála jasná a svěží část, viděla jsem, jak Mistr pouštěl perly principů Fa, a perly skákaly nahoru a dolů po jadeitové desce a přehrávaly úžasný zvuk nebes.

Tato svěží, klikatá část hudby míří silně na city lidí, jako kdyby vyzývala a probouzela bytosti, aby se osvobodily od světa a přesunuly se k nádhernému nebi. V tuto chvíli hudba v mém srdci rezonovala radostným třesem, jako kdyby hudbou proudil silný proud.

Moje pocity výše byly spíše nové. Každý den jsem pečlivě poslouchala a „četla“ každou notu hudby, celá moje bytost byla ponořena do té krásné melodie. Moje zvednuté paže tvoří oběžnou dráhu a opravdu cítím klouzající mechanismus mezi rukama, což je velmi příjemné.

Věřím, že se zvýšeným množstvím času praktikování venku mi bude odhaleno více Dafa principů spolu s krásnou cvičební hudbou, ke které tak budu mít stále hlubší porozumění. Když jsem poprvé četla Zhuan Falun, moje porozumění bylo také velmi mělké a povrchní, ale teď chápu více Fa principů.

Falun Dafa je praxe mysli a těla. Cvičení venku neposiluje jen náš tělesný mechanismus a přeměnu, ale také nám umožňuje zažít Mistrovo učení ve formě hudby. Při skupinovém venkovním cvičení získáme, co potřebujeme a dosáhneme dvojnásobného výsledku při polovičním úsilí. Proč bychom toho nevyužili?

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/1/396493.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/15/182186.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.