Rok odporování pronásledování a dospívání na cestě kultivace (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Když jsem loni s manželem rozdávala materiály o Falun Dafa a jeho pronásledování, zachytila nás bezpečnostní kamera. I když jsme dostali nějaké náznaky, myslela jsem si, že vše dobře dopadne, protože jsme si udržovali silné spravedlivé myšlenky. A proto jsme materiály neodnesli pryč z domu.

Nicméně policie přišla a vzala nám počítač, tiskárnu, DVD vypalovačku, Dafa knihy a velké množství informačních materiálů. Byli jsme zadrženi pod záminkou údajné výroby a distribuce „ilegálních materiálů“ a byli jsme pronásledováni.

Ráda bych se podělila o zkušenosti, které mi pomohly posunout se během tohoto procesu.

Objevování připoutání

První dny v zadržovacím centru jsem strávila analyzováním mé dosavadní kultivace a toho, jestli jsem opravdu naplňovala naše principy ve svém životě. Objevila jsem mnoho mezer.

V minulosti jsem byla připoutána k pohodlí, egu, penězům, emocím a potvrzování sebe sama. Rozhodla jsem se těchto připoutání zbavit, i když tento proces byl velmi bolestivý. Kdykoliv mě na ně praktikující upozornili, vyslechla jsem je a nesnažila se obhajovat. Měla jsem dojem, že jsem se zlepšila.

Nyní si už ani nevzpomínám, co přesně mi řekli. Tehdy jsem však cítila, že během každé zkoušky, včetně překonávání chorobové karmy, bychom měli jiným praktikujícím pozorně naslouchat. Avšak kvůli emocím a různým názorům nejsou mnozí praktikující ochotni přijmout žádné rady.

Zadržovací centrum bylo přeplněné, vlhké a tmavé. Mnohé zadržené tam onemocněly a nákaza se rychle šířila mezi ostatní. Zatímco jsem se tlačila v malé cele s více než dvaceti zadrženými, byla jsem odhodlaná odstranit své připoutání k pohodlí.

Vždy jsem měla ráda spánek a často jsem nebyla schopná každý den dokončit všech pět cvičení. Avšak po zadržení jsem cvičila každé ráno. Namísto odpoledního spánku jsem vysílala spravedlivé myšlenky. Každý den jsem také meditovala bez hudby. Další zadržené byly ohromené, když viděly, jak jsem si dokázala uchovat zdraví a dobrý stav i v takovém těžkém prostředí.

S Mistrovou pomocí jsem byla schopna vzpomenout si na některé texty z Hong Yin, Hong Yin III, Zhuan Falunu a dalších přednášek. Každý den jsem studovala zpaměti. Pochopila jsem, že životy praktikujících jsou vzácné, protože jsou založeny na Dafa.

Mnohé zadržené se přiznaly, že složité prostředí ve vězení způsobilo, že se zhoršily. Například musely zápasit o horkou vodu, aby nějakou získaly, protože jí bylo málo a navíc jen v určitou dobu.

Ve vězení se často bily i kvůli kouskům kartonů. Krabice z instantních polévek byly velmi vzácné, protože sloužily jako ochrana před vlhkou zemí, ale zároveň i jako podložky na spaní. Jindy, když jsem se ve spánku dotkla spící vedle mě, dostala jsem ránu loktem do břicha. Abych nikoho nerušila, snažila jsem se vždy zůstat na své straně.

Jedna ze zadržených, bývalá podnikatelka, mi řekla: „Jsi laskavá k těm, co ti záměrně ubližují, a vždy se snažíš zjistit, zda problém není na tvé straně. Pokud by se to stalo mně, bojovala bych s nimi. Opravdu jsi osoba s vysokou morálkou. Skutečně následuješ Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Velmi tě obdivuji.“

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111185-Rok-odporovani-pronasledovani-a-dospivani-na-ceste-kultivace-2-cast.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.