Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019: Práca pre NTDTV a moja kultivácia (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa ze Slovenska

Vážený Majster, milí kultivujúci,

praktizovať som začala v roku 2009. V mojom zdieľaní by som chcela popísať niektoré pochopenia z mojej kultivácie za posledné obdobie so zameraním sa na tri veci, ktoré by sme mali ako učeníci Dafa robiť.

Pred takmer dvoma rokmi som začala pracovať v menšom tíme pre televíziu NTDTV. Keďže som predtým pracovala v bežnej firme a videla som, koľko času a energie mi bežná práca zaberá a ostávalo mi len málo času na aktivity Dafa, už dlhšie som mala túžbu môcť sa naplno venovať projektu Dafa a zároveň mať možnosť využiť svoj potenciál a nadobudnuté schopnosti z bežnej spoločnosti.

Bola som prijatá do malého tímu, ktorý sa postupne rozrástol o ďalších členov, vrátane môjho manžela. Takmer trojmesačný tréning v New Yorku mi umožnil zažiť kultivačné prostredie v médiách, vidieť usilovnosť, pozitívny prístup a srdce naplno sa venovať záchrane vnímajúcich bytostí. Zároveň mi tamojší praktizujúci umožnili svojím pozitívnym príkladom uvedomiť si komunistickú mentalitu strachu a nedôvery, ktorú som v sebe nevedome prechovávala. Spomínam si, ako som spočiatku pri hocijakom menšom probléme automaticky očakávala negatívnu reakciu alebo kritiku, čo sa však takmer nikdy nestalo a mne to vždy ukázalo moje zbytočné obavy. Uvedomila som si, že tie negatívne reakcie a kritiku nosím v sebe ja sama a toto prostredie mi dáva príležitosť pochopiť, ako uplatňovať súcitné riešenia v zložitých pracovných situáciách, čo som doposiaľ nemala možnosť nikde inde zažiť.

Napríklad si spomínam, ako som netrpezlivo telefonicky vysvetľovala nejaké úlohy kolegyni, ktorú som zaúčala a hnevalo ma, že sa ma stále pýtala na veci, ktoré už podľa mňa mala dávno vedieť. Naša teamleaderka sedela pri mne a s úsmevom mi povedala, že tá kolegyňa je veľmi šikovná, len možno nerozumie až tak dobre anglicky a má ešte iné povinnosti. Nevedela som, že mala v našom tíme ešte iné úlohy, a tak som ju dokonca upodozrievala, že si zapisuje viac pracovných hodín, ako skutočne odpracuje, keďže som videla len časť jej práce. Bola som veľmi zahanbená, keď som sa potom dozvedela, na koľkých iných veciach ešte pracuje. Navyše, táto kolegyňa bola vždy veľmi milá, nápomocná a priateľská. Keď som však niečomu nerozumela ja a iná kolegyňa mi to musela znovu a znovu vysvetľovať, robila to vždy pokojne a trpezlivo, pripomínajúc mi moje úlohy bez akéhokoľvek hnevu.

Vďaka týmto skúsenostiam som si jasnejšie uvedomila svoju mentalitu závisti a súťaživosti a pochopila som, ako by normálne vzťahy na pracovisku mali fungovať. Vedieť upozorniť na problém, ktorý hoci pretrváva už dlhšie, bez akýchkoľvek výčitiek a vnútorného hnevu, je z môjho pohľadu prejavom súcitu a znášanlivosti, čo by som v týchto situáciách mala mať neustále na pamäti. Pripomína mi to aj stať z Čuan Faluna o Chan-sinovi, ktorý dosiahol veľké veci a bol oporou krajiny, pretože mal srdce veľkej znášanlivosti. Dokázal to tým, že sa radšej preplazil pomedzi nohy človeka, ktorý ho chcel vyprovokovať, ako by mu mal ublížiť:

„Pretože bol odlišný od bežných ľudí, mohol dosiahnuť takéto veľké veci.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia, Ľudia s výbornými vrodenými vlastnosťami)

V médiách som mala možnosť vidieť, že tí praktizujúci, ktorí dokázali veľké veci, majú zväčša viac pokory voči ostatným a správajú sa odlišne od bežných ľudí, čo bolo pre mňa pozitívnou inšpiráciou.

Po návrate na Slovensko ma čakala „tvrdá realita“ každodenného života, čo obnášalo presťahovanie sa do nového bytu v starom stave a do mesta, kde som nikoho nepoznala. Voľné chvíle sme teda trávili úpravami bytu, čo trvalo dobrých pár mesiacov. Obaja s manželom sme však mali podobnú skúsenosť: počas najviac náročných dní, kedy sme sa práci nemohli venovať tak, ako sme chceli, sme prekvapivo dostali od majiteľov videí aj tak dosť povolení na ich publikovanie. Jasnejšie sa mi tak ukázalo a potvrdilo, ako nám náročné situácie v bežnom živote v skutočnosti pomáhajú odstraňovať karmu a prekonávať pripútanosti, čo má následný účinok pri našich snahách o zachraňovanie ľudí, keďže týmto ľuďom potom môžeme objasniť pravdu o Falun Dafa a našich médiách a zároveň peniaze, ktoré z publikovania ich videí získame, môžu byť použité na široké objasňovanie pravdy ďalšími mediálnymi výstupmi.

Popri zariaďovaní bytu som si mala možnosť viac uvedomiť aj svoju pripútanosť k pohodliu a k materiálnym veciam. Často mi výber nábytku a ďalších vecí okupoval myseľ viac, ako bolo potrebné. Zároveň som v tom na istú dobu našla aj akúsi záľubu a začali ma zaujímať videá o renováciách bytov, rôznych štýloch interiérov atď. Nikdy predtým som nezažila taký pocit naplnenia z videí o tom, ako pekne si niekto zariadil nejakú izbu, aké farby a materiály použil, alebo ako si niekto vlastnoručne niečo zrenovoval alebo vyrobil. Keďže však aj to je stránka na tejto ľudskej úrovni, ktorá je súčasťou ľudskej spoločnosti, nepovažovala som to za nejaký podstatný problém z hľadiska kultivácie, hoci som cítila, že v tom začínam mať viac emócií ako kedykoľvek predtým a musí byť za tým určite pripútanosť. Výraznejšie mi to pripomenul až kolega, keď mi raz poslal otázku, či by sme mali použiť určitý kanál s názvom „Make Stuff with Little Devil“ (v preklade „Vyrobte si veci s malým diablom“). V snahe publikovať pozitívny obsah bez degenerovaných odkazov sa pokúšame niektoré kanály na našich stránkach cenzurovať a občas to teda navzájom skonzultujeme. Nechápala som však, prečo sa ma pýtal práve na tento kanál, keďže (odhliadnuc od jeho negatívneho názvu) boli na ňom z môjho pohľadu dobré videá o domácom zostrojovaní rôzneho nábytku, svojpomocných renováciách atď. Povedala som mu teda, že podľa mňa je ten kanál v poriadku a nevidím dôvod, aby sme ho nepoužili. On mi však znova napísal, že ten kanál sa mu nezdá vhodný a znova sa ma spýtal, či ho môžeme použiť. Vtedy mi už bolo jasné, že šlo o náznak pre mňa, aby som si uvedomila, že aj za takýmito zdanlivo nevinnými záujmami môže byť démon pripútavajúci ľudí k tejto materiálnej dimenzii. Keďže v tejto dimenzii sú ľudia prinútení vnímať iba túto materiálnu stránku, kvôli svojej túžbe po pohodlnom živote sa čoraz viac uchyľujú k materiálnym veciam, ktoré im k tomu slúžia. Spomínam si, ako ma myšlienky na to, čo by som ako zariadila, vyrušovali aj počas cvičenia a vysielania spravodlivých myšlienok. Chápem to tak, že práve takéto pripútanosti podobné tým mojim mohli postupne viesť ľudstvo k materialistickému postoju k vede a životu, keďže získavali čoraz viac pohodlia v tomto svete a prestávali tak dbať na svoj duchovný vývoj. Pripomína mi to nasledujúci citát:

„Povedal by som, že nemôžete chápať iný spôsob života z hľadiska tohto prostredia. Vaše myšlienky a názory musia prejsť revolúciou. Bez televíznych prijímačov by ich ľudia mali vo svojich čelách a mohli by sledovať čokoľvek, čo by chceli vidieť. Mali by takisto nadprirodzené schopnosti. Bez vlakov a áut by ľudia mohli sedieť a vznášať sa, nepotrebovali by ani výťahy.“ (Čuan Falun, Siedma lekcia, Nemocničné liečenie a čchi-kungové liečenie)

Podobne ako snahu o vonkajšie pohodlie však vnímam i snahu o moju vnútornú pohodu a rôzne emócie a príjemné pocity, o ktoré sa snažím, sú v skutočnosti ako také materiálne záujmy, ktoré cítim tu a teraz, akoby boli hmatateľné. Keď mám pocit, že moje predstavy o šťastnom a pohodlnom živote, či už sa jedná o predstavy, ako by sa ku mne mal niekto správať, ako by mal brať na mňa ohľad, ako by mi by malo byť stále teplo, ako by som mala byť vždy dobre najedená, nie sú práve v danom okamihu naplnené, ešte stále zvyknem občas zabúdať na svoj duchovný vývoj a dám v danej chvíli prednosť svojmu praktickému záujmu, neraz i cez konflikt. No, ako Majster hovorí:

„Možno si niektorí ľudia myslia, pretože sú medzi svetskými ľuďmi, že hmatateľné materiálne záujmy priamo pred nimi sú aj tak praktickejšie. Uprostred mocného prúdu svetských ľudí sa stále nedokážu správať podľa vysokého štandardu.“ (Čuan Falun, Štvrtá lekcia, Premena karmy)

Chápem to tak, že v tomto svete plnom rôznych príjemných vecí, by som mala byť za každých okolností vo svojom srdci prístupná ich stratiť bez ohľadu na to, či som alebo nie som priamo vystavená nejakému fyzickému alebo psychickému nepohodliu. Ako Majster vraví:

„Kľúčovou otázkou je, či dokážete brať tie veci zľahka a menej dbať o otázky individuálneho zisku a medziľudských konfliktov. Kultivačné metódy v kláštoroch alebo vo vzdialených horách a lesoch úplne odseknú váš prístup do bežnej ľudskej spoločnosti, čím vás nútia stratiť pripútanosti svetských ľudí a odopierajú vám akékoľvek materiálne výhody, takže ich musíte stratiť. Praktizujúci medzi svetskými ľuďmi nejde touto cestou. Od tohto človeka sa vyžaduje, aby ich bral zľahka v tomto prostredí svetských ľudí. Samozrejme, toto je veľmi ťažké. Je to tiež najrozhodujúcejšia stránka našej školy praktizovania.“ (Čuan Falun, Štvrtá lekcia, Strata a zisk)

Keďže nám v počiatočnom období nezostávalo veľa času na oddych a relax, začala som po nejakom čase cítiť silnú potrebu niekam ísť, spraviť si výlet, vychádzku a s tým spojenú i nechuť k práci. Spomínam si, ako v letných mesiacoch zapadalo slnko a ja som cítila ľútosť nad tým, že ďalší krásny deň je za nami a ja som ho opäť presedela pri počítači. To ma prinútilo zamyslieť sa nad skutočnou motiváciou toho, čo robím. Vždy som túžila po možnosti venovať sa naplno projektu Dafa a teraz, keď to mám umožnené, cítim ľútosť nad tým, že si nemôžem užiť deň vonku. Moja pripútanosť k tomuto svetu a jeho krásam vyšla na povrch a spôsobovala mi nepríjemné pocity. Musela som teda racionálne zvážiť, čo je pre mňa skutočne cennejšie: naplniť svoju túžbu po užití si pekného dňa alebo prispieť k záchrane ľudí vytrvalou prácou. V tom období som mala navyše úlohy, ktoré už neboli až tak spojené s komunikáciou s ľuďmi a nemala som teda ani veľmi možnosť priamo im objasňovať pravdu, ako to mala väčšina mojich kolegov, čo prispievalo k pocitu nedôležitosti mojej práce.

Majster povedal:

„Učeníci Dafa nesú na svojich pleciach veľkú historickú zodpovednosť. Prešli desiatky alebo stovky miliónov rokov, prešli dve Zeme, a všetko sa to stalo kvôli tejto udalosti na konci. Môžete sa na samom konci nečiniť dobre? Áno, ste v ilúzii, avšak ako to, že niektorí ľudia sa dokážu činiť dobre? Prečo iní dokážu dobre spolupracovať? Znášať ťažkosti v kultivácii nie je najťažšie. Ťažkosti znesiete rýchlo a ak sa to neriešilo dobre, človek v tom aj tak bude mať následne jasno. Najťažšie je stále pevne napredovať, v beznádeji, teda, keď nevidieť žiadnu nádej – to je to najťažšie. Učeníci Dafa: vec, ktorú máte spraviť, prišla po tisícoch, po desiatkach tisíc rokov. Ak sa v tom nečiníte dobre, ako sa pred to všetko jedného dňa postavíte?“ (Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV, otázky a odpovede, 6. 6. 2009)

Vďaka tomu som si mohla hlbšie uvedomiť a uveriť tomu, že to, čo v skutočnosti vytváram sedením za počítačom, sú pravdepodobne oveľa krajšie svety ako tie vonku, hoci ich momentálne v tejto ilúzii nemôžem vidieť. Je to pre mňa každodenná otázka toho, či skutočne v hĺbke srdca verím, že to, čo každý deň robím pre médiá, naozaj prispieva k záchrane bytostí. Samozrejme, neznamená to, že už nechodím vonku, no vnútorne sa cítim viac zmierená s tým, že venujem väčšinu svojej energie práci a vychádzky a výlety vonku nechávam skôr na prirodzený priebeh. Hoci som sa v lete v podstate zriekla akejkoľvek dovolenky, prirodzeným priebehom sme boli v zime vyslaní do Indie zaučiť ďalší tím ľudí. Moja ľudská stránka však už vtedy nebola natoľko pripútaná k cestovaniu a užívaniu si teplých dní, a verím, že aj vďaka tomu sme tam mohli odviesť o to lepšiu prácu.

Keďže sa mi niektoré moje úlohy podarilo zefektívniť, vytvoril sa mi v nedávnom období znova časový priestor na kontaktovanie ľudí kvôli súhlasu s publikovaním ich videí. Táto úloha mi pripomína, že zachraňovanie ľudí sa nedá robiť so sebeckými motívmi a hoci ide o výsledky, ktoré sa týždenne zverejnia celému tímu, nemala by som k nim byť pripútaná. Mala by som veriť na prirodzený priebeh a tomu, že ak ľuďom, ktorých oslovujem, venujem skutočne svoju energiu bez sebeckých motívov a v srdci cítim, že to robím naozaj pre nich, prirodzene dosiahnem svoj cieľ.

Ak som niekedy na začiatku týždňa z nejakého dôvodu nemala dostatočný počet povolení, zvykla som upadnúť do vnútorného stresu a tlaku z toho, že sa mi nepodarí naplniť môj cieľ a stratím tvár pred celým tímom. Ak však všetky moje obavy dokážem včas rozpustiť, ľudia mi s radosťou začnú dávať povolenia, vďaka čomu dokážem takmer vždy splniť svoj týždenný cieľ. Je to pre mňa neustále pripomínanie si stavu „usilovnosti bez úsilia“. Spočiatku som taktiež výraznejšie prežívala odmietnutie povolenia, čo mi pomohlo rozšíriť môj súcit v situáciách, ktoré mi neboli príjemné. Spomínam si na pani, ktorá mi napísala, že si za použitie jedného jej videa účtuje päťsto dolárov. Moja prvá reakcia bola: „No to si pýta nejak veľa.“ Po chvíli som si však uvedomila, že si takisto zaslúži súcit, má na to právo a svoje dôvody a ja ich musím rešpektovať. Napísala som jej teda, že v tejto chvíli jej žiaľ nemôžeme toľko ponúknuť a zaslala jej pravdu objasňujúci text s tým, že je to odmietnuté a uzavreté. Snažila som sa ale na ňu tak či tak myslieť v dobrom a priať jej dobrú budúcnosť. Onedlho mi odpísala, že si o nás preštudovala viac, že sa jej páči, čo robíme, a že by nám rada poskytla svoje videá zdarma. Aj vďaka takýmto situáciám vidím, že by som mala viac pracovať na mojich spravodlivých myšlienkach popri práci, obzvlášť keď môžu pomôcť ľuďom s predurčenými vzťahmi naplniť ich sľuby a umožniť im podporiť naše projekty.

Majster povedal:

„Ako viete, mediálna práca, ktorú robíte, slúži na záchranu životov, na objasňovanie pravdy a na zastavenie prenasledovania. Aký je však jej najvyšší cieľ? Všetci z vás kráčajú po svojich vlastných cestách kultivácie v médiách. Táto vec, ktorú robíte, je presne vašou kultivačnou cestou. To je isté. Bez ohľadu na to, akú funkciu máte v tomto médiu alebo aká práca vám bola pridelená, to je vaša kultivačná cesta. Takže aby ste dobre kráčali po tejto ceste, musíte vložiť svoje srdce do osobnej kultivácie a v žiadnom čase nemôžete poľaviť, pretože to, o čo sa napokon snažíte, je dovŕšenie.“ (Fa Konferencia NTD a Epoch Times, 27. 10. 2018)

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111183-Cesko-slovenska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-Praca-pre-NTDTV-a-moja-kultivacia-2-cast.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.