Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019: Práca pre NTDTV a moja kultivácia (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa ze Slovenska

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111177-Cesko-slovenska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-Praca-pre-NTDTV-a-moja-kultivacia-1-cast.html

Vysielanie spravodlivých myšlienok

Už dlhšiu dobu som mala pocit, že moje vysielanie spravodlivých myšlienok nie je dostatočne intenzívne a účinné. Uvedomovala som si, že počas vysielania spravodlivých myšlienok sa neviem dostatočne sústrediť, no nevedela som to nijak zásadne zmeniť. Veľmi mi pomohlo, keď sme si na jednom štúdiu spoločne s naším tímom prečítali výber prednášok venovaných vysielaniu spravodlivých myšlienok. Po ich prečítaní som si uvedomila, že som v poslednej dobe nemala správny postoj pri zameraní sa na všetko zlo. V hĺbke som akoby neverila, že naozaj môžem mať moc odstrániť akékoľvek zlo v iných dimenziách.

Majster povedal:

„Treba to robiť takto: Mali by ste sústrediť svoju pozornosť a svoje úsilie, vaša myseľ musí byť absolútne jasná a racionálna, sila vašich myšlienok musí byť koncentrovaná a veľká, aby ste mali monumentálnosť najvyššej moci, ktorá môže zničiť všetko zlo vo vesmíre.“ (Základy pre ďalší pokrok III., Spravodlivé myšlienky, 13. 10. 2002)

Predstava, že som „nad“ všetkým zlom, mi pomohla dôverovať svojej sile a nebyť v podradenej pozícii voči nemu. Svojím vtedajším postojom som sa v podstate akoby stavala na rovnakú úroveň so zlom, alebo dokonca na podradenú pozíciu voči nemu, a chcela som proti nemu z tej úrovne bojovať, čím som prirodzene nemohla dosiahnuť požadovaný účinok. Preto som nevedela vo svojom srdci poňať všetko zlo bez zamerania sa na konkrétne menšie oblasti. Keď som začala vysielať spravodlivé myšlienky z pozície „nad všetkým zlom“, znova som bola schopná cítiť, že sa odstraňovanie zla počas tých niekoľkých minút v iných dimenziách skutočne deje, že to robím svojimi schopnosťami, ktoré mi Majster k tomu vyvinul, a že je to naozaj čin súcitu voči praktizujúcim a iným bytostiam, ktoré zlo nemá právo obťažovať a prenasledovať.

Znovu som si pripomenula, že aj samotný súcit môžem prejaviť len vtedy, keď nekonám a nereagujem z rovnakej úrovne ako ten, kto ma podráždil a nebojujem za to, aby sa to už nedialo, z tej istej pozície. Skutočne odstrániť problém viem len z pozície „nad a za“, kedy všetky nepríjemné veci a pocity vnímam ako malé a podo mnou, a keď vidím, že moje skutočné ja je nad nimi. Vnímam, že rovnaké je to aj so starými silami. Zároveň som pocítila, aká je to pre mňa pocta mať možnosť takto pomôcť v náprave Fa a môcť prečistiť časť sveta, za ktorú som zodpovedná. Aká krásna a dôležitá úloha to je, a ja som ju po dlhšiu dobu brala takmer ako formalitu!

Ďalšia vec, ktorú som pri vysielaní spravodlivých myšlienok opomínala, bolo zahrnutie odstraňovania všetkých rušivých božstiev zasahujúcich do Dafa. Síce som si to vo formulke povedala, ale nesústredila som sa na to dostatočne. Keďže už vyše roka bývam na východnom Slovensku, kde je kresťanstvo veľmi silno zakorenené, prirodzene sa na Hong Fa a pri iných príležitostiach stretávame s veriacimi ľuďmi. Spočiatku sa mi to nezdal byť problém, keďže vždy sa medzi nimi našli takí, ktorí mali srdce otvorené a ich odlišná viera nebola prekážkou vo vyjadrení podpory pre Dafa. Výraznejšie mi to však pripomenula až jedna pani, ktorá sa mi ozvala telefonicky s tým, že dostala letáčik v inom meste a chcela by sa o tom porozprávať.

Stretli sme sa, bola to silná kresťanka. Pre prenasledovanie mala v podstate pochopenie, no pokúšala sa nás presvedčiť, že naša cesta nie je správna, a že len tá jej je skutočná. Po našej spoločnej diskusii uznala, že hodnoty, ktoré nás vedú, sú správne, a že sme milí ľudia. No hoci som cítila, že sa v nej nejaké faktory počas nášho rozhovoru rozpustili, napriek tomu som vnímala, že je ovládaná a manipulovaná názormi a vecami, ktoré nepochádzajú z jej srdca a pravého ja. Ako som jej mohla ešte pomôcť? Spomenula som si na Majstrovu prednášku:

„V súčasnosti navyše robia čo sa dá, len aby zabránili nábožensky veriacim, aby sa dozvedeli pravdu, čo spôsobuje, že miliardy ľudí v náboženstvách premeškávajú túto šancu, na ktorú čakali tisícročia a vystavujú vnímajúce bytosti nebezpečenstvu, že budú odstránené; dokonca priamo zasahovali do nápravy Fa. Takže, aby ľudia vo svete mohli byť zachránení, pre učeníkov Dafa sa stalo absolútnou nevyhnutnosťou, aby úplne rozložili staré sily a všetky rušivé, zlé božstvá v troch ríšach, ktoré bránia v spáse vnímajúcich bytostí a tomu, aby sa dozvedeli fakty. Bez ohľadu na to, aký vonkajší vzhľad má ich existencia, či majú formu alebo nie, na akej úrovni sa nachádzajú alebo čiu podobu prevzali, úplne ich všetkých rozložte a odstráňte. V procese odstraňovania budú musieť samozrejme zaplatiť za zločiny, ktoré spáchali proti náprave Fa, proti učeníkom Dafa a proti vnímajúcim bytostiam. Najmä čo sa týka tých rušivých bohov, ktorí riadia náboženstvá a sú nepriateľskí voči náprave Fa a učeníkom Dafa zachraňujúcim vnímajúce bytosti: úplne ich rozložte.“ (Úplne rozpustite všetky rušivé božstvá v troch ríšach, ktoré sa zúčastňujú zasahovania do nápravy Fa, 28. 2. 2007)

Začala som teda venovať viac pozornosti pri vysielaní spravodlivých myšlienok týmto faktorom a cítila som, ako sú vďaka tomu ľudia v našej oblasti oslobodzovaní spod manipulácie rušivých božstiev, ktoré ich podvádzajú a bránia im zaujať správny postoj voči Dafa. Po zdieľaní s ostatnými praktizujúcimi sa na to niektorí zamerali tiež. Na nasledujúcom Hong Fa v našom meste tí praktizujúci, ktorí sa na to nezameriavali, vnímali silnejšie prekážky práve v tejto oblasti. Cítili, že väčšina obyvateľov v našom meste sú kresťania, a dokonca mali zábrany vysielať pred nimi spravodlivé myšlienky v pozícii v sede, aby v nich nespôsobili nepríjemné reakcie. Možno práve vďaka predošlému zameraniu sa na tieto faktory tí praktizujúci, ktorí tomu venovali energiu, nemali v zásade na tomto Hong Fa s kresťanmi problém a aj tí, ktorí nám otvorene povedali, že sú kresťania, podpísali petíciu a otvorene sa postavili za praktizujúcich v Číne.

Vnímam však, že by som do toho mala dať ešte viac úsilia, keďže sa mi často stáva, že na to pri vysielaní spravodlivých myšlienok aj tak zabúdam. Opäť mi to pripomína nový praktizujúci, ktorého partnerka je silná kresťanka. Rovnaký problém má aj ďalšia začínajúca praktizujúca. Obaja ich partneri kvôli svojej silnej viere v kresťanstvo odmietajú Dafa a odrádzajú ich od praktizovania. Okrem pozerania sa dovnútra vnímam, že toto je zodpovednosť, ktorú mám prevziať a vytrvalým úsilím sa pokúsiť tieto faktory v našej oblasti a v sebe úplne odstrániť.

Učenie sa Fa spamäti

Na konferencii médií konajúcej sa minulý rok v New Yorku ma oslovilo viacero skúseností týkajúcich sa učenia sa Fa naspamäť. Jedna praktizujúca zdieľala, ako jej učenie sa Fa spamäti pomohlo dostať sa z čínskeho väzenia. Ďalšia praktizujúca zdieľala o tom, ako sa spolu s inou praktizujúcou rozhodli každý deň naučiť jeden odstavec z Čuan Faluna. Večer si zatelefonovali a navzájom si ho povedali. Po nie až tak dlhej dobe boli už na šiestej lekcii. Inšpirovalo ma to k tomu, aby som aj ja začala aspoň takýmto malým krôčikom každý deň, hoci i jedným odstavcom denne. Koncom októbra minulého roka som teda začala s jedným odstavcom denne, postupne som objem zvýšila na tri až päť odstavcov denne. Odvtedy ubehol skoro presne rok a hoci som prešla celú knihu za prvých deväť až desať mesiacov, zďaleka som sa ju nenaučila celú spamäti. Pokračovala som teda ďalej v učení sa odznova a momentálne som znova na štvrtej lekcii.

Spomínam si na jednu skúsenosť z Ming-chuej, kde čínsky praktizujúci, ktorý s učením sa Čuan Faluna začal pomerne nedávno, si ho opakuje už dvanásťkrát. Tí, ktorí s tým začali skôr, sa ho vraj učia už po šesťdesiaty až stýkrát. To ma povzbudilo v neustálom učení sa znova a znova, až kým knihu nebudem vedieť naozaj spamäti.

Učenie sa Fa naspamäť sa stalo mojou súkromnou formou štúdia, okrem nej študujem viackrát týždenne približne jednu lekciu Čuan Faluna v skupine, či už s našou lokálnou alebo pracovnou skupinou. Hoci sa i nenaučím daný odstavec úplne dokonale, prechádzam ním dovtedy, pokým sa mi aspoň povrchná logika viet nespojí do zmysluplného celku a pokým nepocítim, že sa mi zmysel toho odstavca dostal akoby do tela.

Tým, že sa učím vetu za vetou, sa musím zamýšľať nad logickými súvislosťami jednotlivých viet, aby som ich potom vedela povedať za sebou ako celistvý odstavec. Všimla som si, že mi to v skutočnosti pomáha jasnejšie sa zamýšľať aj nad súvislosťami v mojom každodennom živote. Ľahšie sa mi zachytáva pôvod mojich myšlienok, ktoré sa mi v mysli počas dňa vynárajú, rýchlejšie chápem vzťah príčiny a následku každodenných udalostí, a zároveň som zaznamenala jasnejšie uvažovanie počas mojej práce.

Akoby sa mi takpovediac „prečistili“ mozgové závity. Keď ráno venujem učeniu sa Fa viac času, počas dňa sa stáva, že vnímam pri práci nezvyčajnú bystrosť, akoby bola moja logika rýchlejšia a mám do vecí jasnejší vhľad bez extra vynaloženého úsilia, takmer akoby som ani nerozmýšľala svojím starým mozgom. Niekedy mi napadnú súvislosti, ktoré by ma za bežných okolností nikdy nenapadli, čo mi pripomína to, keď Majster hovoril o dosiahnutí dvojnásobných výsledkov s polovičnou námahou:

„V týchto rokoch ste získali mnoho skúseností a všetci z vás prišli k hlbšiemu pochopeniu toho, že učeníci Dafa vo všetkých povolaniach a odboroch, vrátane učeníkov Dafa v rôznych médiách – je to rovnaké pre všetkých – tí, ktorí tvrdo pracujú na svojej osobnej kultivácii, dosiahnu v mnohých veciach dvojnásobné výsledky pri polovičnej námahe. Takže kultiváciu nemôžeme prehliadať. Je to prvoradá vec.“ (Fa Konferencia NTD a Epoch Times, 27. 10. 2018)

K učeniu sa Fa spamäti ma popravde priviedla dlhodobejšia neschopnosť sústrediť sa dostatočne na text, čo je jednou z hlavných požiadaviek na štúdium Fa, ktorú som po dlhšiu dobu nevedela splniť. Keďže teraz nemôžem ísť v texte ďalej, pokým si ho skutočne neosvojím, nemám inú možnosť, ako sa naň ho na sto percent sústrediť. Vďaka tomuto prístupu som si v knihe všimla mnoho súvislostí, ktoré som si za tie roky doposiaľ nevšímala a prebiehala som daným textom akoby automaticky. Pri učení sa Fa spamäti ma významy častejšie v niečom prekvapia, či už ide len o povrchové významy viet alebo ich hlbšie súvislosti.

Učenie sa Fa naspamäť mi pomáha prijímať Fa hlbšie do tela, akoby sa ním napĺňali všetky bunky až do kostí, čo poskytuje oporu môjmu vnútru podobne, ako kosti poskytujú oporu môjmu telu. Samozrejme, spolu s tým prichádzajú aj patričné skúšky, čo je nevyhnutné. S Fa hlbšie v mysli a tele sa mi však zdá, že tieto skúšky sa zároveň dajú prekonávať rýchlejšie a ľahšie.

K učeniu sa Fa spamäti ma povzbudili aj Majstrove slová v závere knihy:

„Možno by sme tu mali skončiť, pretože ak toho poviem priveľa, bude pre vás ťažké si to všetko zapamätať.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

Už dlhšiu dobu som tieto slová vnímala ako výslovnú požiadavku, respektíve jasný náznak na potrebu učenia sa Fa spamäti. Dúfam, že v učení sa Fa naďalej vytrvám a budem schopná venovať mu čoraz viac úsilia.

Ďakujem Majstrovi za jeho súcitné napomáhanie v našej kultivácii. Vyššie uvedené sú len moje pochopenia na mojej súčasnej úrovni, prosím poukážte na čokoľvek nesprávne.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.