Rok odporování pronásledování a dospívání na cestě kultivace (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111184-Rok-odporovani-pronasledovani-a-dospivani-na-ceste-kultivace-1-cast.html

Odmítání pronásledování spravedlivými myšlenkami

V průběhu zadržení a následného převozu do zadržovacího centra jsme s praktikujícími křičeli: „Falun Dafa je dobrý! Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!“

Činnost věznice je také neodmyslitelně spojena s pořizováním fotografií vězňů. Když jsem přišla na řadu, upravila jsem si vlasy a usmála se. Prohlásila jsem: „Udělejte mi pěknou fotku! Chci, aby tady lidé viděli, že Falun Dafa je dobrý a Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!“

Během krutého, dlouhého roku v zadržovacím centru jsem si díky této fotografii dokázala udržet spravedlivé myšlenky pro spásu vnímajících bytostí a připomínat svou misi.

Vím, že mnozí praktikující se nás snažili dostat z vězení. Naše rodiny najaly právníky a společně s praktikujícími tlačily na policii, soudce a prokurátory. Tito právníci byli rovněž schopni objasňovat pravdu o Falun Dafa z právního hlediska během soudních jednání.

Dostávala jsem často dopisy od rodiny a spolupraktikujících, ve kterých mě všichni povzbuzovali v tomto složitém prostředí. To mi pomohlo udržet si spravedlivé myšlenky u soudu a chovat se jako praktikující.

Jedna z vězeňkyň v cele mi řekla: „Zanedlouho začne tvé slyšení.“ Odvětila jsem: „Oni nebudou vyslýchat mě, ale já budu objasňovat pravdu jim.“

V to ráno, když jsem měla jít na výslech, cvičila jsem jako obvykle a recitovala verše. Pochopila jsem, že bych měla přistupovat k výslechu jako božská bytost. Když jsme s manželem vstoupili do soudní síně, zakřičeli jsme: „Falun Dafa je dobrý! Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!“

Řekla jsem: „Vy všichni jste předurčeni, abyste tu dnes byli. Prosím, pamatujte si, že Falun Dafa je dobrý a že svět potřebuje Pravdivost, Soucit a Snášenlivost!“ Soudce mě nezastavil, ale nařídil vyhovět požadavkům našich právníků, aby nám sundali pouta.

Pak se mě zeptal, proč praktikuji Falun Dafa. Řekla jsem: „Principy Falun Dafa pozvedávají charakter. Naučila jsem se, jak být skutečně dobrou osobou a dobří lidé prospívají společnosti.“

Náš právník poukázal na porušení zákona policií a úspěšně nás obhajoval. Já jsem popsala své utrpení v zadržovacím centru. Moje rodina si všimla, že dva z přítomných v síni byli pohnutí k slzám.

Když jsem dostala opět možnost promluvit, řekla jsem: „Je mi líto čínských lidí, protože toto kruté pronásledování je stále utajované. Kvůli našim snahám objasnit pravdu a zachránit lidi byl můj manžel mučen, podroben vymývání mozku a nedostatku spánku. Jeho pronásledovatelé se ho snažili přimět, aby se vzdal své víry.“

Rovněž jsem je varovala, aby se nepodíleli na pronásledování. Soudci jsem následně předala dopis, který popisoval výčet celého rozsahu násilí, kterému jsme byli podrobeni.

Při odchodu ze soudní síně jsem ukázala na místo obžalovaných a řekla jsem: „Jednoho dne tu bude sedět Ťiang Ce-min. Přestaňte být jeho pomocníky. Naopak, měli byste ho žalovat. Vystupte z Komunistické strany Číny!“

Pak jsem se obrátila na policisty a řekla jim: „Komunistická strana Číny zničila svědomí čínských lidí a naši starodávnou kulturu. Lidé se neodvažují mluvit pravdu. Pouze praktikující Falun Dafa mají dostatek odvahy být pravdiví. Nemyslete si, že se vás to netýká. Máte rodiny a musíte myslet na svou budoucnost.“

Jak jsem si četla záznam z jednání, všimla jsem si, že zapisovatelka nezaznamenala naše vyjádření. Proto jsem to upravila a na závěr doplnila: „Falun Dafa je dobrý! Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!“

Jeden z přítomných policistů mi řekl: „Jsi velmi odvážná!“ Další poznamenal, že jsem byla „nesobecká a nebojácná“.

Když měl soud vynést rozsudek, vzpomněla jsem si na slova právníka, že můžu dostat čtyři roky. Ihned jsem poprosila Mistra, aby mě posílil, a odstranila jsem všechny negativní myšlenky. V duchu jsem se zeptala: „Důvěřuji Mistrovi a Fa?“ Snažila jsem se uklidnit a začala vysílat spravedlivé myšlenky. Když jsme dorazili k soudu, mým jediným přáním bylo zachránit vnímající bytosti.

Když jsem vstoupila do soudní síně, znovu jsem zakřičela: „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré! Falun Dafa je dobrý! Tisíce praktikujících Falun Dafa podali žalobu na Ťiang Ce-mina. V některých zemích je proti němu zahájeno soudní stíhání za genocidu, zločiny proti lidskosti a mučení. A vy místo trestání sexuálních zločinů, gamblingu a zneužívání drog trestáte nás, dobré lidi.“

Zatímco jsem mluvila s policií, manžel nadále objasňoval pravdu. Soudce řekl: „Vyhlaste rozsudek.“ Soud odmítl přijmout obvinění žalobce a mě odsoudili na jeden rok do vězení. O několik měsíců jsem byla propuštěna ze zadržovacího centra.

Potvrzování Dafa a zachraňování lidí

V průběhu druhého dne v zadržovacím centru jsem začala mít příznaky vysokého tlaku. Odmítla jsem brát léky a namísto toho jsem požádala o okamžité propuštění z vězení.

Lékaři se zmínili, že pacienti s vysokým krevním tlakem mohou dostat infarkt, a dokonce zemřít. Ale já jsem nebyla nemocná. Pevně jsem věřila v sílu Dafa. Spoluvězeňkyně a policisté byli překvapeni z mého pozitivního postoje a zdraví i přes těžké podmínky. Dokonce i ty mladší často navštěvovaly lékaře. Jednou mi jedna spoluvězeňkyně s obdivem řekla, že jsem úžasná, protože její manžel měl vysoký tlak a bral léky každý den, ale i tak se mu nevedlo dobře. Jeho stav podle ní ostře kontrastoval s tím mým.

Pak se zmínila o své matce, která byla kvůli vysokému tlaku hospitalizována. Řekla: „Věřím, že Falun Dafa je dobrý, právě kvůli tvému zdraví a tomu, jak jsi laskavá k ostatním. Pacienti s vysokým tlakem ani zdaleka nevypadají jako ty.“ Opakovaně mi řekla, že začne praktikovat ihned po propuštění.

Jedna starší vězeňkyně podala žalobu na Ťiang Ce-mina. Řekla mi: „Jsi velmi silná. Ostatní zadržené jsou na smrt vyděšené, ale ty dokonce praktikuješ.“

I nadále jsem pokračovala v objasňování pravdy nejen svými činy, ale i tváří v tvář. Ze začátku spoluvězeňkyně přechovávaly ke mně negativní postoj, protože byly pomýlené očerňující propagandou Komunistické strany Číny. Ale já k nim byla stále laskavá. Zadržované mají samozřejmě své problémy a já si s nimi ráda povídala a přitom jim objasňovala pravdu. Všichni věděli, že jsem dobrý člověk.

To pomohlo více než stovce uvězněných lidí vystoupit z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací a více než dvanáct lidí podalo žalobu na Ťiang Ce-mina.

Nejvíce mi bylo líto policistů, státních zástupců a soudců, kteří nechápali, jakého zločinu se dopouštějí pronásledováním nevinných lidí.

Ilegální zatýkání nás praktikujících má hluboký dopad i na naše rodinné příslušníky. Mnozí posílají dopisy na policejní stanice, soudcům a prokurátorům, kde popisují příběhy, jak pronásledování ubližuje jejich rodině. Proslýchalo se, že mnozí z nich byli pohnuti k slzám po jejich přečtení.

Místní praktikující rovněž odeslali mnoho dopisů žádajících policii, státní zástupce a soudce, aby se pro své dobro nezaplétali do pronásledování. Naši právníci vypracovali právní dokument, ve kterém žádali policii a soud o naše propuštění. Navíc místní praktikující vytrvale vysílali spravedlivé myšlenky. S Mistrovou pomocí a dobrou spoluprací všech zapojených bylo naše pronásledování rozloženo.

V den propuštění jsem po vykročení ze zadržovacího centra zakřičela: „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré! Falun Dafa je dobrý!“

Později mi jedna praktikující, jejíž třetí oko je otevřené, popsala následující příběh: „Když se brána zadržovacího centra otevřela, mnoho božských bytostí tě přišlo přivítat. Bylo to velmi dojemné.“ Dodala, že je dojatá vždy, když si na to vzpomene.

Jakkoliv tvrdě mě staré síly pronásledovaly, moje víra v Dafa nikdy neoslabila. Jsem hrdá na to, že jsem praktikující. Ačkoliv jsem se často ocitla v těžkých situacích, dokázala jsem si udržet spravedlivé myšlenky. Mistr nám pomůže a naše okolí se změní.

S Mistrovou ochranou jsem byla propuštěna dřív. Můj případ dodal odvahu i přítomným právníkům, kteří již ztratili veškerou naději poté, co viděli, jak často Komunistická strany Číny během pronásledování porušuje zákony. Jeden z nich řekl: „Pořád mluvíme o tvém případu s obdivem.“

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/9/395505.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/12/180690.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.