Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019: Hľadanie v sebe a odstraňovanie pripútaností

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa ze Slovenska

Vážený Učiteľ, vážení praktizujúci,

v tejto skúsenosti rozoberiem najväčšie pripútanosti, ktoré sa mi podarilo nájsť za rok 2019 a pracovať na ich postupnom odstraňovaní. Ide predovšetkým o pripútanosti hnevu, súťaživosti a predvádzanie sa – kultivácia reči.

V prvej polovici tohto roka som objavila opäť u seba pripútanosť hnevu. Priala som si, aby sa mi hnev podarilo odkultivovať, keďže sa jedná o démonickú a takisto nebezpečnú pripútanosť. Vedela som, že mám s touto pripútanosťou problém a postupne som dostávala skúšky na jej odstraňovanie. Bola som si vedomá, že praktizujúci by sa nemali hnevať a pracovať postupne na zmene. Všimla som si, že sila tejto nedobrej pripútanosti u praktizujúceho je oveľa väčšia než u svetského človeka a taktiež ničivejšia, keďže praktizujúci nesú energiu.

„Keď sa ako praktizujúci nahneváte na svetského človeka, ste už taký istý ako svetský človek. Ak sa nahneváte, vytláčate ju preč, okrem toho, že ju nevtláčate naspäť. Nevtlačili ste ju naspäť, pretože v prvom rade ste to vy, kto stratil. Ak sa budete správať ako on, vytlačíte ju späť.“ (Prednáška v Sydney, 1996)

V lete som bola vystavená väčšej skúške ohľadom pripútanosti hnevu. Bola som veľmi nahnevaná na jednu svetskú osobu, kvôli svojim sebeckým záujmom a emóciám. Cestovala som v aute domov, kde môj hnev vyvrcholil.

Podvedome sa ozývala moja budhovská povaha, ktorá mi v duchu vravela: „Si praktizujúca, musíš sa ovládať a ísť podľa vyššieho štandardu.“ Avšak, démonická povaha bola v tej chvíli veľmi silná a šla som práve napísať nepeknú správu o osobe, na ktorú som bola nahnevaná inej osobe.

Zároveň to bola nedodržaná kultivácia reči. Sama sebe som sa čudovala, čo to idem písať. Pred odoslaním sa znovu ozval vnútorný hlas: „Nepíš to! Si praktizujúca!“ Démonická povaha však oponovala: „Pošlem to, čo sa mi môže stať?“ V tej chvíli som šla naozaj odoslať správu.

Správu som ale neodoslala, pretože mi náhle vyletel mobil z ruky a s ním aj všetky veci zozadu. Naše auto náhle narazilo do iného auta spredu. Našťastie som mala záchranný pas a sedela vzadu, ale bolo to desivé. Prvé, čo ma napadlo bolo: „Stalo sa to kvôli môjmu hnevu! Som praktizujúca.“ A síce sa z auta dymilo, keďže predok bol úplne rozbitý, nikomu sa nič nestalo. Mala som len zopár modrín zo záchranného pásu. Plne som vedela, že to nebola náhoda. Hnevlivá správa odoslaná nebola, bol to hlboký náznak.

Zároveň ďakujem nášmu Učiteľovi za to, že sa nikomu nič nestalo. Objasnila som s pohľadnicou po tejto nehode pravdu, ľudia mi poďakovali. Nikdy predtým som nič podobné nezažila. Odvtedy som si dávala pozor a hneď keď sa objavil hnev, odmietala som ho. Cítim, že pripútanosť hnevu ustúpila.

Majster hovorí:

„Čo je ‚srdce veľkej znášanlivosti‘? Ako praktizujúci, prvá vec, ktorú by ste mali byť schopný robiť, je neodpovedať úderom na úder alebo urážkou na urážku – musíte byť znášanlivý. Ako vás inak možno označiť za praktizujúceho? Niekto hovorí: ‚Je naozaj ťažké byť znášanlivým. Ja mám výbušnú povahu.‘ Ak máte výbušnú povahu, mali by ste ju zmeniť, keďže praktizujúci musí byť znášanlivý.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia, Ľudia s výbornými vrodenými vlastnosťami)

„Budete prinútení pocítiť hnev, keď tam sedíte, taký hnev, že to nebudete schopní vydržať, a potom si uvedomíte: ‚Aha, ja som kultivujúci. Nemal by som sa takto hnevať.‘ Je to na odstránenie vašej pripútanosti. V každom prípade, ak chcete, aby všetko bolo príjemné, nebudete mať žiaden spôsob ako sa zlepšiť, takže nemôžem dovoliť, aby sa to stalo.

Iba uprostred konfliktov sa dajú odstrániť ľudské pripútanosti a iba uprostred konfliktov môže človek spoznať, v čom sa mýlil. Vždy keď sa dostanete do konfliktu s druhými, zaručujem, že je to preto, že sa vynorila vaša pripútanosť a je dosť zrejmá. Ak sa nechopíte tej príležitosti a ostanete neústupní a budete obhajovať svoje body, priebeh toho, ako sa tvrdohlavo hádate, nie je nič iné ako predvádzanie tej pripútanosti. Ak dokážete pátrať hlbšie, aby ste uvideli, čo je za tým, nájdete koreň tej pripútanosti.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA, Los Angeles, 21. – 22. 2. 1999)

Ďalšia pripútanosť súvisí so súťaživosťou. Vďaka skúsenosti jedného praktizujúceho som si uvedomila, že súťaživosť sa prejavuje aj v tom, že chceme niekomu v niečom radiť a poučovať ho.

Stalo sa mi to s jednou priateľkou. Chcela som jej pomôcť a poradiť. Najskôr poďakovala. V tom bode som mala prestať. Avšak vidina sebeckosti ma nútila jej písať ešte viac. Šlo už teda o potvrdzovanie môjho ega, súťaživosť, túžbu presvedčiť druhého, že ja mám pravdu a on to má nasledovať. Samozrejme, reakcia bola protichodná a čím viac som sa pokúšala presviedčať o svojej pravde, tým väčší odpor tam bol. Napokon som si uvedomila, že s tým musím prestať, lebo sa nesprávam ako praktizujúca a musím odstrániť súťaživosť, keďže tu nešlo už o pomoc, ale o moju sebeckosť. Ako som s tým prestala, situácia sa zharmonizovala. Sebeckosť sa skrýva aj vo veľmi nevinne vyzerajúcej túžbe pomôcť, poradiť, a tým si nevedome potvrdiť svoje sebecké ego.

„V priebehu kultivácie sa musíme ako praktizujúci vzdať mnohých pripútaností, ako napríklad predvádzanie sa, závisť, súťaživosť a prílišné nadšenie. Množstvo rôznych pripútaností musí byť odstránených, pretože tá strata, o ktorej hovoríme my, je strata v širokom zmysle. V priebehu celej kultivácie by sme mali stratiť všetky pripútanosti a rôzne túžby svetských ľudí.“ (Čuan Falun, Štvrtá lekcia, Strata a zisk)

Posledná pripútanosť je predvádzanie sa, týkajúce sa kultivácie reči. Na toto som dostala viac upozornení. Raz som klebetila o druhých ľuďoch a následne dostala infekciu do úst. Došlo to až do bodu, že rozprávanie bolo pre mňa veľmi bolestivé, čiže som už nemohla vôbec rozprávať. Ihneď som si uvedomila, že to bolo kvôli hovoreniu o negatívnych veciach a kvôli ohováraniu iných. Následne sa to zlepšilo po mojom uvedomení sa.

Ďalšie dva razy, keď som sa rozprávala so svetskou osobou a znova som klebetila a hovorila negatívne veci o iných, ma hneď nato rozbolelo hrdlo a dostala som chorobovú karmu. Odkedy sa kultivujem chorá už nebývam, no ak sa to stane, má to väčšinou túto príčinu.

Mám pochopenie, že je veľmi dôležité si dávať pozor na svoju reč, či už so svetskými ľuďmi alebo s praktizujúcimi. Pokiaľ možno, radšej niektoré témy nerozvádzať, aj keď sme skúšaní rôznymi otázkami od druhých, keďže to všetko vytvára silnú karmu u praktizujúcich.

„Kultivácia rozprávania, ktorú učíme my, sa vzťahuje na to, čo zahŕňa slávu a osobný zisk, ktorého sa nemožno vzdať medzi svetskými ľuďmi, na to, čo nemá nič spoločné so skutočnou prácou praktizujúcich v spoločnosti, nezmyselné klebetenie medzi praktizujúcimi v tej istej škole praktizovania, pripútanosti, ktoré spôsobujú, že sa človek predvádza, chýry alebo šírenie fám, alebo diskusie o niektorých spoločenských otázkach, pri ktorých je človek vzrušený. Ja sa držím toho, že toto sú všetko pripútanosti svetských ľudí. Myslím si, že v týchto oblastiach musíme dbať na to, čo povieme – to je kultivácia rozprávania, o ktorej hovoríme. Mnísi v minulosti brali tieto veci veľmi vážne, pretože len čo človek začne myslieť, vytvorí karmu.“ (Čuan Falun, Ôsma lekcia, Kultivácia rozprávania)

Mám pochopenie, že hľadanie pripútaností v sebe je veľmi dôležité a prvoradé. Ako náhle sa pripútanosti odstránia a veci sa zharmonizujú, vytvorí sa u praktizujúceho ešte silnejšie pole aj na objasňovanie pravdy.

Ďakujem za túto príležitosť pre napísanie skúsenosti.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.