Čínská Fa konference: Osvícení se k hlubšímu pochopení učení Falun Dafa (4. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111191-Cinska-Fa-konference-Osviceni-se-k-hlubsimu-pochopeni-uceni-Falun-Dafa-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111192-Cinska-Fa-konference-Osviceni-se-k-hlubsimu-pochopeni-uceni-Falun-Dafa-2-cast.html
3. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111209-Cinska-Fa-konference-Osviceni-se-k-hlubsimu-pochopeni-uceni-Falun-Dafa-3-cast.html

Zaměřování myšlenek na záchranu lidí uprostřed pronásledování

Pronásledování bylo právě na vrcholu, když mě přijali do stávajícího zaměstnání. Na oddělení jsem řekla, že praktikuji Falun Dafa. Protože mě potřebovali, snažili se přehlédnout tento fakt a přijali mě. Řekla jsem si, že můj obraz a chování jsou nejlepší cestou, jak potvrdit Fa. Nikdy jsem se necítila jako oběť pronásledování. Vždy jsem se usmívala a měla otevřenou a širokou mysl. Nehleděla jsem na osobní zisk či pověst. Vedoucí i kolegové tak nešetřili chválou.

Jelikož jsem podala žalobu na Ťiang Ce-mina, místní policie přišla za mnou do práce. Vedoucí mě chtěl potrestat. Cítila jsem, jak mě ovládá strach. Věděla jsem, že tento strach je připoutáním. Ale co jej spustilo? Uvědomila jsem si, že se bojím zatčení, že budou obtěžovat mou rodinu, že mě propustí z práce, že se na mě budou kolegové zvláštně dívat. Byla tam ještě jiná připoutání, jako touha po pohodlí a předvádění se. A za nimi se ukázala ještě další, jako sobectví a ego.

Mistr řekl:

„Základem předtím bylo sloužení sobě, přičemž všechno, co vytvořil Dafa, není připoutané k vlastnímu já.“ (Vyučování Fa na konferenci Dafa v Atlantě, otázky a odpovědi, 29. 11. 2003)

Mistr chce, abychom se stali bytostmi nového vesmíru, někým, kdo žije úplně pro jiné. Musím se tohoto ega vzdát. Když jsem pochopila tento Fa, moje myšlenky se náhle staly jasné, a mohla jsem vysílat spravedlivé myšlenky, abych toto sobectví odstranila. Zapomněla jsem na ochraňování sebe sama. Místo toho jsem pocítila velký soucit k vnímajícím bytostem a mým přáním bylo zachránit je.

Přála jsem si zachránit vedoucího, proto jsem mu napsala dopis, ve kterém stálo, jak dobrý je Falun Dafa a také fakta o pronásledování. Také jsem poukázala na to, že lidé si musejí vybrat mezi dobrem a zlem. Dopis jsem zakončila slovy: „Pokud oddělení stále trvá na tom, že mě potrestá, mohu odejít sama, ale ne proto, že bych chtěla, ale proto, že nechci, aby udělali něco tak špatného. Váš souhlas s trestem by mohl být v budoucnu použitý jako důkaz, že jste pomáhali pronásledovat nevinné lidi.“ Vedoucí se nakonec rozhodl, že mě nepotrestá. Později jsem se dozvěděla, že město chtělo použít můj případ, aby dostalo ocenění z vyšších míst. Naštěstí moje firma se za mě postavila. Velmi dobře jsem věděla, že to byl Mistr, kdo mě ochránil.

Později ke mně přišel úředník z Úřadu 610 a chtěl, abychom vedli rozhovor „za zavřenými dveřmi“. Dozvěděla jsem se, že je to ve skutečnosti setkání na vymývání mozku. Tentokrát jsem skutečně necítila strach. Nejprve se mě snažili zlákat trikem: „Podívejme se, kdo je schopnější. Pokud dokážete přesvědčit úředníka z Úřadu 610, jste opravdu působivá.“ Když jsem to slyšela, pomyslela jsem si: „Je to proto, že mám připoutání soutěživosti?“ Vzpomněla jsem si na slova z Mistrova Fa:

„Jsem člověk, který nerad odporuje druhým, vlastně mi to nestálo za to se jím zabývat.“ (Zhuan Falun, Přednáška pátá, Zasvěcení podoby Buddhy)

Přemýšlela jsem nad tím, co se stalo. Kde se mám v kultivaci zlepšit? Mistr mi dal náznak, abych opustila ego a dívala se za život a smrt.

Mistr řekl:

„Božské bytosti procházejí cyklickým procesem také, není to tak, že nikdy nezahynou. Ale ony vědí, kdy mají zemřít, a vědí, kdy se mají narodit. Jen si s sebou nepřinesou své vzpomínky z minula.“ (Učení Fa na konferenci Fa v New Yorku, 17. 5. 2019)

Pochopila jsem, že všechny životy procházejí reinkarnací, takže není důvod, proč být šťastný, když se někdo narodí a není důvod, proč truchlit, když někdo zemře. Skutečné štěstí pochází ze získání Zákona a následování spravedlivé cesty.

Když jsem dokázala opustit připoutání k životu a smrti, všechno se změnilo.

Mistr řekl:

„Ale jako kultivující si přejete svou kultivací vyvinout nesobecké myšlení ve prospěch druhých a ve prospěch většího dobra, a změnit svou samotnou bytost tak, že splynete se spravedlivým Fa a dosáhnete opravdového a ctnostného osvícení.“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., ve Spojených státech, otázky a odpovědi, 21. 6. 2018)

Cítila jsem, že jako praktikující Falun Dafa se musím chovat otevřeně a čestně. Musím zachránit lidi, kteří jsou do celé záležitosti zapojeni. Místní praktikující mi také pomáhali vysíláním spravedlivých myšlenek.

Mistr mi pomohl rozplést uzel, který bránil vedoucímu v záchraně. Nebyl schopen rozlišit mezi láskou k Číně a loajalitou ke komunistické straně. V předešlých dopisech jsem mu nenapsala o pronásledování do hloubky, protože jsem nechtěla, aby si vytvořil jakékoli negativní pocity. Ale záchrana bytosti znamená, že se problém vyřeší od kořene, proto jsem se rozhodla, že musím situaci skutečně vysvětlit. Napsala jsem mu tedy velmi dlouhý dopis, ve kterém jsem mu dopodrobna objasnila fakta. Také jsem mu dala DVD se softwarem k nabourání internetové blokády, včetně několika videí objasňujících pravdu. Navíc jsem napsala dopis i vedoucímu bezpečnosti ve firmě. Věc s Úřadem 610 už od té doby nikdo nepředložil. Věděla jsem, že Mistr rozložil všechny negativní elementy za tím.

Postoj vedoucího se také změnil. Byl pohnut tím, že jako žena dokážu vydržet tak velký tlak a nevzdat se víry. Dělala jsem svou práci dobře, chovala se čestně a se vším se snažila správně vypořádat.

Jednou mi řekl: „Blíží se 70. výročí komunistické strany. Policie tě pozvala na pohovor.“ Řekla jsem mu, že jsem velmi zaneprázdněna a že by bylo dobré, kdyby to pozvání za mě odmítl. Pokud budou opravdu na tom trvat, promluvím si s nimi. V srdci jsem Mistrovi řekla: „Nebojím se setkání s policií. Pokud je to někdo, s kým mám předurčený vztah, ať přijde. Pokud ne, pak se s ním nepotkám.“ Nakonec mě vedoucí omluvil.

Myslela jsem si, že pokud policie o mně ví, musíme mít předurčený vztah, proto jsem jim napsala pravdu objasňující dopis.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111211-Cinska-Fa-konference-Osviceni-se-k-hlubsimu-pochopeni-uceni-Falun-Dafa-5-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.