Požehnání za odolávání chtíči a touze

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Chtíč a touha mohou člověka snadno zmást a poškodit jeho fyzické zdraví. Mohou také zničit pověst člověka a vymazat jeho štěstí. Od pradávna se předávaly příběhy známých úředníků a učenců, kteří vykonávali sebeovládání, aby odolávali nemorálnímu chování a zkorumpování.

Ťin Mi Ti ze západní dynastie Chan se choval správně před služkami z paláce, které mu císař daroval za odměnu. Čchu Jüan z období Liou Sung během jižní dynastie byl silný a pohledný. Princezna Šan Jin zařídila, aby spal v její komnatě po dobu deseti dnů. Od soumraku do úsvitu se choval s úctou a čestně, bez ohledu na to, jak s ním princezna flirtovala.

Čestný charakter těchto známých úředníků je dobrým příkladem pro další generace. Je známo mnoho takových příběhů ze starověku. Níže jsou uvedeny dva z nich.

Nezneužití druhých

Během období Süan-che severní dynastie Sung žil slavný lékař jménem Che Čcheng. Muž jménem Sun Š'-žen byl dlouhodobě nemocný. Když Sun Š'-žen uslyšel o výjimečných dovednostech Che Čchenga, požádal ho, aby ho léčil.

Sun Š'-ženova manželka byla mladá a velmi hezká. Potají řekla Che Čchengovi: „Můj manžel je už dlouho nemocný. Prodali jsme všechny naše cennosti, abychom zaplatili za jeho léčbu, ale není na tom o nic lépe. Jsme velmi vděční za to, jak jste se k němu zachoval. Protože nemáme peníze, abychom vám zaplatili, jsem ochotna se vám nabídnout jako gesto naší vděčnosti.“

Che Čcheng odpověděl: „Madam, neměla byste něco takového říkat. Vaše rodina je v zoufalé finanční situaci a já jsem lékař. Léčím lidi, abych zachránil jejich životy. Jak mohu zneužít vaší situace? Budu se snažit vyléčit vašeho manžela, a to zdarma. Respektujte se a nedělejte nic, co by vám ublížilo.“ Sun Š'-ženova manželka se zastyděla za to, co řekla, a Che Čchengovi byla vděčná za jeho laskavost.

Tu noc měl Che Čcheng sen, ve kterém byl převezen do impozantní vládní budovy s prostornou halou. Úředník mu řekl: „V lékařské praxi jsi dodržoval vysoké morální standardy. Zejména jsi nezneužil lidi v jejich obtížných situacích a neporušil jsi ani ctnost ženy. Tvé dobré chování zapůsobilo na Bohy. Mám nařízení jadeitového císaře, abych ti nabídl oficiální postavení a odměnu 50 000 mincí.“

Když se Che Čcheng probudil, pomyslel si, že to byl jen sen. Jak by mu mohlo být jakožto venkovskému lékaři nabídnuto oficiální postavení? Sen tedy nebral vážně.

O půl roku později onemocněl korunní princ a žádný z lékařů v paláci mu nedokázal pomoci. Všude byla zveřejňována oznámení hledající dovedné lékaře. Che Čcheng odpověděl na oznámení a byl předvolán do královského paláce. Předepsal pouze dvě dávky bylinného léčiva a korunní princ se zcela zotavil. Císař byl velmi potěšen a nabídl Che Čchengovi oficiální postavení a odměnu 50 000 mincí. Che Čcheng si vzpomněl na svůj sen a byl ohromen tím, že se scéna z jeho snu stala skutečností.

Zachování si vznešeného charakteru

Liou Li-šun pocházel z kraje Čchi v dynastii Ming. Když byl mladý, byl zaměstnán místním bohatým mužem jako učitel. Jako gesto úcty mu bohatý muž najal krásnou mladou služebnou, aby se starala o jeho domácnost. Služebná všude následovala Liou Li-šuna a starala se o všechny jeho potřeby. V noci spala v Liou Li-šunově ložnici.

Uplynuly tři roky a Liou Li-šun se chystal opustit rodné město, aby složil státní zkoušku. Bohatý muž navrhl, aby si Liou Li-šun vzal, coby projev jeho vděčnosti, mladou služebnou s sebou jako svou konkubínu.

Liou Li-šun odpověděl: „Jsem velmi vděčný za vaši laskavost, že jste najal tak laskavou a inteligentní mladou ženu, která se o mě starala po tři roky. Přestože jsme byli spolu ve dne i v noci, nikdy jsem se jí nedotkl. Jsem učenec a čtu klasiku. Jak bych mohl porušit etické chování tím, že si vezmu konkubínu dříve, než se ožením?“ Liou Li-šun navrhl, aby jeho zaměstnavatel vybral pro onu mladou služebnou jiného milého muže za manžela.

Bohatý muž pochyboval, že mu Liou Li-šun říká pravdu. Pomyslel si: „Liou Li-šun s ní strávil tři roky. Lidé mají city – jak by mohl být Liou Li-šun úplně nevinný?“

Bohatý muž požádal svou manželku, aby pohovořila s mladou služebnou. Služebná jí řekla: „Liou Li-šun je velmi skromný a slušný. Nikdy neřekl nic, co by mě poškádlilo nebo naznačovalo flirtování, a neudělal nic nevhodného. I když jsem mu někdy byla opravdu blízko, nevykazoval žádné nevhodné chování a nikdy se mě nedotkl.“

Bohatý muž poté obdivoval Liou Li-šuna jako pravého gentlemana, který byl nejen znalý, ale také muž integrity. Tři roky udržoval svou nevinu v přítomnosti mladé dámy. Mnoho lidí by toto nedokázalo.

Liou Li-šun absolvoval císařskou zkoušku v sedmém roce vlády císaře S'-cunga v dynastii Ming a získal první místo. Později dosáhl skvělých věcí a stal se uznávaným konfuciánským učencem. Lidé, kteří znali jeho příběh, připisovali jeho úspěch nebeským požehnáním díky jeho vynikající povaze.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/11/391320.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/7/181002.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.