Čínská Fa konference: Vzdávání se sentimentality a zrání (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111197-Cinska-Fa-konference-Vzdavani-se-sentimentality-a-zrani-1-cast.html

Těžké rozhodnutí

Cítila jsem, že pokud se chci nadále kultivovat, musím opustit domov. „Ale co bude s mým synem? Jsou mu teprve tři roky. Pronásledování je tak kruté, kdy se budu moci vrátit? A co se stane s mým manželem? A co moje práce? Co budeme dělat?“ To byly otázky, nad kterými jsem nejednou hluboce přemýšlela. Nakonec jsem se rozhodla napsat manželovi dopis na rozloučenou a zařídit péči synovi. Manželovi a tchyni jsem řekla, že jedinou možností, jak se vyhnout pronásledování, je odejít z domu. Moje zadržení by nikomu neprospělo. A tak jsem proti své vůli udělala jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě. Tři dny poté policie předala manželovi dopis o mém odsouzení na tři roky nucených prací.

Po odchodu z domu jsem měla možnost podívat se na mou kultivační cestu s odstupem. Proč jsem zažívala tolik zasahování? Praktikující, jejichž sdílení jsem četla na Ming-chuej, měli silné spravedlivé myšlenky. Kde byly moje spravedlivé myšlenky? Jelikož jsem se nekultivovala dobře, stala jsem se břemenem mé rodině. Bylo mi velmi líto, že jsem narušila jejich klidné životy. Dafa je dobrý a Mistr je dobrý. Byla jsem odhodlána dobře se kultivovat.

V tu noc jsem ve snu viděla Mistra. Byla jsem malá holčička a Mistr mě nesl v náručí. Když jsem vzhlédla vzhůru na Mistra, všimla jsem si drobných vrásek v koutcích jeho očí. Věděla jsem, že se o mě bojí. Po probuzení jsem si uvědomila, že Mistr se o mě staral a ochraňoval mě po celou dobu. Mé rozhodnutí opustit domov bylo správné.

Mistr řekl:

„Vím o všem utrpení mých učedníků. Je pravda, že já si vás cením více, než si vy ceníte sebe samých!“ (Základy pro další pokrok II, Odstraňte svá poslední připoutání, 12. 8. 2000)

Zůstala jsem u praktikující, která procházela chorobovou karmou. Studovaly jsme spolu Fa a cvičily. Po čtrnácti dnech jsem měla sen. Zdálo se mi, jak nesu pytel rýže. Pokud bych šla po kraji cesty, mohla bych zachránit pouze jednu osobu, ale pokud bych šla po hlavní silnici, zachránila bych mnohem více lidí. Uvědomila jsem si, že Mistr má pro mě jiné uspořádání. A tak jsem odešla k jinému praktikujícímu. Když jsem k němu přicházela, uviděla jsem od něj vycházet tři policisty, ale vůbec jsem se nebála. Sklonila jsem se a předstírala, že si zavazuji tkaničky. Nepoznali mě a odešli.

Nová cesta

Navzdory drobným potížím jsem se úspěšně dostala k jeho domu. Byl velmi zaneprázdněný výrobou materiálů pro tamní praktikující. Navíc měl podnik, o který se musel starat. Pomáhala jsem mu s výrobou letáčků. Policie totiž zničila středisko, které produkovalo velké množství materiálů, a tak jsme měli co dělat, abychom ztrátu dohnali. Tento praktikující pracoval velmi těžce a měl velmi málo času na studium Fa. Ale jelikož jsem neměla odvahu a sebejistotu, nikdy jsem se ho nezeptala, jestli potřebuje pomoc.

Jednou musel odejít. Chtěla jsem vyrobit nějaké materiály, ale nevěděla jsem, jak používat počítač. Pohla jsem myší a počítač se najednou zapnul, něco jsem zmáčkla a obrazovka opět ztmavla. Bála jsem se, ale zůstala jsem klidná.

Chvíli mi trvalo naučit se ovládat myš. Snažila jsem se vytisknout jednu stranu, ale místo toho jsem vytiskla dvě. Nebylo to až tak komplikované. Mistr mi pomohl stát se chytřejší. Každý můj krok byl správný. Naučila jsem se, co jsem potřebovala. Zůstala jsem vzhůru až do tří do rána.

Když se ten praktikující vrátil, s radostí jsem mu řekla, že jsem se s Mistrovou pomocí naučila vyrábět všechny materiály. Nemohl uvěřit a nazval to zázrakem. Když později musel opět odejít, dovolil mi převzít jeho povinnosti.

Prohloubení kultivace díky recitování Fa

Díky Mistrovým náznakům jsem se začala učit Fa zpaměti. Šestkrát jsem recitovala jeden krátký odstavec. Dohromady jsem strávila tři hodiny recitováním Fa. Během tohoto procesu jsem se osvítila k mnohým principům Fa. Plakala jsem, když jsem podruhé recitovala tento odstavec:

„Myslím, že období mého předávání Zákona se prakticky chýlí ke konci, a proto chci pro každého zanechat opravdové věci, a takto budete mít Zákon, aby vedl vaši kultivaci v budoucnosti.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá)

Cítila jsem Mistrovu nekonečnou soucitnou laskavost. Fa je tak hluboký a já jsem předtím chápala pouze jeho povrch.

Každý den jsem četla články na Ming-chuej a různé jiné materiály na objasňování pravdy. Procházela jsem přes velké fyzické a psychické změny. Byla jsem skutečnou praktikující, a tak bylo mou povinností a misí pomoci Mistrovi napravit Fa. Všechny bytosti existují pro Fa.

Na Ming-chuej jsem našla mnoho různých materiálů, ze kterých jsem musela vybrat ty správné pro místní lidi. Uspořádala jsem je, abych snadno mohla vybrat ty, které budu potřebovat. Také jsem rozeslala dopisy různým lidem podle jejich profese.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111201-Cinska-Fa-konference-Vzdavani-se-sentimentality-a-zrani-3-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.