Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019: Poohliadnutie sa na ceste kultivácie (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa ze Slovenska

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111190-Cesko-slovenska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-Poohliadnutie-sa-na-ceste-kultivacie-1-cast.html

Na ďalší deň som dostal e-mail z NTD TV, že ma práve prijali. Od zajtra môžem začať pracovať. Neabsolvoval som ani žiaden pohovor. Bolo to neuveriteľné. Cítil som radosť a zároveň veľkú zodpovednosť. Bolo to ako sen a radšej som nad tým príliš nerozmýšľal. Vzal som to ako prirodzený priebeh. Bol som odhodlaný činiť sa čo najlepšie v kultivácii a nesklamať dôveru do mňa vloženú. Rýchlo som pochopil, že opäť nadišiel čas, aby som si usilovne zvýšil štandard. V robote som dostal prístup k dokumentu, tzv. kultivačnej tabuľke, kde si každý z tímu značil každý deň čo odcvičil a koľko študoval. Hnaný túžbou dobre sa ukázať, som sa pravidelne dokázal v noci prekonať a čo najviac odcvičiť, aby som pred ostatnými nestratil tvár. Napriek tomu, že som bol čiastočne poháňaný pripútanosťou, som veľmi jasne cítil zvyšovanie mojej úrovne. V hlave som mal milión dôvodov a výhovoriek prečo necvičiť: som unavený, musím spať, je už neskoro, zajtra ráno vstanem skôr a budem cvičiť. Ale keď som sa dokázal držať jednej malej slabej myšlienky zahrabanej vo všetkých tých výhovorkách a nepoddať sa im, veľmi zreteľne som cítil potláčanie ľudskej stránky a zosilňovanie stránky božskej. Neskôr sa tento dokument zrušil, ale ja si to stále zapisujem.

Nepovažujem za nutnosť mať všetko vždy vyplnené, ale kultivačná tabuľka ma motivuje, aby som sa viac snažil. Predtým než som sa pripojil k tímu som vysielal trikrát do dňa a považoval som to za dostatočné. Avšak hneď počas prvých týždňov som si uvedomil, že vysielať pravidelne štyrikrát do dňa je jednoducho nutnosť, bez ktorej túto prácu nemôžem robiť. Je to súčasť práce. Snažil som sa dokázať vysielať štyrikrát do dňa v stanovené časy, ale nevydržalo mi to dlho. Ranné vysielanie stále vynechávam a robím to počas dňa. Vysielať štyrikrát do dňa v určené časy je pre mňa výzva, v ktorej musím spraviť prielom.

V NTD TV je mojou prácou kontaktovať majiteľov videí a dostať od nich povolenie pre naše facebookové stránky, kde by mali byť videá publikované. Do videí sa vloží reklama a NTD TV tak vie zarábať peniaze. Práca sa podobá na tú v hoteli. Je to na inú tému, ale procedúra sa vo všeobecnosti až tak neodlišuje, a tak môžem používať postupy a metódy, ktoré som sa v hoteli naučil. Dokonca práca pre NTD TV sa mi zdala v mnohom ľahšia, keďže som nemusel prekonávať nočnú únavu a cez deň mi pri formulovaní e-mailu zároveň nezvonil telefón alebo sa ma nikto nič nepýtal spoza pultu. V hoteli sme museli na každý e-mail odpovedať do hodiny a to som automaticky robil aj tu. Postupne som vylepšil niektoré veci v našom pracovnom postupe a za mesiac som mal pravidelne najlepšie výsledky. Predošlá práca v hoteli bola výbornou prípravou, vidím to ako jasné usporiadanie.

Keďže sa mi darilo, stanovil som si vysoký týždenný cieľ, ktorý ale nebolo možné dosiahnuť inak než prácou osem hodín šesť dní v týždni. Pracovať šesť dní osem hodín každý týždeň je pre mňa stále dlhodobo veľmi náročné. Práca je veľmi detailná a vyžaduje si vysokú mieru sústredenia po celý čas. Počas prvého roka som nemal voľno tri dni po sebe. Voľné dva dni som mal na Vianoce. Práca sa postupne stane monotónnou a praktizujúci musí neustále robiť prielomy, aby pokračoval. Je to ako byť každý deň osem hodín na Hong Fa a sústredene ľudí oslovovať, odpovedať na ich otázky a potom ešte všetky ich odpovede presne zapísať. Do mysle sa pod vplyvom únavy postupne vkrádajú nespravodlivé myšlienky.

Vysielanie, meditácia alebo štúdium pred prácou alebo počas práce mi veľmi pomáha, aby som nebol ovplyvnený ľudskými faktormi, ktoré do mňa zasahujú. Veľakrát ani nechcem otvárať e-mail, keďže viem, že ma tam čakajú komplikované prípady. Ak som v zlom stave, hľadám spôsob, ako sa povinnostiam vyhnúť a ako ich presúvať na neskôr. Ak pred prácou študujem, meditujem alebo vysielam, mám harmonický stav a na všetky e-maily odpovedám jeden po druhom. Je mi to jedno, aký komplikovaný je to prípad alebo aké emócie sú v e-maily. Pracujem sústredene a práca mi ide pomerne ľahko a rýchlo. Taktiež mi do mysle ľahšie prichádzajú nové nápady ako ľudí kontaktovať, dobré formulácie a správne odpovede, ktorými viem veci ľuďom vysvetliť. Samozrejme, je ťažké takýto stav udržať počas celého dňa.

Tri najvýraznejšie emócie, s ktorými sa často stretávam sú radosť, strach a hnev.

Radosť

Pri našej práci mnohí praktizujúci zažili situácie na hranici zázraku alebo aspoň veľmi príjemného prekvapenia, čo v nich vyvolalo pocity vzrušenia a eufórie. Každý z nás zažil veľmi úspešný deň, keď mu zrazu ľudia začali dávať povolenia jedno za druhým, dokonca taký mohol byť aj celý týždeň. Keď praktizujúci poslal majiteľovi pravdu objasňujúce video, majiteľova reakcia bola mimoriadne pozitívna, chválil praktizujúceho ako aj naše média, akú záslužnú činnosť robíme, že presne tento typ médií hľadal, že nás zosiela samotný Stvoriteľ atď. Určite to každého vždy poteší a potom o svojej skúsenosti rád rozpráva iným.

Spomínam si, keď sa ma jeden majiteľ pýtal, prečo podporujeme niekoho ako je americký prezident. Rád by nám dal povolenie publikovať jeho videá na našich stránkach, ale keď si prezrel naše spravodajstvo, jasne vidí, že tohto zlého človeka podporujeme. Aký na to máme dôvod? Viem, že to mnou trochu pohlo a začal som špekulovať ako to majiteľovi vysvetliť, aby som hlavne získal jeho povolenie na videá a mal úspech v práci. Potom som si však uvedomil moju nečistú motiváciu a s prázdnou mysľou som mu poslal všeobecnú odpoveď o tom ako naše médiá založili čínski emigranti, aby vytvorili protiváhu falošným správam Čínskej komunistickej strany, ako sme sa postupne rozrastali a začali robiť spravodajstvo v anglickom jazyku a že sme jedno z mála médií známe svojou politickou nestrannosťou. Túto odpoveď už máme dopredu napísanú a priložil som tiež vopred napísaný pravdu objasňujúci odstavec s odkazom na video o prenasledovaní, ktoré posielame každému. Do hodiny som dostal majiteľovu veľmi pozitívnu odpoveď, v ktorej už politiku nespomínal a povolil mi všetky jeho videá. Zalial ma pocit veľkej radosti, ako som to kultivačne dobre zvládol, keď som sa oslobodil od osobného prospechu získať povolenie a s prázdnou mysľou mu objasnil pravdu. Hneď som vyskočil zo stoličky, aby som rozpovedal tento príbeh manželke. Vbehol som do vedľajšej izby, v ktorej manželka robí, ale nebola tam. Chodil som po celom byte a hľadal ju, ale manželka odišla kvôli niečomu do mesta. Ostal som so svojim príbehom sám a zrazu, keď som ho nemal komu povedať, mi až taký zaujímavý a úžasný nepripadal. Skôr som si začal uvedomovať pocit hanby z toho, ako tu z túžby predviesť sa pobehujem po byte a aký veľký vplyv na mňa majú vonkajšie veci.

„Dovoľte mi povedať vám príbeh z budhizmu. Bol raz človek, ktorý sa stal Arhatom po veľkom úsilí v kultivácii. Išiel práve získať Pravé ovocie v kultivácii a stať sa Arhatom – ako by sa nemal radovať? Prekračoval Tri ríše! Ale táto radosť je pripútanosť, pripútanosť k radosti. Arhat by mal byť v stave ne-činnosti, so srdcom, ktorým nič nepohne. Ale on spadol a jeho kultivácia skončila bezvýsledne. Keďže sa skončila bezvýsledne, musel začať znova od začiatku, takže sa opäť kultivoval nahor. Po množstve úsilia sa opäť dostal nahor v kultivácii. Tentoraz mal strach a povedal si: ‚Nemal by som sa radovať, inak opäť neuspejem.‘ S týmto strachom opäť spadol. Strach je tiež pripútanosť.“ (Čuan Falun, Šiesta lekcia, Kultivačná pomätenosť)

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111194-Cesko-slovenska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2019-Poohliadnutie-sa-na-ceste-kultivacie-3-cast.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.