Moje pochopení emocí, žádostivosti a názorů

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Nedávno jsem poslouchala sdílení zkušeností praktikujících Falun Dafa ohledně kultivování charakteru a odstraňování připoutání k žádostivosti. Při dívání se dovnitř jsem dostala nové pochopení ohledně emocí, žádostivosti a názorů. Ráda bych o tom sdílela s ostatními.

Když jsem někdy měla myšlenky žádostivosti nebo si na něco stěžovala, nedokázala jsem si těchto myšlenek všimnout nebo je odmítnout. Vážně zasahovaly do mého studia Zákona a cvičení. Můj kultivační stav se zhoršoval. Když před pár dny jeden praktikující zmínil otázku žádostivosti, rozhodla jsem se důkladně se v této oblasti prozkoumat.

Sdílení zkušeností postupně vyčistilo mou mysl a posílilo spravedlivé myšlenky. Uvědomila jsem si, že emoce a žádostivost jsou materiální látky uvnitř Tří říší. Nedokázala jsem je odmítnout, protože jsem nechápala, že nejsou mojí součástí a také jsem neviděla vážnost následků, pokud je neodstraním.

Začala jsem zkoumat mé připoutání k emocím a žádostivosti. Najednou se přede mnou objevilo slovo „já“. Nechápala jsem, jaké propojení je mezi „já“ a žádostivostí, ale věděla jsem, že mi Mistr dává náznak, abych se podívala dovnitř. Ale stále jsem nechápala to propojení.

Pokračovala jsem ve studiu. Došlo mi, že moje připoutání k sobě bylo velmi dobře skryto za mou žádostivostí. Dokonce i když jsem se nechtěla vdát, podvědomě jsem po tom stále toužila a věřila, že mě někdo bude z celého srdce milovat. Mé rozhodnutí zůstat sama neznamenalo, že jsem opustila připoutání k sentimentu a emocím. Toto mě postupně zavedlo na scestí a já polevila v kultivaci.

Často jsem trávila volný čas na mobilním telefonu, videohrami a čtením románů. Moje večerní studium Zákona bylo jen formalitou. Nedokázala jsem vidět hlubší významy v Mistrových učeních. Někdy jsem celý svůj volný čas promarnila na mobilním telefonu. Četla jsem a sledovala filmy o lásce a různých emocích.

Na hlubších úrovních byla moje připoutání k sentimentu a emocím připoutáním k egu, které si přálo být rozmazlováno, ochraňováno a potřebné. Toto připoutání se koncentrovalo na mé pocity a pohodlí. Využívalo připoutání k emocím přes touhu po lásce. Když jsem v kultivaci polevila, připoutání mě vedla k vyhledávání uspokojení z románů a filmů o lásce. Pozornost těmto věcem zase posilovala mé připoutání k egu.

Zatímco pro běžné lidi je zcela normální toužit po lásce, zjistila jsem, že u mě tam byla ještě další příčina mé psychologické potřeby. Můj táta zemřel mladý a nebyli jsme si blízcí. Nikdy jsem nezažila otcovu ochraňující lásku. Když jsem vyrostla, moje touha po otcově péči se proměnila na touhu po mužské péči a ochraně.

Při sdílení na tato témata jsem si uvědomila, že moderní lidské myšlenky o emocích, lásce, touze a sexuálních vztazích nám byly vnuceny starými silami. Odchýlily se od správných vztahů mezi muži a ženami a v manželství. Staré síly zvětšily touhy moderních lidí a prostřednictvím filmů, televize a médií jim do mysli vložily zdegenerované názory. Jejich konečným cílem je zničit lidstvo a učedníky Dafa. Já sama jsem byla těmito obsahy znečištěna a v tomto procesu se zvětšila má připoutání k emocím a žádostivosti.

Mistr řekl:

„Keď sa sformuje názor, bude vás riadiť po celý život, bude ovplyvňovať vaše uvažovanie a dokonca celú škálu emócií, ako šťastie, hnev, smútok a radosť. Je to sformované po narodení.“ ... „Ľudská bytosť by mala byť riadená svojou hlavnou dušou. Keď je vaša hlavná duša omámená a nahradená názormi, bezvýhradne ste sa im oddali a váš život je teraz pod ich kontrolou.“ ... „Ale je veľmi ťažké odstrániť názory, ktoré ste získali po narodení, pretože práve toto je kultivácia.“ (Zhuan Falun II, Budhovská povaha)

„V tomto světě člověk jen prožívá radosti v průběhu svého života. Už jsem řekl, že lidé jsou k politování, protože to, co člověk v tomto světě dělá, je jen to, že se raduje z prožívání citů a pocitů, které mu přináší žití v průběhu jeho života. Když to takto vyjádřím, je to docela přesné. A proč to tak říkám? I když si lidé myslí, že sami sobě vládnou a že se sami rozhodují o tom, co chtějí dělat, pravda je, že se jen díky svým zvykům a připoutáním, které se vytvořily po narození a které vycházejí z toho, co mají rádi, honí za určitými pocity. A to je vše. Zatímco to, co opravdu působí a vede toho člověka k tomu, že chce něco udělat, jsou složky v pozadí, které využívají zvyků člověka a jeho připoutání, názorů, toho, po čem touží, a podobných věcí. Takový je opravdový stav lidského těla, že člověk se jen raduje z citů a pocitů, které má v postupu svého života: když dostaneš něco sladkého, prožiješ si tu sladkost; když dostaneš něco hořkého, cítíš tu hořkost; když dostaneš něco okořeněného, ochutnáš tu kořeněnost; když tě postihne utrpení, cítíš se strašně; a když tě požehná štěstí, poznáš, co je radost.“ (Učedníci Dafa musejí studovat Fa, Učení Fa na konferenci Fa v metropolitní oblasti Washingtonu, D. C., 16. 7. 2011)

„Co je tedy základní připoutání? Lidské bytosti nabývají hodně názorů, zatímco jsou ve světě, a následkem toho jsou těmito názory poháněny k tomu, po čem touží. Když však člověk vstoupí do tohoto světa, jsou to karmické plány, které určují průběh jeho života a to, co v něm bude získáno, nebo ztraceno. Jak by mohly jeho názory určovat každou etapu jeho života? A tak se ty takzvané ‚krásné sny a přání‘ stávají snahami, které nikdy nemohou být uskutečněny.“ (Podstata dalšího pokroku II, K Dovršení, 16. 7. 2000)

Zvykly se mi líbit určité typy lidí a přála jsem si určitou formu lásky. Toto však nebylo mé pravé já, ale po narození vytvořené představy. Jsem si jistá, že moje připoutání k sobě se odráží v každé jedné mé myšlence. Moje přání jsou jen iluzemi a jsou ovládána mými připoutáními. Uvědomila jsem si, jak politováníhodní jsou lidé. Ještě více je to tak pro učedníky Dafa, kteří se skutečně nekultivují a dovolí, aby je hnalo jejich falešné já!

Nalezení pravého já a odmítnutí zasahování od názorů vytvořených po narození je nejdůležitějším aspektem kultivace. Vždy, když se špatné myšlenky objeví, měli bychom se skutečně podívat dovnitř, zda jsou tam připoutání, která jsme ještě neidentifikovali a neodstranili. Je dobré umět rozlišit připoutání od pravého já a připoutání odstranit. Posílení hlavního vědomí je procesem skutečné kultivace.

Při meditaci jsem po dosažení klidu rozpoznala, že žádostivost a touha jsou materiály v jiných dimenzích a byly vytvořeny sentimentem. Když jsem ve stavu bez záměru, sentiment mě nedokáže ovlivnit, ale jakmile mám záměr, okamžitě se snaží mnou manipulovat. Na mé úrovni pochopení si myslím, že úplně odstranit všechen sentiment nemůžeme, protože bychom byli v božském stavu. Můžeme mu ale čelit se spravedlivými myšlenkami a nedovolit mu do nás zasahovat. Žádostivost a touhy jsou faktory spojené s lidskými těly, ale kultivující je musí odstranit.

Staré síly udělaly detailní zlovolné uspořádání a zvětšily naše připoutání k emocím, touhám a žádostivosti. Zdegenerované bytosti, jako žádostivost, se také snaží zasahovat. Neměli bychom je následovat a musíme vysílat spravedlivé myšlenky k jejich odstranění.

Tyto názory a připoutání jsem byla schopná identifikovat díky intenzivnímu studiu Zákona a sdílení zkušeností od praktikujících. Věřím, že ti, kdo mají podobné problémy jako já, také najdou způsoby, jak se zlepšit.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/26/408165.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/13/185857.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.