Zbavení se mentality myši

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Existuje stará indická legenda hovořící o myši, která žila v ustavičném stavu úzkosti, protože měla strach z koček. Bůh se nad ní slitoval a proměnil ji v kočku. Nato se však začala bát psů, a tak ji Bůh proměnil ve psa. Takto se však obávala leopardů, a tak byla přeměněna na leoparda. Následně se ale začala obávat lovců. Tentokrát ji Bůh přeměnil zpět na myš a řekl: „Bez ohledu na to, co udělám, nemohu ti pomoci, protože budeš vždy přemýšlet jako myš.“

Tato legenda odráží i stav některých praktikujících během tohoto pronásledování. Natolik si zvykli žít ve strachu, že se z toho neumí dostat.

Jeden z nejčastějších fenoménů tohoto připoutání je přehnané zdůrazňování bezpečnosti. Je také pravdou, že někteří praktikující nevěnují pozornost bezpečnosti a mnozí z nich byli i několikrát zatčeni. Nemyslím si, že tento stav je správný.

Měli bychom věnovat pozornost bezpečnosti a vyhnout se nežádoucím ztrátám a potížím. Avšak neměli bychom využívat bezpečnost jako omluvu pro připoutání ke strachu.

Jak bychom se tedy měli strachu úplně zbavit?

Staré přísloví říká: „Čím vyšší úroveň dovednosti, tím odvážnější člověk je, a naopak.“ Během období nápravy Fa praktikující čelili různým formám pronásledování. Pokud se opravdu chceme zbavit strachu, musíme se dobře činit v kultivaci.

Kultivace je nejdůležitější a nejnaléhavější věcí v našich životech. Skuteční praktikující by měli mít vůli dívat se neustále do sebe a zlepšovat se. Musíme být pilní a udržovat si výborný kultivační stav. Neměli bychom se příliš starat o nepohodlné pocity z konfliktů. Měli bychom mít pouze jednu touhu: odstranit připoutání a zlepšit si charakter.

Ještě důležitější je, abychom vysílali spravedlivé myšlenky, když se setkáme se zasahováním.

Dva praktikující byli uneseni a vzati na policejní stanici. Dočasně je tam uvěznili, protože policejní velitel právě nebyl přítomen. Ani jeden z nich nebyl připoután k výsledku. Ani jeden z nich se nebál. Vysílali spravedlivé myšlenky nepřetržitě více než pět hodin, aby odmítali pronásledování.

Čím déle vysílali spravedlivé myšlenky, tím jistěji se cítili. Byli si jisti, že ještě v ten den budou propuštěni. Když se policejní velitel vrátil, oba praktikující okamžitě propustil.

Tito praktikující nevidí nic z jiných dimenzí, mají pouze víru v Mistra a v Dafa. Také věří své schopnosti odstranit zlo.

Za posledních dvacet let si stále více praktikujících vyvíjelo silnější spravedlivé myšlenky, než měli předtím. Několikrát denně vysílají spravedlivé myšlenky. Jejich strach zmizel. Podobně jako člověk, který je zručný v bojových uměních, když bojuje proti zkaženému člověku, nemá strach z úderů.

Naneštěstí, mnozí praktikující stále přechovávají silný strach. Dokonce, i když jsou negativní elementy v jiných dimenzích téměř zničené a učedníci Dafa dokáží odstraňovat zlo v jiných dimenzích, oni mají stále vystrašenou mentalitu myši.

Neměli bychom se obávat bolesti nebo potíží na naší cestě kultivace. Pokud máme pevnou víru v Mistra a v Dafa, určitě dosáhneme dovršení a zachráníme vnímající bytosti.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/8/408666.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186287.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.