Důležitost správného chování mezi mužem a ženou

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Praktikující mužského a ženského pohlaví v mé oblasti dlouho spolupracovali na distribuci materiálů Dafa a na dalších projektech Dafa. Když mezi nimi vznikl vzájemný obdiv a romantické city, ostatní praktikující je varovali a několikrát s nimi sdíleli svá pochopení, avšak bez výsledku.

Později se romanticky zapletli a přiznali své chyby. Přes jejich vyjádřenou ochotu situaci napravit a přes varování ostatních praktikujících pokračovali v každodenním dělání společných věcí bez přítomnosti jiných praktikujících a trvali na tom, že nedělají nic špatného.

Takových případů mužských a ženských praktikujících pracujících dohromady soukromě na projektech v mém okolí však bylo více než jen několik a mnoho z nich vedlo k nevhodným následkům. Když zúčastnění praktikující trvali na tom, že spolu pracují, jen aby mohli efektivněji zachránit lidi, ostatní praktikující v jejich okolí byli jejich úsudkem uchlácholeni.

Co se týče této problematiky, zjistil jsem, že mi chybí jasné pochopení, a co se tohoto týče, měl jsem prostor pro zlepšení ve své vlastní kultivaci. Vyhledal jsem související články na Ming-chuej, znovu je přečetl a uvědomil si, že pro napravení situace musí praktikující, kromě toho, že se zbaví připoutání k chtíči, dodržovat určitá konkrétní pravidla chování.

Mistr řekl:

„Klade na sebe vysoké cíle a přitom dává pozor na drobnosti.“ (Podstata dalšího pokroku, Svatý, 17. 11. 1995)

Běžní lidé také věří v udržování přiměřené vzdálenosti mezi opačnými pohlavími.

Všichni žijeme a kultivujeme ve Třech říších, které jsou plné žádostivosti a emocí. Dokud se stále kultivujeme, všichni máme lidská připoutání, a proto dlouhodobý blízký kontakt s opačným pohlavím umožňuje našim lidským emocím, aby se projevily bez omezení. Když se nebudeme chovat podle vysokých standardů, pokud jde o kontakt mezi opačnými pohlavími, vytvoříme mezeru, kterou využije zlo.

Někteří praktikující, na které odkazuji, tvrdili, že vztah mezi nimi je čistý a že nic nevhodného se nestalo. Nyní si myslím, že tato představa byla ve skutečnosti podobná iracionálnímu chování, popsanému v Zhuan Falunu, muže, který drží knihu Dafa a nebojí se, že ho srazí auto.

Když se na to podíváme z druhé strany, i když si praktikující nevyvinou romantický vztah, jejich dlouhodobý blízký kontakt sám o sobě může vést ke kritice a nepokojům od běžných lidí v jejich příslušných rodinách. Z pohledu obyčejných lidí není normální, aby dvě osoby opačného pohlaví zůstávaly v těsné blízkosti po dlouhou dobu samy. Takové chování vede k nedůvěře a narušení v rodinách. Jako praktikující se musíme držet ještě vyššího standardu, protože naše cesty mají být příkladem pro budoucí lidi, kteří je budou následovat.

Mistr řekl:

„Jsou tak daleko vznešenější než hrdinové obyčejných lidí.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Otázka vnitřního oka)

Standardy praktikujících Falun Dafa jsou mnohem vyšší než standardy světských lidí. Jak se můžeme snížit na úroveň dnešní degradované běžné společnosti a někdy ještě níže? Nemůžeme snížit naše standardy chování s výmluvou, že děláme činnosti spojené s Dafa.

Nyní mám hlubší pochopení Mistrova Fa:

„Už predtým som hovoril o zasahovaní starých síl. Premýšľali ste o nasledujúcom? Sexuálna túžba je jedným z faktorov, ktorý používajú, aby vás zadržali! Čo vidia staré sily a starý vesmír ako najvážnejšiu vec? Žiadostivosť, vo forme sexuálnej aktivity mimo manželstva. Toto je to, čo považujú za najvážnejšiu vec... Inými slovami, tieto veci sú pre nich mimoriadne vážne. Takže staré sily a všetci Bohovia v tom vesmíre nebudú chrániť nikoho, kto porušuje tento zákaz, nikoho, kto sa v tomto ohľade nečiní dobre; v skutočnosti vás budú tlačiť dole... A viete, že to aj robili. Myslíte si, že všetci tí, čo sa ‚osvietili‘ na ceste zla naozaj chceli ísť smerom k zlu? Za tým všetkým sú príčiny.“ (Vyučovanie Fa v Los Angeles, otázky a odpovede, 25. 2. 2006)

Spolupraktikující poukázali na to, že Mistr nám řekl, abychom se řídili pokyny Ming-chuej ohledně hlavních problémů, a že mnoho článků na Ming-chuej zdůrazňuje závažnost tohoto problému. Praktikující se však obhajovali: „Fa má mnoho různých úrovní. V článcích na Ming-chuej praktikující pouze sdílejí své osobní porozumění. Nejsou Zákonem. Každý je na své individuální úrovni. Která část Fa říká, že nemůžeme pracovat společně či soukromě?“

Moje pochopení je, že kdyby Mistr vysvětlil každou věc, kterou můžeme nebo nemůžeme dělat v naší kultivaci, nezbylo by nám nic, co bychom mohli kultivovat a k čemu se osvítit.

Slušnost byla nedílnou součástí tradiční čínské kultury. Dodržování pravidel je základem toho, abychom ve společnosti byli ušlechtilými lidmi a udržovali harmonii v rodině. Podle tradice by si například muži a ženy neměli navzájem předávat věci přímo, spíše by měli používat nějaký nástroj, což by zabránilo potenciálnímu tělesnému kontaktu.

Podle jiných učení by muži a ženy neměli spát ve stejné místnosti nebo sedět u stejného stolu, což pomáhá udržovat nezbytnou vzdálenost mezi oběma pohlavími. Tyto konvence mohou ve společnosti podporovat skutečný smysl pro čest a hanbu.

Bohužel dnes velmi málo lidí, včetně praktikujících, tyto standardy slušnosti dodržuje. Někteří praktikující to považují za přijatelné, a když se nedostanou tak daleko, že mají pohlavní styk, jsou na své chování dokonce hrdí. Proč lidé takto myslí? Protože takové představy byly vyvinuty po degeneraci morálky společnosti a srovnáváme se spíše s představami světských lidí než s vysokými standardy tradiční čínské kultury. Pokud nebudeme dodržovat standardy původních tradic, jak se můžeme dále zlepšit na úroveň požadovanou Dafa?

I když žijeme v různých dobách, tradice a pravidla předávané lidem božskými bytostmi se nezměnily. Upřímní lidé se silným smyslem pro čest a hanbu v dnešní společnosti věnují velkou pozornost tradičním hodnotám a udržují si náležitý odstup mezi muži a ženami. Nadměrný nebo nesprávný osobní kontakt porušuje etiku předávanou lidstvu božskými bytostmi a je vázán na podněcování žádostivosti a nepříslušných emocí mezi muži a ženami, což nakonec vyvolá démona žádostivosti, který následně odchýlí chování lidí.

Dodržování tradic může zajistit stabilitu rodiny a společnosti. Na druhou stranu, ignorování tradic nebo jejich zlehčování povede k rozbitým rodinným hodnotám a nestabilitě ve společnosti. Jako praktikující, pokud se nebudeme v tomto ohledu chovat správně, bude naše snaha zachránit více vnímajících bytostí negativně ovlivněna a bude méně mocná a efektivní.

Další pozoruhodnou tradicí je, že i mezi manželem a manželkou by měl být na veřejnosti udržován správný odstup. Tradice říká, že na veřejnosti by si manželé neměli navzájem předávat věci přímo. Například při předávání nádoby na pití má manžel držet horní část rukojeti, zatímco manželka chytne spodní část, aby se jejich ruce nedotýkaly.

Moje žena a já jsme oba praktikující a někdy jsme se drželi za ruce na veřejnosti, aniž bychom si to vůbec uvědomili. V očích obyčejných lidí je to považováno za normální. Ale když jsem si udělal chvilku a zpětně se nad tím zamyslel, uvědomil jsem si, že takové chování vytváří pole plné lidských emocí, a dokonce žádostivosti v očích pozorovatelů, a takové pole podle mého názoru není spravedlivé.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/4/410001.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/7/186663.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.